Костерін Сергій Олексійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Костерін Сергій Олексійович
Народився 25 серпня 1950(1950-08-25) (67 років)
м. Київ
Національність Українець
Alma mater Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Галузь Біохімія, Біофізика, Біофізична хімія
Вчене звання професор, академік НАН України
Науковий ступінь доктор біологічних наук
Член Національна академія наук України
Нагороди

Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Премії імені О. В. Палладіна НАН України. Нагороджений Грамотою та Відзнакою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом». Нагороджений Відзнакою Президії НАН України "За наукові досягнення". Нагороджений Відзнакою Президії НАН України “За підготовку наукової зміни”. Нагороджений Почесними грамотами Президії НАН України. Нагороджений Знаком "За наукові досягнення" МОН України, Лауреат "Нагороди Ярослава Мудрого" АН Вищої школи України.

Лауреат премії "Золота Фортуна-2012" (з врученням Ордена «Святого Князя Володимира Великого ІІІ ст.»).

Косте́рін Сергі́й Олексі́йович (*25 серпня 1950, м. Київ) — біохімік та біофізик, академік НАН України, доктор біологічних наук, професор. Лауреат Державної Премії України в галузі науки і техніки. Заслужений діяч науки і техніки України. Лауреат Премії ім. академіка О. В. Палладіна НАН України.

Життєпис[ред.ред. код]

Народився в сім'ї службовців. Батько: Костерін Олексій Григорович, інженер, 1904—1956 рр. Мати: Костеріна (Андреєва) Тамара Олексіївна, технік, 1914—1993 рр. Дружина: Костеріна (Бова) Олена — Антоніна Василівна, викладач. Сини: Костерін Олексій Сергійович, інженер; Костерін Олександр Сергійович, психолог.

 • 1957 - 1965 — навчання у середній школі № 131 м. Києва;
 • 1966 - 1967 - відвідування гуртка біоніки та біокібернетики Київського Палацу піонерів та школярів ім. Миколи Островського (викладач - Хоменко Ірина Єфимівна);
 • 1965 - 1967 — навчання у фізико-математичній школі № 145 м. Києва (директор - Чикаленко Валентин Кирилович, класний керівник - Вороніна Олександра Олександрівна);
 • 1973 — закінчив кафедру біофізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
 • З 1973 по теперішній час — працює в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • 1973—1976 навчання в аспірантурі відділу біохімії м'язів в Інституті біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • 1976 — захистив кандидатську дисертацію за темою «Кінетичині властивості Са2+ — залежної АТФази плазматичних мембран скелетних м'язів в нормі і при Е — авітамінозній дистрофії» (спеціальність — ''біохімія'', наук. керівник - професор М.Д.Курський);
 • З 1977 по теперішній час — викладає в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка на кафедрах біохімії та біофізики біологічного факультету (ННЦ «Інститут біології та медицини»);
 • 1988 — захистив докторську дисертацію за темою «Механізми транспорту кальцію в гладенькому м'язі» (спеціальність — «біохімія»);
 • 1988 по теперішній час — зав. відділом Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • 1998 по теперішній час — заступник директора з наукової роботи Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України;
 • З 1993 — професор кафедри біофізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
 • З 1996 — професор кафедри біології Національного університету «Києво-Могилянська Академія»;
 • 2001 — одержав звання професора (спеціальність — «біохімія»);
 • 2003 — обраний член-кореспондентом НАН України (спеціальність — «біохімія»);
 • 2015 — обраний академіком (дійсним членом) НАН України (спеціальність — «молекулярна фізіологія, біохімія»).

Наукова, науково-організаційна та педагогічна робота[ред.ред. код]

НАУКОВА РОБОТА. Наукові інтереси Костеріна С. О. охоплюють широке коло актуальних проблем біохімії, біофізичної хімії, біофізики та молекулярної фізіології м'язевої клітини, зокрема, у галузі ензимології, біомембранології, внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу, електро- і фармакомеханічного спряження в міоцитах, а також кінетики та енергетики біохімічних процесів. Суттєвий вплив на формування Костеріним С. О. власного наукового потенціалу та його наукових інтересів справили такі визначні вчені та викладачі, як академік НАНУ П. Г. Богач (загальна біофізика, біофізика та фізіологія м'язів), академік НАНУ М. Ф. Шуба (біофізика та електрофізіологія гладеньких м'язів), член-кореспондент НАНУ К. Б. Толпиго (теоретична фізика, біофізика м'язів, вища математика), професор В. Л. Зима (загальна біофізика, біофізика м'язів), професор Л. О. Максименко (вища математика), професор В. М. Мальнєв (теоретична фізика), професор Ю. Г. Антамонов (біокібернетика, теорія складних систем, математичне моделювання біологічних процесів), професор Ашок Кумар Гровер (МакМастерський університет, м. Гамільтон, провінція Онтаріо, Канада) (біохімія Са2+-транспортувальних систем, біомембранологія, фармакологія).

