Адвокат

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Адвока́т (від лат. advocates — прикликаний від лат. advoco — запрошую) — юрист, що надає професійну правову допомогу громадянам та юридичним особам шляхом реалізації права в їх інтересах.

В Україні[ред. | ред. код]

В Україні адвокат — фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»[1].

Адвокат є самозайнятою особою, що провадить незалежну професійну (адвокатську) діяльність, згідно зі ст. 14.1.226 Податкового кодексу України.

Історія адвокатської професії[ред. | ред. код]

Роль і завдання адвокатів згідно з міжнародним правом[ред. | ред. код]

Численні міжнародні договори утверджують принципи рівності перед Законом, презумпцію невинуватості, право на неупереджений і відкритий розгляд справи незалежним і справедливим судом, а також численні гарантії, необхідні для захисту особи, обвинуваченої у вчиненні караного діяння. На адвокатів покладається безпосереднє дотримання і реалізація цих гарантій.

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Восьмим Конгресом ООН з попередження злочинів у серпні 1990 р. в Нью-Йорку, проголошують наступні принципи щодо адвокатів, а також щодо осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання формального статусу адвоката:

 • Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх стадіях кримінальної процедури;
 • Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, що проживають на його території і підлеглих його юрисдикції;
 • Будь-яка особа, яка не має адвоката, у випадках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути забезпечена допомогою адвоката, котрий має відповідну компетенцію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів;
 • Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути мають забезпечити, щоб адвокати отримали відповідну освіту, підготовку і знання як ідеалів та етичних обов'язків адвокатів, так і прав людини та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом;
 • Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї професії як важливі учасники здійснення правосуддя;
 • Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно захищені властями;
 • Адвокати, як і інші громадяни, мають право на вільне висловлювання, віросповідання, об'єднання в асоціації та організації;
 • Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання і перепідготовки та підтримання їх професійного рівня.[2].

Призначення та основні завдання адвокатів[ред. | ред. код]

Згідно з Основними положеннями, обов'язки адвоката щодо клієнта мають включати: а) консультації клієнта про його права та обов'язки, з роз'ясненням принципів роботи правової системи, оскільки вони стосуються прав і обов'язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та вчинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністративних органах.

Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, адвокати повинні додержувати прав людини й основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом, діяти вільно і наполегливо, відповідно до закону і визнаних професійних стандартів та етичних норм.

Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» видами адвокатської діяльності є:

 1. надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави;
 2. складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру;
 3. захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення;
 4. надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні;
 5. представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні;
 6. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами;
 7. представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах;
 8. надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань.

Адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом[3].

Статус адвокатів в Україні[ред. | ред. код]

Хто може і хто не може бути адвокатом[ред. | ред. код]

Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Не може бути адвокатом особа, яка:

 1. має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також злочину середньої тяжкості, за який призначено покарання у виді позбавлення волі;
 2. визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 3. позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, — протягом двох років з дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
 4. звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, нотаріуса, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного правопорушення, — протягом трьох років з дня такого звільнення.

Несумісною з діяльністю адвоката є:

 1. робота на посадах осіб, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»[4];
 2. військова або альтернативна (невійськова) служба;
 3. нотаріальна діяльність;
 4. судово-експертна діяльність[5].

Форми адвокатської діяльності[ред. | ред. код]

1) Здійснення адвокатської діяльності індивідуальноРосії — «адвокатський кабінет»[6]).

Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.
Адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, може відкривати рахунки в банках, мати печатку, штампи, бланки (у тому числі ордера).

2) Адвокатське бюро.

Адвокатське бюро є юридичною особою, створеною одним адвокатом (в Росії — двома і більше[7]), і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив.
Адвокатське бюро має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах.

3) Адвокатське об'єднанняРосії — «колегія адвокатів»[8]).

Адвокатське об'єднання є юридичною особою, створеною шляхом об'єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту.
Адвокатське об'єднання має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.
Адвокатське об'єднання може залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об'єднання зобов'язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності[9].

Адвокати мають право створювати в установленому законом порядку місцеві, всеукраїнські і міжнародні об'єднання.

