Мищак Іван Миколайович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Іван Миколайович Мищак
Народився 1 липня 1976(1976-07-01) (47 років)
Кальна
Місце проживання Київ
Країна Україна Україна
Діяльність історик права
Alma mater Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет
Галузь правознавство
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор історичних наук
Відомий завдяки: правознавство

Мищак Іван Миколайович (1 липня 1976(19760701), с. Кальна Долинського району Івано-Франківської обл.) — український історик та правознавець.

Заступник керівника Дослідницької служби Верховної Ради України.

Заступник головного редактора "Наукових записок Інституту законодавства Верховної Ради України"[1].

Державний службовець 3-го рангу.

Доктор історичних наук, професор.

Біографія[ред. | ред. код]

Народився 1 липня 1976 р. в с. Кальна Долинського району Івано-Франківської обл.

У 1998 р. закінчив історичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка, у 2001 р. — аспірантуру історичного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю архівознавство.

З 2001 року працював у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, де пройшов шлях від молодшого до старшого наукового співробітника, керівника групи аналітиків.

У 2002–2005 рр. був помічником-консультантом народного депутата України.

З листопада 2005 року працює в Інституті законодавства Верховної Ради України: до 2007 року на посаді головного консультанта; з 2007 року — на посаді завідувача інформаційно-аналітичного сектору; у 2014 році — на посаді завідувача відділу європейського права та міжнародної інтеграції; у 2015 — 2022 роках — завідувач науково-організаційного відділу; з липня 2022 року — заступник керівника Інституту законодавства.

Із серпня 2022 року — заступник керівника Дослідницької служби Верховної Ради України.

У 2002 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук на тему «Розвиток архівної справи в Україні (1943 — середина 1960-х років)».

У 2009 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.02 — конституційне право; муніципальне право.

У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук на тему «Історіографія інкорпорації та радянізації західноукраїнських земель (1939–2010 рр.)».

У 2011–2019 рр. професор кафедри культурології Факультету філософської освіти і науки НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2018–2019 рр. професор кафедри богослов'я та релігієзнавства Факультету філософії та суспільствознавства НПУ імені М. П. Драгоманова.

У 2013–2015 рр. — професор кафедри правознавства Київського університету імені Бориса Грінченка.

Із грудня 2017 — до грудня 2019 року голова Науково-методичної ради з питань охорони культурної спадщини Міністерства культури України.

Одружений та виховує трьох дітей.

Громадська позиція[ред. | ред. код]

Займає активну патріотичну позицію. Взяв участь в організації експертного Слухацького клубу «Чесне слово» НАДУ при Президентові України.

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Тематика наукових досліджень охоплює ключові проблеми історії України, історіографії, джерелознавства та архівознавства, історії держави і права України та зарубіжних країн, конституційного права України, державно-конфесійних відносин.

Є автором більше 300 наукових, науково-популярних та навчально-методичних праць, у тому числі трьох індивідуальних монографій та кількох науково-практичних посібників.

Монографії[ред. | ред. код]

 1. Мищак, Іван Миколайович (2006). Архівна справа в Україні середини 1940-х – середини 1960-х років (історичний нарис) (укр.). Київ: НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. с. 188. 
 2. Мищак, Іван Миколайович (2010). Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 – початок 1950-х рр.): історіографія (укр.). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. с. 509. ISBN 966-8126-57-2. 
 3. Мищак, Іван Миколайович (2018). Хай буде Україна вільною (Державотворчий процес під час Української революції 1917 – 1921 років) (uk). Київ: Інститут законодавства Верховної Ради України. с. 141.

Наукові публікації[ред. | ред. код]

