Ойконім

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ойко́нім (грец. οἶκος (дім) + грец. ὄνομα (ім'я)) — вид топоніма, власна назва — назва будь-якого населеного пункту, від міста до окремого будинку[1], яку використовують для іменування населених пунктів — міст, селищ, сіл тощо. Ойконіми міського типу називають «астіонімами» (грец. ἄστυ — міський) або «полісонімами» (грец. πόλις — місто); сільського типу — «комонімами».

Ойконіми природно-географічного походження утворені від назв підвищень, низьких, відкритих, заболочених місць, географічних назв природних і штучних водних басейнів, рослинного світу[2].

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Краткий понятийно-терминологический справочник по этимологии и исторической лексикологии // Ж. Ж. Варбот, А. Ф. Журавлев. — Российская академия наук, Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Этимология и история слов русского языка, 1998. С. ? (рос.)
 2. Царалунга І. Географічна термінологія у складі українських ойконімів на -ани (-яни) // Вісник Львівського університету. Серія Філологія. — 2009. — Вип. 46. — Ч. ІІ. — С. 155—161. — Первірено 08.10.2013.

Література[ред. | ред. код]

 • Вибрані статті та матеріали. Т. 1. Студії з історії української мови та ойконімії / ред.: Д. Бучко, Д. Гринчишин, А. Даниленко, У. Єдлінська; Пер.: У. Єдлінська; Наук. т-во ім. Т. Шевченка. — Львів, 2011. — 467 c. — (Укр. наук. б-ка НТШ).
 • Гідронімно-ойконімний паралелізм в українській ономастиці (на матеріалі ономастикону Західної України) / М. М. Юрків. — Т. : Навч. кн.- Богдан, 1999. — 132 c. — Бібліогр.: 224 назв.
 • Інверсійний словник ойконімів України / Д. Бучко. — Люблін, 2001. — 325 c.
 • Історична топоніміка: навч. посіб. / Г. В. Бондаренко, В. В. Кихтюк; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2012. — 162 с. — (Посіб. та підруч. СНУ ім. Лесі Українки"). — Бібліогр.: с. 157—162.
 • Назви поселень Івано-Франківщини (Бойківщина, Гуцульщина та Опілля): іст.-етимол. слов. / М. М. Габорак; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ: ОІППО; Снятин: ПрутПринт, 2007. — 200 c. — Бібліогр.: с. 189—198.
 • Ойконімія Волині: Етимол. слов.-довід. / В. П. Шульгач; ред.: І. М. Желєзняк; НАН України. Ін-т укр. мови. — К. : Кий, 2001. — 189 c.
 • Ойконімія Івано-Франківської області: іст.-етимол. слов. / В. О. Яцій; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ: Наук. думка, 2015. — 387, [2] c. — (Проект «Наук. кн.» (Молоді вчені)). — Бібліогр.: с. 353—388
 • Стратиграфія архаїчної ойконімії України: [монографія] / З. О. Купчинська; НАН України, Ін-т укр. мови, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. т-во ім. Т. Шевченка (Львів). — Львів: НТШ, 2016. — 1275, [58] c. — Бібліогр.: с. 1219—1266.
 • Топонімічний словник України: Словник-довідник / Янко М. Т. — К.: Знання, 1998. — 432 с.
 • Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (відапелятивні утворення): Моногр. / М. Худаш; НАН України. Ін-т народознав. — Л., 2006. — 452 c.