За безпосередньої участі Костеріна С. О. та під його науковим керівництвом одержано фундаментальні результати при дослідженні біохімічних, фізико-хімічних, ензиматичних та транспортних властивостей енергозалежних Са2+-транспортувальних протеїнів мембран гладеньком'язових клітин. Мова йде, зокрема, за ідентифікацію, вивчення кінетичних, каталітичних та енергетичних характеристик, а також біохімічних механізмів регуляції та функціональної ролі тапсигаргіннечутливої та тапсигаргінчутливої кальцієвих помп (Ca2+,Mg2+-АТФаз), кальцієвих обмінників та мітохондріального Са2+-уніпортеру міоцитів матки та сечоводу. Розробив кількісний підхід до визначення топології замкнутості везикул плазматичної мембрани (у %/мг протеїну) ("inside out", "outside out", "leaky"). Вивчив чутливість кальцієвої помпи плазматичної мембрани міоцитів міометрія до зміни мембранного потенціалу (модельна система «мембранні везикули-К+-валіноміцин»). З використанням теорії Лейдлера-Скетчарда визначив внесок електростатичних взаємодій в активаційні термодинамічні параметри (вільну енергію Гіббса ΔG*el., ентальпію ΔH*el. та ентропію ΔS*el. активації) реакції Ca2+,Mg2+-залежного ензиматичного гідролізу АТФ. Довів існування та вивчив властивості системи Na+-Ca2+ обміну в плазматичній мембрані міоцитів міометрія, продемонстрував електронейтральність цієї системи (2Na+-1Ca2+). Разом з Л.Г.Бабіч, С.Г.Шликовим та Л.А.Борисовою продемонстрував здатність поліаміну сперміну стимулювати накопичення іонів Са в мітохондріях міометрія, виявив дію антагоністів кальмодуліну на акумуляцію іонів Са в мітохондріях міометрія та на їхній мембранний потенціал. Довів чутливість Mg2+,АТФ-залежних кальцієвих помп плазматичної мембрани та саркоплазматичного ретикулуму міометрія до інгібуючої дії утеротонічного пептидного гормону окситоцину. Запропонував гіпотезу, відповідно до якої високоактивна «базальна» Mg2+-АТФаза плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин — фактор продукування протонів, задіяна, через систему Н+-Са2+ обміну мітохондрій, у запобіганні перевантаження мітохондріального матриксу іонізованим Са (при пермеабілізації міоцитів чи у випадку ізольованих мітохондрій цей Н+-залежний зв'язок порушується, що призводить до суттєвого збільшення накопичення іонів Са в мітохондріях, що і спостерігається в експерименті in vitro). З використанням атомно-абсорбційної спектрометрії вивчив субклітинний розподіл зв'язаних іонів Са та Mg у тканині міометрія. В режимі ізотопного обміну дослідив кінетику обміну іонів Са в інтактних гладеньком'язових препаратах та в везикулах плазматичної мембрани клітин міометрія, визначив значення константи спорідненості для іонів Са та максимальну ємність зв'язування цих іонів на внутрішній поверхні цих везикул. Розрахував термомеханокінетичні та термодинамічні характеристики високоеластичної деформації скелетних та гладеньких м'язів. Вперше в світі (у співпраці з член-кор. НАНУ В. І. Кальченком та його колегами, ІОХ НАНУ) вивчив біохімічні закономірності впливу каліксаренів на системи активного транспорту іонів Са та Na у субклітинних мембранних структурах гладеньких м'язів, а також на ензиматичний та неензиматичний гідроліз АТФ, ідентифікував низку калікс[4]аренів, які можуть слугувати «молекулярними платформами» для подальшої розбудови оборотних, селективних та афінних ефекторів (активаторів, інгібіторів) катіонних помп плазматичної мембрани, Ca2+-уніпортеру мітохондрій, а також АТФази субфрагменту-1 міозину; одержані результати є пріоритетними та перспективними для створення ліків нового («супрамолекулярного») покоління — регуляторів активності енергозалежних Са2+-транспортувальних систем у випадку її порушень за патологічних станів.

