Клименко Ніна Федорівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ні́на Фе́дорівна Климе́нко (*22 жовтня 1939, Черкаси — 30 серпня 2018, Київ [1]) — український мовознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, доктор філологічних наук, професор.

Біографія[ред. | ред. код]

У 1961 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка. Працювала в 1961–1964 рр. в Українському товаристві дружби і культурного зв'язку із зарубіжними країнами. З 1965 р. по 1967 р. — аспірантка, з 1968 р. — співробітник, у 1987–2004 рр. — завідувач відділу структурно-математичної лінгвістики Інституту мовознавства АН України. У 1999–2004 рр. за сумісництвом завідувач кафедри елліністики Київського національного університету ім. Т. Шевченка, з вересня 2004 р. — професор цієї кафедри.

Докторську дисертацію захистила в 1986 р., професор з 1992 р. Запропоновану Н. Ф. Клименко методику типологічного зіставлення мов на морфемному рівні застосовують науковці України, Естонії, Словаччини, Німеччини.

Під керівництвом професора Клименко та з її участю створено «Морфемно-словотвірний фонд української мови», вперше в Україні укладено за допомогою комп'ютера «Частотно-валентний словник афіксальних морфем української мови» (К., 1998) та «Шкільний словотвірний словник сучасної української мови» (К., 2005).

Член редколегії і співавтор енциклопедії «Українська мова» (2000, 2-е вид. 2004; 3-є вид. 2007, 4-е вид. 2011).

Учасник міжнародних з'їздів славістів, конгресів україністів, елліністів, міжнародних та українських наукових конференцій.

З 2003 р. професор Клименко Н. Ф. — член комісії з питань словотвору при Міжнародному комітеті славістів.

Ніна Клименко — засновник кафедри елліністики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, яку вона очолила 1999 р. За цей час опубліковано «Практичний курс новогрецької мови» (частина 1, К., 1998), перші в лексикографії «Новогрецько-український словник» (К., 2003, 2-е видання 2005, разом із Пономаревим О. Д. і Чернухіним Є. К.), Українсько-новогрецький словник (К., 2008, разом із Пономаревим О. Д. і Савенком А. О.), першу в Україні антологію «Новогрецька література в українських перекладах» (К., 2005, упорядник разом із Пономаревим О. Д.). Вона надрукувала кілька десятків статей, присвячених проблемам теоретичної граматики новогрецької мови, зіставної лексикології новогрецької та української мови, зіставного українсько-новогрецького словотворення, що дозволили розгорнути елліністичні студії в Україні. 2010 р. опубліковано збірник наукових праць «Українська елліністика», відповідальним редактором якого і автором є Клименко Н. Ф. Перекладено з новогрецької Хр. Янарас: «Нерозривна філософія» К., 2001 (разом із Чердаклі А. М.), М. Тріандафілідис: «Мала граматика новогрецької мови». — Салоніки, 2003 (разом із О. Д. Пономаревим).

Померла 30 серпня 2018 року на 79-му році життя у м. Києві.[2]

Наукові інтереси[ред. | ред. код]

Коло наукових інтересів: загальне мовознавство, україністика (словотвір, морфеміка), лексикологія, семасіологія, комп'ютерна лінгвістика, неоелліністика.

Праці[ред. | ред. код]

Співукладач словників:

 • «Частотний словник сучасної української художньої прози» (т. 1—2) — К., 1981,
 • «Обернений частотний словник сучасної української художньої прози» (К., 1998)
 • «Словник афіксальних морфем української мови» (відпов. редагування — К., 1998),
 • «Новогрецько-український словник» (К., 2003, 2-е видання 2005),
 • «Українсько-новогрецький словник» (К., 2008),
 • «Шкільний словотвірний словник сучасної української мови» (К., 2005).

Відповідальний редактор словників:

 • Яценко. І. Т. «Морфемний аналіз» (К., 1981),
 • «Порадник ділової людини» (К., 1995),
 • «Російсько-українського словника з електроенергетики» (разом з С. Я. Меженним; К., 1992).
 • «Граматичний словник української літературної мови: Словозміна» (К., 2011).

Автор понад 350 опублікованих праць, зокрема монографій:

 • «Система афіксального словотворення сучасної української мови». — К., 1973;
 • «Словотворча структура і семантика складних слів у сучасній українській мові». — К., 1984;
 • «Як народжується слово». — К., 1991;
 • «Основи морфеміки сучасної української мови». — К., 1998, 2000.

Співавтор монографій:

 • «Структурна граматика сучасної української мови». — К., 1972;
 • «Морфемна будова сучасної української мови». — К., 1975;
 • «Нариси з контрастивної лінгвістики». — К., 1979,
 • «Словотвір сучасної літературної української мови». — К., 1979;
 • «Формалізовані основи семантичної класифікації лексики». — К., 1982;
 • "Лексична семантика в системі «людина-машина». — К., 1986;
 • «Український семантичний словник» (проспект). — К., 1990 (рос. мовою);
 • «Використання ЕОМ у лінгвістичних дослідженнях». — К., 1990 (рос. мовою);
 • «Мови європейського культурного ареалу: розвиток і взаємодія». — К., 1995;
 • «Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. Матеріали до історії». — К., 2005;
 • Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. — К., 2008;
 • Українська елліністика. — К., 2010.

Співавтор посібників

 • «Изучаем украинский язык. Расширенный курс». — К., 1993, 1996;
 • «Словотвірна морфеміка сучасної української літературної мови». — К., 1998;
 • «Практичний курс новогрецької мови». — К., 1998.

Праці Н. Клименко надруковано на Кіпрі, в Болгарії, Греції, Голландії, Македонії, Польщі, Словаччині, Німеччині.

Учні[ред. | ред. код]

Підготувала 12 кандидатів філологічних наук зі спеціальностей українська мова, структурно-математична і прикладна лінгвістика, загальне мовознавство, перекладознавство, елліністика та 2 докторів наук.

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Див. також[ред. | ред. код]