Нестор Наталія Володимирівна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Нестор Наталія Володимирівна
Нестор Наталия Владимировна.jpg
Народилася 15.01.1986[джерело не вказане 291 день]
Київ[джерело не вказане 291 день]
Місце проживання Київ[джерело не вказане 291 день]
Країна Україна Україна
Alma mater КНУ
Галузь правознавство
Заклад Київський науково-дослідний інститут судових експертиз
Ступінь доктор юридичних наук
Нагороди
Заслужений юрист України

Нестор Наталія Володимирівна (нар. 15 січня 1986[джерело не вказане 291 день], Київ[джерело не вказане 291 день]) ― український правник, адвокат, доктор юридичних наук (2019)[1][2], Заслужений юрист України[3], заступник директора Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України[4].

Освіта[ред. | ред. код]

У 2003 році закінчила середню школу № 9 (м. Київ)[джерело не вказане 291 день].

У 2009 закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка.

Біографічні відомості[ред. | ред. код]

2005—2018[джерело не вказане 291 день] юридична та адвокатська практика.

2009—2012 — аспірантка юридичного факультету кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

2013 — захистила у Національній академії прокуратури України кандидатську дисертацію на тему «Запровадження медіації в кримінальному процесі України» (спеціальність 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність).

З 2016 — асистент кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

У 2018 році призначена заступником директора з наукової роботи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України[джерело не вказане 291 день].

2019 — захистила в Сумському державному університеті докторську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні» (спеціальність 12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право)[1][2].

Публікації[ред. | ред. код]

Монографії[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: моногр. Київ: Правова єдність, 2018. — 182 с.
 • Нестор Н. В. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна моногр. Одеса, 2018. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні: моногр. / за заг. ред. О. М. Музичука.  Харків: ФОП Панов А. М., 2019. 424 с.

Навчальні посібники[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Судові експертизи в процесуальному праві України: навч. посіб. / за заг. ред. О. Г. Рувіна. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. 424 с. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Експертизи у кримінальному провадженні: наук.-практ. посібник. Київ: Норма права, 2020. 308 с. (у співав.).

Науково-практичні коментарі[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Закон України «Про судоустрій і статус суддів»: наук.-практ. коментар / КНУ ім. Тараса Шевченка; за заг. ред. М. А. Погорецького, О. З. Хотинської-Нор, О. Г. Яновської; авт. кол. Н. В. Нестор та ін. Київ, 2019.  1179 с.  (у співав.).