Вищенаведені результати, що були одержані Костеріним С. О. та його співробітниками, є суттєвими для подальшого вирішення нагальних питань біохімії, системної біології та молекулярної фізіології гладеньком'язевої клітини, зокрема, для розуміння молекулярних та мембранних механізмів такого унікального біологічного феномену, як електро- та фармакомеханічне спряження в гладеньких м'язах.

Також розробив нові методи кінетичного аналізу складних біохімічних та біофізичних явищ (ензиматичний каталіз, мембранний транспорт речовин, ліганд-рецепторна взаємодія, внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація, скорочення-розслаблення м'язів тощо). Так, ним, зокрема, запропоновані нові підходи до: - визначення констант спорідненості у випадку зв'язування лігандів з неоднорідною адсорбційною поверхнею протеїнів та біомембран; - розрахунку початкової швидкості, характеристичного часу та максимального накопичення продукту ензиматичної реакції; - визначення коефіцієнту субстратного протектування, константи Міхаеліса та максимальної швидкості ензиматичної реакції; - узагальнення тлумачення коефіцієнту інгібування в кінетиці ензиматичних реакцій; - універсального кількісного аналізу внутрішньоклітинних кальцієвих транзієнтів та кривих «скорочення — розслаблення» м'язів (разом з Ф.В.Бурдигою). Розробив кінетичну теорію механізму гальмування полімеризації фибрину фибриногеном та його активними фрагментами (у співпраці з акад. НАНУ В. О. Беліцером та д.б.н. Т. В. Варецькою).

В галузі теоретичної бофізики розбудував, разом з колегами (к.х.н. С. О. Карахім, д.т.н. П. Ф. Жук), математичну модель внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу в гладеньких м'язах; здійснив аналіз термодинамічних закономірностей, властивих для системи «ензим — субстрат — оборотний ефектор»; запропонував універсальний метод "ratio" для вивчення механізму дії оборотного інгібітора в системі «ензим/транспортний протеїн — субстрат/речовина, що транспортується — оборотний інгібітор»; розвинув термодинамічну теорію формування потенціалу Гіббса-Доннана в системі «мембранні везикули — середовище розведення».

Костерін С. О. — автор та співавтор 315 наукових робіт у галузі біохімії, біофізики та біофізичної хімії, серед яких 7 монографій, присвячених нагальним проблемам біохімії та біофізичної хімії м'язової клітини, та 3 навчальні посібники для студентів університетів. За одноосібну монографію «Транспорт кальция в гладкой мышце» (Киев, «Наукова Думка») Президія Національної Академії Наук України у 1992 р. присудила  йому Премію ім. академіка О. В. Палладіна. Співавтор (на замовлення) колективної міжнародної монографії «Control of Uterine contractility» (CRC Press, USA), написаної разом із вченими США, Канади, Франції та Японії. С. О. Костеріним та його співробітниками було написано монографію «Біохімічні властивості та регуляція Ca2+-транспортувальних систем гладеньком'язових клітин», яка вийшла з друку у 2016 р. (Киев, «Наукова Думка»). Є автором низки науково-історичних публікацій, присвячених визначним українським біохімікам та біофізикам (академіки НАНУ В. О. Беліцер, М. Ф. Шуба та С. В. Комісаренко, член-кор. НАНУ Д. Л. Фердман, професор В. Л. Зима).

За станом на 2017 р.:

Більше 300 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних Scholar.Google.

228 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних Scopus.

169 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних PubMed.

87 наукових робіт С. О. Костеріна віддзеркалені у науково-метрічній базі даних Web of Science.

У 1990 та 1992 роках проходив стажування у МакМастерському університеті (м. Гамільтон, Онтаріо, Канада). Неодноразово виступав із науковими доповідями та навчальними лекціями в університетах та наукових закладах України, Канади, Великої Британії, США, Польщі, Болгарії, Росії, Естонії, Грузії, Узбекистану, Казахстану та інших держав.

Створив наукову школу в галузі біохімічної мембранології гладеньких м'язів, підготував 14 кандидатів наук — О.Шинлова (наразі працює в Канаді), Н.Ровенець, Л.Борисова (наразі працює у Великій Британії), Т.Векліч, І.Черниш мол., Г.Данилович, О.Вадзюк, О.Пономаренко, О.Шелюк, О.Шкрабак, А.Бевза, Н.Наумова, О.Коломієць, Ю.Мазур, та 4 докторів наук — Л.Дубицький, С.Шликов (працював у США), Л.Бабіч (працювала у США), Ю.Данилович. За станом на листопад м-ць 2016 р. є керівником однієї аспірантської роботи, а також науковим консультантом двох докторських дисертацій — Т.Векліч (ІБХ ім. О. В. Палладіна НАН України) та О.Цимбалюк (Інститут Високих технологій КНУ імені Тараса Шевченка). Переважна більшість із зазначених осіб — колишні студенти Сергія Олексійовича.

НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА. Костерін С. О. проводить велику науково-організаційну роботу. З 1998 р. по теперішній час — Голова спеціалізованої Вченої ради Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (спеціальності — «біохімія» та «біотехнологія»), заступник Голови Вченої ради Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України. Член спеціалізованої Вченої ради біологічного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальності — «біофізика» та «фізіологія»). Систематично та активно працює як опонент докторських і кандидатських дисертацій, рецензент наукових монографій, підручників і грантів, проектів та статей, що подаються українськими та зарубіжними вченими до різноманітних наукових вітчизняних та міжнародних фондів та журналів у галузі біохімії, біофізики та біотехнології. 18 років керує інститутським науковим семінаром «Актуальні проблеми сучасної біохімії», на якому виступають як вітчизняні, так і іноземні колеги. Заступник головного редактора та науковий редактор Українського біохімічного журналу. Голова Бібліотечної ради Інституту. Член Бюро Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України. Приймав активну участь у підготовці, організації та проведенні IV-ої, V-ої та VII-ої Парнасівських міжнародних конференцій, а також VIII—XI Українських біохімічних з'їздів. На цих з'їздах Костеріна С. О. було обрано віце-президентом Українського біохімічного товариства. На III-му, ІV-му та V-му з'їздах Українського біофізичного товариства був обраний членом його Президії. Член Постійної комісії НАН України з оцінювання ефективності діяльності наукових установ (ПК НАНУ). Входить у склад Ради Державного фонду фундаментальних досліджень України. Є заступником Голови Секції Науково-технічної ради МОН України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію за пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки “Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань”. Член Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України. Член Міжнародного наукового комітету з підготовки Наукової програми 41-го Конгресу Федерації європейських біохімічних товариств (FEBS) (Туреччина, 2016 р.).

ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА. Багато років професор Костерін С. О. активно займається  викладацькою роботою у вищих навчальних закладах України. Вперше в Україні розробив структуру систематичного курсу лекцій з кінетики та термодинаміки ензиматичних реакцій і видав відповідний підручник для студентів університетів (1976 р.), який й наразі використовується студентами (біохіміками та біофізиками) як університетів України, так і за її межами. З 1977 р. по теперішній час читає спеціальний курс лекцій з ензиматичної кінетики на кафедрах біохімії та біофізики біологічного факультету (ННЦ «Інститут біології та медицини») Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, а з 1996 р. — і на кафедрі біології факультету природничих наук Національного університету «Києво-Могилянська Академія» (у 2017 р. одержав письмову ПОДЯКУ від Президента НаУКМА "...за бездоганну багаторічну працю, відданість справі Академії, значний внесок у діяльність і розвиток факультету і з нагоди 25-річного ювілею факультету природничих наук НаУКМА") . З 2004 р. по теперішній час читає спеціальний курс лекцій «Біохімічна мембранологія» та вибрані розділи загального курсу біофізики («біологічна кінетика», «термодинаміка закритих та відкритих систем», «фізика ензимів») на біологічному факультеті Київського університету. Є професором зазначених університетів. Неодноразово призначався Головою Державної комісії із прийому державних іспитів та захисту дипломних робіт на біологічному факультеті Київського національного університету (спеціальності — «біохімія», «біофізика», «молекулярна біологія» та «біотехнологія»). З 2016 р. почав читати курс лекцій "Вибрані питання біохімічної кінетики" для аспірантів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України. Неодноразово виступав з науковими доповідями та навчальними лекціями для студентів в Національних університетах мм. Київ, Львів, Чернівці, Одеса, Харків, Донецьк, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Луцьк.

