Журба Михайло Анатолійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Журба Михайло Анатолійович
Профессор Журба М.А.
Народився 23 січня 1953(1953-01-23) (66 років)
Alma mater Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
Науковий ступінь Доктор історичних наук

Журба́ Миха́йло Анато́лійович (23 січня 1953 р.) — український історик. Доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, директор науково-дослідницького центру «Слов'янський Світ», завідувач кафедри історії та археології слов'ян історичного факультету Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, головний редактор наукового фахового часопису «Вісник аграрної історії» та міжнародного наукового журналу «Euro-American Scientific Cooperation».

Життєпис[ред. | ред. код]

Випускник Державного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Працював вчителем історії та географії в Малинській середній школі Житомирської області та Дударківської середньої школи Бориспільського району Київської області.

З 1982 р. працює в Національному педагогічному університеті ім.. М. П. Драгоманова.

1995-1996 рр. отримав грант для навчання у Варшавському університеті республіки Польщі.

Нагороджений премією Національної академії наук України ім. М. С. Грушевського за цикл праць з етнології та етнополітики (2005).

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Є керівником наукової школи «Громадсько-політичні рухи та організації в країнах Центрально-Східної Європи». Науковий консультант і керівник понад 30 дисертацій, з них 4 — докторських і 20 — кандидатських. Член кількох Спеціалізованих рад по захисту докторських і кандидатських дисертацій з історії України та всесвітньої історії. Виступив опонентом по кількох десятках докторських і кандидатських дисертаціях.

Розробив програму «Аграрний розвиток України і зарубіжних країн: історичний досвід та сучасні тенденції», яка передбачає дослідження низки проблем аграрної історії України і світу, узагальнення історичного досвіду аграрних перетворень в Україні та ЄС, внеску діячів науки, науково-дослідних установ у технологію сільськогосподарського виробництва, діяльності відомих вчених у різних аграрних галузях.

Активну участь Журби М. А. та його співробітників була здійснена у підготовці навчальних дисциплін: історія слов'янських народів, археологія, основи біосоціогенезу, вступ до слов'янознавства, історія релігійних конфесій слов'янських народів, культура слов'ян, історія слов'янських етносів України, славістична історична біографістика, міжнародні відносини східнослов'янського світу, політична історія слов'ян, слов'янські мови, повсякденне життя слов'ян, сучасна історія Росії, сучасна історія Білорусі.

Бібліографія[ред. | ред. код]