Статті[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Класифікація видів контролю за діяльністю суддів (судів) в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 33. Ч. 2. Т. 2. С. 123—127.
 • Нестор Н. В. Об'єкт контролю за діяльністю суддів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2015. Вип. 34. Ч. 2. Т. 3. С. 122—128.
 • Нестор Н. В. Значення судової влади в процесі побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2016. Вип. 40. Т. 3. С. 184—189.
 • Нестор Н. В. До питання удосконалення  кримінального та кримінального процесуального  законодавства України для боротьби з насильством стосовно жінок та домашнім насильством. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 4: Актуальні проблеми кримінального судочинства. С. 41-48.
 • Нестор Н. В. Історичні аспекти розвитку системи контролю та нагляду за роботою суду та суддів за часів княжої доби. Науковий вісник публічного та приватного права. 2017. Вип. 2. Т. 2. С. 123—126.
 • Нестор Н. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення: актуальні питання судової практики та проблеми вдосконалення законодавства. Судова та слідча практика в Україні. 2017. Вип. 5. С. 49–58.
 • Нестор Н В. Правове регулювання кримінальних проступків: ретроспективний аналіз. Приватне та публічне право. 2017. № 3. С. 129—134.
 • Нестор Н. В. Проблемні питання тлумачення категорії «інтереси суспільства» під час судового провадження на підставі угоди про примирення. Право і суспільство. 2017. № 3. С. 225—232.
 • Нестор Н. В. Спрощене кримінальне провадження щодо кримінальних проступків: вітчизняний та міжнародно-правовий аспекти. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 64–70.
 • Нестор Н. В. Правове регулювання кримінальних проступків: ретроспективний аналіз. Приватне та публічне право. 2017. № 3. С. 129—134.
 • Нестор Н. В.  Проблемні питання тлумачення категорії «Інтереси суспільства» під час судового провадження на підставі угоди про примирення. Право і суспільство.  2017. № 3. С. 225—232.
 • Нестор Н. В. Спрощене кримінальне провадження щодо кримінальних проступків: вітчизняний та міжнародно-правовий аспекти. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1: Актуальні проблеми кримінального судочинства. С. 64-70.
 • Нестор Н. В. Щодо визначення поняття та змісту судової влади: теоретичні аспекти. Прикарпатський юридичний вісник. 2017. Вип. 1. Т. 2. С. 101—106.
 • Нестор Н. В. Вища рада правосуддя як суб'єкт самоврядного контролю за діяльністю суддів. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. Вип. 3. Т. 2. С. 123—130.
 • Нестор Н. В. Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення: правова регламентація та практика застосування. Кримінальний процесуальний кодекс 2012 року: ідеологія та практика правозастосування: колективна монографія. Одеса, 2018. С. 1025—1049.
 • Нестор Н. В. Поняття та види суб'єктів контролю за діяльністю суддів. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 2018. Вип. 50. Т. 3. С. 150—154.
 • Нестор Н. В. Принципи контролю за діяльністю суду (суддів). Прикарпатський юридичний вісник. 2018. Вип. 1. Т. 3. С. 121—125.
 • Нестор Н. В. Проблемні аспекти законодавчого забезпечення гарантій незалежності судового експерта. Криміналістика і судова експертиза. 2018. Вип. 63. Ч. 1. С. 36–41.
 • Нестор Н. В. Поняття стандартизації судово-експертної діяльності.  Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання / КНДІСЕ Мінюста України; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін.  Київ, 2019.  Вип. 64.  С. 68–77.
 • Нестор Н. В. Вступ. Судові експертизи в процесуальному праві України. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 6–7.
 • Нестор Н. В. Нормотворчість, експертиза, моніторинг як адміністративні форми контролю та процедури їх здійснення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 3. С. 143—150.
 • Нестор Н. В. Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю за діяльністю судів (суддів). Вісник Маріупольського державного університету. Серія  «Право». 2019. № 2. С. 134—142.
 • Нестор Н. В. Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю Вищою радою правосуддя за діяльністю судів (суддів). Право UA. 2019. № 3. С. 125—132.
 • Нестор Н. В. Перевірка як адміністративна форма контролю за суддями та процедури її здійснення. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 2. С. 123—129.
 • Нестор Н. В. Поняття громадського контролю за діяльністю суддів та система суб'єктів його здійснення. Форум права. 2019. № 3. С. 134—140.
 • Нестор Н. В. Поняття стандартизації судово-експертної діяльності. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. Вип. 64.  С. 68–77.
 • Нестор Н. В. Порядок призначення та проведення судової експертизи. Судові експертизи в процесуальному праві України. Київ: Вид-во Ліра-К, 2019.  С. 104—129. (у співав.).
 • Нестор Н. В. Проблемні питання юридичного механізму контрольно-наглядової діяльності за судовою владою. Наше право. 2019. № 3. С. 123—131.
 • Нестор Н. В.  Рецепція української судової експертизи у засобах масової інформації на етапі її становлення. Криміналістика і судова експертиза: міжвід. наук.-метод. зб., присвяч. 55-ій річниці видання.  Київ, 2019. Вип. 64. С. 883—892 (у співав.).
 • Нестор Н. В. Система адміністративних заходів громадського контролю за суддями в Україні. Вісник Пенітенціарної асоціації України. 2019. № 2. С. 57–65.
 • Нестор Н. В. Співвідношення державного контролю та незалежних засад функціонування судової влади. Науковий вісник публічного та приватного права. 2019. Вип. 4. С. 111—118.
 • Нестор Н. В. Теоретичні характеристики предметної направленості заходів контролю та нагляду за суддями в Україні. Європейські перспективи. 2019. № 3. С. 29–33.
 • Нестор Н. В. Наслідки ухилення від участі в експертизі в цивільному судочинстві: практичний аспект. Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб. Київ: Вид-во Ліра-К, 2020. — Вип. 65. –   С. 64-72.

Статті у зарубіжних періодичних наукових виданнях[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Цели (задачи) контроля за деятельностью судов (судей) в Украине. Право и политика. 2017. № 4. С. 28–31. (Кыргызская Республика)
 • Нестор Н. В. Особенности контроля как способа обеспечения законности в деятельности судебных органов Украины. Право и закон. 2018. № 3. С. 31–33. (Кыргызская Республика)
 • Нестор Н. В. Пределы контроля за деятельностью судей (судов) в Украине. Верховенство права. 2019. № 2. С. 206—210.
 • Нестор Н. В. Участие международных организаций и других субъектов международного права в процессе контроля за деятельностью судей. Visegrad journa on human rights. 2019. № 4. Р. 24-29. (Словацкая Республика)
 • Нестор Н. В. Опыт осуществления контроля за деятельностью судов (судей) постсоветских стран и возможности его использования в Украине. Национальный юридический журнал: теория и практика. 2019. № 4 (38) С. 78–81.
 • Nestor N.V. Economic crimes in international relations. International Journal of Management (Scopus Indexed Journal, 24 June 2020).  2020. Vol. 11, Is. 06, June. P. 395—405. (co-authored).
 • Nestor N.V. Dynamics of development of economic crime and combating crime in different regions of the word.  Revista San Gregorio (Web of Science).  2020. Вып. 42. С. 100—109. (co-authored).

