Козлик Ігор Володимирович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Ігор Володимирович Козлик
Народився 4 грудня 1961(1961-12-04) (59 років)
м. Станіслав (нині Івано-Франківськ)
Національність українець
Діяльність філолог
Alma mater Івано-Франківський педагогічний інститут ім. В. С. Стефаника
Ступінь доктор філологічних наук[d] (2008)
Вчителі Крутікова Ніна Євгенівна

І́гор Володимирович Кóзлик (нар.4 грудня 1961, Станіслав, нині Івано-Франківськ) — український літературознавець, кінодокументаліст, автор біобібліографічних праць з історії української медицини ХХ ст. Доктор філологічних наук (2008), професор (2010). Учень професора Теплінського М. В. та професора, члена-кореспондента АН УРСР Крутікової Н. Є..

Життєпис[ред. | ред. код]

Народився 4 грудня 1961 року у м. Станіславі (нині Івано-Франківськ) у робітничій родині.

Середню освіту здобув у місцевих школах — восьмирічній № 8 (1969—1977, вчителька зарубіжної словесності Тамара Данилівна Нісонська) та середній № 2 (1977—1979, вчитель зарубіжної словесності Леонід Іванович Дубінін).

1983 року закінчив філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. С. Стефаника за спеціальністю «Російська мова і література». Саме в інституті у науковому студентському гуртку «Аналіз літературного твору», який вів тодішній завідувач кафедри російської і зарубіжної літератури доктор філологічних наук, професор М. В. Теплінський, почав займатися науковою роботою — студіюванням лірики Ф. І. Тютчева, результати якої були відзначені дипломами Переможця республіканського конкурсу студентських наукових робіт (1981—1982 та 1982—1983 навчальні роки).

У 1983—1986 роках працював вчителем російської мови та літератури в середній школі с. Делева Тлумацького району Івано-Франківської області.

1985—1986, 1988—1990 роках — аспірант Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР. Під керівництвом завідувача відділу російської літератури та літератур народів СРСР члена-кореспондента АН УРСР, доктора філологічних наук, професора Крутікової Н. Є. написав та 23 квітня 1990 року захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лирика Ф. И. Тютчева в контексте русской поэзии середины ХІХ века».[1]

Після дострокового закінчення аспірантури з 1990 року працював, спочатку асистентом кафедри російської і зарубіжної літератури Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. С. Стефаника, з 1992 року — доцентом, з 2009 року — професором кафедри світової літератури, з 2012 — завідувачем кафедри світової літератури, а з 2014 — завідувачем кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

25 лютого 2008 року в Інституті літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України захистив докторську дисертацію «Філософська лірика: диференціація видів і жанрова інтеграція» (науковий консультант доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН України Г. М. Сивокінь; офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Н. В. Костенко; доктор філологічних наук Т. П. Руда; доктор філологічних наук Е. М. Свенцицька).

9 листопада 2010 року присвоєно вчене звання професора кафедри світової літератури.

У квітні 2019 року читав блоковий курс лекцій з літературознавчого аналізу художніх текстів в Університеті Масарика в Брно (Чехія).

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Наукові дослідження у галузях теорії літератури і літературної критики, методології літературознавства, історії російської літератури ХІХ—ХХ ст., історії світової літератури від Давнини до епохи Відродження, літературознавчої компаративістики (українсько-польські суспільно-літературні взаємини), методики викладання літературознавчих дисциплін у вищих навчальних закладах, літературознавчої бібліографії.

