Додана вартість

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Додана вартість (Value Added) — різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

Додана вартість — це вартість, яка додається в процесі виробництва товарів до вартості сировини, матеріалів, палива на кожній стадії руху товарів від виробника до споживача.

ДВ = Вр — Впс, де

ДВ — додана вартість, Вр — виручка від реалізації товарів, робіт, послуг, Впс — витрати на придбання сировини.

Додана вартість у мікроекономіці

[ред. | ред. код]

Додана вартість — вартість, яку фірма додала до закупленої сировини та матеріалів своїми факторами виробництва. Додана вартість — це чистий внесок фірми у створення товару. Додана вартість фірми складається з компонентів, які відповідають поділу економічних ресурсів на чотири види:

  1. Природні (земля)
  2. Капітал (капітальні блага)
  3. Праця (здібності до праці)
  4. Підприємницькі здібності

Складові доданої вартості відповідно до чотирьох економічних ресурсів:

  1. Рента, оренда (внесок природних ресурсів, «землі»)
  2. Амортизація (оцінка спожитого капіталу у процес створення продукції)
  3. Заробітна плата (внесок робочої сили)
  4. Прибуток (оцінка внесу підприємницького фактору).

Додана вартість у макроекономіці

[ред. | ред. код]

В макроекономіці розглядають валову додану вартість — сукупність усієї доданої вартості, створеною і спожитою економікою за період.

ВВП = Валова додана вартість + Непрямі податки.

ВВП, розрахований виробничим методом, є валовою доданою вартістю плюс непрямі податки.

Валова додана вартість — різниця між обсягом проданих товарів і послуг і проміжним споживанням. Валова додана вартість відображує величину кінцевого споживання.

Чиста додана вартість

[ред. | ред. код]

Чиста додана вартість — додана вартість без урахування внеску капіталу — амортизації:

Чиста додана вартість = Додана вартість — Амортизація.

Додана вартість і чиста продукція

[ред. | ред. код]
Докладніше: Чиста продукція

У радянській економічній традиції використовувалося поняття «чиста продукція», яке близько відповідає поняттю «чиста додана вартість». Чиста продукція — показник, який характрезує обсяг виробництва на підприємстві, який не враховує спожитих у процесі виробництва сировини, матеріалів, а також спожитого капіталу (амортизації).

Додана і додаткова вартість

[ред. | ред. код]

Додану вартість (Value Added) слід відрізняти від додаткової вартості (Surplus Value). Додаткова вартість — марксистський термін, який означає вартість, створену додатковою працею, тобто працею, результати якої капіталіст привласнює собі в результаті експлуатації найманого працівника. Додаткова вартість, згідно з марксистською концепцією, дорівнює прибутку, який привласнює власник капіталу.

Податок на додану вартість (ПДВ)

[ред. | ред. код]

Додана вартість підприємства є основою (базою) для розрахунку величини податку на додану вартість (Value Added Tax — VAT).

ПДВ — спосіб конфіскації до держбюджету частини доданої вартості, створеної приватним сектором економіки.

Економічна додана вартість

[ред. | ред. код]

Економічна додана вартість (Economic Value Added — EVA) — показник з фінансового менеджменту, який представляє залишковий прибуток, що залишається після вирахування вартості всього капіталу (у тому числі власного), тоді як бухгалтерський прибуток визначається без вирахування вартості власного капіталу. Система EVA, яка є зареєстрованою торговою маркою компанії Stern Stewart and Company, була запроваджена для мотивації менеджерів до створення вартості компанії.

EVA — це один з найбільш популярних та часто використовуваних варіантів в рамках теорії оцінки доданої вартості. Іншими варіаціями є ринкова додана вартість (Market Value Added, MVA), акціонерна додана вартість (Shareholders Value Added, SVA), загальна додана вартість (Total Value Added, TVA).

Додана вартість у менеджменті

[ред. | ред. код]
Value Added Chain
Докладніше: Ланцюг вартості

Концепцію ланцюга доданої вартості (англ. Value Added Chain) або ланцюга вартості (англ. Value Chain) розробив Майкл Портер. Згдіно цієї концепції фірма розглядається як низка залежних діяльностей, які в цілому призводять до створення продукту або послуги, тобто до створення доданої вартості для покупця (компанії або кінцевого споживача).

Ланцюг доданої вартості описується у нотації бізнес-процесів ARIS за допомогою діаграми ланцюга доданої вартості (англ. Value Added Chain Diagram - VACD).

Додана вартість у міжнародній торгівлі

[ред. | ред. код]

Глобальні ланцюги вартості (англ. Global Value Chains - GVC) - термін який описує сучасне явище розподілу праці в рамках, як правило транснаціональних корпорацій (ТНК). Це явище базується на використанні ТНК перевагами різних юрисдикцій (країн або об'єднання країн) при плануванні свого оподаткування та класичних і альтернативних теоріях міжнародної торгівлі. Також розглядаються міжрегіональні ланцюги вартості.

Див. також

[ред. | ред. код]

Посилання

[ред. | ред. код]