Дурняк Богдан Васильович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Дурняк Богдан Васильович
Народився12 червня 1956(1956-06-12) (68 років)
Підгірці, Бродівський район, Львівська область, Українська РСР, СРСР
Діяльністьпедагог
Alma materУкраїнська академія друкарства
Нагороди
заслужений діяч науки і техніки України

Богда́н Васи́льович Дурня́к (12 червня 1956, Підгірці Бродівського району Львівської області) — український учений у галузі комп'ютерних технологій друкарства. Доктор технічних наук (2000). Професор (2002). Заслужений діяч науки і техніки України (2006).

Біографічні відомості

[ред. | ред. код]

Народився 12 червня 1956 року у с. Підгірці Бродівського району на Львівщині в родині медиків. Навчався у Підгорецькій початковій та Ясенівській середній школах. У 1973 році вступив на навчання в Українську академію друкарства, яку закінчив у 1978 році, здобувши спеціальність інженера з автоматизації і комплексної механізації процесів поліграфічного виробництва.

Наукова діяльність

[ред. | ред. код]

Трудову діяльність розпочав у рідній академії на посаді інженера науково-дослідного сектору кафедри автоматизації, а згодом — асистента цієї ж кафедри. Закінчив аспірантуру і 1988 року достроково захистив кандидатську дисертацію. Від 1990 року — старший викладач, а з 1995 року — доцент кафедри автоматизації поліграфічного виробництва. 1998 року призначено директором Поліграфічного технікуму Української академії друкарства. 2000 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук у Інституті проблем моделювання в енергетиці НАН України (Київ). 2002 року присвоєно вчене звання професора. 2003 р. обрано ректором Української академії друкарства. Водночас він очолює кафедру автоматизації та комп'ютерних технологій. Напрям наукових досліджень пов'язаний з автоматизацією технологічних процесів нелінійних і нестаціонарних систем, інформаційними та комп'ютерними технологіями, проектуванням цифрових систем керування. Створив наукову школу та науковий напрям. Уперше розробив теорію моделювання стрічкопровідних систем та засобів управління ними, яка стала основою його докторської дисертації та дисертаційних робіт його учнів. Під його керівництвом та за безпосередньою участю виконано понад 15 госпдоговірних та бюджетних тем, здійснено 11 наукових впроваджень у виробництво. Автор понад 200 наукових праць, з них 4 монографії та 6 навчальних посібників. Має 10 патентів на винаходи. Головний редактор збірників наукових праць «Квалілогія книги», «Комп'ютерні технології друкарства» та «Поліграфія і видавнича справа». Голова єдиної в Україні спеціалізованої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій зі спеціальностей «Машини і процеси поліграфічного виробництва» й «Автоматизовані системи керування та прогресивні інформаційні технології». Заслужений діяч науки і техніки України (2006). Ректор Української академії друкарства.

Наукові роботи

[ред. | ред. код]

1. Алгоритми швидкодіючих процесорів САР реального часу, працюючих у замкнутому контурі керування / Б. В. Дурняк, І. Т. Стрепко, О. В. Тимченко // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 1999. — № 1. — С. 53—56. — укр. Розглянуто задачу синтезу швидкодіючих алгоритмів процесорів цифрових систем автоматичного регулювання поліграфічним обладнанням реального часу в замкненому контурі керування на базі різницевих підходів і рециркуляції. Індекс рубрикатора НБУВ: М8-5-05 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

2. Аналіз проблем розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів / Б. В. Дурняк, В. З. Пашкевич // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2007. — N 2. — С. 124—130. — укр. Проаналізовано проблеми розвитку графічних методів захисту поліграфічних документів, застосовуваних як у соціальній сфері, так і в сфері управління. Наголошено на необхідності запровадження ефективного захисту документів для запобігання їх фальсифікації. Індекс рубрикатора НБУВ: М894 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

3. Видавнича діяльність Української академії друкарства, 2003—2008 рр.: бібліогр. покажч / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 138 с. — ISBN 978-966-322-118-2. — укр. Наведено інформацію про монографії, підручники, посібники, довідкові видання, збірники наукових праць, матеріали конференцій, автореферати дисертацій, бібліографічні покажчики, методичні вказівки, навчальні програми, нормативні матеріали, видані Українською академією друкарства у 2003—2008 рр. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР)715я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА700738

4. Видавничо-поліграфічна галузь України: Стан, проблеми, тенденції: Статистично-графічний огляд: Моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 274 с. — Бібліогр.: С. 263—272. — ISBN 966-322-057-0. — укр. Розглянуто стан і тенденції функціонування видавничо-поліграфічної галузі України за 2001—2004 рр. Наведено інформацію щодо учасників ринку видавничо-поліграфічних послуг, сучасних тенденцій розвитку ринку друкованої продукції, фінансових результатів господарювання, ефективності використання активів підприємств, забезпеченості та ефективності використання трудових ресурсів. Досліджено інвестиційну активність підприємств та висвітлено перспективи розвитку ринку друкованої продукції України. Індекс рубрикатора НБУВ: С62:У9(4УКР)307.051.1 + У9(4УКР)307.051.1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС42574

5. Дисертації, захищені в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академії друкарства в 1983—2008 рр.: бібліогр. покажч. / Уклад.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 87 с. — ISBN 978-966-322-145-8. — укр. Наведено бібліографічні описи дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора та кандидата наук, захищених в Українській академії друкарства (до 1994 р. — Український поліграфічний інститут ім. І. Федорова) у період 1983—2008 рр., в яких досліджено актуальні проблеми розвитку поліграфії, зокрема, економіки галузі, машин і поцесів поліграфічного виробництва, інформаційних технологій. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я175 + Ч617 я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА720790