Автор понад 200 наукових праць, серед них 11 монографій. Член редколегій багатьох монографічних і провідних періодичних видань.
 • Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об"єднань українського села (20-30 рр. XX ст.). — К., 2002.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання радянського села і національні меншини України (20-30-рр. ХХ ст.) [Текст] / М. А. Журба . — К. : Нац. пед. ун-т, 2002. — 150 с.
 • Журба М. А. Міжнародні зв'язки українського Червоного Хреста. Монографія -К.: «Леся» , 2006 р., 185 ст.
 • Андрущенко В. П., Журба М. А. Історичні обрії Михайла Драгоманова [Текст]: монографія / В. П. Андрущенко, М. А. Журба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 447 с.
 • Журба, М. А. Громадські об'єднання України та зарубіжний світ (20-30-ті роки XX ст.) [Текст]: монографія / М. А. Журба, С. М. Свистович. — К. : Леся, 2010.
 • Журба М. А. Проблеми викладення історії слов'янських народів у вищих навчальних закладах// Слов'янський світ. −2007. -№ 1. С. 128–134.
 • Журба М. А. На темному боці Місяця. Зваблені інтернаціоналізмом [Текст]: [дослідження] / М. А. Журба, Н. М. Черніговець. — К. : Неопалима купина, 2013. — 366
 • Журба М. А. Шестикутна зірка над полем: Життя і смерть єврейського землеоблаштування в Україні (20 — 30-ті роки ХХ ст.): Моногр. / М. А. Журба, В. О. Доценко. — К. : «МП Леся», 2005. — 229 c. — Бібліогр.: с. 206–229. — укp.
 • Журба М. А. Російський політичний лібералізм першої чверті ХІХ століття: монографія / М. А. Журба, А. М. Гренишен. — К. : Леся, 2010. — 175 c.
 • Журба М. А. Участь українського представництва в діяльності Міжнародного Червоного Хреста в 20 — 30-ті роки ХХ ст. / М. Журба // Київ. старовина. — 2003. — № 4. — С. 30-36. — укp.
 • Журба М. А. Селянська кооперація радянської України і Міжнародний кооперативний альянс (20-ті рр. XX ст.) / М. А. Журба // Укр. іст. журн. — 2001. — № 2. — С. 61-74
 • Журба М. А. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ В ЖИТТІ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН УКРАЇНИ В 20-ТІ РОКИ XX СТ.  — Історія науки і біографістика. 2006 — № 1]
 • Журба М. А. ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ ЕТНОНАДІОНАЛЬНОГО ТА МІЖНАРОДНОГО АСПЕКТУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА  — Культура народов Причерноморья 2007 — № 122]
 • Журба М. А. Міжнародні зв'язки Червоного Хреста незалежної України   — Культура народов Причерноморья. — 2006. — № 95. — С. 20-24.
 • Журба М. А. Культурницькі об'єднання українського села в контексті міжреспубліканських зв'язків радянської громадськості (20-30-ті рр. ХХ ст.) / М. А. Журба // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 56, Т. 2. — С. 65-69.
 • Журба М. А. Греческие школы Крыма в 1920-1930-х годах / М. А. Журба, Г. Н. Кондратюк // Культура народов Причерноморья. — 2004. — № 51. — С. 98-102.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання національних меншин в антиселянських акціях (кінець 20-х — початок 30-х років XX ст.) / М. А. Журба // Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст. — 2001. — Вип. 16. — С. 114–120.
 • Журба М. Феномен інтернаціоналізму в українському радянському селі в світлі біографічних досліджень (20 — 30 рр. ХХ ст.) / М. Журба // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського. — 2001. — Вип. 7. — С. 322–332.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання українського села і практика інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30-і рр. ХХ ст.)// Історичні і політичні дослідження. За П. В. Доброва. — Донецьк, 2006. -№ ½. С. 123–130.
 • Журба М. А. Участь сільської громадськості України в діяльності міжнародної «червоної» допомоги у 20-ті роки ХХ ст. // Україна в європейських міжнародних відносинах: Науковий збірник / Інститут історії України НАН України. — К., 1998. — С.474-487.
 • Журба М. А. Сільські громадські об'єднання України й країн Східної Європи в умовах формування тоталітарних режимів // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки й знахідки / Інститут історії України НАН України. — К., 1998. — Вип. 7. — С. 208–211.
 • Журба М. А. Взаємини селянських кооперативних організацій радянських республік у контексті централістсько-уніфікаційної політики тоталітарної держави // Наукові записки: Збірник наукових статей національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. — К., 2000. — С. 170–178.
 • Журба М. А. Історіографічна традиція вивчення національного та міжнародного аспекту селянських громадських об'єднань України у міжвоєнну добу // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Число 5. Історіографічні дослідження в Україні. Вип. 10. Об'єднаний випуск. Збірка наукових праць на пошану академіка Валерія Андрійовича Смолія (Із нагоди 25-річчя наукової діяльності та 50-річчя від дня народження). У 2-х частинах. Частина друга: Історіографія. — К., 2000. — С. 192–215.
 • Журба М. А. Участь селянських спілок України в діяльності прокомуністичних міжнародних організацій у 20-х — на початку 30-х років ХХ ст. // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки й знахідки. — К.: Інститут історії України НАН України, 2000. — Вип. 9. — С. 126–142.
 • Журба М. А. Радянські громадські організації національних меншин УРСР в умовах непу // Київська старовина. — 2000. — № 5. — С. 137–143.
 • Журба М. А. Участь громадських об'єднань у ліквідації неписьменності серед селянства нацменшин в Україні (20-30 рр. ХХ ст.) // Вісник державної академії керівних кадрів культури й мистецтв. — К., 2000. — № 2. — С. 126–131.
