Схема Ель-Гамаля

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Схема Ель-Гамаля (ElGamal) — криптосистема з відкритим ключем, яку засновано на складності обчислення дискретних логарифмів у скінченному полі. Криптосистема включає у себе алгоритм шифрування і алгоритм цифрового підпису. Схема Ель-Гамаля лежить в основі колишніх стандартів електронного цифрового підпису в США (DSA) і Росії (ГОСТ Р 34.10-94[ru]).

Схему запропонував Тахер Ель-Гамаль 1985 року.[1] Ель-Гамаль розробив один з варіантів алгоритму Діффі-Геллмана. Він удосконалив систему Діффі-Геллмана й отримав два алгоритми, які призначено для шифрування та для автентифікації. На відміну від RSA, алгоритм Ель-Гамаля не запатентовано, і тому він став дешевшою альтернативою, оскільки оплата внесків за ліцензію не потрібна. Вважається, що алгоритм потрапляє під дію патенту Діффі-Геллмана.

Генерація ключів[ред. | ред. код]

 1. Генерується випадкове просте число бітів.
 2. Обирається випадковий примітивний елемент поля .
 3. Обирається випадкове ціле число таке, що .
 4. Обчислюється .
 5. Відкритий ключ — це трійка , а приватний ключ — це число .

Робота в режимі шифрування[ред. | ред. код]

Шифросистема Ель-Гамаля — один зі способів створення відкритих ключів Діффі - Геллмана. Шифрування за схемою Ель-Гамаля не слід плутати з алгоритмом цифрового підпису за схемою Ель-Гамаля.

Шифрування[ред. | ред. код]

Повідомлення шифрується так:

 1. Обирається сесійний ключ — випадкове ціле число таке, що
 2. Обчислюються числа і .
 3. Пара чисел є шифротекстом.

Неважко бачити, що довжина шифротексту в схемі Ель-Гамаля є довшою за повідомлення удвічі.

Розшифрування[ред. | ред. код]

Знаючи приватний ключ , повідомлення можна обчислити з шифротексту за формулою:

При цьому неважко перевірити, що

і тому

.

Для практичних обчислень більше підходить така формула:


Приклад[ред. | ред. код]

 • Шифрування
  1. Припустімо, що потрібно зашифрувати повідомлення .
  2. Згенеруймо ключі:
   1. Нехай . Оберімо — випадкове ціле число таке, що .
   2. Обчислімо .
   3. Отже, відкритий ключ — це трійка , а приватний ключ — це число .
  3. Оберімо випадкове ціле число таке, що 1 < k < (p − 1). Нехай .
  4. Обчислімо значення .
  5. Обчислімо значення .
  6. Отримана пара є шифротекстом.
 • Розшифрування
  1. Необхідно отримати повідомлення за відомими шифротекстом та приватним ключем .
  2. Обчислімо за формулою:
  3. Отримали повідомлення .

Через те, що до схеми Ель-Гамаля вводиться випадкова величина , шифр Ель-Гамаля можна назвати шифром багатозначної заміни. Через випадковість вибору числа таку схему ще називають схемою імовірнісного шифрування. Імовірнісний характер шифрування — це перевага для схеми Ель-Гамаля, тому що у схем імовірнісного шифрування спостерігається більша стійкість у порівнянні зі схемами з певним процесом шифрування. Вадою схеми шифрування Ель-Гамаля можна назвати подвоєння довжини зашифрованого тексту в порівнянні з початковим текстом. Для схеми імовірнісного шифрування саме повідомлення і ключ не визначають шифротекст однозначно. У схемі Ель-Гамаля необхідно використовувати різні значення випадкової величини для шифрування різних повідомлень і . Якщо використовувати однакові , то для відповідних шифротекстів і виконується співвідношення . З цього виразу можна легко обчислити , якщо відоме .

Робота в режимі підпису[ред. | ред. код]

Цифровий підпис підтверджує (або спростовує) недоторканності підписаних даних, а також те, що дані підписав їхній власник. Одержувач підписаного повідомлення може використовувати цифровий підпис для доказу третій стороні того, що підпис дійсно зробив їх відправник. При роботі в режимі підпису передбачається наявність фіксованої геш-функції , значення якої лежать в інтервалі .

Підпис повідомлень[ред. | ред. код]

Для підпису повідомлення виконуються наступні операції:

 1. Обчислюється дайджест повідомлення :
 2. Обирається випадкове число взаємно просте з і обчислюється
 3. Обчислюється число .
 4. Підписом повідомлення вважається пара .

