Фація (геологія)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Фація (геологія)

У геології розрізняють такі основні фації: фації геологічні осадові, фації магматичних порід, фації метаморфічні, фації вулканогенні.

Вивчає фації спеціальний розділ геології. Вчення про Ф. вважається вступом до палеографії; крім того воно дозволяє встановити закономірності розподілу корисних копалин приурочених до осадових гірських порід. Інколи виділяють фації за якоюсь однією ознакою, напр., топофації, літофації, тектонофації, сейсмофації, біофації, а також фації залізорудні, вапняково-доломітові, фації нейтральні, кислі, лужні тощо підкреслюючи цим якусь одну сторону осадонакопичення.

Фації геологічні осадові – комплекс осадових гірських порід, частина шару або пласта з певними літологічними, морфологічними та ін. особливостями, що характеризують умови їхнього утворення – його динамікою, хім. режимом, органічним світом, глибиною і т.д. (напр., відклади каламутних потоків, кори вивітрювання, коралові, глибоководні тощо).

Всі сучасні і викопні Ф.г.о. поділяють на три групи: морські, лагунні і континентальні. Кожну з цих груп поділяють на низку макро- та мікрофацій.

М о р с ь к і Ф. підрозділяють на макрофації: літоральні (прибережні), неритові (мілководні), помірно-глибоководні (межі глибин 100-500 м), батіальні (глибоководні), абісальні (найглибші осадові породи).

Л а г у н н і Ф. поділяють на такі макрофації: Ф. прісноводних лагун, Ф. засолених лагун, Ф. естуарів та лиманів.

К о н т и н е н т а л ь н і Ф. поді¬ля¬ють на: елювіальні, схилові, пролювіальні, алювіальні, озер¬ні, болотні, еолові, льодовикові та ін. макрофації. Кожну з вказаних макрофацій поділяють на мікрофації. Напр., в алювіальній макрофації рік виділяють три мікрофації – руслову, заплавну, фацію стариць. Льодовикова макрофація включає: мікрофацію основної та кінцевої морен, флювіогляціальну (водно-льодовикову) та лімногляціальну (озерно-льодовикову) мікрофацію.

Фації магматичних порід – магматичні тіла і магматичні гірські породи, що володіють особливостями, обумовленими умовами їх утворення, – глибинністю становлення, формою залягання і характером контактів з бічними породами.

За глибинністю утворення розрізняють Ф. м. п.: найбільш глибинні – абісальні, середніх глибин, малих глибин – гіпабісальні, субвулканічні і ефузивні.

Фації метаморфізму – сукуп¬ність метаморфічних гірських порід різного хім. складу, яка відповідає певним умовам утворення по від¬ношенню основних факторів метаморфізму.

Фації вулканогенні – сукупність характерних вулканогенних порід, особливості яких зумовлені низкою факторів, з яких найважливішими є: тип вулканізму, характер фізико-географічного середовища, глибина охолодження розплаву, положення щодо центрів виверження і ін.

За фізико-географічними умовами становлення гірських порід виділяються фації: підводна, наземна, підльодовикова та ін..; в залежності від глибини застигання магматичного розплаву – поверхнева, вулканогенних, жерлова і субвулканічна; по відношенню до центру виверження – прижерлова (кратерна), віддалено-вулканокластична та ін.

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]