ARIS

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ARIS (скор. від англ. Architecture of Integrated Information Systems) — методологія і програмний продукт компанії IDS Scheer для моделювання бізнес-процесів компанії.

ARIS — це методологія та засноване на ній сімейство програмних продуктів, розроблених компанією IDS Scheer AG (Німеччина) для структурованого опису, аналізу та вдосконалювання бізнес-процесів підприємства, підготовки до впровадження складних інформаційних систем і контролінга бізнес-процесів. Програмні продукти ARIS займають лідируючі позиції на світовому ринку в класі засобів моделювання і аналізу бізнес-процесів (джерело: Gartner Group). Вони використовуються на всіх етапах циклу робіт зі створення й розвитку бізнесу: при розробці стратегії компанії, реорганізації основних бізнес-процесів та організаційної структури, при управлінні вартістю бізнес-процесів і моніторингу їхнього виконання, при впровадженні й підтримці інформаційних систем класу ERP, CRM, Workflow. Застосування інструментальних засобів ARIS реалізує ряд найважливіших переваг, таких як ефективна стандартизація діяльності компанії, підвищення якості і точності проектування бізнес-процесів, підтримка багаторазового використання моделей, реалізація широкого кола інструментів для аналізу бізнес-процесів. Для перегляду інформації по модулях і продуктах ARIS скористайтеся представленою нижче схемою

Інтуїтивний користувальницький інтерфейс, інтелектуальні веб-технології та високий рівень розширюваності роблять програмний продукт ARIS еталоном для керування бізнес-процесами (BPM) на всьому підприємстві. Інтеграція з різними методами та схемами моделювання, як наприклад, EPC, UML, BPEL, BPMN, ITIL, TOGAF, DoDAF, TEAF/FEAF, ArchiMate та Zachman, забезпечує застосування продукту ARIS у всіляких бізнес-сферах. Всі ці методи об'єднані в центральному сховищі ARIS.

Опис методології[ред. | ред. код]

Методологія ARIS є досить рафінована. Організація в ARIS розглядається з чотирьох точок зору:

 1. Організаційної структури,
 2. Функціональної структури,
 3. Структури даних,
 4. Структури процесів.

При цьому кожна з цих точок зору розділяється ще на три підрівня: опис вимог, опис специфікації, опис впровадження. Для опису бізнес-процесів пропонується використовувати близько 80 типів моделей, кожна з яких належить тому чи іншому аспекту. У ARIS є потужна репрезентативна графіка, що робить моделі особливо зручними для представлення керівництву.

Серед великої кількості можливих методів опису можна виділити такі:

 1. EPC (event-driven process chain) — метод опису процесів, що знайшов застосування в системі SAP ERP;
 2. ERM (Entity Relationship Model) — модель сутність-зв'язок для опису структури даних;
 3. UML (Unified Modeling Language)об'єктно-орієнтована мова моделювання.

Розробка скриптів — це необхідність, без якої не обійдеться ні один проект з формалізації і оптимізації бізнес-діяльності. Скрипт — це інструмент ARIS, за допомогою якого автоматизується складання різноманітних аналітичних звітів, нормативних документів, нових моделей. Він являє собою підпрограму, запускається в ARIS Toolset або безпосередньо на сервері ARIS. Скрипти пишуться на спеціальній мові програмування — SAX Basic. Для автоматизованого формування того чи іншого звіту в ARIS скрипти оперують даними з бази моделей, виокремивши з неї конкретні об'єкти і моделі.

Технологія ARIS Script дозволяє в автоматичному режимі проводити:

 1. Формування нормативних документів на підставі моделей ARIS (паспорт процесу, регламент процесу і т. п.).
 2. Формування аналітичних звітів на підставі моделей ARIS.
 3. Інтеграція ARIS Toolset з іншими програмами та базами даних.
 4. Формування бази моделей ARIS на підставі готових специфікацій.

Програмний модуль ARIS BSC[ред. | ред. код]

Програмний модуль ARIS BSC призначений для швидкого моделювання стратегічної системи управління діяльністю компанії. Впровадження системи управління, що використовує засади збалансованої системи показників (Balanced ScoreCard), необхідно для будь-якої компанії. ARIS BSC забезпечує деталізацію і інтеграцію всіх стратегічних цілей, критичних чинників, ключових показників продуктивності компанії, а також їх аналіз і формування звітної документації. Прозорість причинно-наслідкових зв'язків між стратегічними цілями дозволяє реалізувати стратегію компанії на всіх її рівнях


Потреба в системі управління компанією[ред. | ред. код]

Для того, щоб керувати такими новими і швидко змінюються секторами економіки, як e-бізнес, необхідно інтегрувати бізнес-процеси зі стратегією компанії. Ефективні управлінські процеси необхідні для досягнення стратегічних цілей компанії. Застосування збалансованої системи показників (Balanced ScoreCard) в оперативній діяльності компанії дозволяє визначати стратегічно істотні заходи і погоджувати створені стратегії, використовуючи ключові показники продуктивності.

Ефективна система управління компанією[ред. | ред. код]

ARIS BSC дозволяє Вам швидко документувати стратегічні цілі компанії та причинно-наслідкові зв'язки між ними з різних точок зору. На додаток до ідентифікації стратегічних процесів, можуть бути також описані всі необхідні ключові показники продуктивності та заходи з реалізації цілей. У ARIS BSC, всі елементи збалансованої системи показників збережені в загальній базі даних і можуть бути далі проаналізовані за допомогою ARIS Toolset. Програмний модуль ARIS BSC дозволяє керувати і аналізувати створену систему збалансованих показників і формувати вихідну документацію.


Зручність використання BSC[ред. | ред. код]

ARIS BSC забезпечує швидке моделювання системи управління діяльністю компанії. Можливості ARIS BSC простягаються від планування процесів, ресурсів та заходів до документування системи BSC, розвитку моделей BSC і передачі інформації в Microsoft Excel. Різні процедури аналізу дозволяють проводити оцінку та візуалізацію даних BSC для швидкого отримання коротких оглядів досягнень. Після визначення системи збалансованих показників їх структура моделюється в ARIS BSC. У моделях ARIS BSC стратегічні цілі, ключові показники продуктивності та заходи є джерелами даних для подальшого аналізу. Задокументовані в ARIS бізнес-процеси компанії (наприклад, ланцюжки доданих вартостей) можна використовувати в ARIS BSC. Використання ARIS BSC спрощує систему стратегічного управління компанією і дозволяє впровадити збалансовану систему показників за більш короткий період часу. При використанні ARIS Web Publisher, стратегічні цілі через Internet можуть бути доведені до всіх рівнів компанії.

Області застосування ARIS BSC[ред. | ред. код]

ARIS BSC — це інструмент для оптимального планування та моделювання системи управління компанією. ARIS BSC дозволяє відображати взаємодію між усіма стратегічними цілями, ключовими показниками продуктивності і бізнес-процесами компанії. ARIS BSC — інструментальне середовище для менеджерів і ІТ-експертів, що дозволяє їм займатися проблемами проектування системи управління компанією. ARIS BSC підтримує як процес моделювання системи управління компанією, так і подальшу реалізацію ІТ-рішень.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]