Тригер

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
R1, R2 = 1 kΩ, R3, R4 = 10 kΩ

Три́гер (англ. trigger, flip-flop) — електронна логічна схема, яка має два стійкі стани, в яких може перебувати, доки не зміняться відповідним чином сигнали керування. Напруги і струми на виході тригера можуть змінюватися стрибкоподібно.

Загальний опис[ред. | ред. код]

В арифметичних і логічних пристроях для збереження інформації найчастіше використовують тригери – пристрої з двома стійкими станами по виходу, які містять елементарну запам’ятовувальну комірку (бістабільна схема БС) і схему керування (СК). Схема керування перетворює інформацію, яка надходить, на комбінацію сигналів, що діють безпосередньо на входи елементарної запам’ятовувальної комірки. Для забезпечення надійного перемикання в точках А для деяких тригерів потрібні кола затримки. З цією метою можуть використовуватися запам'ятовувальні елементи на основі БС того ж типу, що вже є у тригері. Схему такого тригера називають схемою типу M-S (master-slave), оскільки стан однієї БС, яку називають веденою, повторює стан додаткової БС, яку називають ведучою.

Тригери широко використовуються для формування імпульсів, у генераторах одиничних сигналів, для побудови подільників частоти, лічильників, перерахункових пристроїв, регістрів, суматорів, у пристроях керування тощо.

У більшості серій інтегральних елементів містяться тригери різних типів, у тому числі універсальні.

Класифікація тригерів
 • за способом організації логічних зв’язків розрізняють тригери з запуском (RS-тригери); з лічильним входом (Т-тригери); тригери затримки (D-тригери); універсальні (JK-тригери); комбіновані (наприклад, RST-, JKRS-, DRS-тригери).
 • за способом запису інформації тригери поділяють на несинхронізовані (асинхронні, нетактові) і синхронізовані (тактові).
 • за кількістю інформаційних входів тригери можуть бути з одним, двома та багатьма входами.
 • за видом вихідних сигналів тригери поділяються на статичні і динамічні. Статичні тригери – тригери, в яких вихідні сигнали в стійких станах залишаються незмінними в часі. Динамічні тригери – тригери, в яких вихідні сигнали в стійких станах змінюються в часі.
 • за способом запам’ятовування інформації тригери можуть бути з логічною і фізичною організацією пам’яті. Перші виконують на логічних елементах І, АБО, НІ, І-НІ, АБО-НІ, І-АБО-НІ і т.д., а другі є елементами запам’ятовувальних пристроїв, у яких використовують нелінійні властивості матеріалів або нелінійні вольт-амперні характеристики компонентів.

Типи тригерів[ред. | ред. код]

RS-тригери[ред. | ред. код]

Докладніше: RS-тригер

RS-тригер асинхронний[ред. | ред. код]

S R Q(t) Q(t) Q(t+1) Q(t+1)
0 0 0 1 0 1
0 0 1 0 1 0
0 1 0 1 0 1
0 1 1 0 0 1
1 0 0 1 1 0
1 0 1 0 1 0
1 1 0 1 не визначено не визначено
1 1 1 0 не визначено не визначено
Асинхронний RS-тригер з інверсними входами

RS-тригер[1][2], або SR-тригер— тригер, який зберігає свій попередній стан при нульових входах та змінює свій вихідний стан при подачі на один з його входів одиниці.

При подачі одиниці на вхід S (від англ. Set — встановити) вихідний стан стає рівним логічної одиниці. А при подачі одиниці на вхід R (від англ. Reset — скинути) вихідний стан стає рівним логічному нулю. Стан, при якому на обидва входи R і Sодночасно подані логічні одиниці, в найпростіших реалізаціях є забороненим (оскільки вводить схему в режим генерації), в складніших реалізаціях RS-тригер переходить в третій стан QQ=00. Одночасне зняття двох «1» практично неможливе. При знятті однієї з «1» RS-тригер переходить в стан, що визначається другою «1». Таким чином RS-тригер має три стани, з яких два стійких (при знятті сигналів керування RS-тригер залишається у встановленому стані) і одне нестійке (при знятті сигналів керування RS-тригер не залишається у встановленому стані, а переходить в один з двох стійких станів).