Тези доповідей[ред. | ред. код]

 • Нестор Н. В. Адміністративні форми та процедури здійснення контролю за діяльністю суддів. Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5–6 серп. 2016 р.).  Харків: Східноукр. наук. юрид. орг., 2016. С. 78–81.
 • Нестор Н. В. Обмеження державного впливу на правовідносини, які стосуються суддів або в яких останні беруть участь. Чинники розвитку юридичних наук у ХХІ столітті : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 4–5 листоп. 2016 р.).  Дніпро: ГО «Правовий світ», 2016. С. 92–95.
 • Нестор Н. В. Можливості медіації на стадії виконання покарань. Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2017 р.). Київ, 2017. С. 281—283.
 • Нестор Н. В. Правове підґрунтя для застосування медіації в Україні. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 17–18 лют. 2017 р.). Ужгород, 2017. С. 180—183.
 • Нестор Н. В.  Правове підґрунтя для застосування медіації в кримінальному провадженні України. Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. — Ужгород, 17-18 лютого 2017 р.).  Ужгород, 2017. С. 180—183.
 • Нестор Н. В. Предмет контролю за діяльністю суддів. Сутність та значення впливу законодавства на розвиток суспільних відносин : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса 10–11 берез. 2017 р.) Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2017. С. 107—111.
 • Нестор Н. В. Система суб'єктів контролю за діяльністю суддів (судів) в Україні. Актуальні питання розвитку правової держави в умовах сучасного становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16–17 черв. 2017 р.). Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2017. С. 34–37.
 • Нестор Н. В. Самоврядний контроль за діяльністю суддів. Розвиток державності та права в Україні: реалії та перспективи : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14–15 верес. 2018 р.). Львів: Західноукр. орг. «Центр правничих ініціатив», 2018. С. 78–85.
 • Нестор Н. В. Система міжнародних суб'єктів контролю за судовою сферою України та напрямки реалізації їх управлінських повноважень. Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса 12–13 жовт. 2018 р.). Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2018. С. 76–81.
 • Нестор Н. В. Історичний розвиток системи контролю та нагляду за роботою судів (суддів) в Україні. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26–27 квіт. 2019 р.). Запоріжжя: Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2019. С. 157—160.
 • Нестор Н. В. Історичний розвиток системи контролю та нагляду за роботою судів (суддів) в Україні. Права людини та проблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26–27 квіт. 2019 р.). Запоріжжя: Запоріз. міська громад. орг. «Істина», 2019. С. 157—160.
 • Нестор Н. В. Перспективні напрямки вдосконалення національного адміністративного законодавства, яке регламентує контроль за діяльністю судів (суддів). Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 14 черв. 2019 р.) ; Наук.-дослід. ін-т публ. політики та соц. наук. Харків: НДІ ППСН, 2019. С. 107—112.
 • Нестор Н. В. Співвідношення державного контролю та незалежних засад функціонування судової влади: кримінально-процесуальне обмеження.  Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5 листопада 2019 року.  Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. С. 400—404.
 • Нестор Н. В. Доступ до експертних методик: погляди та практика. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 листопада 2020 р.) / за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор; уклад. О. І. Жеребко, В. П. Колонюк, О. О. Садченко, О. В. Юдіна. К., 2020. С. 386—390.
 • Нестор Н. В.  Судовий експерт VS експерт. Проблеми та перспективи розвитку судової експертизи та криміналістики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 16 жовтня 2020 року). Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 406—411.

Примітки[ред. | ред. код]

 1. а б Нестор, Н. В. (2019). Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні (укр.). Процитовано 14 жовтня 2021. 
 2. а б Нестор, Н. В. (2019). Адміністративно-правові засади здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) в Україні (укр.). Процитовано 14 жовтня 2021. 
 3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №58/2019. Офіційне інтернет-представництво Президента України (ua). Процитовано 27 липня 2021. 
 4. Структура | Київський науково-дослідний інститут судових експертиз. kndise.gov.ua (укр.). 22 червня 2021. Процитовано 22 липня 2021. 

Посилання[ред. | ред. код]