Автор монографій «В поэтическом мире Ф. И. Тютчева» (1997) та «Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства» (2007), навчальних посібників, а також більше 100 різножанрових наукових студій, що друкувалися в провідних наукових фахових виданнях України («Слово і Час», «Зарубіжна література в школах України», «Collegium», «Вісник Прикарпатського університету. Філологія», «Питання літературознавства», «Русская литература. Исследования», «Записки Наукового товариства імені Шевченка», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки», «Филологические исследования», «Гоголезнавчі студії», Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови й ін.), Росії (санкт-петербурзькому академічному журналі «Русская литература», московському журналі «Новое литературное обозрение», в науковому збірнику «Вестник Томского государственного университета. Филология» й ін.), Польщі (ольштинському науковому збірнику «Acta Polono-Ruthenica», жешівському науковому збірнику «История и современность в русской литературе» й ін.). Статті про відомих представників української медичної науки ХХ ст. друкувалися у виданнях «Український медичний часопис: Актуальні питання клінічної практики», «Український пульмонологічний журнал», «Хірургія дитячого віку», «Клінічна хірургія», «Хірургія України», «Ліки України», «Український журнал дерматології, венерології, косметології».

Запропонував інтегральний методологічний підхід вивчення літературно-художніх явищ, який ґрунтується на органічному поєднанні базових засад СМД-методології Г. П. Щедровицького та філософської герменевтики Г. -Ґ. Ґадамера й уможливлює нейтралізацію у сфері науки про літературу негативних наслідків сцієнтизму та межової спеціалізації наукової діяльності Розробив теорію просторового тлумачення категорії «жанр» щодо ліричного роду літератури, застосувавши її до теоретичного аналізу феномена філософської лірики у векторі розрізнення компетенції гносеологічних сфер загальної та прикладної теорії літератури.

Відстоює ідеї суттєвої інтенсифікації теоретичної сфери літературознавства й організації системної методологічної рефлексії наявних літературознавчих практик як провідного механізму якісної зміни фахового рівня української науки про літературу у кореляції з сучасними досягненнями світової гуманітаристики.

Є автором першого і єдиного на даний час монографічного дослідження історії кафедри світової літератури ПНУ імені Василя Стефаника, яке опублікував брошурою «Історія моєї кафедри» (Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2010. — 72 с.).

Член кандидатських спеціалізованих вчених рад з порівняльного літературознавства та теорії літератури при Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка, з української літератури (2010—2012) та української літератури і теорії літератури (з 2015) при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника.

Член експертної ради при МОН України з філології (2015—2017 роки).

З 2013 — голова редколегії збірника наукових статей «Султанівські читання» (ISSN 2415-3885 (online), ISSN 2313-5921 (print))[1]. Відповідальний редактор збірника наукових статей «Літературознавчі студії: компаративний аспект» (з 2014). Голова редколегії видання: «Султанов Ю. Актуальні проблеми методики викладання літератури: вибрані праці» (Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013, — 324 с.: іл. ISBN 978-966-286-013-9).

Член редколегії фахових видань: «Зарубіжна література в школах України», «Історія. Філософія. Релігієзнавство» (обидва — Київ), «Вісник Прикарпатського університету. Філологія (літературознавство)», «Слово: Прикарпатський вісник НТШ», наукового збірника "Методологічні проблеми гуманітарних досліджень: Матеріали VII міжнародного теоретичного семінару в межах постійно діючого симпозіуму «Об'єкт і суб'єкт гуманітарного пізнання» (Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009), "Питання літературознавства" (Чернівці), «Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze» (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, Polska, 2013–2016, вип. 23–26) й ін. З 2016 — рецензент наукового журналу «Acta Polono-Ruthenica» (вид. Вармінсько-Мазурського університету в Ольштині, Польща).

Член робочої групи сайту з вивчення творчості Ф. І. Тютчева «Тютчевиана» (РФ)[2].

Ініціатор створення при кафедрі світової літератури «Кабінету методики літератури імені доцента Юрія Султанова» та автор ідеї заснування при кафедрі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Султанівські читання» як постійно діючого наукового форуму.

З другої половини 2012 року очолює Прикарпатський осередок практичної компаративістики, заснований на кафедрі світової літератури Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника доктором філологічних наук, професором Володимиром Матвіїшиним (1935—2012) за участі доктора філологічних наук, професора Марка Теплінського (1924—2012).

