Афіксоїд

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Афіксóїд (лат. affixus — прикріплений, причеплений, грец. oid — «вид, вигляд» — подібний до чогось) — проміжна морфема, частина складного або складноскороченого слова, здебільшого співвідносна з повнозначним словом чи основою, яка повторюється з тим самим значенням у ряді слів і наближається за словотвірними функціями до афіксів.

Функціональна і семантична близькість[ред. | ред. код]

Функціональна і семантична близькість афіксів та афіксоїдів дає їм змогу утворювати синонімічні, часто еквівалентні слова. Паралелізм цих утворень найбільше виявляється серед іменників (бавовнороб — бавовняр), менше серед прикметників (кривоногий — кривий) і рідко серед дієслів (животворити — оживляти).

+Серед афіксоїдів багато запозичених коренів. У них, як і в питомих афіксоїдах, різний ступінь афіксоїдності. Незапозичені корені- афіксоїди активізують здебільшого одну певну позицію у слові (першу або останню), особливо це характерне для еліптичних основ. Так, -нос (від носити), -мір (від міряти) стоять у складному слові тільки в останній позиції.[1]

Позиція афіксоїдів[ред. | ред. код]

Афіксоїди можуть перебувати в різній афіксальній позиції: афіксоїди перед коренем — це префіксоїди, після кореня — суфіксоїди.

 1. Суфіксоїди — кореневі морфеми, які стоять у постпозиції щодо кореня і функціонально та семантично співвідносні з суфіксами: -вар-, -коп-, -лам-, -лов-, -мір-, -мет-, -різ-, -роб-, -хід- (каш-о-вар-ᴓ-ᴓ, криг-о-лам-ᴓ-ᴓ)
 2. Префіксоїди — кореневі морфеми, які стоять у препозиції щодо кореня і функціонально та семантично співвідносні з префіксами: авіа-, агро-, біо-, макро-, міні-, пан-, полі- (авіа-база, агро-фірма, пол'і-вітаміни).

До складу афіксоїдів зараховують і власне українські, й іншомовні кореневі морфеми (та основи). З-поміж префіксоїдів переважають іншомовні, з-поміж суфіксоїдів — власне українські. Власне укр. префіксоїди все-, напів-, пів-, першо- (всепрощення [все-прошчен'н'а], напів-офіційний) Іншомовні префіксоїди: аван-, авіа-, агро-, ендо-, енто-, кваз'і-, мега-, обер-… (аван-зал-ᴓ, авіа-диспетчер- ᴓ, ендо-кринний, обер-прокурор-ᴓ)

Аналізуємо як звичайні корені[2].

Думка дослідників[ред. | ред. код]

К. Г. Городенська, досліджуючи префіксоїди, відзначила тенденцію до розвитку префіксоїдів із самостійних коренів на матеріалі питомих українських основ. У функції префіксоїдів, за спостереженням дослідниці, найчастіше вживаються слова з кількісно-оцінним значенням, серед яких прислівники мало, багато, високо, низько, загально, іменники пів-, напів-, займенники все, сам та інші. К. Г. Городенська зазначила, що питомі українські префіксоїди так само, як і запозичені, не досягають рівня абстрагованості значень префіксів, тому що співвідносяться в мові з повнозначними словами.

З. М. Осипенко вважає, що «розвиток префіксоїдів у сучасних східнослов'янських мовах, зокрема в українській, — дуже активний словотвірний процес». На думку авторки, дедалі активніше використовуються морфеми слов'янського походження водо-, тепло-,скло-, світло– і подібні. Також зазначила, що синтаксична залежність між компонентами вихідного словосполучення тут переважно атрибутивна, тому й кожну з основ-префіксоїдів слід кваліфікувати як прикметникову, хоч у ії складі власне прикметникові показники й не зберігаються[3]

Найпоширеніші префіксоїди[4][ред. | ред. код]

 1. Мікро- : а) використовується в значенні «малий»: мікров́ибух; б) пов'язаний з вивченням дуже малих предметів, величин: мікроаналіз, мікрогеометрія.
 2. Міні- (скорочення лат. minimalis): найменший серед чогось, найменший з можливих : міні-вен, міні-вірш, міні-маркет і т. д.
 3. Мега- : (позначає «великий», «грандіозний», «велетенський»): мегаталант, мегаперевезення, мегашоу.
 4. Нано- (позначає або ж одна мільйонна частинка): нанометр, нанотехнології, нанорозмір
 5. Полі- (грец. πολύς — численний): поліетнічність, полімери, політравма, політехнічний…
 6. Моно- (грец. μόvος — один, єдиний): монохромний, мономовний, моновистава…
 7. Бі- (лат. bis — двічі): білінгвізм, біполярність, бікультурність…
 8. Теле- (грец. τήλε — далеко): телевізор, телекамера, телепортація..
 9. Кіно- (грец. κιvέω — рухаю): кінематографія, кіногламур…
 10. Медіа- (англ. media — засоби, способи): медіафайл, медіасенсація, медіапродукт.