 1. Мищак І. М. Діяльність оперативних груп Архівного управління України по збиранню документальних матеріалів (1941–1944 рр.) // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / П. Т. Тронько та ін. (відп. ред.); НАН України, Інститут історії України.- К.: Рідний край. — Вип. 6. — 1999.- С. 204–209.
 2. Мищак І. М. В. І. Стрельський як організатор підготовки істориків-архівістів // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник / Редкол. Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Головне архівне управління України, НАН України, Інститут історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ін. — Вип. 1: Архів і особа.- К., 1999.- С. 274–278.
 3. Мищак І. М. З історії комплектування та впорядкування архівів України у повоєнні роки // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник / Редкол. Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Головне архівне управління України, НАН України, Інститут історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ін.- Вип. 2: Архівознавчі читання.- К., 2000.- С. 173–182.
 4. Мищак І. М. Відновлення та розвиток архівної системи України. Реевакуація та реституція архівних матеріалів (1943–1945) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія.- Вип. 46.- К., 2000.- С. 46-50.
 5. Мищак І. М. Науково-видавнича діяльність архівних установ України (1944–1955) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія.- Вип. 49.- К., 2000.- С. 56-60.
 6. Мищак І. М. Співробітництво архівних установ України з архівами зарубіжних країн та інших республік СРСР у роки хрущовської відлиги (1956-й — середина 1960-х рр.) // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Історія.- Вип. 53.- К., 2001.- С. 33-38.
 7. Мищак І. М. Підготовка кадрів архівістів в Україні у повоєнні роки (1944–1955) // Проблеми архівознавства і джерелознавства: Зб. наук. праць до 90-річчя від дня народження проф. В. І. Стрельського.- К., 2001.- С. 81-92.
 8. Мищак І. М. Роль архівних установ у дослідженні історії міст і сіл України // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / П. Т. Тронько та ін. (відп. ред.); НАН України, Інститут історії України.- Київ-Донецьк: Рідний край. — Вип. 16. — 2001. — С. 255–259.
 9. Мищак І. М. Відбудова та зміцнення матеріальної бази архівів України (1944–1955 рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики: Збірка наукових праць та спогадів. — Число 6 (7). — У двох част. / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К.: НАН України. Інститут історії України, 2001. — Ч. 2. — С. 265-278.
 10. Мищак І. М. Історіографія розвитку архівної справи в Україні (1943 — середина 1960-х рр.) // Історіографічні дослідження в Україні: Збірник наукових праць на пошану вченого-історика, доктора історичних наук, професора Р. Г. Симоненка / Відп. ред. Ю. А. Пінчук. — К.: НАН України, Ін-т історії України, 2002.- Вип. 11.- С. 153–166 (1 друк. арк.).
 11. Кентій А. В., Мищак І. М. Розбудова мережі архівних установ та підготовка кадрів архівістів // Нариси історії архівної справи в Україні / За заг. ред. І. Б. Матяш та К. І. Климової. — К.: Видавн. дім «КМ Академія», 2002. — С. 465–484.
 12. Мищак І. М. Заходи українських архівістів щодо створення і вдосконалення науково-довідкового апарату архівів (1950–1960 рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий науковий збірник. — Вип. 5: Архіви — складова інформаційних ресурсів суспільства.- К., 2002.- С. 98-103.
 13. Мищак І. М. Науково-інформаційна діяльність архівних установ України (друга половина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики.- Число 8-9.- У 2-х ч.- Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К.: НАН України. Інститут історії України, 2002. — Част. 2.- С. 268–277.
 14. Мищак І. М. Розвиток архівної справи в Україні (1943 — середина 1960-х років) [Текст]: дис… канд. іст. наук: 07.00.06 / Мищак Іван Миколайович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2002. — 205 арк.
 15. Мищак І. Джерела з історії архівної справи в Україні (1943 — середина 1960-х рр.) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство: Міжвідомчий збірник наукових праць / Редкол. Р. Я. Пиріг (відп. ред.) та ін.; Головне архівне управління України, НАН України, Інститут історії України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та ін. — К., 2003. — Вип. 6. — С. 7-12.
 16. Мищак І. М. Історія архівної справи другої половини 1940-х — першої половини 1960-х рр. як складова історії української культури // Восьма конференція молодих істориків освіти, науки і техніки. 23 травня 2003 р., м. Київ: Матеріали конференції. — К., 2003. — С. 138–144.