 • Журба М. А. Участь селянських громадських об'єднань національних меншин України в діяльності культурно-освітніх закладів (20-30 рр. ХХ ст.) // Вісник державної академії керівних кадрів культури й мистецтв. — К., 2000. — № 3. — С. 112–116.
 • Журба М. А. Функціональні засади діяльності селянських громадських об'єднань України в умовах тоталітарної держави (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя, 2000. — № 2. — С. 242–251.
 • Журба М. А. Зв'язки громадськості УСРР та Польщі в умовах тоталітарних режимів у 20-30-х рр. ХХ ст. // Історія в школі. — 2000. — № 10. — С. 2-5.
 • Журба М. А. Радянська військова адміністрація і громадсько-політичні організації у східнонімецьких селах // Сторінки воєнної історії України. Збірник наукових статей. — К.: Інститут історії України НАН України, 2001. — Вип. 5. — С. 241–245.
 • Журба М. А. Участь сільських громадських організацій національних меншин УСРР у функціонуванні місцевих органів влади в 20-30 рр. ХХ ст.//Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя, 2001.-№ 2.-С.242-255.
 • Журба М. А. Участь українського представництва в діяльності Міжнародного Червоного Хреста в 20-30-ті рр. ХХ ст. // Історія в школі. −2001. — № 6. — С. 15-19.
 • Журба М. А. Селянські громадські об'єднання України й голодомор на початку 20-х рр. ХХ ст. // Пам'ять століть. — 2001. — № 5. — С. 104–113.
 • Журба М. А. Селянська кооперація України. І Міжнародний кооперативний альянс // Український історичний журнал. — 2001. — № 2. — С. 61-74.
 • Журба М. А. Селянська кооперація національних меншин України в 20-ті роки ХХ ст. // Вісник Київського інституту «Слов'янський університет». — 2001. — Вип. 11. Історія. — С. 30-43.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання національних меншин УСРР в антиселянських акціях (кін. 20-х — поч. 30-х років ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. — К. — Донецьк, 2001. — Вип. 16. — С. 114–120.
 • Журба М. А. Феномен інтернаціоналізму в українському радянському селі у світлі біографічних досліджень // Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. — К., 2001. — Вип. 7. — С. 322–333.
 • Журба М. А., Доценко В. О. Товариства із землевлаштування трудящих євреїв. Культурницька діяльність в Україні (20-30 рр. ХХ ст.) // Вісник державної академії керівних кадрів культури й мистецтв. — К., 2001. — № 3. — C. 96-104
 • Журба М. А. Національно-культурний аспект діяльності громадських об'єднань України в умовах більшовицького режиму (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Міжнародний Науковий Конгрес «Українська історична наука на порозі ХХІ століття». — Чернівці, 2001. — C. 47-51.
 • Журба М. А. Культурницька діяльність товариства із земельного облаштування єврейських трудящих на Півдні України і в Криму // Культура народів Причорномор'я. — 2001. — № 20. — C. 86-89.
 • Журба М. А. Компаративний аналіз діяльності селянських громадських об'єднань України та країн Східної Європи (20-50-ті рр. ХХ ст.) // Вісник Київського інституту «Слов'янський університет». — 2001. — Вип. ІІ. Історія. — С. 30-43.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання в житті німецької національної меншини України (20-30 рр. ХХ ст.) // Вопросы германской истории. Сб. научных трудов. — Дніпропетровськ, 2001. — С. 13-22.
 • Журба М. А. Взаємини селянських громадських об'єднань УСРР та РСФРР в умовах більшовицького режиму (20-ті роки ХХ ст.) // Література та культура Полісся. Полісся та Лівобережна Україна в історичному культурологічному контексті. — Ніжин, 2002. — Вип. 17. — С. 196–203.
 • Zhurba M.A. Politick strany a pol'nicke spoloensk organizcie vchodneho Nemecka v rokoch 1944–1950 // Prv povojnov vol'by v strednej a juhovchodnej Eurpe / Editori Michal Barnovsk, Edita Ivanikova. — Bratislava, 1988. — S. 160–169.
 • Журба М. А. Гуманітарна діяльність Червоного Хреста на Балканах в к. ХІХ на початку ХХ ст.// Міжнародні зв'язки України .- 2006 р. Вип..1. С. 12-20.
 • Журба М. А. Участь громадських об'єднань у культурницьких програмах більшовицького режиму у 20-х рр. ХХ ст// Український селянин. 2007. Вип..2
 • Журба М. А. Селянські громадські об'єднання України в контексті міжреспубліканських зв'язків (20-ті рр. ХХ ст.)// «Гілея: науковий вісник»: Збірник наукових праць.- К., 2010. Випуск 34 — 2010
 • Журба М. А. Громадські об'єднання в період голодного лихоліття []: історична література / М. Журба // Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932–1933 / П. П. Панченко, М. М. Вівчарик, А. І. Голуб, М. А. Журба . — Київ: Україна, 2003. — С. 49-59.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання українського села в національній та міжнародній політиці більшовицького режиму у міжвоєнну добу (огляд джерел) [Текст]: сборник / М. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: До 170-річного ювілею. — Київ: НПУ , 2004. — Вип. 1. — С. 315–324.
 • Журба М. А. Громадські об'єднання українського села і практика більшовицького інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30 рр. 20 ст.) [Текст] / М. А. Журба // 60-річчя визволення України від фашистських загарбників: Внесок українського народу в перемогу над фашизмом у роки Другої світової війни: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції 27 жовтня 2004 р. — Київ: НПУ , 2004. — С. 47-63.
 • Журба М. А. Соціополітичні виміри впливу другої світової війни на розвиток селянської кооперації у Східній Німеччині [Текст] / Журба М. // Історія слов'янських народів: актуальні проблеми дослідження. Вип. 6. Слов'янські народи в Другій світовій війні. — К.,2000. — С.266-269.