Кінематографічна діяльність[ред. | ред. код]

З 2011 року працює у сфері документального кіно, знімаючи повнометражні фільми про життя і діяльність відомих українських учених — філологів Марка Веніаміновича Теплінського (1924—2012), Володимира Григоровича Матвіїшина (1935—2012), Дмитра Сергійовича Наливайка (нар. 1929), фізика Петра Івановича Мельника (1934—2013) та видатного українського торакального хірурга Ольгу Матвіївну Авілову (1918-2009). Ці творчі проекти викликали позитивні відгуки у пресі.

Вибрані публікації[ред. | ред. код]

Вибрані праці: монографічні роботи; навчальні посібники; статті; з додатком бібліографічного покажчика праць за 1982—2014 рр. (CD-ROM, електронний ресурс, 2014 рік). — Режим доступу: https://mega.nz/#F!ZahnRJ4K!y-8BYUwlVSnWH8Zp8hSyKA

Книги

В поэтическом мире Ф. И. Тютчева / Отв. ред. член-корр. НАН Украины Н. Е. Крутикова. — Ивано-Франковск: Плай; Коломыя: ВіК, 1997. — 156 с. — (К 200-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева). ISBN 966-550-057-0 — Режим доступу: https://mega.nz/#!1bpEgCKC!o6lDM00JDyzNSCeVCV0JxlLYhAirDEV5tXWhPH4Gx0I або: http://ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/kozlik3.html або: http://tutchev.lit-info.ru/tutchev/about/kozlik/v-poeticheskom-mire.htm

Теоретичне вивчення філософської лірики і актуальні проблеми сучасного літературознавства / Наук. ред. член-кор. НАН України Г. М. Сивокінь. — Івано-Франківськ: Поліcкан; Гостинець, 2007. — 591 с. ISBN 978-966-8207-70-9 — Режим доступу: https://mega.nz/#!UDRjyBiD!1kC-kFxFoAQfQLtOQRtxvPSluQBo56tRif6AxQeGr3M

Методологічні аспекти теорії літературного стилю О. В. Чичеріна: (Repetitorium до теми). — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2010. — 44 с. ISBN 978-617-7009-17-6 — Режим доступу: https://mega.nz/#!QSw1HQRA!9Qsous66ZoarINqm_fD8tOo9QfJmp6rZqaYEa0csqgI

Світова література доби Середньовіччя та епохи Відродження: навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл.]. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. — 344, [1] с.: іл. — Бібліогр.: С. 235—291. — ISBN 978-617-7009-21-3 — Режим доступу: https://mega.nz/#!5e4D2ahC!AYYNGNznEbQmZ0XpNbr9DX2cNLXcY35K6ISsvSfkM6Y

Професія крізь призму людяності. –– Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2016. — 228 с. ISBN 978-617-7009-68-8 — Режим доступу: https://mega.nz/#!JPJlAIAA!qKIM1_GBaQ4yyZVpqZwcd9uF_VZisq6ZHpfN7GCS4KA

Історія моєї кафедри: історичний нарис (1940—2010). — Івано-Франківськ: Видавець І. Я. Третяк, 2010. — 72 с.: іл. ISBN 978-966-1521-60-5 — Режим доступу: https://mega.nz/#!cKARlSyB!HuG8PAzUB6c9yMz_pTOoOQ3Co3_WP_y_ffYYf5q3wb8

Леонід Михайлович Гольдштейн (1919—2005): Біобібліографічний покажчик / Відпов. ред. І. В. Козлик. — Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. — 153 с.: іл. ISBN 978-617-7009-46-6 — Режим доступу: https://mega.nz/#!9XgRHZIC!JTqLjXri18N5NtG23mEc9rH3L9gyKVxDgFeXJOljc9Q

Ольга Матвіївна Авілова (1918–2009): Біобібліогра­фічний покажчик / упор.: В. Г. Гетьман, І. В. Козлик, П. П. Со­кур, М. М. Багіров, А. В. Макаров; відпов. ред. В. Г. Геть­ман та І. В. Козлик. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2018. — 208 с.: іл. Режим доступу: https://mega.nz/#!Qf5STYzI!zbyNv8mrhezqTgd3kKnqM2f2wSUrW4wpmxjAcaOrsPM

Антична література: (Лекційні матеріа­ли у формі repetitorium’у). - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2020. - 180 с.

