Тектонічні структури

From Вікіпедія
Jump to navigation Jump to search

Тектонічні структури – форми залягання гірських порід, які закономірно повторюються в земній корі. В широкому значенні термін Т.с. охоплює різноманітні частини земної кори, які утворюються завдяки поєднанню ряду різних більш дрібних структурних форм.

Загальна характеристика[edit | edit source]

Розрізняють елементарні структурні форми (шари, складки, тріщини, розривні порушеннязсуви, скиди і т.д.) і Т.с. магматичних тіл (дайки, сілли, лаколіти та ін.), для яких можуть бути притаманні структурні риси менших розмірів (аж до Т.с. мікроскопічних розмірів).

Закономірні комплекси елементарних структурних форм формують Т.с. великих розмірів. Наприклад складки групуються в складні структурні форми – антиклінорії, синклінорії, які, в свою чергу, формують складчасті системи; на платформах виділяють синеклізи, антеклізи, авлакогени. Найбільші Т.с. земної кори простягаються у верхню мантію і називаються глибинними структурами; до найбільш важливих з них відносять платформи, літосферні плити, орогенні пояси, рифти, глибинні розломи та інш. Елементарні Т.с. вивчає структурна геологія, мікроскопічні – петротектоніка. Комплекси елементарних Т.с. великого масштабу (антиклінорії, синклінорії, складчасті системи і т.д.) вивчає тектоніка.

Див. також[edit | edit source]

Література[edit | edit source]