Наукове та науково-педагогічне кредо С. О. Костеріна — саме фундаментальна наука є основою пізнання закономірностей та механізмів протікання біологічних процесів. Втім, ПРИРОДА зовсім «не знає» про те, що дослідники, відповідно до своїх вподобань, схильностей, освіти, здібностей, знань, «диференціюють» її у форматі БІОЛОГІЇ, ФІЗИКИ, ХІМІЇ, МАТЕМАТИКИ. ВОНА - ЄДИНА! Дійсно, найцікавіші фундаментальні проблеми сучасної біології — наприклад, у галузі вивчення механізмів ензиматичного каталізу, мембранного транспорту речовин, внутрішньоклітинної сигналізації, розповсюдження нервового імпульсу, біомеханохімічних явищ, біосенсорики, ліганд-рецепторної взаємодії тощо, локалізовані саме на «перехресті» різноманітних наук і наукових напрямів. Вивчення таких фундаментальних проблем потребує активного залучення методів та методологій, теорій, гіпотез, концепцій, бачень, уявлень, які притаманні не лише біохімії, біофізиці та молекулярній біології, але й фізичній, колоїдній та супрамолекулярній хімії, термодинаміці та статистичній фізиці, хімічній фізиці, математичній та комп'ютерній біології. Саме з цим пов'язане виникнення в останні десятиріччя таких трансдисциплінарних наук, як фізико-хімічна біологія, системна біологія, біофізична хімія, хімічна біофізика, фізична біохімія, біоматематика та біоінформатика, квантова біохімія, молекулярна фізіологія, біоінженерія, молекулярна медицина, інженерна ензимологія, технічна біохімія, біосенсорика, нанобіотехнологія, біохімія «in silico» тощо. Тому подальший прогрес у галузі теоретичного та практичного вирішення різноманітних проблем сучасної біології та медицини неможливий без ґрунтовної підготовки біологів і медиків — студентів та аспірантів у сфері фундаментальних наук хімічного, фізико-хімічного та фізико-математичного циклів. Якісна освіта, всебічна підготовка наукових та науково-інженерних кадрів - фахівців у галузі природничих та технічних наук - запорука наукового, технологічного та соціального прогресу України!

Нагороди[ред.ред. код]

 • Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки.
 • Заслужений діяч науки і техніки України.
 • Нагороджений Грамотою та Відзнакою Верховної Ради України «За заслуги перед Українським народом».
 • Лауреат Премії імені О. В. Палладіна НАН України.
 • Нагороджений Відзнакою Президії НАН України «За наукові досягнення».
 • Нагороджений Відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни».
 • Нагороджений Почесними грамотами Президії НАН України.
 • Нагороджений Знаком «За наукові досягнення» МОН України.
 • Лауреат «Нагороди Ярослава Мудрого» АН Вищої школи України.
 • Лауреат премії «Золота Фортуна-2012» (з врученням Ордена Святого Князя Володимира Великого ІІІ ст.).
 • Нагороджений медаллю "В память 1500-летия Киева".

Захоплення[ред.ред. код]

Класична музика — Малер, Рахманінов, Вагнер, Шнітке, Ліст, Брамс, Чайковський, Гріг, Моцарт, Шопен, Шуберт, Паганіні, Сметана, Бетховен (улюблений твір - соната № 17, частина 3 Allegretto у виконанні Вільгельма Кемпфа ).

Класична література — Паустовський, Чехов, Кобилянська, Франко, Ремарк, Нушич, Бунін, Цвейг, Тургенєв, Вейс, Стівенсон, Жюль Верн, Джек Лондон, Дефо, Станюкович.

Поетичні твори (улюблений вірш - "Цвет небесный - синий цвет..." Н.Бараташвілі у перекладі Б.Пастернака).

Література з загальної та військової історії, історії науки.

Персоналії та біографії видатних вчених, діячів мистецтва, військових та політичних діячів.

Прогулянки по старовинному Києву.

Вибрані праці[ред.ред. код]

Монографії:

▼Курский М.Д., Костерин С.А., Воробец З.Д. Регуляция внутриклеточной концентрации кальция в мышцах.  Киев. Наукова думка, 1987. 144 с.;

Костерин С.А. Транспорт кальция в гладкой мышце. Київ. Наукова думка, 1990. 216 с.;

Kosterin S.A. et al.  Mechanisms of Ca2+ transport in myometrium. Chapter 6. In: “Control of Uterine Contractility”. CRC Press, Boca Raton, USA. 1994. pp.129-154;

▼Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. Calixarene methylene bisphosphonic acids as promising effectors of biochemical processes. pp. 293-327.  In: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. Edited by Prof. Serhiy Komisarenko. К.: Publishing House Moskalenko O.M. 2013, 704 p.

▼Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В.  Каликс[4]аренметиленбисфосфоновые кислоты - перспективные наноэффекторы биохимических процессов – В кн.:«Нанотехнология». - Киев: Наукова думка. – 2014 г. –  С.