6. Дослідження математичної моделі системи автоматичного регулювання натягу прямої дії при намотуванні стрічкових матералів в рулонних друкарських машинах / Б. Дурняк // Вісн. держ. ун-ту «Львів. політехніка». Комп'ют. інженерія та інформ. технології. — 1999. — N 380. — С. 72-76. — Бібліогр.: 3 назв. — укр. Проаналізовано ефективність системи автоматичного регулювання натягу стрічкового матеріалу прямої дії флексографської друкарської машини. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-5-05 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29409/А

7. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930—1970 роках: біобібліогр. покажч.: у 2 ч. Ч. 1. Алфьоров — Львовський / Уклад.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2009. — 440 с. — ISBN 978-966-322-162-5. — укр. Наведено бібліографію друкованих творів професорів, викладачів і співробітників Українського поліграфічного інституту імені І.Федорова за 1930—1970 рр. про напрямки науково-педагогічної роботи ВНЗ, зокрема, дослідження функціонування видавничо-поліграфічної галузі України (книги і брошури, статті у газетах і журналах). Індекс рубрикатора НБУВ: М8я183 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В352098/1

8. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930—1970 роках: біобібліогр. покажч.: у 2 ч. Ч. 2 / Уклад.: Б. В. Дурняк; О. В. Мельников; О. М. Василишин; С. Г. Янчишин; В. В. Стасенко; Укр. полігр. ін-т ім. І.Федорова. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2009. — 389 с. — ISBN 978-966-322-163-2. — укр. Наведено біографічні дані та бібліографічні описи друкованих праць (за період 1930—1970 рр.) науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. І. Федорова, зокрема, Ю. П. Мазуренка, М. М. Масловатого, Л. В. Назарової, А. І. Петрука, Д. В. Чабана, Д. Я. Шлапака, В. І. Яковлевої. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я183 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В352098/2

9. Кваліологія книги. Вип. 1(11) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 129 с. — укр. Проаналізовано особливості висушування флокованих зображень, відтворення градацій у флексографічному друці на полімерних плівках. Висвітлено фізико-механічні властивості кашированого мікрогофрокартону, вплив властивостей паперів на якість відбитків рулонного офсетного друку часописів, матеріалів штампів для тиснення на їх стійкість до зношування. Наведено результати дослідження товщини клейового шару та рівномірності його нанесення на корінець книжкового блока за умов незшивного клейового скріплення. Розглянуто питання застосування лазерів у процесах поліграфічного виробництва. Описано системи контролю фарбонанесення в аркушевому офсетному друці, модель системи перетворень технології тиснення фольгою. Індекс рубрикатора НБУВ: М81/87 я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

10. Кваліологія книги: зб. наук. пр. Вип. 1(13) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 85 с. — укр. Розглянуто питання моделювання пріоритетності впливу синтезованих критеріїв на процес заверстування ілюстрацій. Проаналізовано вплив швидкості подавання аркуша на точність його позиціювання на накладному столі, повітряного потоку на параметри паперу під час згину. Висвітлено проблему систематизації контрольованих показників якості кашированого гофрокартону. Описано процес сепарації під час нанесення флокованих зображень, особливості теплового калібрування трафаретної сітки. Визначено взаємодію розчинників з лаковим і фарбовим шаром під час лакування відбитків. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

11. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 10 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 91 с. — укр. Наведено результати теоретичних і прикладних досліджень, пов'язаних з проблемами впливу технологій, матеріалів, обладнання, умов і організацій праці на якісні показники (ЯП) поліграфічної продукції. Розглянуто вплив висоти гофри тришарового гофрокартону на ЯП друку в процесі різних напрямків бігу хвиль, визначено оптичні щільності та візуально оцінені відтворення кольорового зображення. Розкрито організаційно-економічні аспекти формування техніко-економічної бази виробництва за якісним критерієм. Проаналізовано сучасний стан математичного забезпечення процесів формування спусків сторінок видань на друкарські форми. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

12. Кваліологія книги: зб. наук. пр. Вип. 2(12) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 107 с. — укр. Розглянуто проблему розвитку і впровадження нанотехнологій у поліграфічній галузі. Описано деформаційні властивості паперу під час зволоження. Проаналізовано вплив барвників на довговічність паперу, способи контролю товщини шару фарби у друкарській машині. Наведено технологічні характеристики відбитків, одержаних на різних зразках паперу, розмірні та фізико-механічні характеристики картонів, призначених для виготовлення видань для незрячих. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

13. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 7 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 181 с. — укр. Проаналізовано технологічні процеси у поліграфії, технології електронних видань, поліграфічного виробництва, оздоблення друкованої продукції. Описано структуру електронного бібліотечного каталогу, особливості технологій читання електронних книг. Розглянуто новий спосіб цифрового растрування зображень з модульованою частотою, питання використання лазерного копіювання для виготовлення трафаретних друкарських форм. Наведено результати досліджень геометричної структури поверхні офсетного полотнища в системі 3D, процесу набрякання гумовотканинних офсетних полотен. Визначено кваліметричні показники книжкових блоків, особливості технології трансферного друку. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

14. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 8 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 207 с. — укр. Визначено якісні показники поліграфічної продукції, здійснено моделювання процесу перетворення формул абстрактних алгоритмів. Розглянуто особливості підготовки фахівців для видавничо-поліграфічної галузі, кольорового оформлення у політичній рекламі, створення та дослідження клеїв для виготовлення гофрокартону. Проаналізовано вплив складових гофро- і мікрогофрокартонів на їх експлуатаційні показники, описано метод аналізу ієрархій в оцінюванні параметрів видань. Виконано порівняльний аналіз якісних ознак відбитків, одержаних термотрансферним друком, висвітлено коливальні явища в зоні контакту стрічка — голчастий електрод. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