 17. Мищак І. М. Інтернет-видання як джерело оперативної інформації при підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів для владних структур // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — 2003. — № 1. — С. 60-65.
 18. Мищак І. М. Діяльність архівних установ України в евакуації у роки Великої Вітчизняної війни (1941–1944) // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. — Число 10. — У 2-х част. Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К.: НАН України. Інститут історії України, 2003. — Част. 2. — С. 266–276.
 19. Мищак І. М. Інформаційні технології оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення владних структур // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — 2003. — № 19. — С. 84-88.
 20. Мищак І. М. Проблеми та перспективи розвитку туризму на Прикарпатті // Туристично-краєзнавчі дослідження / Федерація профспілок України, Інститут туризму. — Випуск 5. — К., 2004. — С. 192–198.
 21. Мищак І. М. Джерела з історії архівної справи в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. Вип. 14. — К., 2004. — С. 79-85.
 22. Мищак І. М. Досвід оперативно-організаційної та методичної роботи щодо інформаційного забезпечення управлінських рішень // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2004. — № 20. — С. 72-78.
 23. Мищак І. М. Український національний фронт: створення і діяльність // Історія української науки на межі тисячоліть: Зб. наук. праць / Відп. редактор О. Я. Пилипчук. — Вип. 16. — К., 2004. — С. 118–127.
 24. Мищак І. М. Діяльність архівних установ України в роки Великої Вітчизняної війни // Історія України: Маловідомі імена, події, факти: Зб. статей / П. Т. Тронько та ін. (відп. ред.). Вип. 26. — К.: Інститут історії України НАН України, 2004. — С. 96-108.
 25. Мищак І. М. Перегрупування політичних партій та організацій як стадія підготовки до парламентських виборів // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 1. — С. 15-20.
 26. Мищак І. М. Політичне об'єднання «Нова демократія»: плани та перспективи щодо місця в українській політиці // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 2. — С. 52-57.
 27. Мищак І. М. Проблеми та перспективи створення єдиної партії на основі блоку «Наша Україна» // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 3. — С. 23-26.
 28. Мищак І. М. Візит Президента України В. Ющенка до США: оцінки та коментарі // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 7. — С. 9-19.
 29. Мищак І. М. Відновлення архівної справи в Західній Україні (1944–1949 рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей. Вип. 8. — К.: Інститут історії України НАН України, 2005. — С. 185–190.
 30. Мищак І. М. Вільнюська зустріч міністрів закордонних справ країн — членів НАТО в контексті євроатлантичної інтеграції України // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 8. — С. 5-12.
 31. Мищак І. М. Організаційна розбудова партії НСНУ та заходи щодо підготовки до парламентських виборів // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 10. — С. 39-48.
 32. Мищак І. М. Візит Президента України В. Ющенка до Казахстану: традиційна зустріч глав держав чи спроба вирішення назрілих проблем? // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 11. — С. 5-12.
 33. Мищак І. М. Активізація зовнішньої політики України в контексті євроатлантичної інтеграції // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 12. — С. 6-15.
 34. Мищак І. М. Перспективи створення блоку НСНУ — БЮТ — НПУ для участі в парламентських виборах // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 13. — С. 15-21.
 35. Мищак І. М. Упорядкування архівних документів у Західній Україні (друга половина 1940-х — перша половина 1950-х рр.) // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 8. Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К., НАН України, Ін-т історії України, 2005. — С. 218–228.
 36. Мищак І. М. Позиція Ю. Тимошенко в контексті останніх політичних подій // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 18. — С. 19-28.
 37. Мищак І. М. Питання оптимізації підготовки інформаційно-аналітичного продукту бібліотек у сучасних умовах // Україна: події, факти, коментарі / Інформаційно-аналітичний журнал. — К., 2005. — № 21. — С. 79-85.
 38. Мищак І. М. Наукова робота архівних установ України в роки хрущовської «відлиги» // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць: У двох частинах / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К., НАН України, Інститут історії України. — 2005. Число 12. Част. 1. — С. 20-32.
 39. Мищак І. М. Досвід оперативно-організаційної та методичної роботи щодо інформаційного забезпечення управлінських рішень // Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 14 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ; Ред. кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — К., 2005. — С. 67-74.