▼Кальченко В.И., Костерин С.А., Веклич Т.А., Родик Р.В., Шкрабак А.А., Мазур Ю.Ю., Слинченко Н.Н. Синтез новых перспективных утеростимуляторов на основе каликсаренсульфониламидинов и их биохимическая активность // Монографія: Фундаментальні проблеми створення нових речовин і матеріалів хімічного виробництва. – Київ: Академперіодика, 2016. – P. 224-235.

Костерін С.О., Бабіч Л.Г., Шликов С.Г., Данилович Ю.В., Векліч Т.О., Мазур Ю.Ю. Біохімічні властивості та регуляція Са2+-транспортувальних систем мембранних структур гладеньком’язевих клітин. Наукова думка, 2016. 273 с.

На теперішній час до друку готуються ще дві монографії: "Каліксарени як ефектори АТР-гідролазних систем" (спільно з член.-кор. НАНУ В.І.Кальченком) та "Вибрані питання біохімічної кінетики" (наведені попередні назви монографій).

Вибрані статті:

Костерин С. А., Курский М. Д. Биофизика. - 1979. - Т. 24, № 2. - С. 327-328.

Костерин С. А. Биофизика. - 1979. - Т. 24, № 5. - С. 929-930.

▼Курский М. Д., Наконечная Н. М., Костерин С. А. Цитология. - 1979. - № 5. - С. 572-578.

▼Белицер В. А., Варецкая Т. В., Костерин С. А. Биохимия. - 1980. - Т. 45, № 1. - С. 157-164.

Костерин С. А., Ромась И. И., Курский М. Д. Биофизика. - 1980. - Т. XXV, Вып. 2. - С. 281-283.

▼Костерин С. А. Журнал физической химии. - 1981. - № 8. - С. 1965-1970.

Костерин С. А. Журнал физической химии. - 1981. - № 8. - С. 2123-2125.

▼Курский М. Д., Костерин С.А., Браткова Н.Ф., Зимина В.П., Фомин В.П. Биохимия. - 1981. - Т. 46, Вып. 8. - С. 1435-1444.

▼Браткова Н. Ф., Курский М. Д., Костерин С. А. Биохимия. - 1982. - Т. 47, Вып. 6. - С. 1015-1021.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф., Курский М. Д., Зимина В. П. Биохимия. - 1982. - Т. 48, Вып. 2. - С. 244-253.

▼Капля А. А., Костерин С. А., Курский М. Д. Биохимия. - 1982. - Т. 47, № 9. - С. 1499-1503.

Костерин С. А., Курский М. Д., Капля А. А. Биофизика. - 1983. - Т. 28, Вып. 4. - С. 658-662.

▼ Костерин С. А., Курский М. Д., Зимина В.П., Фомин В.П., Браткова Н.Ф.  Биохимия. - 1984. - Т. 49, Вып. 1. - С. 12-19.

Костерин  С. А.,  Курский М. Д., Фомин В. П. Биохимия. - 1984. - Т. 49, Вып. 9. - С. 1407-1417.

Костерин С.А., Курский М. Д., Браткова Н. Ф. Вопросы медицинской химии. - 1985. - № 2. - С. 97-101.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф.Биофизика. - 1985. - Т. 30, Вып. 3. - С. 436-440.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф., Курский М. Д. Биохимия. - 1985. - Т. 50, № 8. - С. 1350-1361.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф., Курский М. Д. Биофизика. - 1986. - Т. 32, № 2. - С. 327-332.

Костерин С. А., Зимина В. П. Биофизика. - 1986. - Т. 31, № 1. - С. 105-108.

▼Курский М. Д., Фомин В. П., Шинлова О. П., Костерин С. А. Биохимия. - 1987. - Т. 52, № 6. - С. 900-907.

Костерин С. А., Курский М. Д., Бурчинская Н. Ф. Биофизика. - 1988. - Т. 33, № 5. – С.850-854.

Костерин С. А., Бурчинская Н. Ф., Шлыков С. Г., Курский М. Д. Биохимия. - 1988. - Т. 53, Вып. 3. - С. 444-449.

▼Бабич Л. Г., Фомин В. П., Костерин С. А. Биохимия. - 1990. - Т. 55, № 10. - С. 1890-1901.

▼Бурдыга Ф. В., Костерин С. А. Биофизика. - 1990. - Т. 35, № 2. - С. 350-355.

▼Бурчинская Н. Ф., Шлыков С. Г., Костерин С. А. Биохимия. - 1990. - Т. 55, № 3. - С. 541-548.