15. Кваліологія книги: Зб. наук. пр. Вип. 9 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 103 с. — укр. Розглянуто особливості комп'ютерних процедур опрацювання текстових даних, наведено інформаційно-технологічну модель друкарської підготовки видань. Викладено історію розвитку та проаналізовано сучасний стан формату обміну електронними документами OpenDocument, висвітлено його недоліки та переваги, а також визначено перспективи розвитку формату. Показано роль і місце творчості Я.Гніздовського у графіці української діаспори середини — другої половини ХХ ст. і української графіки загалом. Описано програмні продукти для застосування в системах керування якісними показниками. Розкрито теоретичні аспекти масової нейтралізації бібліотечних колекцій. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + Щ153(4/8=УКР)6-8 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70677

16. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 13 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 319 с. — укр. Проаналізовано нелінійну модель стрічкоживильного пристрою рулонної друкарської машини, математичну модель зміщення фарб на багатофарбових рулонних ротаційних друкарських машинах. Описано функцію профілю послідовності друкувальних елементів флексографічних форм, наведено результати комп'ютерного симулювання та рекомендації налагодження параметрів функції. Розглянуто методи розрахунку автоматичних систем регулювання з цифровими ПІ-регуляторами, а також методи побудови швидкодіючих регуляторів систем автоматичного керування за умов заданої точності обчислень. Висвітлено питання лінеаризації адаптивних систем керування нестаціонарними динамічними лінійними об'єктами. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З970.62я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

17. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 14 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 353 с. — укр. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

18. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 15 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 377 с. — укр. Розглянуто ймовірнісний метод визначення місця програмної похибки в процесі опрацювання певної кількості текстової інформації. Викладено універсальну методику визначення передачі ланцюгового багатоконтурного графу, основні етапи проектування архітектури комп'ютерної системи візуалізації графів, методи пошуку інформації в файлах баз даних для різних законів розподілу ймовірностей звертання до записів. Описано методи статистичного моделювання субгауссівських випадкових процесів і полів під час випробувань технічних систем, процеси синтезу математичних моделей формул абстрактних алгоритмів, структуру логістичної інформаційної системи та формування єдиної інформаційної бази. Проаналізовано особливості інтелектуальної медичної системи DentExp під час постановки діагнозу, моделювання взаємодії персональних комп'ютерів у локальній обчислювальній мережі гетерогенної архітектури, комп'ютерні методи обробки зображень для сучасних технологій захисту цінних паперів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З970.62я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

19. Комп'ютерні технології друкарства: Зб. наук. пр. N 16 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 375 с. — укр. Описано алгоритм синтезу регуляторів систем автоматичного керування в частотній області з заданою точністю апроксимації, аналогово-цифровий перетворювач електроенергії для даних систем, алгебричні цифрові нелінійно-апроксимуючі перетворювачі, технологію стеганографії як метод впровадження цифрових водяних знаків у цифрові зображення. Наведено оцінку метрологічних характеристик пристроїв малохвильового перетворення сигналів. Викладено характеристику поглинання та розсіяння світлового потоку фотополімерною системою в контексті хвильової теорії. Розглянуто питання застосування хвильового перетворення для опрацювання реограм. Визначено показник якості послуг в телекомунікаційних мережах з комутацією пакетів. Проаналізовано модель розрахунку перехресних завад зі спектральним ущільненням каналів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 + З97я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

20. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. N 17 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 149 с. — укр. Розглянуто задачу розроблення симулятора для автоматичної побудови статистичних характеристик фарбо-друкарських систем послідовної структури. Висвітлено питання підвищення ефективності автоматизованих систем електронного документообігу. Описано систему резервного відновлення програмного забезпечення комп'ютерних лабораторій, пристрій планування та керування обробкою потоків даних для процесорів їх стискання. Проаналізовано методи і математичні моделі процесів вимірювання енергетичних параметрів сигналів у часовій, частотній та часо-частотній областях. Визначено оптимальні параметри та наведено порогові характеристики частотного демодулятора на основі нелінійної системи фазового автоналаштування частоти другого порядку для частотної модуляції груповим сигналом мовної інформації. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

21. Комп'ютерні технології друкарства: зб. наук. пр. N 18 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 249 с. — укр. Проаналізовано вплив розміщення друкуючих елементів на поверхні форми на процес розподілу фарби у даних системах. Розглянуто питання моделювання послідовності растрових комірок анілоксового валу. Визначено параметри систем натягу стрічки рулонних ротаційних машин в системі MATLAB. Висвітлено методологію автоматизованого проектування мікроелектромеханічних систем, які базуються на технологіях мікроелектроніки та мікромеханіки. Описано матричний метод аналізу оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів. Розв'язано нелінійну задачу Вебера для оптимізації структури корпоративної інформаційної мережі. Обґрунтовано математичну модель електроретино-графічного сигналу у вигляді періодично корельованого випадкового процесу з використанням енергетичної теорії стохастичних сигналів, дискретну математичну модель мостового паралельного тиристорного інвертора, методи оцінки інтегральних характеристик сигналів з використанням малохвильового перетворення, структурний метод підвищення швидкодії компенсаційних інтегруючих перетворень «напруга-частота». Розкрито аспекти побудови число-імпульсних функціональних перетворювачів зі зрівноважуванням. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70428