 40. Мищак І. М. Провладні політичні сили в сучасних умовах // Резонанс. −2005. — № 27. — С. 10-18.
 41. Мищак І. М. Партія регіонів у сучасних умовах // Резонанс. — 2005. — № 30. — С. 8-11.
 42. Мищак І. М. Створення партії «Наша Україна»: проблеми та перспективи // Резонанс. — 2005. — № 33. — С. 8-13.
 43. Мищак І. М. Візит Президента України В. Ющенка до Німеччини // Резонанс. — 2005. — № 38. — С. 8-17.
 44. Мищак І. М. Візит Президента Росії В. Путіна в Україну // Резонанс. — 2005. — № 43. — С. 11-20.
 45. Мищак І. М. Партія промисловців і підприємців України в сучасних умовах // Резонанс. — 2005. — № 49. — С. 10-17.
 46. Мищак І. М. Партія «Трудова Україна» в сучасних умовах // Резонанс. — 2005. — № 55. — С. 7-13.
 47. Мищак І. М. Організаційна розбудова партії НСНУ та заходи щодо підготовки до парламентських виборів // Резонанс. — 2005. — № 66. — С. 6-20.
 48. Мищак І. М. Суперечності між Ю. Тимошенко й А. Кінахом: опозиція всередині влади чи тактична гра напередодні парламентських виборів // Резонанс. — 2005. — № 69. — С. 6-15.
 49. Мищак І. М. Активізація зовнішньої політики України в контексті євроатлантичної інтеграції // Резонанс. — 2005. — № 77. — С. 6-19.
 50. Мищак І. М. Створення громадського форуму «Об'єднаймо Україну» у відгуках політиків і експертів // Резонанс. — 2005. — № 97. — С. 12-19.
 51. Мищак І. М. Перспективи створення єдиного виборчого блоку Партією регіонів та СДПУ(о) // Резонанс. — 2005. — № 101. — С. 24-30.
 52. Мищак І. М. Ситуація довкола голосування у Верховній Раді 20 вересня щодо призначення Прем'єр-міністром Ю. Єханурова // Резонанс. — 2005. — № 115. — С. 10-19.
 53. Мищак І. М. Діяльність Голови Верховної Ради України В. Литвина в контексті підготовки до парламентських виборів // Резонанс. — 2005. — № 117. — С. 10-18.
 54. Мищак І. М. Діяльність Республіканської партії України напередодні початку виборчої кампанії // Резонанс. — 2005. — № 126. — С. 15-23.
 55. Мищак І. М. Громадська партія «Пора» в сучасному політичному процесі // Резонанс. — 2005. — № 130. — С. 11-21.
 56. Мищак І. М. Політичні акції 7 листопада в Києві // Резонанс. — 2005. — № 134. — С. 11-17.
 57. Мищак І. М. Діяльність уряду: оцінки та коментарі // Резонанс. — 2005. — № 135. — С. 19-33.
 58. Мищак І. М. Програмні документи УНФ як джерело з історії суспільно-політичної думки українського національно-визвольного руху // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць: У двох частинах / Відп. ред. М. Ф. Дмитрієнко. — К., НАН України, Інститут історії України. — 2006. Число 13. Част. 2. — С. 56-67.
 59. Мищак І. М. До питання правомірності включення західноукраїнських земель до складу Другої Речі Посполитої // Молода нація. — 2006. — № 4(41). — С. 41-49.
 60. Мищак І. М. Архівна справа в Україні середини 1940-х — середини 1960-х років (історичний нарис) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К., 2006. — 188 с.
 61. Мищак І. М. Канадські історії // Віче. — 2007. — № 3-4. — С. 78.
 62. Мищак І. М. Ліквідація греко-католицької церкви в Україні в повоєнні роки: історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2007. — Вип. 17. — С. 270–287.
 63. Мищак І. М. Зміна правовідносин між державою і громадянином у СРСР у 1950-х — першій половині 1960-х років // Право України. — 2007. — № 6. — С. 131–134.
 64. Мищак І. М. Інкорпорація західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939–1941 роках: історіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. — С. 416–423.
 65. Мищак І. М. Українське питання в планах СРСР та європейських держав напередодні Другої світової війни: історіографія // Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки. — Вип. 16: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С. В. Віднянський. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. — С. 289–298.
 66. Мищак І. М. Актуалізація досвіду діяльності Державної думи Російської імперії в процесі розбудови українського парламентаризму // Право України. — 2007. — № 12. — С. 121–125. 
 67. Мищак І. М. Суспільні перетворення на західноукраїнських землях після їх приєднання до Української РСР: бачення проблеми сучасними істориками // Молода нація. — 2007. — № 2(43). — С. 51-67. 
 68. Мищак І. М. Становище Північної Буковини та Бессарабії у складі Румунії перед приєднанням до Української РСР: історіографія // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики. Збірка наукових праць / Відп. ред. Г. В. Боряк. — Київ: НАН України, Інститут історії України. — 2007. — Число 15. — С. 222–232.
 69. Путівник по українському законодавству / А. П. Яценюк (загальна редакція). — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 352 с. (член колективу авторів).