RS-тригер використовується для створення сигналу з позитивним та негативним фронтами, окремо керованими за допомогою стробів, рознесених в часі. Також RS-тригери часто використовуються для запобігання так званого явища брязкоту контактів.

RS-тригери іноді називають RS-фіксаторами[3].

RS-тригер синхронний[ред. | ред. код]

C S R Q(t) Q(t+1)
0 x x 0 0
1 1
1 0 0 0 0
1 0 0 1 1
1 0 1 0 0
1 0 1 1 0
1 1 0 0 1
1 1 0 1 1
1 1 1 0 не визначено
1 1 1 1 не визначено

Схема синхронного RS-тригера збігається зі схемою одноступінчастого парафазного (двофазного) D-тригера, але не навпаки, оскільки в парафазного (двофазному) D-тригері не використовуються комбінації S=0, R=0 і S=1, R=1.

Алгоритм функціонування синхронного RS-тригера можна представити формулою

де x — невизначений стан.

D-тригери[ред. | ред. код]

D-тригери також називають тригерами затримки (від англ. Delay).

D-тригер синхронний[ред. | ред. код]

Приклад умовного графічного позначення D-тригера з динамічним синхронним входом С і з додатковими асинхронними інверсними входами S і R
D Q(t) Q(t+1)
0 0 0
0 1 0
1 0 1
1 1 1

D-тригер (D від англ. delay — затримка[4][5][6] або від англ. data — дані) — запам'ятовує стан входу та видає його на вихід. D-тригери мають, як мінімум, два входи: інформаційний D і синхронізації C. Після приходу активного фронту імпульсу синхронізації на вхід C D-тригер відкривається. Збереження інформації в D-тригерах відбувається після спаду імпульсу синхронізації С. Оскільки інформація на виході залишається незмінною до приходу чергового імпульсу синхронізації, D-тригер називають також тригером із запам'ятовуванням інформації або тригером-засувкою. Міркуючи чисто теоретично, парафазний (двофазний) D-тригер можна утворити з будь-яких RS- або JK-тригерів, якщо на їх входи одночасно подавати взаємно інверсні сигнали.

D-тригер переважно використовується для реалізації засувки. Наприклад, для зняття 32 біт інформації з паралельної шини, беруть 32 D-тригери і об'єднують їх входи синхронізації для керування записом інформації в засувку, а 32 входи D під'єднують до шини.

У одноступінчатих D-тригерах під час прозорості всі зміни інформації на вході D передаються на вихід Q. Там, де це небажано, потрібно застосовувати двоступеневі (двотактні, Master-Slave, MS) D-тригери.

Умовне графічне позначення D-тригера із статичним входом синхронізації C

D-тригер двоступінчастий[ред. | ред. код]

У одноступінчастому тригері є одна щабель запам'ятовування інформації, а в двоступінчастому — дві такі щаблі. Спочатку інформація записується в першу сходинку, а вже потім переписується у другу та з'являється на виході. Двоступінчастий тригер позначають ТТ. Двоступеневий D-тригер називають тригером з динамічним керуванням. Загальна схема двоступінчастого тригера

T-тригери[ред. | ред. код]

Т-тригер (від англ. Toggle — перемикач) часто називають рахунковим тригером, оскільки він є найпростішим лічильником до 2.

Т-тригер асинхронний[ред. | ред. код]

Асинхронний Т-тригер не має входу дозволу рахунку — Т і переключається по кожному тактовому імпульсу на вході С.

Робота схеми асинхронного двоступеневого T-тригера з парафазним входом на двох парафазних D-тригерах на восьми логічних вентилях 2І-НЕ. Ліворуч — входи, праворуч — виходи. Синій колір відповідає 0, червоний  —  1

T-тригер синхронний[ред. | ред. код]

T Q(t) Q(t+1)
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
Умовне графічне позначення (УДО) синхронного T-тригера з динамічним входом синхронізації С на схемах.