22. Логістика в поліграфічному виробництві: Навч. посіб. / С. Ф. Гавенко, Б. В. Дурняк, Р. С. Зацерковна. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 144 с. — Бібліогр.: с. 139—141. — ISBN 966-322-070-8. — укр. Висвітлено історію виникнення, основні поняття та визначення логістики. Розглянуто матеріальні потоки в поліграфічному виробництві, зокрема, постачання формного виробництва, рулонного паперу, фарби, зволожувальних розчинів і допоміжних засобів. Розкрито критерії ефективності функціонування складу та вибору постачальників. Охарактеризовано інформаційну інфраструктуру підприємства, етапи технології штрихового кодування, систему штрихового розповсюдження та вимоги до нанесення штрих-кодів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8-6я73 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА681548

23. Математична модель нестаціонарної стрічкопровідної ділянки / Б. В. Дурняк, І. М. Хмельницька, М. М. Луцків // Поліграфія і вид. справа: наук.-техн. зб. — 2008. — N 2. — С. 123—131. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу стрічки на ділянці як нестаціонарного об'єкта регулювання, обумовленого зміною швидкості руху стрічки у широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

24. Математична модель стрічкопровідної ділянки при нестаціонарному режимі роботи / Б. В. Дурняк, І. М. Хмельницька, М. М. Луцків // Поліграфія і вид. справа: наук.-техн. зб. — 2009. — N 1. — С. 88-96. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу стрічки за наявності приросту швидкості на ділянці у нестаціонарному режимі, обумовленого зміною швидкості руху стрічки у широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

25. Математичне моделювання натягу в послідовно з'єднаних стрічкопровідних ділянках при нестаціонарному режимі роботи / Б. В. Дурняк, М. М. Луцків, І. М. Хмельницька // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2009. — N 1. — С. 68-76. — укр. Розглянуто задачу побудови математичної моделі натягу в послідовно з'єднаних стрічкопровідних ділянках як нестаціонарного об'єкта регулювання, обумовленого зміною швидкості руху стрічки в широких межах. Надано результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-5-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

26. Математичне описування форми криволінійних контурів паперово-картонних виробів / Б. В. Дурняк, О. І. Млинко // Упаковка. — 2009. — N 3. — С. 35-37. — укр. Зазначено, що на стадії проектування засобів виготовлення криволінійних контурів у паперово-картонних виробах вихідними даними є дизайнерські рішення, втілені в макеті. Для якісного оцифровування зображення за допомогою сканера чи цифрової камери потрібно мати чітке зображення контурів. Наведено результати застосування методу оцифровування криволінійних контурів макетів із застосуванням аналітичного описування форми контуру паперових виробів. Індекс рубрикатора НБУВ: Л779-9 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15241

27. Модель зміщення фарб у рулонних друкарських машинах з випередженням швидкості циліндрів друкарських пар / Б. В. Дурняк, І. М. Хмельницька // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2006. — N 9. — С. 49-56. — укр. Розв'язано задачу побудови моделі зміщення фарб у рулонних друкарських машинах із жорстким зв'язком циліндрів друкарських пар з урахуванням послідовного випередження їх швидкостей, яка обчислюється інтегруванням приросту на інтервалі часу. Наведено результати комп'ютерного симулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802-1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

28. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 1(11) / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2007. — 117 с. — укр. Викладено методику визначення основних параметрів механізмів неповнозубих коліс з кулачковим вмиканням за допомогою номограм. Наведено дані комп'ютерного аналізу для перевірки результатів синтезу профілю кулачка в комбінованих мальтійських механізмах. Висвітлено результати досліджень процесів зношування ферито-перлітних сталей з підвищеною зносостійкістю. Розглянуто питання моделювання забруднення растрових комірок анілоксового вала. Визначено гідравлічний опір конструкції пиловловлювача з жалюзійним відокремлювачем на основі комп'ютерного моделювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

29. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 1(13) / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2008. — 238 с. — укр. Висвітлено кінематику механізму приводу фальцножів ударного фальцювання з криволінійною напрямною в рулонних друкарських машинах. Проаналізовано перспективи обрізування книжного блока багатолезовими круговими інструментами. Визначено параметри друкарського процесу флексографічного друку за виробничих умов, взаємодію ультрафіолетових лаків з флексографічними формними пластинами, вплив фізико-хімічної обробки поліпропіленових плівок на їх змочуваність. Розв'язано нестаціонарну задачу теплопровідності для необмеженої плити щодо сушіння поліграфічної продукції. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

30. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 2(10) / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2006. — 127 с. — укр. Розкрито сутність дебіторської заборгованості та наведено її класифікацію, розглянуто основні етапи управління на стадіях її формування та інкасації, визначено шляхи удосконалення системи управління. Викладено методику рейтингової оцінки рівня конкурентоспроможності підприємницьких структур та результати її випробувань у державних видавництвах України. Висвітлено процес формування корпоративної структури поліграфічних підприємств, проаналізовано вплив корпоративного управління на інвестиційну активність даних підприємств. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)307.051я54 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

31. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 2(12) / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2007. — 164 с. — укр. Висвітлено проблеми та тенденції корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі. Проаналізовано розвиток графічних методів захисту поліграфічних документів. Наведено класифікацію технологій та матеріалів тиснення. Описано математичні моделі впливу властивостей паперів на якість відбитків газетного рулонного офсетного друку. Визначено шляхи удосконалення процесу оздоблення керамічних виробів ультрафіолетовими фарбами трафаретного друку. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

32. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 6 / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2003. — 180 с. — укр. Наведено результати дослідження параметрів процесу обрізування книжкових блоків у машинах карусельного типу, поперечних коливань циліндрів друкарського апарата ротаційної машини. Проаналізовано геометричні параметри процесу обрізування книжкових блоків дисковим ножем з планетарним приводом, вплив заповнення флексографічної форми на товщину шару фарби на відбитках. Визначено оптимальні кути тиску в кулачкових механізмах, змінну довжину кривошипа для забезпечення переміщень повзуна з постійною швидкістю. Описано друкарські властивості нового офортного паперу, друкарські форми для тамподруку з фотополімеризаційноздатних матеріалів, кінетику набрякання офсетних гумотканинних полотнищ. Розглянуто питання оптимізації процесу верстання сторінок книжкових видань з використанням графів. Висвітлено взаємозв'язок кольорової моделі сканувального пристрою та характеристик цифрового півтонового зображення. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