Костерин С. А., Фомин В. П., Червоненко И. Б., Шинлова О. П. Биохимия. - 1990. - Т. 55, № 1. - С. 73-79.

Костерин С. А., Червоненко И. Б., Бурдыга Ф. В. Биофизика. - 1990. - Т. 35, Вып. 4. - С. 665-669.

Костерин С. А., Бабич Л. Г., Фомин В. П. Доклады АН СССР. - 1990. - Т. 314, № 4. - С. 990.

▼Шинлова О. П., Фомин В. П., Бурдыга Ф. В., Костерин С. А. Известия АН СССР. - 1990. - № 3. - С. 383-390. - (Сер.Биология).

▼Бурчинская Н. Ф., Костерин С. А., Бабич Л. Г. Биохимия. - 1991. - Т. 56, Вып. ІІ. - С. 2097-2110.

Костерин С.А., Бурдыга Ф. В., Бабич Л. Г. Доклады АН СССР. - 1991. - Т. 320, № 3. - С. 737-740.

Костерин С. А., Черный А. П. Биофизика. - 1991. - Т. 36, Вып. 5. - С. 826-829.

▼Burdyga Th. V., Kosterin S. A. Gen. Physiol. Biophys. - 1991. - Vol. 10, № 6. - P. 1-10.

▼Fomin V. P., Shynlova O. P., Burdyga Th. V., Kosterin S. A. Gen. Physiol. Biophys. - 1991. - Vol. 10, № 2. - P. 217-221.

Костерин С. А., Бурдыга Ф. В. Успехи современной биологии. - 1993. - Т. 113, Вып. 4. - С. 485-506.

▼Шлыков С. Г., Бурдыга Ф. В., Марченко С. Н., Костерин С. А. Биофизика. - 1993. - Т. 38, № 1. - С. 160-167.

▼Бабич Л. Г., Шлыков С. Г., Борисова Л. А., Костерин С. А. Биохимия. - 1994. - Т. 59, № 8. - С. 1218-1229.

▼Бурдыга Ф. В., Бабич Л. Г., Таран Т. Т., Костерин С. А. Биофизика. - 1994. - Т. 39, № 2. - С. 365-371.

Костерин С. А., Слинченко Н. Н., Гергалова Г. Л. Биохимия. - 1994. - Т. 59, Вып. 6. - С. 889-904.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф., Зимина В. П. Биохимия. - 1995. - Т. 60, № 9. - С. 1450-1459.

Костерин С. А., Бабич Л. Г., Шлыков С. Г., Ровенец Н. А. Биохимия. - 1996. - Т. 61, Вып. I. - С. 73-81.

▼Прищепа Л. А., Бурдыга Ф. В., Костерин С. А. Биохимия. - 1996. - Т. 61, № 7. - С. 1264-1270.

▼Слинченко Н. Н., Костерин С. А., Богуцкая Е. И. Биохимия. - 1996. - Т. 61, № 7. - С. 1189-1197.

▼Шинлова О. П., Костерин С. А., Веклич Т. А. Биохимия. - 1996. - Т. 61, № 8. - С. 1440-1447.

▼Шлыков С. Г., Бабич Л. Г., Костерин С. А.  Биохимия. - 1997. - Т. 62, № 12. - С. 1666-1671.

▼Babich L. G., Burdyga Th. V., Shlykov S. G., Kosterin S. A.  Ukr. Biochem. J. - 1997. - Vol. 69, № 2. - P. 19-29.

Kosterin S. A., Burduga Th. V., Babich L. G., Shlykov S. G. Cambridge Meeting of Physiological Society. - 1997. - С. 46.

Костерин С. А., Браткова Н. Ф., Слинченко Н. Н., Зимина В. П. Биофизика. - 1998. - Т. 43, Вып. 6. - С. 1037-1042.

▼Слинченко Н. Н., Браткова Н.Ф., Костерин С.А., Зимина В.П., Черныш И.Г. Биохимия. - 1998. - Т. 63, № 6. - С. 812-819.

Костерін С. О. Український біохімічний журнал. - 1999. - Т. 71, № 2. - С. 100-103.

▼Borisova l. G., Burduga Th.V., Babich L., Wray S., Kosterin S.A. Liverpool Meeting of the Physiological Society, Joint Meeting with the Societa Italiana di Fisiologia, 8-11 July 2002. - 2002. - P. 60.

