Львівський регіональний інститут державного управління (ЛРІДУ)

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Lridy gerb.jpg

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ЛРІДУ НАДУ при ПУ) — єдиний навчальний заклад у західному регіоні України, основна діяльність якого спрямована на підготовку високопрофесійних керівників державних установ і компетентних державних службовців, що є однією з передумов створення ефективної системи державного управління в Україні

Про Інститут[ред.ред. код]

Інститут було засновано у вересні 1995 року Указом Президента України як філіал Національної академії державного управління при Президентові України. У 2001 році отримано статус регіонального інституту.

Інститут тісно співпрацює з місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування восьми західних областей України, які є основними замовниками нашого Інституту. Така співпраця дає нам можливість краще вивчити потреби владних інституцій регіону, а державним і муніципальним установам — дізнатись про рівень підготовки і можливості слухачів Інституту.

Інститут у своїй діяльності зорієнтований на постійне вдосконалення та найвищі стандарти якості надання освітніх послуг. Випускники Інституту володіють сучасними управлінськими знаннями, навичками та вміннями і можуть працювати керівниками в місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування.

Інститут проводить діяльність за трьома напрямками:

 • підготовка фахівців для органів державного управління та місцевого самоврядування;
 • підвищення кваліфікації та перепідготовка службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 • наукові дослідження в галузі державного управління та місцевого самоврядування і підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів.

Керівництво Інституту[ред.ред. код]

 • Директор Інституту

Загорський Володимир Степанович - член-кореспондент Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова експертної ради з державного управління державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, член Ради Західного наукового центру НАН України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 • Перший заступник директора

Сушинський Олександр Іванович — доктор наук з державного управління, професор

 • Заступник директора з короткотермінового підвищення кваліфікації

Шевчук Богдан Михайлович — кандидат наук з державного управління

 • Заступник директора з наукової роботи

Ліпенцев Андрій Вікторович — кандидат економічних наук, доцент, член-кореспондент Академії економічних наук України

 • Заступник директора з економіко-господарської роботи

Великопольський Роман Володимирович

Факультети[ред.ред. код]

Факультет державного управління та місцевого самоврядування[ред.ред. код]

Факультет державного управління та місцевого самоврядування є структурним підрозділом Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України який проводить підготовку висококваліфікованих кадрів в галузі знань «Державне управління» та «специфічні категорії» з присвоєнням кваліфікації «магістр» зі спеціальностей «Державне управління», «Публічне адміністрування» та «Управління проектами» за денною, заочною та заочно-дистанційною формами навчання.

Для виконання цього завдання факультет об'єднує наступні кафедри, які здійснюють підготовку магістрів державного управління за спеціалізаціями:

 • Кафедра державного управління та місцевого самоврядування — спеціалізації «Регіональне управління і місцеве самоврядування», «Управління державними інституціями», «Управління охороною здоров'я»;
 • Кафедра політичних наук і філософії — спеціалізації, «Політичні інститути і процеси», «Соціальна і гуманітарна політика»;
 • Кафедра кадрової політики та державної служби;
 • Кафедра європейської інтеграції та права — спеціалізації «Управління в інституціях Європейського Союзу», «Державне управління в сфері забезпечення національної безпеки»;
 • Кафедра публічного адміністрування та іноземних мов — здійснює підготовку магістрів публічного адміністрування;
 • Кафедра управління проектами. Кафедра управління проектами здійснює підготовку магістрів управління проектами.

На факультеті створена вчена рада основними завданнями якої є: визначення загальних напрямів наукової дільності кафедр факультету; рекомендація Вченій раді Інституту щодо обрання на посади викладачів, старших викладачів, доцентів; ухвалення навчальних планів і програм; вирішення питань організації навчального процесу та виховної роботи; покращення навчально-матеріальної бази факультету і проживання слухачів у гуртожитку; ухвалення планів роботи та звітів факультету.

Декан факультету державного управління та місцевого самоврядування — к.і.н., доцент — Каляєв А.О

Факультет економіки і менеджменту[ред.ред. код]

Факультет економіки і менеджменту — основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

Основним завданням факультету є організація та виховання студентів, що навчаються за спеціальностями 6.030601 «Менеджмент» (бакалавр з менеджменту), 7.050201, 8.050201 «Менеджмент організацій» (менеджер-економіст, магістр з менеджменту державних установ), 6.030505, 7.050109, 8.050109 «Управління персоналом і економіка праці»(бакалавр з економіки і підприємництва; спеціаліст і магістр з управління персоналом і економіки праці), 5.03070101 «Туристичне обслуговування» (молодший спеціаліст — фахівець з туризму) за денною та заочною формами навчання. Для виконання цього завдання факультет об'єднує 4 кафедри, 2 з яких є випускними:

 • Кафедра економічної політики та економіки праці — випускна.
 • Кафедра менеджменту організацій — випускна.
 • Кафедра математичного моделювання та інформаційних технологій

За період діяльності на факультеті економіки і менеджменту підготовлено 1290 фахівців: 337 зі спеціальності «Менеджмент» (223 денної форми та 114 заочної форми); 202 зі спеціальності «Менеджмент організацій» (106 денної форми та 96 заочної форми); 711 зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» (334 денної форми та 377 заочної форми) та 40 зі спеціальності «Туристичне обслуговування» (денна форма).

Декан факультету економіки і менеджменту — член-корреспондент НАН, доцент — Синицький О. С.

Контакти[ред.ред. код]

Поштова адреса[ред.ред. код]

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

79491 Україна

м. Львів-Брюховичі

вул. Сухомлинського, 16


Телефон/факс[ред.ред. код]

 • телефон (032) 234-65-68
 • факс (032) 234-63-85


Електронна Пошта[ред.ред. код]

 • Інституту: general@academy.lviv.ua
 • Сектору дистанційного навчання: lridu@lviv.farlep.net, dlc@academy.lviv.ua
 • Міжнародного сектору: international@academy.lviv.ua

Посилання[ред.ред. код]