Синхронний Т-тригер[7], при одиниці на вході Т, по кожному такту на вході C змінює свій логічний стан на протилежний, і не змінює вихідний стан при нулі на вході T. Т-тригер можна побудувати на JK-тригері, на двоступінчатому (Master-Slave, MS) D-тригері і на двох одноступінчатих D-тригерах та інверторі.

Як можна бачити в таблиці істинності JK-тригера, він переходить в інверсний стан щоразу при одночасній подачі на входи J і K логічної 1. Ця властивість дозволяє створити на базі JK-тригера Т-тригер, об'єднуючи входи J і K.

У двоступінчатому (Master-Slave, MS) D-тригері інверсний вихід Q з'єднується з входом D, а на вхід C подаються лічильні імпульси. Внаслідок цього тригер при кожному рахунковому імпульсі запам'ятовує значення Q, тобто буде перемикатися в протилежний стан.

Т-тригер часто застосовують для пониження частоти в 2 рази, при цьому на Т вхід подають одиницю, а на С— сигнал з частотою, яка буде поділена на 2.

JK-тригер[ред. | ред. код]

JK-тригер з додатковими асинхронними інверсними входами S і R
J K Q(t) Q(t+1)
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

JK-тригер[8] [9] працює так само як RS-тригер, з одним лише винятком: при подачі логічної одиниці на обидва входи J і K стан виходу тригера змінюється на протилежне. Вхід J (від англ. Jump — стрибок) аналогічний входу S у RS-тригера. Вхід K (від англ. Kill — вбити) аналогічний входу R у RS-тригера. При подачі одиниці на вхід J і нуля на вхід K вихідний стан тригера стає рівним логічній одиниці. А при подачі одиниці на вхід K і нуля на вхід J вихідна стан тригера стає рівним логічному нулю. JK-тригер на відмінну від RS-тригера не має заборонених станів на основних входах, проте це ніяк не допомагає при порушенні правил розробки логічних схем. На практиці застосовуються лише синхронні JK-тригери, тобто стану основних входів J і K враховуються лише в момент тактування, наприклад по позитивному фронту імпульсу на вході синхронізації.

На базі JK-тригера можливо побудувати D-тригер або Т-тригер. Як можна бачити в таблиці істинності JK-тригера, він переходить в інверсний стан щоразу при одночасній подачі на входи J і K логічної 1. Ця властивість дозволяє створити на базі JK-тригера Т-тригер, об'єднавши входи J і K[10].

Алгоритм функціонування JK-тригера можна представити формулою

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

 1. http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t10/TEMA4.HTM#DTRIGGER RS-триггер.
 2. http://it.fitib.altstu.ru/neud/shemotechnika/index.php?doc=teor&st=124 Схемотехника. ТЕМА 11. Триггерные схемы. Бистабильна ячейка. Схема устранения дребезга контактов. Асинхронные и синхронные триггеры. Однотактные и двухтактные триггеры. 11.1. Асинхронные RS-триггеры. 11.1.1. RS — триггер на двух элементах «2И-НЕ».
 3. http://masters.donntu.edu.ua/2001/fvti/tereschuk/diss/g2.htm 2 ЛОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СБИС НА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ. Рис.2.6-а) SR-фиксатор, б) Реализация SR-фиксатора на МОП-транзисторах
 4. http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t10/TEMA4.HTM#DTRIGGER D-триггер.
 5. http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/log_basis/triger1.html Логические основы ЭВМ. D-Триггер [недоступне посилання]
 6. http://cxem.net/beginner/beginner15.php Триггеры. Тактируемый D-триггер
 7. http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t10/TEMA4.HTM#TTRIGGER Т-триггер
 8. http://dssp.karelia.ru/~ivash/ims/t10/TEMA4.HTM#DTRIGGER JK-триггер
 9. http://dfe3300.karelia.ru/koi/posob/log_basis/triger3.html Логические основы ЭВМ. JK-триггер
 10. www.gelezo.com — Триггеры