Формальні граматики

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Формальна граматика або просто граматика в теорії формальних мов — спосіб опису формальної мови, тобто виділення деякої підмножини з множини всіх слів деякого скінченного алфавіту. Розрізняють породжувальні і аналітичні граматики — перші ставлять правила, за допомогою яких можна побудувати будь-яке слово мови, а другі дозволяють по даному слову визначити, входить воно в мову чи ні. Формальні граматики були введені американським вченим, математиком та філософом, Н. Хомським у 50-тих роках XX сторіччя.

Поняття алфавіту[ред.ред. код]

Алфавіт — скінченна множина символів. ε — порожній ланцюжок, слово, послідовність. Алфавітом є об'єднання алфавітів, перетин, різниця алфавітів. Нехай Т — алфавіт, тоді:

 • Т+ — множина усіх можливих послідовностей, що складені з елементів цього алфавіту крім порожньої послідовності ε.
 • Т* — множина усіх можливих послідовностей, що складені з елементів цього алфавіту, будь-якої довжини. Отже: T^* = T^+ \cup \{ \varepsilon \}
 • Тk — множина усіх можливих послідовностей,що складені з елементів цього алфавіту, довжини не більше k.

Мова в алфавіті Т це множина ланцюжків скінченної довжини в цьому алфавіті. Зрозуміло, що кожна мова в алфавіті Т є підмножиною множини Т*.

Формальна граматика[ред.ред. код]

Формальна граматика - це четвірка \boldsymbol{G = \{N,T,P,S\}}. Де:

 • Т — алфавіт термінальних символів, терміналів (від англ. terminate - завершитись). Термінальні символи є алфавітом мови.
 • N — алфавіт нетермінальних символів, нетерміналів. T \cap N = \empty; Нетермінали не входять в алфавіт мови.
 • S — аксіома, спеціально виділений нетермінальний символ з якого починається опис граматики.
\mbox{S}\in\mbox{N}
 • P — скінченна підмножина множини (T \cup N)^+ \times(T \cup N)^*. Інколи визначають так:\alpha \in (T \cup N)^*\times N \times(T \cup N)^*, \beta \in (T \cup N)^* .

Елемент (α,β) з множини Р називається правилом виводу і записується у вигляді \alpha \to \beta. Таким чином, ліва частина правила не може бути порожньою. Правила з однаковою лівою частиною записують: \alpha \to \beta_1 \mid \beta_2 \mid ...\mid \beta_n, \beta_i \mbox{, i = 1,2,..,n} - називаються альтернативами правила виводу з ланцюжка \alpha.

Виведення в формальних граматиках[ред.ред. код]

Ланцюжок \beta \in (T \cup N)^* назвемо безпосередньо виведеним з ланцюжка \alpha \in (T \cup N)^+ в граматиці G = \{T,N,S,P\} (позначається \alpha \Rightarrow \beta), якщо \alpha = \xi_1 \gamma \xi_2 , \beta = \xi_1 \delta \xi_2: \xi_1 ,\xi_2 , \delta \in (T \cup N)^* , \gamma \in (T \cup N)^+ , \gamma \to \delta \in P.

Ланцюжок \beta \in (T \cup N)^* назвемо виведеним з ланцюжка \alpha \in (T \cup N)^+ в граматиці G = \{T,N,S,P\} (позначається \alpha \Rightarrow^* \beta), якщо

\exists \gamma_0,\gamma_1,...,\gamma_n, n\ge 0 : \alpha = \gamma_0 \Rightarrow \gamma_1 \Rightarrow ...\Rightarrow \gamma_n = \beta

Термінальний рядок називається правильним(або сентенціальною формою) відносно граматики G якщо він виводиться з аксіоми цієї граматики.

Неоднозначності, та стратегії виводу[ред.ред. код]

Граматика G називається неоднозначною, якщо існує декілька варіантів виводу слова ω в G ( ω ∈ L(G ) ).

Приклад. Розглянемо таку граматику G = <N, Σ, P, S> зі схемою Р.

S → S +S |S *S |a

Покажемо, що для ланцюжка ω = a + a + a існує щонайменше два варіанти виводу:

 1. S ⇒ S + S ⇒ S + S + S ⇒ a + S + S ⇒ a + a + S ⇒ a + a + a
  
 2. S ⇒ S + S ⇒ a + S ⇒ a + S + S ⇒ a + a + S ⇒ a + a + a
  

В теорії граматик розглядається декілька стратегій виведення ланцюжка ω в G.

Лівостороння стратегія виводу ланцюжка ω в G — це послідовність кроків безпосереднього виводу, при якій на кожному кроку до уваги береться перший зліва направо нетермінал.

Правостороння стратегія виводу ω в G протилежна лівосторонній стратегії. З виводом ω в G пов'язане синтаксичне дерево, яке визначає синтаксичну структуру програми.

Формальні мови[ред.ред. код]

Формальна мова породжена граматикою G - це множина термінальних рядків, що виводяться з аксіоми, тобто множина усіх правильних рядків.

L(G) = \{\alpha \in T^*\mid S \Rightarrow^* \alpha \}

З іншого боку, множина термінальних рядків, таких, що вони можуть бути виведені в граматиці G, називається мовою, що може бути розпізнана в даній граматиці, або допускається даною граматикою.