 70. Питання парламентського права в актах Конституційного Суду України / За заг. ред. А. П. Яценюка. — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 472 с. (член колективу упорядників).
 71. Мищак І. М. Деякі підсумки законодавчої діяльності Верховної Ради України 5-го скликання щодо виконання Перспективного плану законодавчих робіт // Право України. — 2008. — № 3. — С. 7-11. 
 72. Мищак І. М. Сучасна українська та польська історіографії про волинську трагедію 1943 року // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. — Вип. 18. — С. 456–464.
 73. Мищак І. М. До проблеми законодавчого забезпечення парламентаризму в Україні // LXIV науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, аспірантів, студентів та структурних підрозділів університету. — К.: НТУ, 2008. — С. 231–232.
 74. Мищак І. М. До історії законотворчості Західноукраїнської Народної Республіки // Право України. — 2008. — № 10. — С. 156–163.
 75. Мищак І. М. Механізми державного підпорядкування і радянізації Західної України в 1939–1941 рр.: політико-правовий аспект // Становлення і розвиток української державності: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, МАУП, 27 жовт. 2006 р. — К.: ДП "Вид. дім «Персонал», 2008. — С. 56-62.
 76. Мищак І. М. Сучасна історіографія політики гітлерівського окупаційного режиму на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т. — 2008. — № 4. — С.49-60.
 77. Мищак І. М. Закарпаття напередодні Другої світової війни у працях сучасних українських істориків // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. — К.: НАН України. Ін-т історії України, 2008. — Вип. 19. — С. 410–421.
 78. Мищак І. М. Спадкове право за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 9-14. (link)
 79. Мищак І. М. Боротьба українців за національні права та інтереси в австрійському парламенті (друга половина ХІХ ст. — 1918 р.) // Право України. — 2009. — № 3. — С. 161–167.  
 80. Мищак І. М. Законодавча діяльність Верховної Ради України 5-го скликання у соціальній сфері // Право України. — 2009. — № 6. — С. 100–105.
 81. Мищак І. М. Соціально-економічні та культурні перетворення на західноукраїнських землях після включення їх до складу УРСР: новітня історіографія // Історико-географічні дослідження в Україні. Збірка наукових праць. Число 11 / Відп. ред. Г. В. Боряк. — К.: НАН України, Ін-т історії України, 2009. — C.276-287.
 82. Мищак І. М. Формування представницьких органів влади на західноукраїнських землях після їх приєднання до Української РСР: історіографія // Становлення і розвиток української державності. — Вип. 3. — Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Державна та регіональна політика України в умовах глобалізації», Київ, МАУП, 24 жовт. 2008 р. — К.: ДП "Вид. дім «Персонал», 2009. — С. 55-62.
 83. Мищак І. М. Східна Галичина та Західна Волинь у складі ІІ Речі Посполитої напередодні Другої світової війни: історіографія // Україна — Європа — Світ. — Вип. 2: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. — Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені В. Гнатюка. — 2009. — С. 183–190.
 84. Мищак І. М. Економічна політика радянської влади на західноукраїнських землях у повоєнний період: історіографія // Матеріали 8-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Очаків, 17-19 жовтня 2009 р.) / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК, Асоціація працівників музеїв технічного профілю, Академія інженерних наук України, Історико-культурна асоціація «Україна — Туреччина», Очаківська міська рада. — К., 2009. — С. 64-66.
 85. Мищак І. М. Польський рух Опору на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни: історіографія // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т. — 2009. — № 4. — С. 42-51.
 86. Мищак І. М. Народний депутат як суб'єкт законодавчої ініціативи // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): У 4-х частинах. — Частина друга. — Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. — С. 119–121.
 87. Законодавча діяльність Верховної Ради України V та VI скликань: пріоритети, досвід парламентської практики, актуальні проблеми / Загальна редакція В. М. Литвина. — К.: Парламентське вид-во, 2009. — 656 с. (член колективу авторів).
 88. Мищак І. М. Релігійне життя на Західній Україні у повоєнний період: історіографія // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. — Т. XXV. — С. 426–437.
 89. Мищак І. М. Історіографія українського підпільно-повстанського опору радянському режиму в повоєнні роки // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. — К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2009. — Т. XXVI. — С. 313–324.
