Канал зв'язку

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Канал — частина комунікаційної системи, яка зв'язує між собою джерело та приймач повідомлень.

Канал поширення сигналу може бути штучним, природним і комбінованим. У першому і (або) третьому випадку — це сукупність технічних засобів та середовища розповсюдження, що забезпечує передавання повідомлень від відправника до одержувача.


Класифікація

[ред. | ред. код]

За середовищем розповсюдження сигналу

[ред. | ред. код]
 • Оптичні
 • Електричні, які у своє чергу, можуть бути
  • дротовими (проводовими) (електричні дроти, кабелі, світловоди)
  • бездротовими (безпроводовими) , себто такими, що використовують електромагнітні хвилі, що ширяться в ефірі (радіоканали, інфрачервоні канали тощо.

За формою сигналу, що підлягає передачі / прийманню

[ред. | ред. код]
 • Аналогові амплітуда сигналу має безперервну в часі форму будь-якої фізичної природи.
 • Цифрові амплітуда у цифровій (дискретній, імпульсній) формі сигналів будь-якої фізичної природи.

Щодо засобів каналоутворення

[ред. | ред. код]
 • радіо-
 • радіорелейні
 • тропосферні
 • проводові
 • космічні (супутникові), тощо

Щодо засекречування / кодування сигналу

[ред. | ред. код]
 • засекречені / закодовані:
  • тимчасової стійкості (зашумлені)
  • гарантованої стійкості
 • відкриті

За кінцевими джерелами сигналу

[ред. | ред. код]

За часом перекомутації

[ред. | ред. код]
 • Комутовані — тимчасові, створюються лише тимчасово передачі. Після закінчення передачі і роз'єднаності знищуються.
 • Некомутовані (оперативні) — створюються на тривалий час з певними постійними характеристиками.
  Їх ще називають виділеними.

Відносно швидкості передавання сигналу

[ред. | ред. код]
 • Середньошвидкісні (від 2400—9600 біт/с) використовують у телефонних (аналогових) каналах зв'язку, на нових станціях 14—56 кбіт/с.
 • Середньошвидкісні канали використовуються провідні лінії зв'язку(групи паралельних чи скручених дротів вита пара).
 • Високошвидкісні (понад 56 кбіт/с) називають широкосмуговими. Для передачі використовуються спеціальні кабелі: екрановані і неекрановані, коаксіальні, оптоволоконні, радіоканали.

З особливими характеристиками

[ред. | ред. код]

У автоматизації, телемеханізації та при використанні ЕОМ розрізняють

[ред. | ред. код]
 • анізохронний канал (канал для анізохронних сигналів з будь-якою швидкістю модуляції,[1]),
 • асинхронний канал (канал передавання даних від передавача до приймача без синхронізації);
 • байт-мультиплексний канал (тип каналу введення-виведення, що забезпечує одночасну роботу кількох низькошвидкісних пристроїв введення-виведення завдяки побайтовому передаванню даних з допомогою спільного інтерфейсу введення-виведення);
 • блок-мультиплексний канал (тип каналу введення-виведення, що допускає перемінне передавання даних від кількох зовнішніх пристроїв або для кількох процедур обміну з одним пристроєм, причому мультиплексування здійснюється не бітів, а блоків);
 • виділений канал (некомутований канал, до якого постійно підключені кінцеві пристрої);
 • вимірювальний канал (сукупність засобів вимірювальної техніки, засобів зв'язку тощо, призначених для визначення та передавання вимірювальної інформації про одну вимірювану фізичну величину,[2]);
 • високошвидкісний канал[3];
 • вихідний канал (канал виведення даних з ЕОМ на зовнішній пристрій);
 • віртуальний канал (у комп'ютерних мережах — засоби, які забезпечують передавання пакетів між двома терміналами зі збереженням їх початкової послідовності);
 • вхідний канал (канал, яким у систему надходять вхідні повідомлення);
 • дуплексний канал (канал, що забезпечує передавання даних у двох напрямках одночасно);
 • збалансований канал (канал передавання даних між двома станціями, кожна з яких здійснює керування каналом і несе відповідальність за організацію свого потоку даних);
 • ізохронний канал (канал для передавання ізохронного сигналу за встановленою для цього каналу швидкістю модуляції,[4]);
 • канал з перериванням (канал, який допускає переривання програми, що виконується, і перехід до іншої програми, що має вищий пріоритет);
 • канал прямого доступу (канал швидкого і безпосереднього підключення зовнішнього пристрою до оперативної пам'яті ЕОМ, без переривання роботи процесора);
 • магістральний канал (канал, що з'єднує вузли мережі та комунікацій);
 • мультиплексний канал (канал, який забезпечує одночасний обмін даними між оперативною пам'яттю та кількома зовнішніми пристроями ЕОМ, є байт-мультиплексний та блок-мультиплексний канал);
 • напівдуплексний канал (канал зв'язку, який забезпечує передавання даних в обох напрямках поперемінно);
 • незбалансований канал (канал передавання даних між двома і більше станціями, одна з яких керує каналом і організує обмін даними); низькошвидкісний канал (канал, що забезпечує швидкості передавання даних: 50, 100, 200 біт/с);
 • основний канал (канал передавання даних, який серед інших каналів, що працюють зі спільним інтерфейсом, забезпечує максимальну швидкість передачі інформації);
 • прямий канал (1. Канал безпосередньої передачі даних «джерело-одержувач». 2. Програмнокерований пристрій обміну інформацією між оперативними запам'ятовувальними пристроями кількох ЕОМ);
 • селекторний канал (канал введення-виведення інформації, що забезпечує обмін ЕОМ тільки з одним периферійним пристроєм, використовується для зв'язку центрального процесора зі швидкодійними пристроями, наприклад, магнітними дисками);
 • середньошвидкісний канал[5] ;
 • симетричний канал (у комп'ютерних мережах — канал, що забезпечує одну і ту ж швидкість передавання і приймання даних);
 • симплексний канал (канал, що допускає передавання даних лише в одному напрямку, який встановлюється заздалегідь);
 • синхронний канал (канал для передачі ізохронного сигналу, синхронного з тактовим сигналом цього каналу, який формується багатоканальною апаратурою чи кінцевим обладнанням передавання даних,[1]);
 • стандартний канал (канал, що реалізує стандартний інтерфейс);
 • телефонний канал (канал телефонного зв'язку для амплітудно модульованого сигналу звукової частоти),
 • транспортний канал (логічна система, що призначена для передавання даних між двома суміжними ЕОМ);
 • фізичний канал (засіб двобічного передавання даних).

Примітки

[ред. | ред. код]
 1. а б ДСТУ 2616-94
 2. ДСТУ 2681-94
 3. канал, що забезпечує швидкості передавання даних: 9600, 24000, 48000 біт/с і більше
 4. ДСТУ 2616-94
 5. канал, що забезпечує швидкості передавання даних: 600, 1200, 2400, 4800 біт/с

Література

[ред. | ред. код]