33. Наукові записки Української академії друкарства. Вип. 9 / Ред.: Б. В. Дурняк. — Л., 2006. — 119 с. — укр. Висвітлено проблеми каширування мікрогофрокартону та нанесення друкованих зображень. Проаналізовано особливості цифрового растрування півтонового зображення з використанням фрактальних кривих, генерування частотно-модульованих та частотно-амплітудно-модульованих растрових структур на основі кривої Гільберта. Наведено результати дослідження піноутворення флексографічних друкарських фарб, статистичну оцінку відтворення штрихових кодів тамподруком на пакованнях з алюмінію. Розглянуто методи сушіння відбитків і удосконалення закріплення контрастної речовини за допомогою методу конвекційного нагріву, способи реалізації оптимізованих систем керування електроприводами намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин, методи цифрового перетворення зображень. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

34. Некоторые вопросы управления предприятием / Б. В. Дурняк, Л. П. Билык // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф. — К., 2003. — С. 51-52. — ISBN 966-7505-42-1. — рус. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч239.9 + У9(4Укр)290-21

35. Один из способов описания критических факторов / Б. В. Дурняк, Л. П. Билык // Электронные информационные ресурсы: проблемы формирования, обработки, распространения, защиты и использования — 2003: IV Междунар. науч.-техн. конф. — К., 2003. — С. 56-57. — ISBN 966-7505-42-1. — рус. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4Укр)290-210.301

36. Основи проектування цифрових логічних пристроїв: Навч. посіб. / Б. В. Дурняк, І. Т. Стрепко, Г. Н. Тітов, О. В. Тимченко. — Л.: Вид-во УАД, 2006. — 273 с. — Бібліогр.: с. 271—272. — ISBN 966-322-019-8. — укр. Розглянуто математичні засади цифрової техніки (ЦТ), логічні засади синтезу елементів пристроїв автоматизації. Наведено методи опису функцій логічних елементів, мінімізації функцій алгебри логіки. Охарактеризовано функціональні та запам'ятовувальні пристрої ЦТ, викладено питання синтезу комбінаційних і послідовних пристроїв. Висвітлено особливості проектування логічних пристроїв на основі однокристальних мікро-ЕОМ сімейства МК-51. Індекс рубрикатора НБУВ: З973-047-02 я73 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА675423

37. Перспективи розвитку ринку друкованої продукції України / Б. Дурняк, А. Штангрет, О. Мельников // Вісн. Кн. палати. — 2006. — N 11. — С. 9-13. — Бібліогр.: 4 назв. — укр. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж15184

38. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб., систематиз. покажч. матеріалів, опублік. 1964—2004 рр. / Уклад.: Б. В. Дурняк. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с. — ISBN 978-966-322-152-6. — укр. Наведено систематизований покажчик матеріалів, опублікованих у науково-технічному збірнику «Поліграфія і видавнича справа» з 1964—2004 рр. з питань економіки й організації видавничої справи та поліграфічної діяльності, поліграфічного машинобудування, технології поліграфічного виробництва, автоматизації видавничих і поліграфічних процесів, книгознавства та книгорозповсюдження, підготовки кадрів з урахуванням ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила скорочення». Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я1 + Ч617 я1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА719771

39. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 1(45) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 198 с. — укр. Висвітлено проблеми політики маркетингових комунікацій сучасного книжкового ринку України. Проаналізовано редагування як важливий чинник формування ідіостилю газети, роль художньої образно-символічної інформації у формуванні професійної культурознавчої компетентності редакторів. Розглянуто питання формування професійної компетентності студентів-редакторів на основі вивчення поезії. Розкрито витоки київської школи редагування. Визначено ефективність процесів ідентифікації поліграфічних документів. Описано поліграфічні методи формування графічних засобів захисту документів. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) + Ч617.4(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

40. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 1(47) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 137 с. — укр. Проаналізовано особливості сучасного книговидання Національної академії наук України. Висвітлено досвід опрацювання енциклопедичних видань, зокрема «Енциклопедії історії України». Визначено бібліотекознавчу стратегію формування фонду наукових видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Наведено відомості про електронні наукові журнали відкритого доступу в сучасній системі наукової комунікації. Розглянуто питання пропаганди книг і читання серед учнів у книгознавчо-педагогічному контексті. Описано функції паблік-рилейшнз у процесі популяризації книг і просуванні їх на ринок. Викладено результати маркетингових досліджень сучасного українського книгобізнесу. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 я54(4УКР)3 + Ч617.167.2 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

41. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. Вип. 2(44) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 150 с. — укр. Висвітлено передумови розвитку вітчизняного видавничого підприємництва, товарознавчі аспекти керування якістю книжкової продукції. Проаналізовано здобутки та проблеми енциклопедичного книговидання в Україні за ринкових умов, особливості утвердження ринкових засад у книговидавничій галузі. Розглянуто питання застосування методів пропаганди, паблік рілейшнз, промоції в книговидавництві за допомогою ЗМІ. Визначено культуру торговельного обслуговування як фактор конкурентоспроможності книгарень. Викладено аспекти застосування інструментарію логістики у формуванні систем електронної торгівлі друкованою продукцією. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.4(4УКР) + У9(4УКР)307.051я54 + М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

42. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 2(46) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2007. — 230 с. — укр. Висвітлено проблеми реклами та пропаганди книг місцевими ЗМІ. Наведено критерії сучасних українських книг для дітей. Викладено аксіологічний підхід до аналізу виховних ресурсів підручників для молодших школярів. Розглянуто питання моделювання процесу інтенсивності читання, лінгворедакторської компетенції у вихованні літературної особистості спеціалістів редакторського фаху, описано російські журнали з видавничої справи та редагування. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617.167.8 + Ч618.113.3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

43. Поліграфія і видавнича справа: наук.-техн. зб. Вип. 2(48) / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2008. — 171 с. — укр. Проаналізовано стан видавничої справи на Західній Україні наприкінці XIX — початку ХХ ст. на основі діяльності Наукового товариства ім. Т.Шевченка. Визначено бібліометричний моніторинг як засіб вивчення вітчизняного видавничого репертуару з питань філософії. Висвітлено роль літературно-художніх видань у контексті сучасних суспільно-культурних тенденцій. Охарактеризовано ринок політичної книги в Україні за 2003—2007 рр. Описано метричні особливості сучасного вітчизняного репертуару книг з проблем соціології. Розглянуто питання мотивації підлітків до читання науково-пізнавальної літератури. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617 я54 + М8 я54(4УКР)3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

44. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. Вип. 42 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2005. — 121 с. — укр. Проаналізовано видавничу діяльність товариств, громадських організацій, видатних діячів української культури в історичному аспекті. Розглянуто питання репертуару української книги, формування оптимальної системи інформаційного забезпечення різних категорій споживачів на основі інформаційного моніторингу. Викладено методику бібліометричного дослідження галузевого документного потоку з питань культури та мистецтва. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч617я54 + М8я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

45. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. N 40 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2003. — 215 с. — укр. Висвітлено проблеми технології та автоматизації поліграфічного виробництва, конструювання поліграфічних машин, економіки та організації поліграфічної та видавничої справи, книгознавства. Розглянуто задачі механіки дискретного живлення поліграфічних і пакувальних машин рулонними матеріалами. Проаналізовано вплив періодичних навантажень на амплітуду поперечних коливань циліндрів друкарського апарата. Описано спосіб утворення рельєфу на корінці книжкового блока для клейового скріплення друкованої продукції, динаміку змін допустимих величин для діапазону оптичних густин у поліграфії, особливості технології оздоблення друкованої продукції способом флокування. Наведено характеристику комп'ютерного кольороподілу та висвітлено перспективи його покращання. Розглянуто картографічні видання на ринку друкованої продукції України. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4Укр)3 + Ч617я43 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

46. Поліграфія і видавнича справа: Наук.-техн. зб. N 41 / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2004. — 195 с. — укр. Висвітлено проблеми технології та автоматизації поліграфічного виробництва, конструювання поліграфічних машин, економіки та організації поліграфічної і видавничої справи, книгознавства. Проаналізовано фізико-механічні властивості декельних матеріалів для гарячого тиснення фольгою на етикетковій продукції. Розкрито вплив магнітної обробки рідких фотополімеризаційноздатних композицій на репродукційно-графічні властивості друкарських форм на їх основі, а також вплив процесу наповнення на властивості анодних плівок. Наведено результати дослідження сенситометричних характеристик чорно-білих фотоплівок. Розглянуто питання оптимізації розмірів файлів у процесі програмування зображень для WEB. Викладено товарно-ринковий підхід до класифікації підприємств поліграфічної галузі. Розкрито теоретичні аспекти типологічного моделювання книготорговельного асортименту. Визначено основні тенденції випуску навчальної економічної книги для ВНЗ у видавничому репертуарі України. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я54(4УКР) + Ч61я54(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж29709

47. Поліграфія та видавнича справа. Російсько-український тлумачний словник / Уклад.: Б. В. Дурняк. — Л.: Афіша, 2002. — 456 с. — Бібліогр.: с. 439—450. — ISBN 966-7760-79-0. — укр. Розкрито суть вузькогалузевих термінів поліграфії та видавничої справи, а також загальнотехнічних термінів з суміжних з ними галузей. Наведено дані про споживчі формати паперу та виробів з нього, формати книжкових і журнальних видань, одиниці SI, правила написання та друку символів величин, назв і позначень, особливі випадки скорочень слів, що часто трапляються у бібліографічних описах, назви кеглів шрифтів англо-американської та французької друкарських систем, переведення одних величин друкарської системи оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків, а також вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення та виконання книжкових видань. Індекс рубрикатора НБУВ: М8я212 + Ч617.2я212 + Ш141.2-434 + Ш141.4-434 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС37604

48. Пристрої та системи цифрового друку / Б. В. Дурняк, І. Т. Стрепко, Г. Н. Тітов; Укр. акад. друкарства. — Л.: «Фенікс», 2002. — 106 с. — Бібліогр.: 14 назв. — ISBN 5-87332-138-8. — укр. Висвітлено основні принципи побудови сучасних пристроїв і систем цифрового друку. Описано структуру та функціонування систем цифрового керування пристроями додрукарської обробки зображень, цифрового виводу на формні матеріали та безпосередньо на папір. Запропоновано альтернативні технології відтворення кольорового зображення. Розглянуто принцип дії струменевих принтерів. Розкрито структуру струменевих друкарських пристроїв. Індекс рубрикатора НБУВ: М86/87 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА621620

