Неруйнівний контроль

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Неруйнівний контроль (скорочено НК) — контроль властивостей і параметрів об'єкта, не руйнуючи його та при якому не повинна бути порушена придатність об'єкта до використання та експлуатації.

Ультразвуковий контроль двигуна V2500

В НК використовуються різноманітні фізичні явища або процеси, що при певних умовах не завдають шкоди об'єктові контролю (ОК), або ж не впливають на його експлуатаційні характеристики.

Загальний опис[ред. | ред. код]

Згідно з ДСТУ 2865—94, НК — контроль якості продукції, за якого не повинна бути порушена придатність щодо застосування із повним збереженням закладених із самого початку функцій.

Неруйнівний контроль (англ. Nondestructive testing (NDT)) також називається оцінкою надійності неруйнівними методами (англ. nondestructive evaluation (NDE)) або перевіркою без руйнування виробу (англ. nondestructive inspection (NDI)). НК особливо важливий при створенні та експлуатації життєво важливих виробів та об'єктів, компонентів і конструкцій. Для виявлення різних дефектів використовуються різні методи НК, такі як рентгенівські промені, на знімках з використанням яких добре видно дефекти (тріщини, непровари, шлакові чи газові включення, підрізи, пори, раковини, тріщини, бризки металу) зварювального шва. Ще одним різновидом НК є ультразвукова дефектоскопія, де різноманітні дефекти проявляють себе відбитими імпульсами. Написане вище стосувалося промислового НК, проте багато з таких методів можуть успішно застосовуватися і відносно живих істот, і в першу чергу до людини. У той же час широко відомі факти і зворотного «проростання» медицини в промисловість. Це, наприклад, метод ультразвукових фазованих ґраток (англ. Phased array ultrasonics) або комп'ютерна радіографія (англ. Computed radiography).

Існує також і поняття руйнівного контролю. Наприклад, точно виміряти міцність на розрив якогось об'єкта можна тільки шляхом прикладання руйнівного навантаження, після чого об'єкт вже не буде придатний до використання. Такий контроль звичайно застосовують тільки до кількох об'єктів з партії, щоб визначити, що в цій партії не було порушень технологій виробництва. Зрозуміло, що такий контроль дуже економічно витратний. Також до руйнівного контролю можна віднести краш-тести

Неруйнівні методи засновані на зв'язках між опосередкованою фізичною величиною й властивістю матеріалу, яка визначається . Вид зв'язку може бути різним, частіше за все зв'язок неоднозначний, наприклад, вид зв'язку між швидкістю ультразвуку й міцністю залежить від гранулометричного складу й заповнювача, водоцементного відношення й інших параметрів досліджуваного бетону[1].

Види та методи НК[ред. | ред. код]

Види НК

Методи НК

 • За характером взаємодії фізичнх полів або речовин з об'єктами контролю;
  • метод розсіяного, відбитого проникаючого випромінювання;
  • Електричний метод;
 • За первинним інформативним параметром;
 • За способом отримання первинної інформації;


Персонал з НК[ред. | ред. код]

Сертифікація фахівців з НК

Засоби НК[ред. | ред. код]

Більше в основній статті Прилади неруйнівного контролю

Установи[ред. | ред. код]

Освіта[ред. | ред. код]

Журнали[ред. | ред. код]

Україна Україна[ред. | ред. код]

У журналі публікуються матеріали за результатами наукової та виробничої діяльності у віх галузях народного господарства за такими напрямками:

 • Методи та засоби неруйнівного контролю
 • Вимірювання фізико-хімічних параметрів речовин
 • Методи і прилади вимірювання витрат рідкої і газоподібної фаз
 • Методи і прилади контролю технологічних параметрів.

Література[ред. | ред. код]

