Конформаційна ізомерія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Конформації циклогексану: 1 — «крісло»; 2 — «півкрісло», або «конверт»; 3, 5 — «твіст»-конформація; 4 — «ванна» або «човник»
3-D проєкція для бутана
Проєкція Ньюмена

Конформаці́йна ізомері́я — форма стереоізомерії, що означає існування молекул з ідентичними структурними формулами, але різними конформаціями завдяки обертанню атомів навколо хімічних зв'язків.

Опис[ред. | ред. код]

Стереоізомери в конформаціях навколо одного чи декількох простих σ‑зв'язків, відповідних мінімумам потенційної енергії, називають конформерами (поворотними ізомерами).

Для зображення миттєвого взаємного розташування атомів і груп у просторі, використовують так звані проєкції Ньюмена: молекулу проєктують таким чином, щоб зв'язок, навколо якого відбувається обертання, проєктувався до центру кола, причому зв'язки від найближчого до спостерігача атома зображують лініями, що виходять із центра кола, а зв'язки, що сполучені з віддаленим атомом, зображують поза колом.

Цей тип представлення корисний для оцінки кута обертання (англ. torsion angle) між зв'язками.

Типи конформацій[ред. | ред. код]

 • Антиклінальна конформація — стосується розташування атомів чи груп (їх конформації), торсійний кут між якими має значення, що лежать між 90° та 150° або між –90° та –150°. Це конформацiя, в якiй найбiльшi замiсники при двох атомах C чи iншого елемента є просторово закритi меншими. В просторовiй проекцiї Hьюмена кути мiж напрямками зв'язкiв ближчих i дальших замiсникiв близькі до 0°. Символ φ2. Синонім — частково заслонена конформація.
 • Екліптична конформація (рос. эклиптическая[полностью заслоненная] конфоpмация, англ. fully eclipsed conformation,[syn-periplanar]) — конформація, що характеризується найближчим розташуванням двох найбільших замісників при двох сусідніх атомах C чи іншого елемента. У просторовій проєкції Hьюмена — кути між напрямками зв'язків ближнього і дальнього замісників є рівними 0o (найменш стійка конформація). За системою Клайна й Прелоґа — син-періпланарна (англ. syn-periplanar). Синоніми — повністю заслонена конформація, син-періпланарна конформація.
 • s-Транс-конфоpмація — конформація сполуки зі спряженими подвійними зв'язками; наприклад, для бутадієну, якщо подвійні зв'язки розташовані по різні сторони від одинарного, що знаходиться між ними.
 • s-Цис-конфоpмація — конформація сполуки зі спряженими подвійними зв'язками; наприклад, для бутадієну, якщо подвійні зв'язки розташовані по одну сторону від одинарного, що знаходиться між ними.
 • Конформація бочки — конформація (з групою симетрії D2d) восьмичленного кільця, в якому чотири атоми утворюють одну пару діаметрально протилежних зв'язків у кільці, що лежить в одній площині, а всі інші атоми кільця розташовані з однієї сторони цієї площини. Це аналогія до конформації човника в циклогексані.
 • Конфоpмація конвеpта — конформація цикла, в якому принаймні 4 атоми, що його утворюють, лежать в одній площині. Властива насиченим п'ятичленним карбо- й гетероциклічним сполукам, шестичленним гетероциклам з атомом B.
Конфоpмація коpони
 • Конфоpмація коpони — конформація насиченого циклу молекулярної частинки, що містить парне число(>8) атомів у кільці, в якому ці атоми лежать почергово в кожній з двох паралельних площин і є симетрично еквівалентними (D4d для циклооктану і т. д.). Вона є аналогічною до конформації човника в циклогексані. Пр., циклооктан та його гетероаналоги.
 • Конфоpмація кpісла — найстабільніша конформація молекул насичених вуглеводневих шестичленних карбо- й гетероциклічних сполук, наприклад, циклогексану, в якій кожний атом C має один зв'язок аксіальний, а один — екваторіальний, чотири атоми (2, 3, 5, 6) лежать у одній площині, а 1 та 4 — по різні сторони від неї.
 • Конформація цикла — просторове розташування (стереоконфігурація) атомів, сполучених у цикл. Різні стереоконфігурації утворюються внаслідок обертання навколо простих зв'язків у циклі: конверт і півкрісло у циклопентані; крісло, човник, твіст-форма в циклогексані та похідних тощо.
 • Конфоpмація човника — лабільна конформація насичених вуглеводневих шестичленних карбо- й гетероциклічних сполук, напр., циклогексану, в якій чотири атоми кільця лежать в одній площині, а два — по одну сторону від неї.
 • Антиклінальна конформація — стосується розташування атомів чи груп (їх конформації), торсійний кут між якими має значення, що лежать між 90° та 150° або між –90° та –150°. Це конформацiя, в якiй найбiльшi замiсники при двох атомах C чи iншого елемента є просторово закритi меншими. В просторовiй проєкцiї Hьюмена кути мiж напрямками зв'язкiв ближчих i дальших замiсникiв близькі до 0°. Символ φ2. Синонім — частково заслонена конформація.
 • Антиперіпланарна конформація — загальмована конформацiя, в якiй вiдсутнi заслоненi атоми чи групи, що вирiзняється найдальшим просторовим розташуванням найбiльших замiсникiв при двох сусiднiх атомах C (чи iншого елемента), в мінімумах на кривих залежності енергії від торсійного кута. У проєкцiї Hьюмена кут мiж зв'язками найбiльших замiсникiв є близьким до 180° (має значення, що лежать між ±150° та 180°). Символ φ3.
 • Біоактивна конформація — конформація ліганда, в якій він приєднується до ензиму і діє як субстрат чи інгібітор.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]