Обмеженість ресурсів

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Обмеженість (рідкісність, дефіцитність) ресурсів — економічне поняття, яке характеризує рідкість, обмеженість, дефіцит, скінченність ресурсів, доступних людству в кожний конкретний момент, а також їх достатньо малу кількість в порівнянні з людськими потребами, на задоволення благ. В більш широкому розумінні — це всі види природних і людських можливостей, які використовуються для виробництва з метою задоволення потреб та благ.

Обмеженість ресурсів є фундаментальною проблемою яка постає перед людством, і в свою чергу, була основою для започаткування економіки як науки. Використовуючи економічні закони, людство намагається максимально задовольнити свої потреби при цьому витрачаючи мінімум ресурсів. Базові економічні закономірності роблять можливим планування та прогнозування результатів виробництва в різних умовах. Сучасне виробництво створює величезну кількість різних товарів — послуг і продуктів, тому кількість використовуваних ресурсів повинна бути такою же величезною, як і обсяги виробництва. Економічні ресурси, які ще називають факторами виробництва, являють собою різні блага, які використовують для виробництва інших благ. Всі вони об'єднані в кілька великих груп.

Основні види економічних ресурсів

[ред. | ред. код]
  • Земля. Розглядається не тільки як фундамент для людської діяльності, а об'єднує всі види природних ресурсів: копалин, лісів, водойм, флори, фауни, кліматичних і рекреаційних можливостей.
  • Праця. Цей вид ресурсів охоплює людей, які зайняті у виробничій (господарської) діяльності. Незважаючи на технічний прогрес і автоматизацію, роль праці у виробничому процесі не зменшується.
  • Капітал. До даного виду ресурсів відносяться засоби виробництва (устаткування, машини, оснащення, транспорт, будівлі та споруди) і фінансові можливості (кошти, якими розпоряджаються банки і приватні особи, віддаючи їх у користування у вигляді кредитів і інвестицій).
  • Здібності до підприємництва. До даного виду ресурсів відносяться засоби виробництва (устаткування, машини, оснащення, транспорт, будівлі та споруди) і фінансові можливості (кошти, якими розпоряджаються банки і приватні особи, віддаючи їх у користування у вигляді кредитів і інвестицій).
  • Інформація. В інформаційні економічні ресурси входять знання про потреби, благ, можливостях, технологіях виробництва і управління, цінах і тощо. У нинішньому суспільстві повноцінно реалізується наступний принцип: хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому воно носить назву «Інформаційного суспільства». Визначальне значення зараз мають комп'ютерні технології, мережеві системи накопичення і передачі даних.

Рідкісність (обмеженість) економічних благ

[ред. | ред. код]

Ідея обмеженості економічних благ прямо пов'язана з ідеєю обмеженості ресурсів, оскільки економічні блага виробляються з економічних ресурсів.

При цьому слід розрізняти безплатні блага та економічні блага, що вперше зробив Карл Менгер базуючись саме на ідеї рідкісності благ та ресурсів у своїй роботі «Принципи економічної науки» (1871 р.).[1]

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]
  • Економіка підприємства: Підручник/ За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, — 1999. — с.

Список приміток

[ред. | ред. код]
  1. Менгер К. Принципи економічної науки. Перша загальна частина / Карл Менгер ; пер. з нім. О. Бялової. — Київ : К.І.С., 2022. — 304 с. — С. 14