Клюшин Дмитро Анатолійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Дмитро Анатолійович Клюшин
Народився 19 вересня 1963(1963-09-19) (60 років)
Київ, Українська РСР, СРСР
Місце проживання Київ
Країна Україна Україна
Діяльність інформатик, викладач університету
Alma mater Факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Галузь функціональний аналіз, медична кібернетика
Заклад КНУ імені Тараса Шевченка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор фізико-математичних наук (2008)
Науковий керівник Ляшко Сергій Іванович і Петунін Юрій Іванович
Нагороди
Державна премія України в галузі освіти
Державна премія України в галузі освіти

Дмитро Анатолійович Клюшин (нар. 19 вересня 1963(19630919), Київ) — український математик, професор кафедри обчислювальної математики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2011).

Лауреат Державної премії України в галузі освіти (2018).

Біографія[ред. | ред. код]

У 1985 році закінчив факультет кібернетики Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. Кандидат фізико-математичних наук (1994), старший науковий співробітник (1999), доктор фізико-математичних наук (2008). Тема докторської дисертації — «Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості».[1]

З 1985 року працює на кафедрі обчислювальної математики факультету кібернетики. З 1999 року — доцент, з 2011 — професор кафедри обчислювальної математики.

Основні напрямки наукових досліджень:

 • чисельні методи моделювання фізичних процесів, зокрема підземного масопереносу
 • оптимальне керування лінійними та нелінійними розподіленими системами, зокрема переносом ліків у раковій пухлині
 • статистичні методи розпізнавання образів та їх застосування в медико-біологічних дослідженнях (діагностика онкологічних захворювань на підставі цитометричних даних).

Основні наукові досягнення[ред. | ред. код]

Розроблені, теоретично обґрунтовані і застосовані на практиці нові непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості, які у сукупності розв'язують важливу наукову проблему комп'ютерної ранньої діагностики онкологічних захворювань та статистичного аналізу популяцій радіо- та хіміорезистентних ракових клітин.

 • Запропоновано структурну модель випадкового експерименту на основі інтерпретації поля випадкових подій як напівупорядкованої множини з природним відношенням упорядкованості між випадковими подіями.
 • Розроблено непараметричні критерії еквівалентності генеральних сукупностей на основі мір близькості між гіпотетичними і емпіричними вибірками із неперервної або дискретної генеральної сукупності, що складаються із симетрично залежних вибіркових величин. Доведено їх перевагу над статистиками Колмогорова-Смірнова і Вілкоксона.
 • Розроблено нові статистичні критерії для порівняння двох ймовірностей в класичній і узагальненій схемах Бернуллі.
 • Розроблено нові методи стратифікаційного аналізу генеральних сукупностей.
 • Уведено і досліджено нові поняття узагальненого розв'язку, майже розв'язку, псевдорозв'язку та істотно узагальненого розв'язку нелінійного операторного рівняння в метричному просторі.
 • Здійснено практичне застосування математичних методів, запропонованих в дисертації, в медико-біологічних дослідженнях, зокрема, розроблено математичні основи процесу розпізнавання і діагностики раку молочної залози на підставі даних сканограм ДНК інтерфазних ядер клітин слизової оболонки порожнини рота; проведено ретроспективний регресійний аналіз ступеня прогностичної значущості клінічних, цитогенетичних і морфологічних показників у хворих на злоякісну меланому; за допомогою сплайнової регресії проаналізовано залежність імовірності виникнення злоякісних новотворів від поглиненої дози опромінення, отриманої учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС; за допомогою розроблених методів стратифікаційного аналізу виявлено субпопуляції радіорезистентних клітин в генераціях клітин карциноми Герена в пацюків, а також субпопуляції хіміорезистентних клітин в популяціях пухлинних клітин плоскоклітинного раку ротової порожнини людини і карциноми Герена в пацюків, що піддавалися впливу цисплатина.

