Формальні граматики

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Формальна граматика або просто граматика в теорії формальних мов — спосіб опису формальної мови, тобто виділення деякої підмножини з множини всіх слів деякого скінченного алфавіту. Розрізняють породжувальні і аналітичні граматики — перші ставлять правила, за допомогою яких можна побудувати будь-яке слово мови, а другі дозволяють по даному слову визначити, входить воно в мову чи ні. Формальні граматики були введені американським вченим, математиком та філософом, Н. Хомським у 50-тих роках XX сторіччя.

Поняття алфавіту[ред. | ред. код]

Алфавіт — скінченна множина символів. ε — порожній ланцюжок, слово, послідовність. Алфавітом є об'єднання алфавітів, перетин, різниця алфавітів. Нехай Т — алфавіт, тоді:

 • Т+ — множина усіх можливих послідовностей, що складені з елементів цього алфавіту крім порожньої послідовності ε.
 • Т* — множина усіх можливих послідовностей, що складені з елементів цього алфавіту, будь-якої довжини. Отже:
 • Тk — множина усіх можливих послідовностей,що складені з елементів цього алфавіту, довжини не більше k.

Мова в алфавіті Т це множина ланцюжків скінченної довжини в цьому алфавіті. Зрозуміло, що кожна мова в алфавіті Т є підмножиною множини Т*.

Формальна граматика[ред. | ред. код]

Формальна граматика - це четвірка . Де:

 • Т — алфавіт термінальних символів, терміналів (від англ. terminate - завершитись). Термінальні символи є алфавітом мови.
 • N — алфавіт нетермінальних символів, нетерміналів. ; Нетермінали не входять в алфавіт мови.
 • S — аксіома, спеціально виділений нетермінальний символ з якого починається опис граматики.
 • P — скінченна підмножина множини . Інколи визначають так:.

Елемент (α,β) з множини Р називається правилом виводу і записується у вигляді . Таким чином, ліва частина правила не може бути порожньою. Правила з однаковою лівою частиною записують: , - називаються альтернативами правила виводу з ланцюжка .

Виведення в формальних граматиках[ред. | ред. код]

Ланцюжок назвемо безпосередньо виведеним з ланцюжка в граматиці (позначається ), якщо .

Ланцюжок назвемо виведеним з ланцюжка в граматиці (позначається ), якщо

Термінальний рядок називається правильним(або сентенціальною формою) відносно граматики G якщо він виводиться з аксіоми цієї граматики.

Неоднозначності, та стратегії виводу[ред. | ред. код]

Граматика G називається неоднозначною, якщо існує декілька варіантів виводу слова ω в G ( ω ∈ L(G ) ).

Приклад. Розглянемо таку граматику G = <N, Σ, P, S> зі схемою Р.

S → S +S |S *S |a

Покажемо, що для ланцюжка ω = a + a + a існує щонайменше два варіанти виводу:

 1. S ⇒ S + S ⇒ S + S + S ⇒ a + S + S ⇒ a + a + S ⇒ a + a + a
 2. S ⇒ S + S ⇒ a + S ⇒ a + S + S ⇒ a + a + S ⇒ a + a + a

В теорії граматик розглядається декілька стратегій виведення ланцюжка ω в G.

Лівостороння стратегія виводу ланцюжка ω в G — це послідовність кроків безпосереднього виводу, при якій на кожному кроку до уваги береться перший зліва направо нетермінал.

Правостороння стратегія виводу ω в G протилежна лівосторонній стратегії. З виводом ω в G пов'язане синтаксичне дерево, яке визначає синтаксичну структуру програми.

Формальні мови[ред. | ред. код]

Формальна мова породжена граматикою G - це множина термінальних рядків, що виводяться з аксіоми, тобто множина усіх правильних рядків.

З іншого боку, множина термінальних рядків, таких, що вони можуть бути виведені в граматиці G, називається мовою, що може бути розпізнана в даній граматиці, або допускається даною граматикою.

 • Граматики G1 та G2 називаються еквівалентними, якщо .
 • Граматики G1 та G2 називаються майже еквівалентними, якщо , тобто мови, ними породжувані, відрізняються не більш ніж на ε.

