Юридичні гарантії

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Юридичні гарантії (фр. garantie — порука, умова, забезпечувати що-небудь) — законодавчо закріплені засоби охорони суб'єктивних прав громадян і організацій, способи їх реалізації, а також засоби забезпечення законності і охорони правопорядку, інтересів особистості, суспільства і держави.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 1. Общая теория правового положения личности/ Витрук Н. В. / НОРМА, 2008г.
 2. Загальна теорія держави і права/Підруч. Для студентів юр. Вищ. Навч. Закл. М. В. Цвік, О. В. Петришин, В. Д. Ткаченка, Харків «Право» 2002
 3. Теорія держави і права/Академічний курс/Підручн./ О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко/ Київ/Юрінком Інтер/2006
 4. Юридична Україна/Щомісячний правовий часопис/ 5(77)2009/Київський регіональний центр академії правових наук України СП «Юрінком Інтер»
 5. Я. А. Малихіна, Харківський національний університет внутрішніх справ. Юридичні гарантії за трудовим законодавством України
 6. Юридичні гарантії прав людини і громадянина/ методичні рекомендації/м. Сокаль/ 2010[недоступне посилання з серпня 2019]
 7. Богачова, Л. Л. Юридичні гарантії прав і свобод людини і громадянина в європейському та національному праві / Л. Л. Богачова // Державне будівництво та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. / НДІ держ. будівництва та місц. самоврядування Нац. акад. прав. наук України. - Х. : Право, 2011. - Вип. 22. - С. 56-70.
 8. Джепа Ю. А. Юридичні гарантії права на працю при припиненні трудових правовідносин  дис… кан. юрид .наук : 12.00.05 – Луганськ . 2009.-196с.
 9. Слінько Т. М. Конституційно-правові гарантії свободи слова / Т. М. Слінько // Наше право. – 2014. – № 9. – С. 11–16.
 10. Слінько Т. М. Міжнародно-правові гарантії реалізації права людини і громадянина на інформацію / Т. М. Слінько // Наше право. – 2013. – № 12. – С. 142–148.
 11. Козлов В. І. Нормативно-правові гарантії реалізації колективних політичних прав і свобод громадян України / В. І. Козлов // Проблеми законності : респ. міжвідом. наук. зб. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 206–211.
 12. Вєннікова В.В. Міжнародно-правові стандарти як підґрунтя гарантії конституційного права на соціальний захист / Вєннікова В.В. // Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 27-28 верес. 2013 р.). – Х. , 2013. – С. 528–531.
 13. Пучковська І. Щодо незалежного характеру гарантії як виду забезпечення виконання зобов'язань / І. Пучковська // Вісник Академії правових наук України. - Х. : Право, 2007. - № 3(50). - С. 117-124.

Посилання[ред. | ред. код]