Публікації[ред. | ред. код]

Книги[ред. | ред. код]

Статті[ред. | ред. код]

 • Petunin Yu. I., Kljushin D. A., Andrushkiw R. I.,Nonlinear algorithms of mattern recognition for computer-aided diagno-sis of breast cancer // Nonlinear analysis (Oxford, Elsevier). — 1997, vol. 30, pp. 5431-5336.
 • Bairamov I. G., Klyushin D. A., Petunin Yu. I., Construction of confidence limits for dependent sample values // Istatistik. — 1998. — Vol.1. — PP. 67-74.
 • Klyushin D. A., Petunin Yu. I., Bairamov I. G., Test of heterogeneity of general population // Istatistik. — Vol.1. — N 3. — P.19-29.
 • Petunin Yu. I., Kljushin D. A., Ganina K. P., Boroday N.V., Andrushkiw R. I., Computer-aided diagnosis of breast cancer based on analysis of malignancy associated changes in buccal epithelium // In: Applied Statistical Science IV (USA). −1999. — Nova Science Publishers Inc., M.Assanullah (ed.). — P.181-204.
 • Petunin Yu. I., Klyushin D. A., Ganina K. P., Boroday N.V., Andrushkiw R. I., Computer-aided diagnosis of breast cancer. Part 1. Mathematical aspects // Istatistik. — 1999, vol.2, No 2. — P. 71-86.
 • Petunin Yu. I., Klyushin D. A., Ganina K. P., Boroday N. V., Andrushkiw R. I., Computer-aided diagnosis of breast cancer. Part 2. Tests and experiments // Istatistik. — 1999, vol. 2, No 2. — P. 87-105.
 • Petunin Yu. I., Klyushin D. A., Andrushkiw R.I., Ganina K.P., Boroday N. V., Computer-aided differential diagnosys of breast cancer and fibroadenomatisys based on malignancy associated changes in buccal epithelium // Automedica. — 2001. — V.19, N 3-4. — P.135-164.
 • Boroday N., Klyushin D., Petunin Yu., Andrushkiw R., Analysis of Malignancy-Associated DNA Changes in Interphase Nuclei of Buccal Epithelium in Persons With Breast Diseases. — Experimental Oncology. — Vol. 26, № 2, 2004 (June).
 • Клюшин Д. А., Кущан А. А., Ляшко С. И. Номировский Д. А., Петунин Ю. И. Узагальнений розв‘язок деяких операторних рівнянь у банахових просторах // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика. — 2002. — № 3. — С. 47-49.
 • Klyushin D.A., Petunin Yu.I., Andrushkiw R.I., Boroday N.V., Ganina K.P. Analysis of malignancy associated changes in the nuclei of buccal epithelium in the pathology of the thyroid and mammary gland // Annals of the New York Academy of Sciences. — 2002. — v. 980. — P. 1-12.
 • Lyashko S.I., Klyushin D.A., Semenov V.V., Schevchenko K.V. Identification of Point Contamination Source in Ground Water // International Journal of Ecology & Development. — Vol. 5. — No F06, Fall 2006. — P. 36-43.
 • Клюшин Д. А., Петунин Ю. И. Непараметрический критерий эквивалентности генеральных совокупностей, основанный на мере близости между выборками // Український математичний журнал. — 2003. — т.55, № 2. — С. 147—163.
 • Петунін Ю. І., Клюшин Д. А. Структурний підхід до розв‘язання шостої проблеми Гільберта // Теорія ймовірностей і математична статистика — 2004. — Вип. 71. — С. 145—159.
 • Клюшин Д. А., Петунін Ю. І. Точні довірчі межі для невідомої ймовірності в класичній та узагальненій моделях Бернуллі // Вісник Київського університету. Сер. фіз-мат науки. — 2005. — № 2. — С. 241—247.
 • Петунин Ю. И., Клюшин Д. А., Кулик Г. И., Юрченко О. В., Тодор И. Н., Чехун В. Ф. Стратификационный анализ морфологических показателей популяций раковых клеток с фенотипом лекарственной резистентности // Кибернетика и системный анализ. — 2005, № 6. — с. 158—167.
 • Клюшин Д. А. Міра близькості між вибірками, що містять атоми // Вісник Київського університету. Сер. фіз-мат науки. — 2005. — № 3. — С. 292—297.
 • Клюшин Д. А., Петунін Ю. І. Статистичний критерій для порівняння двох ймовірностей // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика. — 2005. — № 6, С. 35-40.
 • Клюшин Д. А. Міра близькості між вибірками із дискретних генеральних сукупностей // Вісник Київського університету. Сер. фіз-мат науки. — 2006. — № 4. — С. 177—185.
 • Клюшин Д. А., Петунін Ю. І., Савкіна М. Ю. Аналог теореми Глівенка-Кантеллі для обернених функцій розподілу // Вісник Київського університету. Сер. кібернетика. — 2006. — № 7. — С. 31-34.
 • Петунин Ю. И., Демина Э. А., Клюшин Д. А., Савкина М. Ю. Оценка влияния величины дозы облучения на вероятность развития злокачественных новообразований на основе сплайновой регрессии // Кибернетика и системный анализ. — 2006. — № 3. — С. 168—176.
 • Клюшин Д. А., Ляшко Н. И., Онопчук Ю. Н. Математическое моделирование и оптимизация внутриопухолевого распределения лекарств // Кибернетика и системный анализ. — 2007. — № 6. — С. 147—154.
 • Ляшко С. И., Клюшин Д. А., Семенов В. В., Шевченко К. В. Лагранжово-ейлеровий підхід до розв'язання оберненої задачі конвективної дифузії // Доповіді НАН України. — 2007. — № 10. — С. 38-43.
 • Ляшко С. І., Ляшко Н. І., Клюшин Д. А. Математичне моделювання конвективного переносу цитостатиків усередині ракової пухлини // Доповіді НАН України. — 2008. — № 2. — С. 30-35.