49. Програмна та апаратна реалізація схем автоматизації на базі мікро-ЕОМ / Б. В. Дурняк, І. Т. Стрепко, Г. Н. Тітов, Б. І. Федина. — Л.: Вид-во Укр. акад. друкарства, 2005. — 126 с. — Бібліогр.: с. 125—126. — ISBN 966-322-014-7. — укр. Викладено загальні відомості про однокристальні мікро-ЕОМ сімейства МК51. Наведено структурну схему МК51, описано режими їх роботи, систему команд, адресний простір пам'яті та способи адресації операндів. Показано можливості застосування однокристальних мікро-ЕОМ у цифрових системах автоматичного керування. Охарактеризовано засоби апаратної підтримки функціонування мікро-ЕОМ та розробки програмного забезпечення, розроблено методику їх оптимального вибору. Висвітлено питання проектування цифрових систем на етапах розробки прикладного програмного забезпечення. Описано універсальний навчально-налагоджувальний стенд «EV8031», розроблено завдання для лабораторного практикуму для вироблення навичок практичного програмування мовами Ci та Ассемблер і налагодження мікропроцесорних схем автоматизації на основі стенду та персонального комп'ютера. Індекс рубрикатора НБУВ: З965.974 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА671045

50. Проектування систем керування на однокристальних мікро-ЕОМ / І. Т. Стрепко, О. В. Тимченко, Б. В. Дурняк. — К.: Фенікс, 1998. — 285 с. — Бібліогр.: 40 назв. — ISBN 5-87332-072-1. — укр. Розглядається застосування однокристальних мікро-ЕОМ в цифрових системах автоматичного керування, вибір засобів апаратної підтримки функціонування мікро-ЕОМ та розробка програмного забезпечення. Подані численні приклади і задачі обробки сигналів, що реалізують типові процедури керування технологічними об'єктами. Висвітлені питання проектування цифрових систем на всіх етапах розробки прикладного програмного забезпечення. Індекс рубрикатора НБУВ: З973.402.1 + З965.984-02 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА590797

51. Розвиток теорії моделювання стрічкопровідних систем та управління ними: Автореф. дис… д-ра техн. наук: 01.05.02. / Б. В. Дурняк; НАН України. Ін-т пробл. моделювання в енергетиці. — К., 2000. — 32 с.: рис. — укр. Дисертацію присвячено питанням створення і дослідження математичних моделей, а також розвитку нових теоретичних положень теорії моделювання нелінійних і нестаціонарних стрічкопровідних систем багатосекційних і багатодвигунних рулонних ротаційних машин з пружними зв'язками за умов нестабільності технологічних факторів та управління ними. Побудовано математичні та структурні моделі стрічкопровідних систем стрічкопереробних механізмів, що дозволило виявити та дослідити зміни параметрів системи в процесі переробки стрічкового матеріалу. Створено і досліджено математичну модель стрічкопровідної системи рулонної ротаційної машини з врахуванням моделей окремих компонентів системи як нестаціонарних і нелінійних об'єктів, що на певному інтервалі розглянуто як квазілінійні, виявлено основні залежності між технологічними, електричними та конструктивними параметрами у системі. Отримано методику імітаційного моделювання динаміки стрічкопровідних систем рулонних ротаційних машин на основі розроблених моделей елементів та вузлів, яка дозволяє синтезувати ефективні пристрої керування системами, визначити їх характеристики, що задають якісні параметри готової продукції, розвинуто прикладну теорію математичного моделювання стрічкопровідними системами. Запропоновано та досліджено методи синтезу алгоритмів управління стрічкопровідних систем з різницевим поданням сигналів для отримання заданої роздільної здатності та підвищеної швидкодії на основі операції інтерполяції, проріджування та одночасної обробки. Індекс рубрикатора НБУВ: Ж679-3 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА310402

52. Розробка і дизайн рекламних видань: Навч. посіб. / Б. В. Дурняк, А. Є. Батюк. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 320 с. — Бібліогр.: с. 318—319. — ISBN 966-322-066-X. — укр. Розкрито сутність реклами як складової частини великої організаційної єдності суспільства та системи підприємництва. Висвітлено її основні принципи, методи та функції. Акцентовано увагу на різномітності засобів реклами та видів рекламних матеріалів, які безпосередньо впливають на формулювання рекламного звернення. Охарактеризовано елементи друкованої реклами, особливості розробки фірмового стилю, рекламні технології. Викладено особливості зорового сприйняття форми та простору, застосування кольору як інструменту дизайну, принципи побудови композиції в рекламі. Проаналізовано основні види дизайну упаковки й етикетки, а також їх вплив на просування товару. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч620.164я73-1 + У9(4УКР)421.0-803.81я73 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС43222

53. Системи оброблення та передавання інформації = Системы обработки и передачи информации: рос.-укр. тлумач. слов.: у 2 т. Т. 2. Р — Я / Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, Л. М. Артюшин, В. П. Бабак, А. М. Гуржій; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 426 с. — Бібліогр.: с.411-425. — ISBN 966-322-032-5 . — укр. Розкрито зміст російських понять з питань систем обробки та передачі інформації з перекладом їх української мовою, зокрема, ітераційного режиму, темпу узгодження, телефонії, шкали порівняння, шифрування. Індекс рубрикатора НБУВ: З97 я21 + З8/9 я21 + Ш141.12-434:З Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В349211/2

54. Системи регулювання натягу стрічки при намотуванні на два вали з регулюванням за швидкістю рулонних друкарських машин / Б. В. Дурняк // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2000. — N 2. — С. 74-81. — укр. Розглянуто метод побудови системи автоматичного регулювання натягу стрічкового матеріалу рулонних друкарських машин із регулюванням за швидкістю. Досліджено ефективність таких систем за різних видів збурень із врахуванням нестаціонарності об'єкта регулювання. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-52-04 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

