Перестановка

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Всі 6 перестановок 3 м'ячиків

Перестановкою скінченної множини називається впорядкований набір без повторів із її елементів.

Перестановка — довільна бієкція . Усього існує (факторіал) різних перестановок, де (потужність множини (кількість елементів у ній)).

Нотація

[ред. | ред. код]

Для зручності, перестановки розглядають над множиною (будь-яку скінченну множину можна однозначно відобразити в цю множину).

У два рядки

[ред. | ред. код]

Запис означає, що  — перестановка множини і (кожне число у верхньому рядку матриці переводиться у відповідне число в нижньому рядку).

В один рядок

[ред. | ред. код]

Уживанішим у літературі є запис перестановки в один рядок (верхній рядок не пишеться):

(та сама перестановка, що і в прикладі запису у два рядки).

Циклічна

[ред. | ред. код]

Циклом перестановки називається така послідовність , що

Приклад:

Перестановка має три цикли:

Циклічний запис перестановки — це запис через її цикли:

Так для перестановки з прикладу справедливим є запис:

Пов'язані означення

[ред. | ред. код]
 • Нерухомий елемент перестановки це елемент Нерухомий елемент є циклом довжини 1.
 • Транспозиція — перестановка, що міняє місцями два елементи. Транспозиція є циклом довжини 2.
 • Інверсією в перестановці називається пара індексів така, що та . Парність числа інверсій в перестановці визначає парність перестановки.
 • Декремент перестановки — це кількість елементів мінус кількість циклів. Парність декремента дорівнює парності перестановки.

Група перестановок

[ред. | ред. код]
Докладніше: Симетрична група

Перестановки скінченної множини утворюють групу щодо операції множення перестановок (композиції).

Тотожна перестановка

[ред. | ред. код]

Нейтральним елементом в групі перестановок є тотожна перестановка , для якої виконується:

Тотожна перестановка переводить множину саму в себе.

Добуток перестановок

[ред. | ред. код]

Добуток перестановок — це послідовне виконання двох перестановок (композиція): Якщо  — перестановки, то:

.

Наприклад, нехай маємо

Переставимо стовпці у , щоб її верхній ряд збігався із нижнім рядом

.

Обернений елемент

[ред. | ред. код]

Кожна перестановка має обернену перестановку.

перестановки така що:

Алгоритми на перестановках

[ред. | ред. код]

Алгоритм отримання всіх перестановок

[ред. | ред. код]

Наведений нижче алгоритм дозволяє послідовно отримати всі перестановки скінченної множини. Для зручності будемо вважати, що елементами множини є числа від 1 до n, що записані у масив A.

 1. Спочатку (В масиві записана тотожна перестановка)
 2. Проглядаючи елементи з кінця масиву, знаходимо найбільше таке, що .
  Якщо такого не має, то завершуємо роботу.
 3. Знаходимо максимальне таке, що
 4. Міняємо місцями -й і -й елементи:
 5. Перегортаємо частину масиву з -го по останній (-й) індекси включно:
 6. Отримана нова перестановка. Повертаємося до п. 2.

Аналіз складності алгоритму

[ред. | ред. код]

Кількість елементів, що розглядаються чи опрацьовуються на кроках 3 і 5 не перевищує кількість елементів, що переглядаються на кроці 2. На кроці 4 завжди виконується тільки одна операція обміну елементів. Отже, визначальною для складності алгоритму є кількість операцій на кроці 2. Вона залежить від поточного стану множини і може змінюватися від 1 до n − 1. Для визначення складності алгоритму достатньо оцінити середню кількість операцій на кроці 2.

Кількість перестановок для яких на кроці 2 буде переглядатись рівно елементів така — .

Середня кількість переглядів елементів на кроці 2 для всіх можливих перестановок:

Отже, в середньому на кроці 2 виконується менше ніж три перегляди елементів. Значить, такого ж порядку кількість операцій виконується на кроках 3 і 5. Звідси випливає, що отримання нової перестановки відбувається в середньому за константну кількість операцій , тоді складність алгоритму отримання всіх перестановок буде відповідно .