 • Журба М. А. Доктринальні засади та функціональні виміри поширення інтернаціоналізму в українському селі [Текст]: монография / М. А. Журба // Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об'єднань українського села (20-30 рр. XX ст.). — Київ: Науковий світ , 2002. — С. 110–203
 • Журба М. А. Проблема етнополітики та кримське шкільництво в історіографії. Огляд джерел []: историческая литература / М. А. Журба, Г. М. Кондратюк // Журба, Михайло Анатолійович. Етнополітика більшовицького режиму та проблеми народної освіти в Криму (20-30 рр. ХХ ст.) / М. А. Журба, Г. М. Кондратюк. — Київ: Леся, 2005. — С. 20-43.
 • Журба М. А. Проблема громадянського суспільства і громадські об'єднання українського села у 20-х-30х рр. ХХ ст. [Текст]: сборник / М. А. Журба // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства: сборник / М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства. — Київ: Міленіум , 2004. — Т. 3 : Українознавство в розбудові громадянського суспільства в Україні: тематичний випуск. — С. 288–292
 • Журба М. А. Використання досвіду діяльності сільських громадянських організацій України в практиці аграрних перетворень в країнах Східної Європи (1944–1948 рр.) [Текст] / М. А. Журба // Матеріали міжнародної наукової конференції "50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та уроки;4-5 травня 1995 р. / Український держ. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова Ред. М.Виговський, І.Дробот, І.Козловська. — Київ, 1995. — Матеріали міжнародної наукової конференції «50-річчя перемоги над фашизмом: наслідки та уроки»: 4-5 травня 1995 р.,м. Київ, Ч.ІІ. — С. 40-46
 • Журба М. А. Підготовка вчителів історії в Україні: виклики та перспективи [Текст] / М. Журба // Історія України. Шкільний світ. — 2009. — N 35. — С. 9-15
 • Журба М. А. Національно-громадський вимір боротьби з неписемністю у радянській Україні: 20-ті роки ХХ ст. [Текст] / М. А. Журба, В. В. Козирь // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України: Науково-практичний збірник / Акад. праці і соц. відносин Федерації профспілок України. — Київ: Сталь, 2008. — Вип.4 (46)'2008. — С. 33-38.
 • Журба М. А. Структура організацій Міжнародного Червоного хреста [Текст] / М. А. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ: НПУ , 2008. — Вип. 5 : До 175-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. — С. 288–295.
 • Журба М. А. Поліаспектний аналіз етапів кооперативного руху в Україні постреволюційної доби [Текст] / М. А. Журба, О. С. Пахтунов, О. О. Сушко // Перша світова війна і слов'янські народи: Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-15 травня 1998 р. / М-во освіти України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 1998. — С. 239–245
 • Журба М. А. Теоретичні підвалини впровадження ідеології комуністичного інтернаціоналізму в середовище українського селянства (20-ті-30-ті роки ХХ століття) [Текст] / М. А. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 7. — С. 216–225
 • Журба М. А. Участь сільської громадськості України в боротьбі за єдиний робітничо-селянський фронт в 20-х-на початку 30-х рр. [] / М. А. Журба // Шляхи розвитку слов'янських народів: Актуальні проблеми історії: Збірник науково-методичних праць: историческая литература / Київський державний педагогічний інститут ім. М. П. Драгоманова, Кафедра історії слов'янських народів. — Київ, 1992. — Вип.2-3. — С. 111–118
 • Журба М. А. Етнополітична концепція М.Драгоманова у контексті українського національного відродження [Текст] / М. А. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки України. Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 6. — С. 10-27
 • Журба, М. А. Селянські громадські об'єднання України в контексті міжреспубліканських зв'язків (20-ті рр. ХХ ст.) [Текст] / М. А. Журба // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 34. — С. 115–126
 • Журба, М. А. Політичні партії та громадські об'єднання в умовах політики комунізації польського села (1944–1959 рр.) [Текст] / М. А. Журба // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: Наук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. — Вип. 37. — С. 142–151
 • Журба М. А. Громадсько-політичне протистояння у чехословацькому суспільстві (середина 40-80-хх рр. ХХ ст.) / М. А. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6, Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. — Вип. 8. — С. 321–336
 • Журба М. А. Основні доповіді семінару. Професійний портрет учителя історії XXI ст. [Текст] / М. А. Журба // Історія України. Шкільний світ. — 2013. — N 3. — 8-12 вкл.
 • Журба М. А. Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920-1930-х років [Текст] / М. А. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — Вип. 9. — С. 294–304
 • Журба М. А. Діяльність культурно-просвітніх організацій етноменшин у Катеринославській губернії (друга половина ХІХ — поч. ХХ ст.) / Журба М. А., Бойчук Я. А. // Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з між нар. участю. (м. Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.): у 5-х частинах. — Д.:ТОВ «Інновація», 2013. — Ч.3. — 155–159
 • Журба М. А. Доктринальні засади використання селянства в соціалістичному суспільному експерименті 1920-1930-х років (продовження) [Текст] / М. Журба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 6: Історичні науки: сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — Вип. 11. — С. 77-89

Посилання[ред. | ред. код]