Проєктні технології в навчанні

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Ме́тод проє́ктів — освітня технологія, спрямована на здобуття учнями знань у тісному зв'язку з реальною життєвою практикою, формування в них специфічних умінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчального пошуку.

Вступ[ред. | ред. код]

Формування та розвиток у дітей ключових компетентностей стало основним завданням початку XXI століття. Ця проблема набуває актуальності у зв'язку з тим, що сучасний світ характеризується стрімким соціальним, технологічним і політичним розвитком, який потребує від людини здатності робити духовно-моральний вибір, мобільності та відповідальності у прийнятті рішень, вміння ефективно спілкуватися та бути успішним.

Етапи розвитку методу проєктів[1][ред. | ред. код]

  • І етап - 1590-1765 рр. - початок проєктної роботи в архітектурних школах Європи;
  • ІІ етап - 1765-1880 рр. - проєкт як звичайний методичний прийом та його прийняття в Америці;
  • ІІІ етап - 1880-1915 рр. - робота за проєктами в трудових загальноосвітніх школах;
  • ІV етап - 1915-1965 рр. - нове тлумачення методу проєктів та його повернення з Америки в Європу;
  • V етап - 1965-2011 рр. - переоцінка проєктної ідеї та нова (третя) хвиля його розповсюдження.

Визначення[ред. | ред. код]

Визначаючи сутність поняття «навчальний проєкт», слід зазначити, що воно вперше з'явилось у XVII—XVIII століттях і служило синонімом словам «експеримент» у природничих науках і «розгляд справ» у юриспруденції. Пізніше, у XIX столітті були визначені ще дві моделі проєктів, які використовуються і сьогодні. Перша, давніша, модель Вудворта передбачає, що учні спочатку вивчають матеріал, набувають знань та навичок, які в подальшому знадобляться для конструювання проєктів. Друга, сучасніша, модель Ричардса передбачає «занурення» в проблему, її фундаментальне дослідження [4, 12].

Структура різних типів проєктів[ред. | ред. код]

І. За методом або видом діяльності яка домінує в проєкті[ред. | ред. код]

1. Дослідницькі проєкти Потребують чітко продуманої структури, визначеної мети, актуальності проєкту для всіх учасників, соціальної значимості, продуманих методів роботи.

2. Творчі проєкти Зазвичай не мають чітко продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проєкту Оформлені результати можуть бути у вигляді збірника, сценарію, програми свята тощо.

3. Ігрові проєкти Структура таких проєктів залишається відкритою до їхнього закінчення Учасники беруть на себе певні ролі Результати можуть визначатися на початку проєкту або до його завершення Наявним високий ступінь творчості.

4. Інформаційні проєкти Спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів Потребують чіткої структури, можливостей систематичної корекції під час проєктної діяльності.

До обов'язкових структурних елементів належатимуть: • мета проєкту-результат (стаття, реферат, доповідь, відеоматеріали тощо); • предмет інформаційного пошуку — поетапність пошуку з визначенням результатів-аналітична робота над зібраними фактами — висновки — корекція, у разі потреби подальший пошук інформації -аналіз нових даних -висновки — оформлення результатів.

5. Практично орієнтовані Відзначаються чітко визначеним із самого початку результатом діяльності учасників проєкту, який зорієнтований на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета, документ, відеофільм, спектакль, програма дій, проєкт закону, довідковий матеріал тощо) Потребують продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із визначенням функції кожного Дуже важливо добре організувати координаційну роботу через обговорення, корекцію спільних дій, презентацію отриманих результатів та можливих способів використання їх на практиці, зовнішню оцінку проєкту.

ІІ. За змістовим аспектом проєкту[ред. | ред. код]

1. Літературно-творчі. Поширений тип спільних проєктів.

2. Природничо-наукові. Зазвичай мають чітко окреслене дослідницьке завдання (наприклад, дослідити стан довкілля певної місцевості).

3. Екологічні проєкти. Здебільшого потребують використання дослідницьких, наукових методів, інтегрованих знань із різних галузей.

4. Мовні (лінгвістичні). Навчальні проєкти, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовленнєвих навичок та вмінь: лінгвістичні, спрямовані на вивчення мовних особливостей, мовних реалій, фольклору; філологічні, передбачають вивчення етимонології слів, літературні дослідження тощо).

5. Культурологічні. Мають зв'язок з історією та традиціями різних країн За змістом можуть бути історико-географічними, етнографічними, політичними, мистецтвознавчими, економічними.

6. Рольово-ігрові За змістом можуть бути уявними мандрівками; імітаційно-діловими, які моделюють професійні та комунікативні ситуації; драматизація, соціальні імітації.

7. Спортивні.

8. Географічні.

9. Історичні.

10. Музичні.

Вимоги до організації проєкту[ред. | ред. код]

1.Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми, що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку.

2.Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів.

3.Самостійна діяльність учнів Вона може бути груповою, парною чи індивідуальною.

4.Визначення кінцевих цілей спільних чи індивідуальних проєктів.

5.Визначення базових знань із різних галузей, необхідних для роботи над проєктом.

6.Структурування змістовної частини проєкту із зазначенням поетапних результатів).

7.Використання дослідницьких методів.

8.Результати виконаних проєктів повинні бути матеріальними, тобто оформленими у визначений спосіб (презентація, щоденник мандрівника

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Недюрмагомедов Г.Г., Несговорова Н.П. Технология проектов в професиональной деятельности педагога: монография / автор-сост. Несговорова Н.П.- Курган: Изд-во КГУ, 2013. - 316 с. (російська). Процитовано 29.09.2018. 

Джерела та література[ред. | ред. код]

1.Полат Е. Что такое проект? / Полат Е., Петрова И., Бухаркина М., Моисеева М. // Відкритий урок. —-2004. — № 5—6.

2.Використання проектних технологій на уроках зарубіжної літератури http://osvita.ua/school/lessons_summary/in_lit/9606

3.Зазуліна Л. В. Педагогічні проекти: науково-метод. посіб. / Л. В. Зазуліна. — Кам'янець-Подільський: Абетка — НОВА, 2006. — 40 с.

4.Курицина В. Н. Метод проектов: вчера, сегодня, завтра // Образовательная технология как система, объединяющая теорию, практику и искусство. — Воронеж: ВГПУ, 2000. — С.59—63.