В українському мовознавстві питання префіксоїдів у своїх працях порушував і І. І. Ковалик. Автор зауважив, що кількість префіксів, очевидно, дедалі зростатиме за рахунок префіксоїдів. На думку автора, до поширених у сучасній українській мові префіксоїдів належать нечисленні власне українські все-, напів-, першо-, пів- (всеозброєння, всепрощення; напівжебрак, напівзабуття, напівземлянка; першодрук, першоелемент, першооснова, першотвір; півбарка, півбаркас, піввагон, піввзвод та ін.). В. М. Русанівський в згаданій праці до поширених українських префіксоїдів зарахував префіксоїди все- (всенародний, вселюдський, всемогутній, всепереможний), загально- (загальновизнаний, загальноармійський, загальновживаний, загальнозаводський), мало- (малоавторитетний, маловідомий, маловтішний, малоговіркий, малопомітний), навколо- (навколомісячний, навколопланетний, навколоосвітній, навколосерцевий), напів- (напіввовняний, напівкристалічний, напівглухий), пів- (півгнилий, півживий, півметровий), після- (післяопераційний, післяльодовиковий, післяполудневий), проти- (протигазовий, протигромадський, протидержавний, протиепідемічний). Існує думка, що власне українські префіксоїди нечисленні. Це потребує уточнення, оскільки "Інверсійний словник української мови’’ нараховує понад 210 одиниць: високо-, військово-, вітро-, внутрішньо-, водо-, горе-, дерево-, дрібно-, західно-, звуко-, ліво-, лісо-, мало-, паро-, першо-, сніго-, срібло-, твердо- та ін. У «Граматиці української мови» виділено питомі префіксоїди як навколо-, першо-, після-, проти-. До питомих українських суфіксоїдів автори «Морфеміки української мови» зарахували -вод, -вар, -роб та інші, які представляють аргументи зі значенням діяча та знаряддя, пор.: коновод — той, хто розводить, вирощує коней, аналогічно звіровод, рибовод, свиновод; маслороб — той, хто виготовляє масло; аналогічно винороб; борошновоз — те, за допомогою чого перевозять борошно, аналогічно молоковоз та інші. У названій «Граматиці української мови» зафіксовано також суфіксоїди -дар (хлібодар, сонцедар), -знавець (мовознавець, сходознавець).

На сучасному етапі розвитку сучасної української літературної мови суфіксоїдні компоненти досліджувала Є. А. Карпіловська. Її наукові праці є важливим здобутком у вивченні суфіксоїдів сучасної української мови. Варто зауважити, що основну увагу авторка приділила дослідженню іншомовних суфіксоїдів, оскільки вони становлять більшу кількість, ніж питомі суфіксоїди. Слушною є думка дослідниці про те, що нові ресурси українського словотворення, які набувають активності, відповідають передусім на потребу в аспектуалізації нових і вже відомих понять. Є. А. Карпіловська зазначила, що нові основи-префіксоїди біля- (білявладний), довкола- (довколанауковий) не лише поповнили групу засобів для означення перебування поблизу когось, чогось, а й посилили оцінний (переважно негативний) заряд таких прикметників. На її думку, вони підтримали вже наявну в цій групі ресурсів тенденцію до семантико-функціональної диференціації засобів словотворення. До активних нових ресурсів дослідниця відносить і вже відомі основи у функції суфіксоїдів -структура (держструктура, бізнес-структура, медіа-структура), -простір (інтернет-простір, кінопростір, медіапростір), -залежний (інтернет-залежний, наркозалежний, політзалежний)

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Поняття афіксоїдів в українській мові. Архів оригіналу за 19 листопада 2021. Процитовано 23 листопада 2021. 
 2. Афіксоїди як морфеми перехідного типу. Архів оригіналу за 19 листопада 2021. Процитовано 23 листопада 2021. 
 3. Кухарчук Г. В,. Найуживаніші афіксоїди сучасної української мови: статус і функціонування (українською). Архів оригіналу за 19 листопада 2021. Процитовано 23 листопада 2021. 
 4. Іваннікова, Наталя. Словотвірна активність запозичених препозитивних лексико-морфем в українській мові новітнього періоду. Архів оригіналу за 20 грудня 2018. Процитовано 23 листопада 2021. 

Посилання[ред. | ред. код]