Третя проблема Гільберта

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Тре́тя пробле́ма Гі́льберта — третя з проблем, які Давид Гільберт описав у його знаменитій доповіді на II Міжнародному Конгресі математиків у Парижі 1900 року. Ця проблема присвячена питанням рівноскладненості многогранників: можливості розрізання двох многогранників рівного об'єму на скінченне число рівних частин-многогранників.

Постановка питання пов'язана з тим, що, з одного боку, на площині будь-які два многокутники рівної площі рівноскладені, як стверджує теорема Бояї — Гервіна. З іншого боку, наявні способи доведення формули для об'єму тетраедра (1/3 добутку висоти на площу основи) так чи інакше були пов'язані з граничними переходами, і тим самим з аксіомою Архімеда[1]. Хоча буквально в запропонованому Гільбертом формулюванні йшлося про рівноскладеність тетраедрів (а, точніше, про доведення неможливості такого розбиття в загальному випадку), вона негайно і природно розширюється до питання про рівноскладеність довільних многогранників заданого об'єму (а, точніше, про необхідні і достатні для цього умови).

Третя проблема виявилася найпростішою з проблем Гільберта: приклад нерівноскладених тетраедрів рівного об'єму наведено вже через рік, 1901 року, в роботі учня Гільберта[2] М. Дена. А саме, він побудував величину (яка набуває значень у деякій абстрактній групі) — інваріант Дена — значення якої на рівноскладених многогранниках рівні, і навів приклад тетраедрів рівного об'єму, для яких значення інваріанту Дена відрізняються.

Надалі Сайдлер[en] у своїй праці[3] 1965 року показав, що збіг об'єму й інваріанту Дена є не тільки необхідними, а й достатніми умовами рівноскладеності многогранників.

Формулювання проблеми[ред. | ред. код]

Третя проблема Гільберта формулюється так:

Aquote1.png Гаус у двох своїх листах до Герлінга висловлює жаль з приводу того, що деякі відомі положення стереометрії залежать від методу вичерпування, тобто, кажучи сучасною мовою, від аксіоми неперервності (або від аксіоми Архімеда).

Гаус спеціально відзначає теорему Евкліда, за якою об'єми трикутних пірамід, що мають рівні висоти, відносяться як площі їх основ. Аналогічну задачу планіметрії нині повністю розв'язано. Герлінгу вдалося також довести рівність об'ємів симетричних многогранників за допомогою розбиття їх на конгруентні частини.

Проте, на мою думку, в загальному випадку доведення згаданої теореми Евкліда цим способом провести неможливо і це, мабуть, можна підтвердити строгим доведеням неможливості.

Таке доведення можна було б отримати, якби вдалося вказати такі два тетраедри з рівними основами та рівними висотами, які жодним способом не можна розкласти на конгруентні тетраедри та які також не можна доповнити конгруентними тетраедрами до таких многогранників, для яких розклад на конгруентні тетраедри можливий.

Оригінальний текст (рос.)
Гаусс в двух своих письмах к Герлингу выражает сожаление по поводу того, что некоторые известные положения стереометрии зависят от метода исчерпывания, то есть, говоря современным языком, от аксиомы непрерывности (или от аксиомы Архимеда).

Гаусс специально отмечает теорему Евклида, согласно которой объёмы треугольных пирамид, имеющих равные высоты, относятся как площади их оснований. Аналогичная задача планиметрии ныне полностью решена. Герлингу удалось также доказать равенство объёмов симметричных многогранников при помощи разбиения их на конгруэнтные части.

Тем не менее, как мне кажется, в общем случае доказательство упомянутой теоремы Евклида этим способом провести невозможно и это, по-видимому, может быть подтверждено строгим доказательством невозможности.

Такое доказательство можно было бы получить, если бы удалось указать такие два тетраэдра с равными основаниями и равными высотами, которые никаким способом не могут быть разложены на конгруэнтные тетраэдры и которые также не могут быть дополнены конгруэнтными тетраэдрами до таких многогранников, для которых разложение на конгруэнтные тетраэдры возможно.
Aquote2.png
Давид Гільберт (цитується за книгою В. Г. Болтянського[4])

Інваріант Дена[ред. | ред. код]

Інваріант Дена набуває значень в абстрактній групі (и, більш того, векторному просторі над )

А саме, для многогранника P з довжинами ребер та відповідними їм двогранними кутами інваріант Дена D(P) вважається рівним

При розрізанні многогранника на частини значення суми «довжина ребра прилеглий кут» може змінюватися тільки при виникненні/зникненні нових ребер, що виникають усередині або на межі. Але в таких ребер сума прилеглих до них двогранних кутів дорівнює або відповідно, тому як елемент фактору V інваріант Дена не змінюється.

Приклад[ред. | ред. код]

Прикладом застосування інваріанту Дена є нерівноскладеність куба і правильного тетраедра такого ж об'єму: для куба з ребром l інваріант Дена дорівнює , а для правильного тетраедра з ребром a

оскільки

Примітки[ред. | ред. код]

  1. Архивированная копия. Архів оригіналу за 17 жовтня 2011. Процитовано 25 березня 2010. Архивированная копия. Архів оригіналу за 17 жовтня 2011. Процитовано 25 березня 2010. 
  2. Max Dehn: «Über den Rauminhalt», Mathematische Annalen 55 (1901), no. 3, pages 465—478.
  3. Sydler, J.-P. «Conditions nécessaires et suffisantes pour l'équivalence des polyèdres de l'espace euclidean à trois dimensions.» Comment. Math. Helv. 40, 43-80, 1965.
  4. Болтянский В. Г. Третья проблема Гильберта. — М. : Наука, 1977. — С. 46. — 208 с.

Посилання[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]