Матроїд

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Матроїд — класифікація підмножин деякої множини, що являє собою узагальнення ідеї незалежності елементів, аналогічно незалежності елементів лінійного простору, на довільну множину.

Аксіоматичне визначення[ред. | ред. код]

Матроїд — пара , де  — скінченна множина, звана носієм матроїда, а  — деяка множина підмножин , звана сімейством незалежних множин, тобто . При цьому повинні виконуватися наступні умови:

 1. Якщо та , то
 2. Якщо і потужність A більша потужності B, то існує такий, що

Базами матроїда називаються максимальні по включенню незалежні множини. Підмножини , які не належать , називаються залежними множинами. Мінімальні по включенню залежні множини називаються циклами матроїда, це поняття використовується в альтернативному визначенні матроїда.

Визначення у термінах циклів[ред. | ред. код]

Матроїд — пара , де  — носій матроїда, а  — сімейство непустих підмножин , зване множиною Циклів матроїда, для яких виконуються наступні умови:[1]

 1. Жоден цикл не є підмножиною іншого.
 2. Якщо , то містить цикл.

Визначення у термінах правильного замикання[ред. | ред. код]

Нехай  — частково впорядкована множина.  — замикання в , якщо

 1. Для будь-якого x з P:
 2. Для будь-яких x,y з P:
 3. Для будь-якого x з P:

Розглянемо випадок, коли частково впорядкована множина — булева алгебра. Нехай  — замикання.

 1. Замикання правильне (аксіома правильного замикання), якщо
 2. Для будь-якого існує таке , що

Пара , де  — правильне замикання на , називається матроїдом.

Приклади[ред. | ред. код]

 1. Універсальний матроїд Unk. Множина X має потужність n, незалежними множинами є підмножини потужністю не більше k. Бази — підмножини потужністю k.
 2. Матроїд циклів графа. Множина X — множина ребер графа, незалежні множини — ациклічні підмножини цих ребер, цикли — прості цикли графа. Базами є кістякові дерева графа. Матроїд називається 'графічним', якщо він є матроїдом циклів деякого графа.[2]
 3. Матроїд підмножин множини ребер графа, таких що видалення підмножини залишає граф зв'язаним.
 4. Матроїд коциклів графа. Множина X — множина ребер, коцикли — мінімальні множини, видалення яких призводить до втрати зв'язності графа. Матроїд називається 'кографічним', якщо він є матроїдом коциклів деякого графа.[2]
 5. Матричний матроїд. Сімейство всіх лінійно незалежних підмножин будь-якої скінченної множини векторів довільного непорожнього векторного простору є матроїдом.

Визначимо множину E, як таку, що складається з {1, 2, 3, .., n} — номерів стовпців деякої матриці, а множину I, як таку, яка складається з підмножин E, таких що вектори, які визначаються ними, є лінійно незалежними над полем дійсних чисел R. Виникає питання — якими властивостями володіє побудована множина I?

 1. Множина I — непорожня. Навіть якщо вихідна множина E була б порожньою — E = ∅, то I буде складатися з одного елемента — множини, що містить порожню множину I = ∅.
 2. Будь-яка підмножина будь-якого елемента множини I також буде елементом цієї множини. Ця властивість зрозуміла — якщо деякий набір векторів лінійно незалежний над полем, то лінійно незалежним буде також будь-який його піднабір.
 3. Якщо A, B ∈ I, причому|A|=|B|+ 1, тоді існує елемент x ∈ A — B, такий що B ∪ {x} ∈ I.

Доведемо, що в розглянутому прикладі множина лінійно незалежних стовпців дійсно є матроїдом. Для цього достатньо довести третю властивість з визначення матроїда. Проведемо доведення методом від протилежного.

Доведення. Нехай A, B ∈ I і|A|=|B|+ 1. Нехай W буде простором векторів, які охоплюють A ∪ B. Зрозуміло, що його розмірність буде не меншою|A |. Припустимо, що B ∪ {x} буде лінійно залежною для всіх x ∈ A — B (тобто третя властивість не буде виконуватися). Тоді B утворює базис в просторі W. З цього випливає, що|A|≤ dim W ≤|B |. Але, так як за умовою A і B складаються з лінійно незалежних векторів і|A |>|B |, одержуємо суперечність. Така множина векторів буде матроїдом.

Додаткові поняття[ред. | ред. код]

 • Двоїстим до даного матроїду називається матроїд, носій якого збігається з носієм даного матроїда, а бази — з доповненням баз даного матроїда до носія. Тобто X* = X, а безліч баз двоїстого матроїда — це множина таких B*, що B* = X\B, де B — база даного матроїда.
 • Циклом в матроїді називається така множина A ⊂ X, що A ∉ I, і для будь-якого B ⊂ A, якщо B ≠ A, то B ∈ I
 • Рангом матроїда називається потужність його баз. Ранг тривіального матроїда дорівнює нулю.

Матроїд Фано[ред. | ред. код]

Матроїд Фано
Докладніше: Площина Фано

Матроїди з невеликим числом елементів часто зображують у вигляді діаграм. Точки — це елементи основної множини, а криві «протягнуті» через кожен трьохелементний ланцюг (3-element circuit). Діаграма показує 3-ранговий матроїд, званий матроїдом Фано, приклад якого з'явився в 1935 в статті Уїтні (Whitney).

Назва виникла з того факту, що матроїд Фано являє собою проективну площину другого порядку, відому як площина Фано, чиє координатне поле — це двохелементне поле. Це означає, що матроїд Фано — це векторний матроїд, пов'язаний з сімома ненульовими векторами в тривимірному векторному просторі над полем двох елементів.

З проективної геометрії відомо, що матроїд Фано не може бути представлений довільною множиною векторів в дійсному або комплексному векторному просторі (або в будь-якому векторному просторі над полем, характеристики якого відрізняються від 2).

Теореми[ред. | ред. код]

 • Всі бази матроїда мають однакову потужність.
 • Матроїд однозначно задається носієм і базами.
 • Цикл не може бути підмножиною іншого циклу
 • Якщо і  — цикли, то для будь-якого містить цикл
 • Якщо  — база і , то містить рівно один цикл.

Застосування[ред. | ред. код]

Посилання та примітки[ред. | ред. код]

 1. Ф. Харарі Теорія графів стр. 57
 2. а б Ф. Харарі Теорія графів стр. 186