 • Ермолов И. Н., Остапин Ю. Я. «Методы и средства неразрушающего контроля качества». М.: Высшая школа, 1988. — 368 с.
 • Епифанцев Б. Н., Гусев Е. А., Матвеев В. И., Соснин Ф. Р. «Неразрушающий контроль. Книга 4. Контроль излучениями» Под. ред. Сухорукова В. В. М.: Высшая школа, 1992.
 • Стороженко В. К., Вавилов В. П. и др. «Неразрушающий контроль качества промышленой продукции активним тепловим методом». Киев. Техніка, 1988.
 • Викторов В. А., Лункин Б. в., Совлуков А. С. «Радиоволновые измерения параметров технологических процесов». М.: Энергоатомиздат, 1989.
 • «Прибори для неразрушающего контроля материалов и изделий», т. 1 и 2, Под ред. Клюева В. В. М.: Машиностроение, 1986.
 • "Лабораторний практикум з дисципліни «Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль», м. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1997.
 • Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Оптичний, тепловий та радіохвильовий контроль», м. Івано-Франківськ, ІФДТУНГ, 1997.
 • Маєвський СМ., Бабак В. П., Щербак Л. М. Основа побудови систем аналізу сигналів у неруйнівному контролі: Навч. посібник для студ. вузів, які навчаються за спец «Фізичні методи та прилади інтроскопії». — К.: Либідь, 1993. — 200 с.
 • Храмов В. А. Первинні вимірювальні перетворювачі вимірювальних приладів і автоматичних систем: Навч.посібник. — К.: Вища школа, 1998. — 527 с.
 • Бабак В. П., Хандецький В. С., Шрюфер Е. Обробка сигналів: Підручник для студ. техн. спец, вузів. — К.: Либідь, 1999. — 496 с.
 • Бублик Г. Ф. Фізичні процеси в приладах і системах: Навч. посібник. — К.: Либідь, 1997.-200 с.
 • Аналоговые электроизмерительные приборы: Учеб.пособие для вузов по спец. «Информационно-измерительная техника» / Е. Г. Бишард, Е. А. Киселева, Г. П. Лебедев и др. — М.: Высшая школа, 1991.-415с.
 • Білокур І. П. Акустичний контроль: Навчальний посібник. — Київ.:ІЗМН, 1997. — 244 с.
 • Білокур І. П. Основи дефектоскопії: Підручник. — К.: «Азимут-Україна», 2004. — 496 с.
 • Білокур І. П. Елементи дефектоскопії при вивченні неруйнівного контролю. — К.: НМК ВО, 1990. — 252 с.
 • Алешин Н. П., Лукачев В. Г. Ультразвуковая дефектоскопия. — Минск: Высшая школа, 1987. — 271 с.
 • Королев М. В., Карпельсон А. Е. Широкополосные ультразвуковые пьезопреобразователи. — М.: Машиностроение, 1982. — 220 с.
 • Ермолов И. И. Теория и практика ультразвукового контроля. — М.: Машиностроение, 1981. — 240 с.
 • Електричний, магнітний та електромагнітний види контролю: Конспект лекцій. MB 02070855-80і-01 О. Є. Середюк. — Івано-Франківськ: Факел, 2001. — 170 с.
 • Мікроелектронні сенсорні пристрої магнітного поля: Монографія За ред. З. Ю. Готри. — Львів: Вид. Національного університету «Львівська політехніка», 2001. — 412 с.
 • Поліщук Є. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 360 с.
 • Зацепин H.H., Коржова Л. В. Магнитная дефектоскопия. — Минск: Наука и Техника, 1981. — 208 с.
 • Приборы для неразрушаюшего контроля материалов и изделий. В 2-х книгах. Кн. 2. Под ред. В. В. Клюева. — М.: Машиностроение, 1986.-352 с.
 • Поліщук С. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид-во державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 359 с.
 • Аналоговые электроизмерительные приборы: Уч. пособие под ред Бишард Е. Г. — М.: Высш. школа, 1991. — 415 с.
 • Электрические измерения. Под ред. Фремке — Л.: Энергия, 1990. — 391 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Основи вимірювальної техніки», MB 022070855-737-2000. — Івано-Франківськ: Факел, 2000. — 156 с.
 • Фарзане И. Г., Илясов Л. В., Азим-Заде А. Ю. Технологические измерения и приборы: Уч. Пособие. — М.: Высш. школа, 1989. — 456 с.
 • Куликовский К. Л., Купер В. Я. Методы и средства измерений. — М.: Энергоатомиздат, 1986.— 447 с.
 • Крауткремер Й., Крауткремер Г. Ультразвуковой контроль материалов. Справочник. — М.: Металлургия, 1991.— 673 с.
 • Кораваев Г. А. — Энциклопедия современноной техники. Строительство.
Ультразвуковий контроль виробів, 1977 рік

Нормативно—технічна докуметація[ред. | ред. код]