Адвокати, їх об'єднання можуть бути членами міжнародних організацій адвокатів та юристів[10].

Професійні права та обов'язки адвоката[ред. | ред. код]

Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: 

1) звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб);
2) представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об'єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами;
3) ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом;
4) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку;
5) доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги;
6) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;
7) збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою;
8) застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом;
9) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов'язковий спосіб посвідчення копій документів;
10) одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань;
11) користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.


Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов'язаний: 

1) дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики;
2) на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги;
3) невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів;
4) підвищувати свій професійний рівень;
5) виконувати рішення органів адвокатського самоврядування;
6) виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.


Адвокату забороняється: 

1) використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта;
2) без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб;
3) займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта;
4) відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом[11].

Гарантії адвокатської діяльності[ред. | ред. код]

Гарантії адвокатської діяльності — це засоби охорони прав адвокатів від їх порушення. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Кримінальним кодексом України (ст. 397—400) та іншими законами, зокрема забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності, забороняється вимагати розкриття адвокатської таємниці, забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом, забороняється втручання у правову позицію адвоката, забороняється ототожнення адвоката з клієнтом тощо[12].

Адвокатська таємниця[ред. | ред. код]

Адвокатська таємниця — будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених Законом[13] підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об'єднання, зміст порад, консультацій, роз'яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

Адвокатський запит[ред. | ред. код]

Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

Адвокатська етика[ред. | ред. код]

Докладніше: Адвокатська етика

Адвока́тська е́тика (етика адвоката) — приписувана корпоративними правилами належна поведінка адвоката у тих випадках, коли правові норми не встановлюють для нього конкретних правил поведінки[14].

Адвокатська етика — складова частина юридичної етики.

Дисциплінарна відповідальність адвокатів[ред. | ред. код]

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження. Дисциплінарне провадження — процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката.

Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.

Дисциплінарним проступком адвоката є:

 1. порушення вимог несумісності;
 2. порушення присяги адвоката України;
 3. порушення правил адвокатської етики;
 4. розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 5. невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов'язків;
 6. невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
 7. порушення інших обов'язків адвоката, передбачених законом.
Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта.

За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

 1. попередження;
 2. зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк до одного року;
 3. позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю[15].

Присяга адвоката[ред. | ред. код]

"Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України, з високою відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі"

Стаття 11 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Єдиний реєстр адвокатів України[ред. | ред. код]

Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.

Інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України. Рада адвокатів України і відповідні ради адвокатів регіонів надають витяги з Єдиного реєстру адвокатів України за зверненням адвоката або іншої особи[16].

Положення про Єдиний реєстр адвокатів України затверджене Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 10 березня 2000 року.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.07.2012 № 5076-VI
 2. Основні положення про роль адвокатів: ООН; Положення, Міжнародний документ від 01.08.1990
 3. Стаття 19 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 4. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
  а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
  б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
  в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
  г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань;
  ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, Голова, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
  д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції;
  е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, митної служби, державної податкової служби;
  є) члени Центральної виборчої комісії;
  ж) посадові та службові особи інших органів державної влади (пункт 1 частини першої статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»)
 5. Статті 6-7 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 6. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. — С. 11. — ISBN 5-222-02585-3.
 7. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. — С. 12. — ISBN 5-222-02585-3.
 8. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. — С. 13. — ISBN 5-222-02585-3.
 9. Статті 13-15 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 10. Стаття 18 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 11. Статті 20-21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 12. Стаття 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 13. ЗАКОН УКРАЇНИ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року № 5076-VI
 14. Смоленский М.Б. Адвокатская деятельность и адвокатура в Российской Федерации. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. — С. 71. — ISBN 5-222-02585-3.
 15. Статті 33-35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 16. Стаття 17 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

