Секретаріат Кабінету Міністрів України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Cabinet of Ukraine.png

Секретаріат Кабінету Міністрів України — постійний орган, що забезпечує діяльність Кабінету Міністрів України.

Секретаріат є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України і діє на підставі Положення[1].

Основне завдання[ред.ред. код]

Основними завданнями Секретаріату є організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності:

 • Кабінету Міністрів України;
 • урядових комітетів;
 • Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства.

Склад і чисельність[ред.ред. код]

До складу Секретаріату входять:

 • керівництво Секретаріату — Міністр Кабінету Міністрів України, його перший заступник і заступники;
 • патронатні служби (далі — служби) — Апарат Прем'єр-міністра України, служби Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства;
 • структурні підрозділи — бюро, департаменти, самостійні управління і відділи та інші підрозділи.

Структура Секретаріату затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра Кабінету Міністрів України.

Чисельність

7 червня 2010 р. Кабінетом Міністрів України затверджена[2] гранична чисельність працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України:

 • 983 одиниці,
 • патронатних служб керівництва Кабінету Міністрів України — 182, з них
 • Прем'єр-міністра України — 65,
 • Першого віце-прем'єр-міністра України — 25,
 • віце-прем'єр-міністрів України — 82,
 • Міністра Кабінету Міністрів України — 10 одиниць.

Міністрові Кабінету Міністрів України під час вирішення питань щодо визначення штатної чисельності працівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України доручено виходити з граничної кількості 1174 штатні одиниці.

Міністр Кабінету Міністрів України[ред.ред. код]

Секретаріатом керує Міністр Кабінету Міністрів України.

Міністр Кабінету Міністрів України, зокрема:

 1. організовує роботу Секретаріату;
 2. подає для затвердження Кабінету Міністрів України пропозиції щодо структури Секретаріату;
 3. призначає на посаду і звільняє з посади працівників Секретаріату (крім керівника Апарату Прем'єр-міністра України)
 4. затверджує положення про структурні підрозділи;
 5. контролює виконання планів роботи Кабінету Міністрів України
 6. подає для схвалення Прем'єр-міністрові України проект порядку денного засідання Кабінету Міністрів України;
 7. подає Прем'єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Міністрів України акти, а також для візування — схвалені проекти законів та актів Президента України;
 8. проводить у разі потреби наради з керівниками центральних органів виконавчої влади для обговорення стану підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;
 9. запитує у міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;
 10. видає з питань, що належать до його компетенції, накази та дає відповідні доручення працівникам Секретаріату;

Патронатні служби[ред.ред. код]

Апарат Прем'єр-міністра України[ред.ред. код]

У складі Секретаріату утворюється Апарат Прем'єр-міністра України, керівник якого призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Служби[ред.ред. код]

Служби здійснюють організаційне, інформаційне і аналітичне забезпечення Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства і безпосередньо їм підпорядковані.

Служби, зокрема:

 1. організовують робочий час відповідної посадової особи, готують їх робочі плани, організовують проведення нарад, зустрічей і поїздок, зокрема за кордон, прес-конференцій і брифінгів та оформляють відповідні протоколи за результатами нарад і зустрічей;
 2. забезпечують надання консультацій відповідній посадовій особі з політичних та фахових питань і підготовку аналітичних, довідкових, інформаційних матеріалів, готують проекти текстів для виступів відповідної посадової особи;
 3. попередньо розглядають документи, що адресовані відповідній посадовій особі;

Структурні підрозділи[ред.ред. код]

Структурні підрозділи:

 1. забезпечують наступність у діяльності Кабінету Міністрів України у разі зміни його складу та відповідне інформування нових членів Кабінету Міністрів України;
 2. забезпечують підготовку і проведення засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;
 3. складають протоколи засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів, забезпечують ознайомлення з ними членів Кабінету Міністрів України і представників інших органів;
 4. забезпечують дотримання вимог Регламенту Кабінету Міністрів України щодо підготовки і оформлення проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;
 5. готують плани організації підготовки проектів актів законодавства, необхідних для забезпечення реалізації законів України та організації виконання указів Президента України і постанов Верховної Ради України;
 6. контролюють своєчасне подання органами виконавчої влади проектів актів законодавства та інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;
 7. забезпечують координацію Кабінетом Міністрів України діяльності органів виконавчої влади щодо розроблення проектів актів законодавства, виконання планів роботи Кабінету Міністрів України з урахуванням пріоритетів державної політики;
 8. проводять юридичну і фахову експертизу та готують експертні висновки до проектів актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, щодо їх відповідності Конституції та законам України, іншим актам законодавства, пріоритетам державної політики, визначеним у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України і планах його роботи;
 9. готують аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України та урядовими комітетами;
 10. опрацьовують кореспонденцію, що надходить до Кабінету Міністрів України, та готують за результатами її розгляду проекти відповідних листів Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України та віце-прем'єр-міністрів України;
 11. організовують роботу, пов'язану з погодженням Кабінетом Міністрів України відповідних кадрових призначень;
 12. забезпечують доступ громадськості до інформації про діяльність Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, Міністра Кабінету Міністрів України та міністрів, які не очолюють міністерства шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України (Єдиному веб-порталі органів виконавчої влади);
 13. сприяють взаємодії Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян, міжнародними організаціями, засобами масової інформації тощо;
 14. готують відповідно до компетенції пропозиції щодо замовлення проведення науково-дослідних робіт;
 15. здійснюють заходи щодо підготовки та реалізації проектів міжнародної допомоги, реципієнтом яких є Секретаріат;
 16. забезпечують координацію Кабінетом Міністрів України роботи із здійснення органами виконавчої влади заходів щодо організації забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, розроблення проекту мобілізаційного плану України і подання його для затвердження Президентові України;
 17. здійснюють заходи щодо забезпечення функціонування системи управління державою в особливий період і у разі введення режиму надзвичайного стану;
 18. організовують розгляд звернень органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій;
 19. організовують та здійснюють розгляд звернень громадян, адресованих Кабінету Міністрів України, Прем'єр-міністру України, Першому віце-прем'єр-міністру України, віце-прем'єр-міністрам України;
 20. здійснюють контроль за вирішенням порушених у зверненнях громадян питань, дотриманням законодавства про звернення громадян;

Список підрозділів[ред.ред. код]

Поточну структуру Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджено постановою Уряду від 27 травня 2014 р. № 157 «Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України»:

 1. Керівництво Секретаріату Кабінету Міністрів України
 2. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики
  • Апарат Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики
 3. Урядовий уповноважений з питань етнонаціональної політики
  • Апарат Урядового уповноваженого з питань етнонаціональної політики
 4. Департамент правового забезпечення та юридичної експертизи
 5. Департамент економічного розвитку та регуляторної політики
 6. Департамент фінансової політики
 7. Департамент розвитку реального сектору економіки
 8. Департамент з питань діяльності правоохоронних органів та органів юстиції
 9. Департамент гуманітарної політики
 10. Департамент моніторингу ефективності управління державним сектором економіки
 11. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
 12. Департамент кадрового забезпечення
 13. Департамент регіональної політики та адміністративної реформи
 14. Департамент з питань Автономної Республіки Крим та м. Севастополя
 15. Департамент міжнародного співробітництва та протоколу
 16. Урядовий офіс з питань європейської інтеграції
 17. Департамент документообігу та контролю
 18. Господарсько-фінансовий департамент
  Господарсько-фінансовий департамент Секретаріату є його структурним підрозділом, юридичною особою, основними завданнями якого є, зокрема:
  1. фінансове, матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України та Секретаріату;
  2. управління майном, закріпленим за Секретаріатом, та майном підприємств, установ і організацій, що віднесені до сфери управління Департаменту;
  3. організація закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти та підготовки відповідних документів для розгляду на тендерному комітеті Секретаріату.
 19. Управління безпеки життєдіяльності та охорони навколишнього природного середовища
 20. Управління протоколу
 21. Управління соціальної політики
 22. Управління роботи із зверненнями громадян
 23. Управління розвитку агропромислового комплексу
 24. Управління з питань оборони
 25. Управління взаємодії з Верховною Радою України
 26. Режимно-секретне управління
 27. Управління організації засідань Кабінету Міністрів України, урядових комітетів та з питань дотримання регламенту
 28. Управління розвитку інформаційного суспільства та інформаційної безпеки
 29. Управління моніторингу корупціогенних чинників

Відповідно до цього документа, Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри України, Міністр Кабінету Міністрів України можуть мати радників на громадських засадах.

Оплата праці[ред.ред. код]

Умови оплати праці працівників Секретаріату визначає Кабінет Міністрів України, а оплата здійснюється в межах коштів, передбачених у державному бюджеті.

Кошторис та штатний розпис Секретаріату затверджує Міністр Кабінету Міністрів України за погодженням з Мінфіном у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату.

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

Джерела[ред.ред. код]