 • НПАОП 0.00-1.63-13 Правила сертифікації фахівців з неруйнівного контролю.
 • ГОСТ 10707-80 Трубы стальные электросварные холоднодеформированные. Технические условия.
 • ГОСТ 12503-75 Сталь. Методы УЗ контроля качества.
 • ГОСТ 14249-89 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность.
 • ГОСТ 14771-76 Швы сварных соединений. Электродуговая сварка в защитных газах. Основные типы и конструктивные элементы.
 • ГОСТ 14782-86 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Методы УЗК.
 • ГОСТ 17410-78 Контроль неразрушающий. Трубы металлические бесшовные цилиндрические. УЗ дефектоскопия.
 • ГОСТ 18061-90 Толщиномеры радиоизотопные. Общие технические условия.
 • ГОСТ 18353-79 Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов.
 • ГОСТ 18442-80 Контроль неразрушающий. Капиллярные методы. Общие требования.
 • ГОСТ 18576-85 Контроль неразрушающий. Рельсы железнодорожные. Методы ультразвуковые.
 • ГОСТ 18831-90 Прокат толстолистовой. Методы УЗ контроля.
 • ГОСТ 20295-85 Трубы для магистральных газонефтепроводов. Технические условия.
 • ГОСТ 20415-82 Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие требования.
 • ГОСТ 20426-82 Контроль неразрушающий. Методы радиационные. Общие требования.
 • ГОСТ 2105-75 Крюки кованные и штампованные. Технические условия.
 • ГОСТ 21104-75 Контроль неразрушающий. Магнитоферрозондовый метод.
 • ГОСТ 21105-87 Контроль неразрушающий. Магнитопорошковый метод.
 • ГОСТ 21120-75 Прутки и заготовки круглого, квадратного и прямоугольного сечения. УЗ контроль эхо-методом.
 • ГОСТ 21397-81 Контроль неразрушающий. Комплект стандартных образцов для ультразвукового контроля полуфабрикатов и изделий из алюминиевых сплавов. Технические условия.
 • ГОСТ 22238-76 Контроль неразрушающий. Меры образцовые для поверки толщиномеров неорганических покрытий. Общие положения.
 • ГОСТ 22727-88 Сталь толстолистовая. Методы УЗ контроля сплошности.
 • ГОСТ 23049-84 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные параметры и общие технические требования.
 • ГОСТ 23055-78 Контроль неразрушающий. Сварка металлов плавлением. Классификация сварных соединений по результатам радиографического контроля.
 • ГОСТ 23289-94 Контроль неразрушающий. акустический. Термины и определения.
 • ГОСТ 23479-79 Контроль неразрушающий. Методы оптического вида. Общие требования.
 • ГОСТ 23480-79 Контроль неразрушающий. Методы радиоволнового вида. Общие требования.
 • ГОСТ 23483-79 Контроль неразрушающий. Методы теплового вида. Общие требования.
 • ГОСТ 23518-79 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
 • ГОСТ 23667-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Методы измерения основных параметров.
 • ГОСТ 23702-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Методы испытаний.
 • ГОСТ 23829-85 Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения.
 • ГОСТ 24034-80 Контроль неразрушающий. радиационный. Термины и определения.
 • ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытания на герметичность. Общие требования.
 • ГОСТ 24289-80 Контроль неразрушающий. вихретоковый. Термины и определения.
 • ГОСТ 24450-80 Контроль неразрушающий. магнитный. Термины и определения.
 • ГОСТ 24507-80 Контроль неразрушающий. Поковки из черных и цветных металлов. Методы УЗ дефектоскопии.
 • ГОСТ 24521-80 Контроль неразрушающий. оптический. Термины и определения.
 • ГОСТ 24522-80 Контроль неразрушающий капиллярный. Термины и определения.
 • ГОСТ 25113-86 Контроль неразрушающий. Аппараты рентгеновские для промышленной дефектоскопии. Общие технические условия.
 • ГОСТ 25225-82 Контроль неразрушающий. Швы сварных соединений трубопроводов. Магнитографический метод.
 • ГОСТ 25313-82 Контроль неразрушающий радиоволновый. Термины и определения.
 • ГОСТ 25314-82 Контроль неразрушающий тепловой. Термины и определения.
 • ГОСТ 25315-82 Контроль неразрушающий электрический. Термины и определения.
 • ГОСТ 25714-83 Контроль неразрушающий. Акустический звуковой метод определения открытой пористости, кажущейся плотности, плотности и предела прочности при сжатии огнеупорных изделий.
 • ГОСТ 25997-83 Сварка металлов плавлением. Статистическая оценка качества по результатам неразрушающего контроля.
 • ГОСТ 2601-84 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.
 • ГОСТ 26126-84 Контроль неразрушающий. Соединения паяные. УЗ метод контроля качества.
 • ГОСТ 26170-84 Контроль неразрушающий. Приборы радиоволновые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26182-84 Контроль неразрушающий. Люминесцентный метод течеискания.
 • ГОСТ 26266-90 Контроль неразрушающий. Преобразователи ультразвуковые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26680-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы радиоволновые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26697-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы магнитные и вихретоковые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26737-85 Контроль неразрушающий. Толщиномеры покрытий магнитные и вихретоковые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26782-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы оптические и тепловые. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26786-85 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы акустические. Общие технические требования.
