Вікіпедія:Досконала стаття

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Досконала стаття Вікіпедії

[ред. код]
 • …має очевидну назву, аби на неї можна було зручно посилатися та щоб можна було легко знайти.
 • …починається із точного означення або ясного (короткого, але недвозначного) опису предмету; вступна частина містить ясний та фактологічно акуратний вступ до предмету та пояснює його значення без надміру деталей.
  • Приклад:
Енциклопе́дія (лат. encyclopaedia від дав.-гр. ἐγκύκλιος παιδεία — «круг наук», дав.-гр. κύκλος — коло й дав.-гр. παιδεία — навчання, наука) — «коло наук», сукупність наукових знань із широкого кола питань.
 • …не є словниковою, тобто розповідає не про термін, а про поняття, яке ним позначається.
 • …є зрозумілою; достатньо проста, щоб бути зрозумілою, однак є достатньо деталізованою; ґрунтовно досліджує та роз'яснює предмет статті, відповідає вимогам як спеціалістів, так і неспеціалістів.
 • …досліджує й описує усі аспекти питання; енциклопедично розкриває предмет з усіх боків.
 • …є практично самодостатньою; включає та роз'яснює всю необхідну термінологію, що використовується в статті, так що читач у змозі повністю зрозуміти предмет статті, не читаючи багато інших статей.
 • …пов'язана з рештою статей; містить посилання на інші пов'язані статті Вікіпедії, посилання на статті з предмету в інших Вікіпедіях, зовнішні посилання та перелік використаних джерел, авторитетні видання з предмету, так що читач може отримати додаткову інформацію з теми, про яку написана стаття.
 • …є повністю нейтральною та неупередженою; повністю відповідає вимогам нейтральної точки зору; у разі наявності різних поглядів (теорій, аргументів, інтерпретацій тощо) презентує конкурентні погляди на всі суперечливі проблеми логічно та чесно, не надаючи переваги жодній окремій ідеї чи погляду. Наголошує на найпоширеніших та найкраще документально підтверджених поглядах, надаючи дещо менше ваги менш поширеним, однак водночас надає читачеві достатньо інформації та посилань для самостійного дослідження.
 • …має належний обсяг та гарну структуру; розмір статті є достатнім, аби надати вичерпний аналіз предмету та водночас уникнути надлишкових деталей чи зайвої інформації, яку доречніше подати в дочірній або спорідненій статті чи в інших проєктах Вікімедіа. Зміст бажано подати так, аби його було видно відразу, після перших речень, визначення або опису.
 • …містить експертну інформацію; базується на фактах та ґрунтовних наукових та логічних принципах.
 • …є точною та явною; не містить нечітких узагальнень та часткових істин, що є наслідком недостатнього розуміння предмету.
 • …є добре документованою; цитує авторитетні джерела, особливо ті, що є загальновизнаними та містять найновішу, але, найголовніше, повну інформацію, достатню, зокрема, для того, щоб кожен читач при бажанні міг як перевірити зміст статті, так і отримати додаткову інформацію.
 • …є дуже ясною; викладена так, щоб уникнути неоднозначностей та непорозумінь. Використовує ясні слова, чіткі граматику та синтаксис.
 • …включає інформативні, відповідні зображення, кожне з яких супроводжується підписом. Може містити карти, портрети, фотографії чи картини; належну кількість зображень, щоб проілюструвати зміст статті (можливо, і збудити додатковий інтерес читача), однак не настільки багато, щоб відволікти увагу від самої статті.
 • …захоплює; використовує речення різної довжини та форми; мова є описовою та виразною, з дотриманням у той же час енциклопедичного тону. Мові енциклопедії властиві стислість, чіткість, лаконічність формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів, розмовних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, надмірної кількості скорочень. (Див. Енциклопедія)
 • …написана з дотриманням чинних правил літературної української мови (Див. Вікіпедія:Дотримання мовних стандартів).
 • …не існує :) але вже ведеться достатньо систематична робота з наближення до ідеалу й можна ознайомитись із динамікою цього процесу.