Переклади[ред. | ред. код]

Дмитро Анатолійович Клюшин тривалий час співпрацює з російським видавництвом «Вільямс» як перекладач російською мовою англомовних книг з програмування, інформатики та фінансів. Серед опублікованих перекладів:[2]

 • Себеста Р., Основные концепции языков программирования. — М.: Вильямс, 2001. — 672 с.
 • Мейн М., Савитч У., Структуры данных и другие объекты в С++. — М.: Вильямс, 2002. — 832 с.
 • Хорстманн К., Корнелл Г., Java 2. Том I. Основы. — М.: Вильямс, 2003. — 848 с.
 • Каррано Ф., Причард Дж., Абстракция данных и решение задач на С++. Стены и зеркала. — М.: Вильямс, 2003. — 848 с.
 • Мао В., Современная криптография. Теория и практика. — М.: Вильямс, 2005. — 768 с.
 • Бернс Э., Буш Р., Основы маркетинговых исследований с использованием Microsoft Excel. — М.: Вильямс, 2006. — 704 с.
 • Шилдт Г., Полный справочник по C++. — М.: Вильямс, 2007. — 800 с.
 • Халл Д. К., Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. — М.: Вильямс, 2007. — 1056 с.
 • Александреску А., Современное проектирование на C++. — М.: Вильямс, 2008. — 336 с.
 • Фабоцци Ф., Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой. Том 1. Основы. — М.: Вильямс, 2008. — 928 с.
 • Страуструп Б., Программирование: принципы и практика использования C++. — М.: Вильямс, 2010. — 1248 с.
 • Буч Г. и др., Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. — М.: Вильямс, 2010. — 720 с.
 • Маннинг К. Д., Рагхаван П., Шютце Х., Введение в информационный поиск. Пер. с англ. — М.: Вильямс, 2011. — 528 с.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Клюшин Дмитро Анатолійович. Непараметричні методи розпізнавання з гарантованим рівнем значущості. — 2008. Архів оригіналу за 19 липня 2014. Процитовано 26 жовтня 2010.
 2. Дмитрий Анатольевич Клюшин [Архівовано 17 липня 2011 у Wayback Machine.] — OZON.ru

Посилання[ред. | ред. код]