 • ГОСТ 26790-85 Техника течеискания. Термины и определения.
 • ГОСТ 27584-88 Краны мостовые и козловые электрические. Общие технические условия.
 • ГОСТ 28210-89 Основные методы испытания на воздействие внешних факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Q. Герметичность.
 • ГОСТ 28517-90 Контроль неразрушающий. Масс-спектрометрический метод течеискания.
 • ГОСТ 28609-90 Краны грузоподъемные. Основные положения расчета.
 • ГОСТ 29025-91 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы рентгенотелевизионные с рентгеновскими электронно-оптическими преобразователями и электрорентгенографические.
 • ГОСТ 3242-79 Соединения сварные. Методы контроля качества.
 • ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.
 • ГОСТ 50599-93 Сосуды и аппараты стальные сварные высокого давления. Контроль неразрушающий при изготовлении и эксплуатации.
 • ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
 • ГОСТ 6996-66 Методы определения механических свойств металла шва и сварного соединения.
 • ГОСТ 7512-82 Контроль неразрушающий. Соединения сварные. Радиографический метод.
 • ГОСТ 8283-93 Дефектоскопы электромагнитные. Методы и средства поверки.
 • ГОСТ 8696-74 Трубы стальные электросварные со спиральным швом общего назначения. Технические условия.
 • ГОСТ 8713-79 Сварка под флюсом. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
 • ДСТУ 2326-93 Котли опалювальні водогрійні теплопродуктивністю до 100 кВт. Загальні технічні умови.
 • ДСТУ 2389-94 Техническая диагностика и контроль технического состояния. Термины и определения.
 • ДСТУ 2680-94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначення дефектів поверхні.
 • ДСТУ 2808-94 Труби безшовні катані із сталей та сплавів. Терміни та визначення дефектів макроструктури.
 • ДСТУ 2828-94 Сталь. Методы вихретокового контроля.
 • ДСТУ 2865-94 Контроль неруйнівний. Терміни та визначення.
 • ДСТУ 2954-94 Сталь. Методи магнітного контролю.
 • ДСТУ ISO 4310-94 Крани вантажопідіймальні. Правила і методи випробувань.
 • ДСТУ EN 462-1-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 1. Індикатори якості зображення дротяного типу. Визначення показника якості зображення (EN 462-1:1994, IDT)
 • ДСТУ EN 462-2-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 2. Індикатори якості зображення типу східець/отвір. Визначення показника якості зображення (EN 462-2:1994, IDT).
 • ДСТУ EN 462-3:2005 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 3. Класи якості зображення для чорних металів (EN 462-3:1996, IDT).
 • ДСТУ EN 462-4-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 4. Експериментальне визначання показника якості зображення і таблиці якості зображення (EN 462-4:1994, IDT).
 • ДСТУ EN 462-5-2001 Неруйнівний контроль. Якість зображення радіографічних знімків. Частина 5. Індикатори якості зображення дводротяного типу. Визначання показника якості зображення (EN 462-5:1996, IDT).
 • ДСТУ EN 473:2012 Неруйнівний контроль. Кваліфікація і сертифікація персоналу. Основні положення (EN 473:2008, IDT).
 • ДСТУ EN 571-1-2001 Неруйнівний контроль. Капілярний контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 571-1:1997, IDT).
 • ДСТУ EN 583-1-2001 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 1. Загальні вимоги (EN 583-1:1998, IDT).
 • ДСТУ EN 583-3:2005 Неруйнівний контроль. Контроль ультразвуковий. Частина 3. Метод проходження (EN 583-3:1997, IDT).
 • ДСТУ EN 583-4:2007 Неруйнівний контроль. Ультразвуковий контроль. Частина 4. Контролювання несуцільностей, перпендикулярних до поверхні (EN 583-4:2002, IDT).
 • ДСТУ EN 584-1-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 1. Класифікація плівкових систем для промислової радіографії (EN 584-1:1994, IDT).
 • ДСТУ EN 584-2-2001 Неруйнівний контроль. Промислова радіографічна плівка. Частина 2. Контроль обробляння плівки за допомогою опорних величин (EN 584-2:1996, IDT).
 • ДСТУ EN 1289—2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Капілярний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання (EN 1289:1998, IDT).
 • ДСТУ EN 1291—2001 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань (EN 1290:1998, IDT).
 • ДСТУ EN 1291—2001 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Магнітопорошковий контроль зварних з'єднань. Критерії приймання (EN 1291:1998, IDT).
 • ДСТУ EN 10228-1-2005 Контроль поковок із сталі неруйнівний. Частина 1. Контроль магнітопорошковий (EN 10228-1:1999, IDT).
 • ДСТУ EN 10228-2-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 2. Капілярний контроль (EN 10228-2:1998, IDT).
 • ДСТУ EN 10228-3-2001 Неруйнівний контроль поковок із сталі. Частина 3. Ультразвуковий контроль поковок з феритної чи мартенситної сталі (EN 10228-3:1994, IDT).
 • ДСТУ EN 12517-2002 Неруйнівний контроль зварних з'єднань. Критерії приймання для радіографічного контролю зварних з'єднань (EN 12517:1998, IDT).

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Курченко В.А. - Строительство, т.1. 

Посилання[ред. | ред. код]