Приклад роботи

[ред. | ред. код]

Для прикладу отримаємо всі перестановки множини з трьох елементів, розглянемо стани масиву на початку п. 2, а також відповідні індекси :

 1. A = (1, 2, 3) (i = 2, j = 3)
 2. A = (1, 3, 2) (i = 1, j = 3)
 3. A = (2, 1, 3) (i = 2, j = 3)
 4. A = (2, 3, 1) (i = 1, j = 2)
 5. A = (3, 1, 2) (i = 2, j = 3)
 6. A = (3, 2, 1) — завершення алгоритму.

Алгоритм послідовно отримав всі 6 можливих перестановок.

Алгоритм отримання кореня з перестановки

[ред. | ред. код]

Коренем з перестановки називається така перестановка , що .

Справедливе наступне твердження:  — перестановка . Звідси випливає, що . Якщо парне, то  — корінь із перестановки.

, де НСК — найменше спільне кратне, а  — довжина i-го циклу в циклічному записі перестановки . Отже, якщо всі непарні, то k — непарне, а k+1 — парне, і корінь з перестановки гарантовано існує (достатньо просто піднести початкову перестановку до відповідного степеня).

Цей розв'язок неприйнятний, якщо перестановка має цикли парної довжини. Але це не означає, що таки перестановки взагалі не мають коренів.

Теорема про існування кореня з перестановки

[ред. | ред. код]

Корінь з перестановки існує тоді і тільки тоді, якщо кількість циклів перестановки довжини  — парна.

Доведення
[ред. | ред. код]

Спочатку доведемо необхідність умови. Припустимо існує корінь . Розглянемо циклічне представлення цієї перестановки: .

Якщо i-й цикл має непарну довжину, то при піднесенні перестановки до квадрата, він перейде в цикл  — теж непарної довжини. Тобто якщо в перестановці якийсь елемент належав циклові непарної довжини, то і у квадраті цієї перестановки елемент буде належати циклові непарної довжини.

Якщо ж i-й цикл має парну довжину, то при піднесенні перестановки до квадрата, він перейде у два цикли однакової довжини і .

Цикли парної довжини у квадраті перестановки могли утворитись тільки з циклів парної довжини. А отже, якщо є один цикл парної довжини, то обов'язково існує і інший такої самої довжини.

Доведення достатності випливає з алгоритму знаходження кореня.

Опис алгоритму

[ред. | ред. код]
 1. Представити перестановку в циклічному вигляді.
 2. Перевірити виконання умови теореми. Якщо не виконується, то корінь не існує — завершити роботу.
 3. Перетворити кожен цикл непарної довжини на цикл
 4. Розділити цикли парної довжини на пари рівної довжини. Кожну пару циклів і об'єднати в один цикл

Оцінка складності

[ред. | ред. код]

Кожен із 4 кроків алгоритму може бути виконаний за час , отже загальна складність — .

Приклад використання

[ред. | ред. код]

Для прикладу знайдемо корінь з перестановки

 1. Циклічне представлення
 2. Циклів довжини два, парна кількість, умова теореми виконується.
 3. Перетворимо цикл непарної довжини
 4. Перетворимо пару циклів парної довжини

Шукана перестановка виглядає так: , легко переконатись, що .

Зауваження

[ред. | ред. код]

Наведений алгоритм знаходить тільки один корінь, в загальному ж випадку коренів може бути декілька.

Перестановки з повторенням

[ред. | ред. код]

Розглянемо n елементів m різних типів, причому в кожному типі всі елементи однакові. Тоді перестановки із всіх цих елементів з точністю до порядку розміщення однотипних елементів називаються перестановками з повторенням. Якщо ki — кількість елементів i-го типу, то і кількість можливих перестановок з повтореннями дорівнює мультиноміальному коефіцієнту

Див. також

[ред. | ред. код]

Джерела

[ред. | ред. код]