 90. Мищак І. М. Захист майнових спадкових прав службовців Гетьманщини за «Правами, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — К.: НАДУ, 2009. — Т. 1. — С. 10-12.
 91. Мищак І. М. Формування та діяльність органів влади на Закарпатті після визволення краю від нацистських загарбників (1944–1945 рр.) // Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку: Матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.): У 2 т. / За заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна. — К.: НАДУ, 2009. — Т. 1. — С. 43-45.
 92. Мищак І. М. Західноукраїнські землі у складі Польщі напередодні Другої світової війни: сучасна історіографія // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т. — 2009. — № 6. — С. 23-34.
 93. Мищак І. М. Возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною як важливий етап на шляху до соборності українських земель // Соціально-правові реформи в незалежній Україні: досягнення, проблеми, перспективи / За заг. ред. В. О. Зайчука. — К.: Інститут законодавства, 2009. — С. 99-105.
 94. Мищак І. М. Історіографія економічних і соціальних перетворень на західноукраїнських землях у повоєнний період // Питання історії науки і техніки. — 2010. — № 1(13). — С. 2-9.
 95. Мищак І. М. Українське питання у міжнародних відносинах напередодні Другої світової війни // Становлення і розвиток української державності: [зб. наук. пр.] / МАУП. — Вип. 2: Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «Державне управління і місцеве самоврядування в Україні: пріоритети і перспективи», м. Київ, 2 листоп. 2007 р. / редкол. В. Б. Захожай (голова) та ін. — К.: ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — С. 83-90.
 96. Мищак І. М. Теоретико-методологічні засади історіографії інкорпорації й радянізації західноукраїнських земель Радянським Союзом та Українською РСР (1939 — середина 1950-х рр.) // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т. — 2010. — № 2. — С. 17-27.
 97. Мищак І. М. Законодавче забезпечення гуманітарної політики в Україні // Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п'ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / За ред. В. М. Литвина. — Том 2. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. — 471 с. — С. 378–391.
 98. Мищак І. М. Возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною: сучасна історіографія // Історіографічні дослідження в Україні / Голова редколегії В. А. Смолій; відп. ред. О. А. Удод. НАН України. Інститут історії України. — К.: Ін-т історії України, 2010. — Вип. 20. — С. 455–474.
 99. Мищак І. М. Джерельна база історіографії інкорпорації західноукраїнських земель Радянським Союзом (1939–1953 рр.) // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т, 2010. — № 4. — С. 32-43.
 100. Мищак І. М. Колективізація сільського господарства на західноукраїнських землях у 1939–1941 роках: історіографія // Матеріали 9-ї Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання історії науки і техніки» (м. Житомир, 7-9 жовтня 2010 р.) / Центр пам'яткознавства НАН України і УТОПІК. — К., 2010. — С. 83-86.
 101. Мищак І. М. Інкорпорація та радянізація західноукраїнських земель (1939 — початок 1950-х рр.): історіографія / І. М. Мищак [наук. ред. Я. С. Калакура]. — К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. — 509 с.
 102. Мищак І. М. Боротьба українського націоналістичного руху з органами радянської влади на завершальному етапі Другої світової війни: історіографія // Гілея. — 2010. — № 40. — С. 71-84.
 103. Мищак І. М. Сучасна історіографія українського руху Опору на західноукраїнських землях в роки Другої світової війни // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т, 2010. — № 5. — С. 28-40.
 104. Мищак І. М. До питання легітимності возз'єднання Закарпаття з Радянською Україною // Становлення і розвиток української державності: [зб. наук. пр.] / МАУП. — Вип. 4: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Державне управління в умовах політичної модернізації України: стан та проблеми», м. Київ, МАУП, 23 жовт. 2009 р. / редкол. М. Ф. Головатий (голова) [та ін.]. — К.: ДП "Видавничий дім «Персонал», 2010. — С. 44-49.
 105. Мищак І. М. Сучасна історіографія суспільно-політичних перетворень на західноукраїнських землях у другій половині 1940-х — на початку 1950-х років // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — № 4 (48). — С. 426–436.
 106. Мищак І. М. Українсько-польський обмін населенням у 1944–1946 рр.: новітня історіографія // Гілея. — 2010. — № 42. — С. 152–159.
 107. Мищак І. М. Політико-правовий аспект приєднання західноукраїнських земель до складу СРСР та УРСР у 1939–1941 роках: сучасна українська історіографія // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів. — Випуск 9. У 5-ти томах. — Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. — Т. 1. — С. 146–148.