Літературознавчий аналіз художнього тексту/твору в умовах сучасної міжнаукової та міжгалу­зевої взаємодії. - Брно, 2020. - 235 с. - Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1NNDEs5RaH7HZf1bf9jKMRIwSO5362lJr/view?usp=sharing або: https://mega.nz/file/dPBE3SKC#Jy1bmgVXfZRtitCQexNCtl7rUi_8SwRGG5EjjzxcKAc

Статті

Літературна критика і літературознавство: проблематика взаємостосунків у методологічному аспекті // Слово і Час. — 2007. — № 6. — С. 8–14. — Режими доступу: http://1576.ua/uploads/files/4913/slovo_i_chas_2007[недоступне посилання з липня 2019] _06_558_cherven.pdf або: https://mega.nz/#!wHgW1Y6K!3C543jr8FgkCWxZrM5FSPIkH5wYzTeHB3JS0pfv-t2w

Проблема «Літературознавство і мультикультуралізм» у площині методологічної та теоретичної рефлексії (Стаття перша) // Питання літературознавства: Наук. зб. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 77. — С. 142—154. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18437/18-Kozlik.pdf?sequence=1 або: https://mega.nz/#!VHhRyBDT!jZdkben2JX8S_4BG9Z6-1NMYi8PozuS-PnREqkUNd5Y

Проблема «Літературознавство і мультикультуралізм» у площині методологічної та теоретичної рефлексії (Стаття друга) // Питання літературознавства: Наук. зб. — Чернівці: Рута, 2009. — Вип. 78. — С. 135—144. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/18480/16-Kozlik.pdf?sequence=1 або: https://mega.nz/#!8boywZ7T!1rheeClFVciCBaYvQNdSAoxV5eFlDJ-zusO4114Pt6o

Творча спадщина Миколи Гоголя в площині теоретико-літературної проблематики // Гоголезнавчі студії = Гоголеведческие студии / Відпов. ред. П. В. Михед. — Ніжин: НДУ ім. М. В. Гоголя, 2009. — С. 77–107. — Режим доступу: http://russistica.narod.ru/irliua/gogoliana/2009-18/Kozlyk.pdf або: https://mega.nz/#!VHBz3RwJ!EB2HSsA6HOBqHRys4gulTt4mUHFELfq7JviBGcODZUw

Романизация лирики Н. А. Некрасова («панаевский» цикл) // Рус. лит. — 1997. — № 3. — С. 29–41. — Режим доступу: http://lib.pushkinskijdom.ru/LinkClick.aspx?fileticket=sVX7OYKpIdo%3d&tabid=10540

Деякі питання подальшого вивчення лірики Ф. І. Тютчева // Słowianie Wschodni. Duchowość — Kultura — Język. Księga referatow wygłoszonych na sesji jubileuszowej z okazji siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego / Pod. red. A. Bolek, D. Piwowarskiej, A. Rażny. — Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. — S. 177—182. — Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/kozlik1.html (Авторизований пер. на рос. мову О. Давидової див.: http://www.ruthenia.ru/tiutcheviana/publications/kozlik2.html

Русская философская лирика ХІХ века: итоги и перспективы изучения // История и современность в русской литературе / Pod. red. K. Prusa. — Rzeszów, 1999. — Т. І. — S. 19–31.