Граматика може бути породжуючою та розпізнавальною, це залежить від "напрямку" застосування правил. Для породжуючих граматик виведення починається з аксіоми і закінчується термінальним рядком (рядком, що складається тільки з терміналів). А розпізнавальні аналізують вхідний термінальний рядок на правильність, чи можна такий рядок вивести в цій граматиці. Коротко кажучи - породжуючі це "згори вниз", а розпізнавальні - "знизу вгору". Остання задача є практичнішою і гострою.

Класифікація граматик[ред. | ред. код]

Хомський також запропонував класифікацію граматик. Він виділив чотири типи граматик.

Класифікація за Хомським[ред. | ред. код]

Докладніше: Ієрархія Чомскі
Тип 0. Граматики Типу 0
це найзагальніший клас граматик. На правила не накладаються ніяких обмежень, окрім зазначених у визначенні. Вони еквівалентні Машині Тюринга. Доведено існування мов, які породжуються граматиками типу 0, але не граматиками типу 1, але невідомі прості приклади таких мов.
Тип 1. Граматики Типу 1
нескорочуюча або контекстно-залежна(КЗ) граматика. Вибір означення не впливає на множину мов, породжуваних граматиками цього класу, оскільки доведено, що множина мов, породжуваних граматиками, що не укорочують, збігається із множиною мов, породжуваних КЗ-граматиками.
 • Нескорочуючі граматики. Всі правила мають вигляд
  де означає кількість символів у рядку .
 • Контекстно-залежні граматики. Всі правила мають вигляд:
Тип 2. Граматики Типу 2. Контекстно-вільні граматики(КВ)
Всі правила мають вигляд
Тобто в усіх правилах цього виду зліва стоїть тільки один нетермінал. Тому вони і контекстно вільні, бо на використання правила для даного нетерміналу не впливають символи, що оточують його. Ці символи називають контекстом.
Тип 3. Граматики Типу 3. Регулярні граматики. А-граматики
можна визначити як праволінійну або ліволінійну граматику, або як змішану. Також ці мови називають скінченно-автоматними, бо вони еквівалентні скінченним автоматам, тобто клас мов, що породжуються граматиками типу 3, збігається з класом мов, які розпізнаються скінченими автоматами. Також ці граматики є основою регулярних виразів.
 • Праволінійна граматика. Всі правила мають вигляд:
  або
 • Ліволінійна граматика. Всі правила мають вигляд:
  або

Доведено, що праволінійні та ліволінійні граматики еквівалентні, і існує алгоритм для переведення правил граматики одного типу в інший тип.

Співвідношення між типами граматик[ред. | ред. код]

 1. Будь-які граматики типу 3 є граматиками типу 2.
 2. Будь-які КВ-граматики є граматиками типу 1 (КЗ або неукорочуючі), з точністю до ε.
 3. Будь-які граматики типу 1 є граматиками типу 0.

Мова L(G) є мовою типу k, якщо її можна описати граматикою типу k.

Співвідношення між типами мов[ред. | ред. код]

 1. кожна регулярна мова є КВ-мовою, але існують КВ- мови, що не є регулярними (наприклад, );
 2. кожна КВ- мова є КЗ- мовою, але існують КЗ-мови, що не є КВ-мовами ( наприклад, );
 3. кожна КЗ-мова є мовою типу 0.

Варто підкреслити, що якщо мова задана граматикою типу k, то це не означає, що не існує граматики типу k' (k'>k), що описує ту ж мову. Тому, коли говорять про мову типу k, звичайно мають на увазі максимально можливе k.

Використання формальних граматик[ред. | ред. код]

Формальні граматики це дуже потужній математичний інструмент, який використовується в математичній та комп'ютерній лінгвістиці, описі мов програмування, розробці компіляторів в теорії програмування. Найбільш вживаними є КВ-граматики і регулярні, бо їх найлегше описати алгоритмічно.

Сама по собі концепція формальних граматик доволі гнучка, тому не дивно, що з'явилося багато інших інструментів, що розширюють використання та потужність КВ-граматик і граматик третього типу. Наприклад, атрибутні граматики, LL-k граматики, скінченні автомати, регулярні вирази та множини.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]