 108. Мищак І. М. Деякі питання удосконалення контрольної функції парламенту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2010. — № 3. — С. 37 — 43.
 109. Мищак І. М. Соціальні перетворення в Західній Україні у повоєнні роки: історіографія // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2010. — № 5 (49). — С. 416–425.
 110. Мищак І. М. Співпраця населення Західної України з нацистами в роки Другої світової війни: новітня українська історіографія // Регіональні проблеми української історії: Збірник наукових праць. — Вип. 3. — Умань, 2010. — С. 98-109.
 111. Мищак І. М. Історіографія інкорпорації та радянізації західноукраїнських земель (1939–2010 рр.) [Текст]: дис. … д-ра іст. наук : 07.00.06 / Мищак Іван Миколайович ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. — К., 2010. — 458 арк.
 112. Мищак І. М. «Безпомічний світ» чи світ надій, або кілька нотаток за мотивами творчості Ігоря Соханя // Молода нація. — 2011. — Спецвипуск (№ 52). — С. 267–270.
 113. Мищак І. М. Конституційно-правові аспекти реалізації народними депутатами України права законодавчої ініціативи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 3(6). — С. 56 — 61.
 114. Мищак І. М. Правова регламентація діяльності комітетів Верховної Ради України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 5(8). — С. 39 — 44.
 115. Мищак І. М. Рецепція норм Конституції Української Народної Республіки щодо захисту прав і свобод людини та громадянина в Конституції України // Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України. — 2011. — С. 62 — 66.
 116. Мищак І. М. Дмитро Квецко — ідеолог і натхненник Українського національного фронту // Гілея. — 2011. — № 55. — С. 167–173.
 117. Мищак І. М. Світові традиції державного управління: впровадження наукових здобутків у практику // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2011. — № 6(9). — С. 193–194.
 118. Мищак І. М. Історіографічна оцінка політики радянської влади щодо церкви в Західній Україні у повоєнний період // Трипільська цивілізація. — 2012. — № 1 (6). — С. 15-21.
 119. Мищак І. М. До питання співпраці Української греко-католицької церкви з нацистами в роки Другої світової війни // Університет: наук. іст.-філос. журн. — К.: Київ. славіст. ун-т, 2012. — № 2. — С. 51 — 56.
 120. Свято об'єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — 64 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. І).
 121. Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, В. В. Писаренко, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — 416 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. ІІ).
 122. Ми й вони (Зовнішня політика та зовнішньоекономічна діяльність України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, І. М. Мищак, О. О. Рафальський. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — 312 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. ІІІ).
 123. Мищак Іван. Ярослав Степанович більше ніж науковий керівник // Ярослав Степанович Калакура. До 75-річчя від дня народження та 50-річчя наукової діяльності: біобібліогр. довід. / упоряд. І. Н. Войцехівська, М. Г. Палієнко, М. Г. Щербак, І. М. Мага. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2012. — С. 39 — 40.
 124. Мищак І. М. Нормативно-правове регулювання відновлення майнових прав релігійних громад в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 3. — С. 46 — 51.
 125. Мищак І. М. Українське козацтво як національно-культурний феномен // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірник наукових праць. — Вип. 21. — Ч. ІІ. — К., 2012. — С. 13 — 17.
 126. Мищак І. М. Історіографія культурно-масових перетворень у Західній Україні в повоєнні роки як важливої складової радянізації краю // Гілея. — 2012. — № 62. — С. 179–185.
 127. Будова української держави (Економічна та соціальна політика України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — 276 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. IV).
 128. Мищак І. М. Удосконалення конституційного законодавства України у сфері свободи совісті та віросповідання відповідно до міжнародно-правових норм та стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 4. — С. 37 — 40.
 129. Мищак І. М. Трансформація міжнародно-правових норм у сфері свободи совісті та віросповідання в конституційне законодавство України // Конституційні засади модернізації України. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — С. 303–311.
 130. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — Т. 1. — 440 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. V).