Перевірка підпису[ред. | ред. код]

Знаючи відкритий ключ і підпис , повідомлення перевіряється так:

 1. Перевіряються дві умови: і . Якщо хоча б одна з них не виконується, то підпис вважається недійсним.
 2. Обчислюється дайджест
 3. Підпис вважається справжнім, якщо виконується рівність:

Приклад[ред. | ред. код]

 • Підпис повідомлення.
  1. Припустімо, що потрібно підписати повідомлення .
  2. Згенеруймо ключі:
   1. Нехай та змінні, які відомі у деякій спільноті. Секретний ключ — випадкове ціле число , таке, що .
   2. Обчислімо відкритий ключ : .
   3. Отже, відкритий ключ — це трійка .
  3. Тепер обчислімо геш-функцію: .
  4. Оберімо випадкове число таке, щоб виконувалася умова . Нехай .
  5. Обчислімо .
  6. Знайдімо число . Таке існує, тому що НСД ( k , p - 1) = 1. Отримуємо .
  7. Отже, ми підписали повідомлення: .
 • Перевірка справжності отриманого повідомлення.
  1. Обчислімо геш-функцію: .
  2. Перевірмо рівність .
  3. Обчислімо ліву частину по модулю 23: .
  4. Обчислімо праву частину по модулю 23: .
  5. Оскільки права і ліва частини рівні, то підпис справжній.
Головна перевага схеми цифрового підпису Ель-Гамаля — це можливість створювати цифрові підписи для великого числа повідомлень з використанням тільки одного секретного ключа. Для підробки підпису зловмиснику потрібно зробити складні математичні розрахунки з перебуванням логарифму в полі .
Слід додати кілька коментарів:
 • Випадкове число необхідно знищувати одразу після обчислення підпису, оскільки якщо зловмисник знає випадкове число і сам підпис, він легко може знайти секретний ключ за формулою: і повністю підробити підпис.

Число повинно бути випадковим і не повинно дублюватися для різних підписів, отриманих при однаковому значенні секретного ключа.

 • Використання згортки пояснюється тим, що це захищає підпис від перебору повідомлень за відомими зловмисникові значеннями підпису. Приклад: якщо вибрати випадкові числа , що задовольняють умовам , НОД (j,p-1)=1 і припустити що
  ,

то легко переконатися в тому, що пара — це справжній цифровий підпис повідомлення .

 • Цифровий підпис Ель-Гамаля став прикладом для побудови інших підписів, схожих за своїми властивостями. В їхній основі лежить рівність , в якій трійка набуває значення однієї з перестановок ± r, ± s і ± m при якомусь виборі знаків. Наприклад, вихідна схема Ель-Гамаля утворюється за ,, . На такому принципі побудови підпису зроблено стандарти цифрового підпису США та Російської Федерації. В американському стандарті DSS (Digital Signature Standard) використовуються значення , ,, а в російському — , , .
 • Наступна перевага — це можливість зменшити довжину підпису за допомогою заміни пари чисел на пару чисел ), де — якийсь простий дільник числа . При цьому рівняння для перевірки підпису по модулю потрібно замінити на нове рівняння по модулю : . Так зроблено в американському стандарті DSS (Digital Signature Standard).

Криптостійкість і особливості[ред. | ред. код]

Нині криптосистеми з відкритим ключем вважаються найперспективнішими. До них належить і схема Ель-Гамаля, криптостійкість якої засновано на обчислювальній складності проблеми дискретного логарифмування, де за відомими p , g та y потрібно обчислити x , що задовольняє рівнянню:

ГОСТ Р34.10-1994[ru], який ухвалено 1994 року в Російській Федерації, що регламентував процедури формування та перевірки електронного цифрового підпису, засновано на схемі Ель-Гамаля. З 2001 року використовується новий ГОСТ Р 34.10-2001[ru], що використовує арифметику еліптичних кривих, визначених над простими полями Галуа. Існує велика кількість алгоритмів, заснованих на схемі Ель-Гамаля: це алгоритми DSA, ECDSA, KCDSA, схема Шнорра[ru].

Порівняння деяких алгоритмів:

Алгоритм Ключ Призначення Крипостійкість, MIPS Примітки
RSA До 4096 біт Шифрування і підпис 2,7•1028 для ключа завдовжки 1300 біт Засновано на складності розв'язання проблеми факторизації великих чисел; один із перших асиметричних алгоритмів. Включено до багатьох стандартів.
ElGamal До 4096 біт Шифрування і підпис За однакової довжини ключа криптостійкість дорівнює RSA, тобто 2,7•1028 для ключа завдовжки 1300 біт Засновано на складності обчислення дискретних логарифмів у скінченному полі; дозволяє швидко генерувати ключі без зниження стійкості. Використовується в алгоритмі цифрового підпису DSA-стандарту DSS
DSA До 1024 біт Тільки підписування Засновано на складності розв'язання проблеми дискретного логарифмування у скінченному полі; ухвалено як державний стандарт США; застосовується для секретних і несекретних комунікацій; розробник — АНБ.
ECDSA До 4096 біт Шифрування і підпис Крипостійкість і швидкість роботи вище, ніж у RSA Сучасний напрямок. Його розробляють багато провідних математиків.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Taher ElGamal (1985). A Public-Key Cryptosystem and a Signature Scheme Based on Discrete Logarithms. IEEE Transactions on Information Theory 31 (4): 469–472. doi:10.1109/TIT.1985.1057074. Архів оригіналу за 13 серпня 2011. Процитовано 9 грудня 2014. 

Література[ред. | ред. код]

 • Алфьоров А.П., Зубов А.Ю., Кузьмін А.С., Черьомушкін А.В
 • Б. А. Фороузан
 • Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot, Scott A. Vanstone