Kosterin S. The Mg2+, ATP-dependet Ca2+ transport in smоoth muscle cells // 4th Parnas Conference "Molecular Mechanisms of Cell Activation i Biolog. Signals and Their Target Enzymes", Wroclaw, Poland, 15-17 Sept., 2002. - P. 29.

Kosterin S. NEUROPHYSIOLOGY. 2003, V.35, N3/4, pp. 215-228.

▼Rodik R., Boiko V., Danylyuk O., Suwinska K., Tsymbal I,  Slinchenko N.,  Babich L., Shlykov S., Kosterin S., Lipkowski J. and Kalchenko V. TETRAHEDRON LETTERS. 2005, V.46, N43, pp. 7459-7462.

▼Vadziuk O., Pivovarenko V. and Kosterin S. JOURNAL OF FLUORESCENCE. 2006, V.16, N1, pp. 9-159.

▼Yushchenko D., Vadzyuk O., Kosterin S.O., Duportail G., Mely Y. and Pivovarenko V. ANALYTICAL BIOCHEMISTRY. 2007, V.369, N2, pp. 218-225.

▼Klyachina M., Boyko V., Yakovenko A., Babich L., Shlykov S., Kosterin S., Khilya V. and Kalchenko V. JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY. 2008, V. 60, N 1-2, pp. 131-137.

▼Veklich T., Shkrabak O., Kosterin S. ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SCLODOWSKA. 2008. V.XXI, N 1,45, pp. 253-255.

▼Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Cherenok S.O., Tanchuk V.Yu., Vovk A.I., Kalchenko V.I. IN: LIGANDS. SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND ROLE IN BIOTECHNOLOGY. Chapter 3. NEW YORK. 2013. pp. 67-116.

▼Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Kalchenko V.I. IN: BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY FOR MODERN MEDICINE. KYIV. 2013. pp. 293-327.

▼Kalchenko V.I., Cherenok S.A., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Komisarenko S.V., Vovk A.I., Tanchuk V.Y., Kononets L.A., Kukhar V.P. IN: PHOSPHORUS, SULFUR, AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS. 2013, V.188. №1-3, pp. 232-237.

▼Babich L.G., Shlykov S.G., Boiko V.I., Klyachina  M.A., Kosterin S.A. JOURNAL OF BIOORG. CHEM. 2013. V. 39. №. 6, pp. 649–655.

▼Комисаренко С.В., Кальченко В.И., Костерин С.А., Луговской Э.В., Лабынцева Р.Д., Черенок С.А., Бевза А.В. В МОНОГР.: “НАНОРАЗМЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И НАНОМАТЕРИАЛЫ: ИССЛЕДОВАНИЯ В УКРАИНЕ». НАН Украины. — К. : Академпериодика, 2014. — 768 с.

▼Komisarenko S.V., Kosterin S.O., Lugovskoy E.V., Cherenok S.O.,Tanchuk V.Yu., Vovk A.I., Kalchenko V.I. IN: NOVA SCIENCE PUBLISHERS, INC. USA. 2014.

▼Mazur Iu.Iu., Kosterin S.A., Veklich T.V., Shkrabak O.A. JOURNAL OF BIOPHYSICAL CHEMISTRY. 2014, V.5, №5, pp. 78-89.

▼Shatursky J.Ya., Kasatkina L.A., Rodik R.V., Cherenok S.O., Shkrabak O.A., Veklich T.O., Borisova T.O., Kosterin S.O., Kalchenko V.I. ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY. 2014, V. 12, PP. 9811–9821.

▼Veklich T.O, Shkrabak O.A., Slinchenko N.M., Mazur Y.Y., Rodik R.V., Boyko V.I., Kalchenko V.I., Kosterin  S.O. BIOCHEMISTRY. 2014, V.79, №5, pp. 532-540.

▼Vadzyuk O.B., Kosterin S.O.  TURK. J. BIOL.  2015, V.39, №1, pp. 447-454.

Література[ред.ред. код]

 • «Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. 1925—2005». К., 2005.
 • Київський Національний Університет ім. Тараса Шевченка. Шляхами успіху. К., 2006.
 • Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна. К., 2015.
 • «Державни нагороди України. Кавалери та лауреати», К., 2016.
 • Офіційний сайт НАН України.
 • Офіційний сайт Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України.

ФОТО- ТА ВІДЕОПАЛІТРА ПРО КОСТЕРІНА С. О.:

https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&rlz=1C2AOHY_ukUA709UA709&biw=1097&bih=555&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjRrJvEiP7PAhXEhiwKHYBEA_YQ_AUIBigB&dpr=1.75