 131. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років). У 2-х т. / Вступне слово В. М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд. : О. С. Онищенко, О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. — Репринт. вид. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. — Т. 2. — 368 с. — (Серія: Із першоджерел. — Вип. V).
 132. Мищак І. М. Законодавче забезпечення реалізації права людини на свободу совісті та віросповідання в Україні // Державно-конфесійні відносини в Україні: сучасний стан та тенденції розвитку / За ред. В. Д. Бондаренка та І. М. Мищака. — К. : Видавництво НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. — 518 с. — С. 158–167.
 133. Мищак І. М. Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Єгипті // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 5. — С. 190–193.
 134. Мищак І. М. Закон України «Про громадські об'єднання» як новий етап на шляху реалізації конституційного права громадян на свободу об'єднання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 6. — С. 43 — 47.
 135. Депутат в українському парламенті (науково-практичний посібник). — К. : Парламентське видавництво, 2013. — 260 с. (член колективу авторів).
 136. Мищак І. М. Законодавче забезпечення місцевого самоврядування в Україні та перспективи його удосконалення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — С. 54 — 57.
 137. Мищак І. М. Польська історіографія польсько-українських відносин у роки Другої світової війни // Гілея. — 2013. — № 71 (№ 4). — С. 264–269.
 138. Мищак І. М. Вплив політико-правових положень дхармашастр та артхашастр на становлення системи державного управління в Стародавній Індії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 2. — С. 18 — 22.
 139. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В. В. Рибака. — Том 5. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. — 717 с. (член колективу авторів).
 140. Мищак І. М. Конституційно-правове забезпечення охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 3. — С. 31 — 37.
 141. Мищак І. М. Правове становище військовослужбовців і державних службовців у Стародавньому Вавилоні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 5. — С. 15 — 19.
 142. Мищак І. М. Конституційно-правове забезпечення мовних прав громадян України // Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. — С. 84 — 90.
 143. Мищак І. М. Проблеми та перспективи реформування місцевого самоврядування в Україні // Історико-політичні студії: зб. наук. пр. — 2013. — № 1. — С. 81-87.
 144. Законодавство України: науково-практичний класифікатор / переднє слово В. В. Рибака. — К. : Юрінком Інтер, 2013. — 368 с. (член колективу авторів).
 145. Мищак І. М. Нормотворча діяльність ООН щодо забезпечення права людини на освіту та імплементація цих норм в Україні // Правничий часопис Донецького університету. — 2013. — № 2 (30). — С. 164–171.
 146. Мищак І. М. Нормативно-правове забезпечення державного управління та державної служби в Стародавньому Китаї // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2013. — № 6. — С. 12-15.
 147. Мищак І. М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2014. — № 1. — С. 14-19.
 148. Мищак І. М. Удосконалення нормативно-правового забезпечення учнівського та студентського самоврядування в Україні у відповідності до міжнародних норм і стандартів // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2014. — № 2. — С. 44-50.
 149. Міжнародно-правові акти у сфері ювенальної політики / Інститут законодавства Верховної Ради України, Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. — К. : ФО-П Буря О. Д., 2014. — 712 с. (член колективу упорядників).
 150. Мищак І. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти» (для бакалаврів). — К. : ТОВ «ЕТНА-1», 2014. — 22 с.
 151. Мищак І. М. Робоча програма навчальної дисципліни «Нормативно-правове забезпечення вищої освіти» (для бакалаврів). — К. : ТОВ «ЕТНА-1», 2014. — 22 с.
 152. Європейські стандарти законотворчої діяльності / Збірник документів. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В. О. Зайчука. — К. : Парлам. вид-во, 2014. — 338 с. (член колективу упорядників).
 153. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В. О. Зайчука, акад. НАПНУ — Том 6. — К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. — 684 с. (член колективу авторів).
 154. Мищак І. М. Нормативно-правове забезпечення формування Державного реєстру національного культурного надбання та шляхи його вдосконалення в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2014. — № 4. — С. 19-24.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Editorial Team. instzak.com (амер.). Архів оригіналу за 25 травня 2018. Процитовано 25 травня 2018.  {{cite web}}: Текст «Scientific Papers of the Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine» проігноровано (довідка)

Посилання[ред. | ред. код]