Проблема культурного пограниччя: спроба теоретичної ідентифікації // Acta Polono-Ruthenica. — Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2005. — T. Х. — S. 9–20

Мультикультурализм и методологические проблемы литературоведения // Вестник Томского государственного университета. Филология: Науч. журнал. — Томск, 2009. — № 2(6). — С. 41–58. — Режим доступу: http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/fil/06/image/06-041.pdf

Художній переклад[ред. | ред. код]

Поетичні інтерпретації – 2 / оригінальні тексти, переклади, примітки. Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2020. 140 с. — Режим доступу: https://mega.nz/file/4K5VCbSZ#AH7hjRdiUKfzzDTypoMrrx1vw4Q9M22af03nZ81SH_k (переклади на українську мову поезій Д.Самойлова, Ю.Левітанського, Б.Окуджави, В. Соколова та Р. Рождественського).

Фільмографія[ред. | ред. код]

2012 — Марко Теплінський — учитель, вчений, людина. Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=t0RzOuuPFHk&t=2470s або: https://mega.nz/#!oTgWQLCD!iA5-flTE31QzHHNXgVUHWe9M2w08zIW-4Vx9X8c3iA8

2013 — Очима Іншого: Марко Теплінський і Володимир Матвіїшин Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=yxNCsKUF-hM або: https://mega.nz/#!ceJnVBiS!Vn3QxtWTEofdzXja6mfsIiGVIQEcSLtaZMu4b8CEXGs

2014 — Залишатися людиною, або Не дати померти пам'яті Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=oduG25bWjLA або: https://mega.nz/#!4bBFzZpb!0azs2oa1ZhEODm1EfKoZVSVD5_am54jB5BgZ66eSYes

2016 — Академік Дмитро Наливайко Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=Te3XxjFy2mo або: https://mega.nz/#!sKASDIJL!X07XJFK83LzN3eWyhtZ60UDuac2sNOTi9b9WA2BKRW0

2018 — Професія як життя. Режими доступу: https://www.youtube.com/watch?v=SvO2n9-vgdQ або: https://mega.nz/#!tXxRDCIb!2XlJyyGpWgEfGLgbkSCEIztGC1uJnGHA81f3rJL_NdY

Примітки[ред. | ред. код]

1. Султанівські читання. — Режим доступу: http://www.sultanivskichytannia.if.ua/ukrainian/redakcijna-kolegiia.html

2 Тютчевиана. Сайт рабочей группы по изучению творчества Ф. И. Тютчева: http://ruthenia.ru/tiutcheviana/workgroup/work.html

3. Гусєв О. «Звихнувся час… о доле зла моя! Чому його направить мушу я?» // Українська культура. — 2012. — № 10(1006). — С. 14–17

4. Ботнаренко Н. «Пам'ятати і любити» (про прем'єру документального фільму Ігоря Козлика «Очима Іншого: Марко Теплінський і Володимир Матвіїшин» // Зарубіж. літ. в шк. України. — 2013. — № 7–8. — С. 38–39

5. Іванишина Л. Доля академіка Дмитра Наливайка // Кіно-Театр. — 2016. — № 4(126). — С. 24. Режим доступу: http://www.ktm.ukma.edu.ua/show_content.php?id=1911

6. Гнатюк М. Не забути подякувати… [текст і фото] // Слово і Час. — 2016. — № 9. — С. 125—126.

7. Оляндер Л. Документальний фільм Ігоря Козлика «Академік Дмитро Наливайко»: Текст і контекст // Всесвіт. — 2016. — № 9–10 (1053—1054). — С. 228—235

8. Михед П. Наливайко з Понорниці // Сіверщина. — 2017. — 6 липня. — Режим доступу: https://siver.com.ua/news/nalivajko_z_ponornici/2017-07-08-20842

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

  1. Козлик И. В. Лирика Ф. И. Тютчева в контексте русской поэзии середины ХІХ века. Автореф. дисс. на соискание учёной степени канд. филол. наук по специальности 10.01.01 — Русская литература. — Киев, 1990; офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Л. Г. Фрізман; кандидат філологічних наук, доцент Н. М. Жаркевич (рос.)