Урок

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Уро́к — завдання, які даються учневі для підготовки до наступного заняття;[1] також це форма навчальних занять, що відрізняється чіткими часовими межами.[2] Урочна форма навчання, означає організацію впродовж певного часу й відповідно до розкладу (за сталим розкладом) навчання з окремого предмета, коли вчитель проводить його з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня підготовки.[3] Кожен урок та будь яке заняття будується на основі закономірностей учбового процесу. Структура уроку (заняття) — це визначена послідовність вирішення педагогічних задач і відповідний цьому порядок чергування завдань і вправ. Залежно від навчального закладу тривалість уроку зазвичай коливається від 45 до 60 хвилин. Урок — це настанова (вказівка або порада діяти певним чином[4]) вчителя своїм учням. Урочна система насамперед спрямована на чітке засвоєння усією групою (класом) основ (базових елементів) і положень певної діяльності,[2] або спрямована на досягнення цілей навчання та виховання. Урок (заняття) починається з організації уваги та дисципліни.

Урок — це основна форма навчального процесу у дошкільних, середніх навчальних закладах. На відміну — лекція є основною формою навчального процесу у вищій школі.

Формування поняття[ред. | ред. код]

В середині XVII ст. чеський педагог Я. А. Коменський вперше, по суті, на основі попередніх наробок учителів-практиків здійснив наукове обґрунтування сутності уроку. З того часу урок зайняв провідне місце в освітній системі більшості країн світу.

Я. А. Коменський обґрунтував класно-урочну систему шкільного навчання і урок як форму його організації. Він поділяв урок на три частини: початок — відновлення в пам'яті учнів вивченого матеріалу, опитування і налаштування уваги; продовження — показ, сприймання, роз'яснення нового; закінчення — вправа, оволодіння, використання.

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський з позицій багаторічної педагогічної діяльності в загальноосвітній школі писав: «На уроці дуже важливий особистий приклад педагога».

Ознаки уроку[ред. | ред. код]

Урок як форма організації навчання має такі ознаки:

 • керівна роль учителя;
 • постійний склад учнів, які мають приблизно однаковий рівень фізичного й психічного розвитку;
 • перебіг навчальної діяльності в класній кімнаті;
 • дотримання розкладу й регламенту.

Функції[ред. | ред. код]

Урок як основна форма освітньої діяльності виконує такі функції:

 • Організаційна — забезпечується організація вихованців на пізнавальну діяльність у складі конкретного первинного колективу.
 • Освітня — сприяє отриманню системи знань стосовно вимог загальної, політехнічної і професійної освіти.
 • Дидактична — сприяє створенню оптимальних умов для оволодіння вихованцями методами і прийомами самостійної пізнавальної діяльності.
 • Розвивальна- забезпечуються умови для розвитку інтелектуальних можливостей особистості як визначального чинника становлення головного багатства окремої особистості і суспільства загалом.
 • Виховна — створюються оптимальні умови для розв'язання на уроці мікрозавдань розумового, морального, трудового, фізичного й естетичного виховання.
 • Перспективна — вибудовується система перспективних ліній з метою формування позитивних мотивів навчання й життєдіяльності особистості.

Усі названі функції уроку певною мірою взаємозумовлені і реалізуються шляхом узгодженої діяльності вчителя й учнів.

Види[ред. | ред. код]

 • Урок засвоєння нових знань.
 • Урок формування і вдосконалення вмінь і навичок.
 • Урок узагальнення і систематизації знань.
 • Урок комплексного застосування знань, умінь і навичок.
 • Урок перевірки і корекції знань, умінь і навичок.
 • Комбінований урок

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Урок // Словник української мови : в 11 т. — Київ : Наукова думка, 1970—1980.
 2. а б Айунц Л.Р. Гімнастика. (Коротко про головне) Методичні матеріали до теортичної підготовки студентів факультету фізичного виховання і спорту. — Житомир: Вид-во ЖДУ, 2008. — 62 с. (стор.: 26)
 3. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. — 1728 с. ISBN 966-569-013-2 (стор.: 1514) Доступ
 4. Настанова // Словник української мови : в 11 т. — Київ : Наукова думка, 1970—1980.

Джерела[ред. | ред. код]

 • Урок // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. — 5-те вид. — К. ; Ірпінь : Перун, 2005. — ISBN 966-569-013-2.
 • Кузьмінський, А.І. Технологія і техніка шкільного уроку: навчальний посібник / А. І. Кузьмінський, С. В. Омельяненко. — К.: Знання, 2010. — 335 с.
 • Чайка, В.М. Основи дидактики — К.: Академвидав, 2011. — 240

Див. також[ред. | ред. код]