 • Граматики G1 та G2 називаються еквівалентними, якщо L(G_1) = L(G_2).
 • Граматики G1 та G2 називаються майже еквівалентними, якщо L(G_1) \cup \{\varepsilon\} = L(G_2) \cup \{\varepsilon\}, тобто мови, ними породжувані, відрізняються не більш ніж на ε.

Граматика може бути породжуючою та розпізнавальною, це залежить від "напрямку" застосування правил. Для породжуючих граматик виведення починається з аксіоми і закінчується термінальним рядком (рядком, що складається тільки з терміналів). А розпізнавальні аналізують вхідний термінальний рядок на правильність, чи можна такий рядок вивести в цій граматиці. Коротко кажучи - породжуючі це "згори вниз", а розпізнавальні - "знизу вгору". Остання задача є практичнішою і гострою.

Класифікація граматик[ред.ред. код]

Хомський також запропонував класифікацію граматик. Він виділив чотири типи граматик.

Класифікація за Хомським[ред.ред. код]

Докладніше: Ієрархія Чомскі
Тип 0. Граматики Типу 0
це найзагальніший клас граматик. На правила не накладаються ніяких обмежень, окрім зазначених у визначенні. Вони еквівалентні Машині Тюринга. Доведено існування мов, які породжуються граматиками типу 0, але не граматиками типу 1, але невідомі прості приклади таких мов.
Тип 1. Граматики Типу 1
нескорочуюча або контекстно-залежна(КЗ) граматика. Вибір означення не впливає на множину мов, породжуваних граматиками цього класу, оскільки доведено, що множина мов, породжуваних граматиками, що не укорочують, збігається із множиною мов, породжуваних КЗ-граматиками.
 • Нескорочуючі граматики. Всі правила мають вигляд
  \alpha\to\beta
  \alpha \in (T \cup N)^+, \beta \in (T \cup N)^*
  |\alpha|\le |\beta|
  де |\alpha| означає кількість символів у рядку \alpha.
 • Контекстно-залежні граматики. Всі правила мають вигляд:
  \alpha\to\beta
  \alpha = \xi_1A\xi_2, \beta = \xi_1\gamma\xi_2: A \in N, \gamma \in (T \cup N)^+, \xi_1,\xi_2 \in (T \cup N)^*
Тип 2. Граматики Типу 2. Контекстно-вільні граматики(КВ)
Всі правила мають вигляд
\alpha\to\beta
\alpha \in N, \beta \in (T \cup N)^*
Тобто в усіх правилах цього виду зліва стоїть тільки один нетермінал. Тому вони і контекстно вільні, бо на використання правила для даного нетерміналу не впливають символи, що оточують його. Ці символи називають контекстом.
Тип 3. Граматики Типу 3. Регулярні граматики. А-граматики
можна визначити як праволінійну або ліволінійну граматику, або як змішану. Також ці мови називають скінченно-автоматними, бо вони еквівалентні скінченним автоматам, тобто клас мов, що породжуються граматиками типу 3, збігається з класом мов, які розпізнаються скінченими автоматами. Також ці граматики є основою регулярних виразів.
 • Праволінійна граматика. Всі правила мають вигляд:
  \alpha\to\beta
  \alpha \to \omega\beta, \beta\in N, \omega \in T^*
  або
  \alpha \to \omega, \omega \in T^*
 • Ліволінійна граматика. Всі правила мають вигляд:
  \alpha\to\beta
  \alpha \to \beta\omega, \beta\in N, \omega \in T^*
  або
  \alpha \to \omega, \omega \in T^*

Доведено, що праволінійні та ліволінійні граматики еквівалентні, і існує алгоритм для переведення правил граматики одного типу в інший тип.

Співвідношення між типами граматик[ред.ред. код]

 1. Будь-які граматики типу 3 є граматиками типу 2.
 2. Будь-які КВ-граматики є граматиками типу 1 (КЗ або неукорочуючі), з точністю до ε.
 3. Будь-які граматики типу 1 є граматиками типу 0.

Мова L(G) є мовою типу k, якщо її можна описати граматикою типу k.

Співвідношення між типами мов[ред.ред. код]

 1. кожна регулярна мова є КВ-мовою, але існують КВ- мови, що не є регулярними (наприклад, L = \{a^nb^n \mid n>0\});
 2. кожна КВ- мова є КЗ- мовою, але існують КЗ-мови, що не є КВ-мовами ( наприклад, L = \{a^nb^nc^n \mid n>0\});
 3. кожна КЗ-мова є мовою типу 0.

Варто підкреслити, що якщо мова задана граматикою типу k, то це не означає, що не існує граматики типу k' (k'>k), що описує ту ж мову. Тому, коли говорять про мову типу k, звичайно мають на увазі максимально можливе k.

Використання формальних граматик[ред.ред. код]

Формальні граматики це дуже потужній математичний інструмент, який використовується в математичній та комп'ютерній лінгвістиці, описі мов програмування, розробці компіляторів в теорії програмування. Найбільш вживаними є КВ-граматики і регулярні, бо їх найлегше описати алгоритмічно.

Сама по собі концепція формальних граматик доволі гнучка, тому не дивно, що з'явилося багато інших інструментів, що розширюють використання та потужність КВ-граматик і граматик третього типу. Наприклад, атрибутні граматики, LL-k граматики, скінченні автомати, регулярні вирази та множини.

Див. також[ред.ред. код]

Посилання[ред.ред. код]


Сигма Це незавершена стаття з математики.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.