55. Системний аналіз та оптимізація параметрів книжкових видань: Моногр. / Б. В. Дурняк, І. В. Піх, В. М. Сеньківський. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2006. — 197 с. — Бібліогр.: с. 179—188. — ISBN 966-322-046-5. — укр. Наведено характерстику сучасних комп'ютерних технологій та розглянуто особливості їх використання у видавничо-поліграфічних процесах. Проведено системний аналіз параметрів книжкових видань. Запропоновано новий спосіб розв'язання проблеми багаторівневого перетворення тексту. Обґрунтовано необхідність оптимізації параметрів книжкових видань у комп'ютерних технологіях. Удосконалено математичну модель та алгоритм верстання сторінок, розроблено методику оцінювання складності книжкових видань. Розглянуто процеси проходження потоків даних у додрукарській підготовці видань. Індекс рубрикатора НБУВ: М8 с116 + З970.62 + Ч617.1 с51 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА676194

56. Способи реалізації оптимізованих систем керування електроприводами намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин / Б. В. Дурняк, О. М. Сорочинський, І. А. Забрамна // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2006. — N 9. — С. 56-70. — укр. Запропоновано способи та засоби реалізації оптимізованих систем керування електроприводами намотувальних вузлів рулонних ротаційних машин. Наведено алгоритми та результати обчислень параметрів елементів системи автоматичного керування приводами намотувальних вузлів за лінійної швидкості руху стрічки 2,5 і 10 м/с. Індекс рубрикатора НБУВ: М802.4-53-043 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

57. Стан і тенденції розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, В. В. Мартинів // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2008. — N 2. — С. 77-82. — укр. На базі зібраних та опрацьованих статистичних даних визначено ключові тенденції розвитку підприємництва видавничо-поліграфічної галузі України. Індекс рубрикатора НБУВ: У9(4УКР)307.051 + Ч617.4(4УКР) + М8-6 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

58. Структура активів підприємств видавничо-поліграфічного комплексу України у 2001—2004 рр. / А. М. Штангрет, Б. В. Дурняк, О. В. Мельников // Наук. зап.: наук.-техн. зб. — 2006. — N 9. — С. 91-97. — укр. За даними офіційних статистичних звітів Держкомстату України досліджено структуру активів підприємств видавночо-поліграфічного комплексу країни за останні роки. Індекс рубрикатора НБУВ: М8-6 + У9(4УКР)307.050-571 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70173

59. Тези доповідей науково-технічної конференції професорсько-викладацького складу наукових працівників і аспірантів (31 січ. — 3 лют. 2006 р.), Львів / Ред.: Б. В. Дурняк; Укр. акад. друкарства. — Л., 2006. — 142 с. — ISBN 966-322-073-2. — укр. Проаналізовано вплив технологічних параметрів на процес вимивання фотополімерних флексографічних друкарських форм на підставі використання щіткових пристроїв. Розглянуто особливості утворення білого шару в процесі фрикційно-зміцнювальної обробки на тонких пластинах, організації облікового процесу поліграфічних підприємств, приватизації в країнах з ринковою економікою. Розкрито методологічні засади антикризового управління трудовими ресурсами. Показано роль і місце граматики у викладанні німецької мови як іноземної. Висвітлено переваги та недоліки дистанційної форми навчання у ВНЗ. Індекс рубрикатора НБУВ: Ч21 я431(4УКР) Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА684258

60. Теоретичні основи технічної кібернетики: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. М. Артюшин, Б. В. Дурняк, О. А. Машков, О. М. Плашенко. — Л.: Укр. акад. друкарства, 2004. — 126 с. — Бібліогр.: с. 126. — ISBN 966-322-007-4. — укр. Розкрито зміст основних положень теорії ймовірностей та математичної статистики. Розглянуто дискретні та неперервні випадкові величини, представлено типові закони їх розподілу. Наведено теорему гіпотез (формулу Байєса), а також загальну та частинну теореми про повторення дослідів. Охарактеризовано випадкові вектори, розглянуто способи їх представлення. Запропоновано класифікацію випадкових функцій, наведено закони їх розподілу, числові та основні характеристики, проаналізовано особливості лінійного перетворення. Визначено предмет і задачі математичної статистики та теорії масового обслуговування. Розкрито зміст первинної статистичної сукупності та марковських випадкових процесів. Показано можливості використання імовірнісних методів в теорії розпізнавання. Розкрито суть задачі вибору гіпотез, розглянуто критерії Байєса, тобто мінімуму середнього ризику, Неймана — Пірсона та «ідеального спостерігача». Наведено характеристику дискретних та неперервних інформаційних систем, встановлено властивості ентропії та форми її подання. Висвітлено логічні засади побудови цифрових обчислювальних машин, а також основні закони з алгебри логіки та функціонально повні системи перимикальних функцій, наведено способи їх мінімізації. Розглянуто початкові мови опису алгоритмів цифрових автоматів. Індекс рубрикатора НБУВ: В17 я73 + З81,5 я73-1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС41265

61. Теорія автоматичного керування: Навч. посіб. / Л. М. Артюшин, О. А. Машков, Б. В. Дурняк, М. С. Сівов. — Л.: УАД, 2004. — 272 с. — Бібліогр.: с. 270. — ISBN 966-322-001-5. — укр. Викладено класичну теорію автоматичного керування, яка вивчає засади аналізу та синтезу лінійних автоматичних систем (АС). Розкрито суть понять стійкості стаціонарних і нелінійних АС, системи з багатьма регульованими параметрами, алгоритмів оцінювання, параметричної ідентифікації. Визначено якісні показники АС, описано методи оцінки якісних ознак перехідного процесу. Висвітлено сучасну теорію автоматичного керування, яка пов'язана з дискретними й оптимальними системами, запропоновано класифікацію адаптивних систем. Індекс рубрикатора НБУВ: З965-01 я73-1 Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666269

Посилання

[ред. | ред. код]