 • Історія адвокатури України. Ч. 1 / Т. В. Варфоломеєва, О. Д. Святоцький, В. С. Кульчицький, З. М. Багринівський, Т. В. Кисельова, М. М. Михеєнко, О. Г. Пушенко, В. А. Чехович; Спілка адвокатів України. — 2-е вид., переробл. і доповн. — К. : СДМ-Студіо, 2002. — 285 c. — (Сер. Адвокатура України; Кн. 3). — укp.
 • Інститут адвокатури в Галичині другої половини XIX — початку XX ст. : іст.-прав. дослідж. / А. Ю. Бойчук; Одес. нац. мор. ун-т. — О. : Фенікс, 2012. — 150 c. — Бібліогр.: с. 126—150 — укp.
 • Бізнес-адвокатура в Україні / І. В. Головань. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, ЛТД», 2004. — 126 c. — Бібліогр.: 98 назв. — укp.
 • Діяльність адвоката-захисника у кримінальному процесі: Навч. посіб. / І. Ю. Гловацький; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — К. : Атіка, 2003. — 351 c. — Бібліогр.: с. 338—349. — укp.
 • Адвокат: навички професії: практ. посіб. / Я. П. Зейкан. — 2-ге вид., стер. — К. : КНТ, 2008. — 788 c. — укp.
 • Адвокат у цивільному процесі: наук.-практ. посіб. / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса; Центр прав. дослідж. Фурси. — К. : Вид. Фурса С. Я.: КНТ, 2006. — 448 c. — (Сер. «Процес. науки»). — укp.
 • Адвокатура: Підруч. / Д. П. Фіолевський; Донец. ун-т економіки та права. Каф. держ.-прав. дисциплін. — Донецьк, 2006. — 329 c. — Бібліогр.: с. 309—314. — укp.
 • Адвокатура: підручник / Д. П. Фіолевський. — 3-тє, випр. і доповн. — К. : Прав. єдність, 2014. — 622 c. — Бібліогр.: с. 488—496 — укp.
 • Адвокатська діяльність та особливості її організації: навч. посіб. / Б. В. Щур, Л. І. Сопільник, М. П. Федоров; Львів. ун-т бізнесу та права. — Л., 2011. — 280 c. — укp.
 • Адвокатура України: забуте і невідоме / М. С. Байдак, Т. М. Безега, А. В. Блануца, А. П. Бутенко, А. О. Вараниця; ред.: І. Б. Василик; Нац. асоц. адвокатів України, Центр дослідж. адвокатури і права, НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича. — Київ: КВІЦ, 2016. — 555 c. — (Нариси з історії адвокатури України; вип. 2). — укp.
 • Адвокатура України: Навч. посіб. / В. К. Шкарупа, О. В. Філонов, А. М. Титов, Ю. Я. Кінаш. — К. : Знання, 2007. — 398 c. — (Вища освіта XXI ст.). — Бібліогр.: с. 386—398. — укp.
 • Адвокатура України: навч. посіб. для студ. / уклад.: О. С. Котуха; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2013. — 303 c. — Бібліогр.: с. 293—302 — укp.
 • Адвокатура зарубіжних країн. Англія. Німеччина. Франція: навч.-практ. посіб. / І. Ю. Гловацький. — К. : Атіка, 2007. — 587 c. — укp
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2-х ч. Ч. 1 / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, Ф. Ф. Сафулько, М. Г. Ісаков, В. Г. Паркулаб; Вища кваліфікац. ком. адвокатури при КМ України. — К. : Ін Юре, 2008. — 616 c. — (Адвокатура України). — укp.
 • Енциклопедичний довідник майбутнього адвоката: у 2-х ч. Ч. 2 / О. Д. Святоцький, Т. Г. Захарченко, Ф. Ф. Сафулько, М. Г. Ісаков, В. Г. Паркулаб; Вища кваліфікац. ком. адвокатури при КМ України. — К. : Ін Юре, 2008. — 832 c. — (Адвокатура України). — укp.
 • Цивільне право для адвокатів: Навч. посіб. / Т. В. Варфоломеєва, Н. С. Кузнєцова, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, З. В. Ромовська; Акад. адвокатури України. — К. : Юрінком Інтер, 2006. — 256 c. — укp.
 • Жінки в адвокатурі: історія і сучасність: монографія / Н. В. Аніщук. — Одеса: Фенікс, 2015. — 241, [1] c. — Бібліогр.: с. 214—241 — укp.