Харлампович Костянтин Васильович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Костянтин Харлампович

Костянти́н Васи́льович Харлампо́вич (* 18 серпня 1870(18700818) — †  21 березня 1932) — український історик (історик церкви та освіти в Україні), краєзнавець. Лауреат Уваровської премії. Доктор церковної історії (1914). Член-кореспондент Російської АН (1916). Академік Української АН (з 1919 року; 1928 року позбавлений звання академіка УАН).

Біографія[ред. | ред. код]

Народився в селі Рогачі Брестського повіту Гродненської губернії (тепер село у Мілейчицькій гміні Сім'ятицького повіту Підляського воєводства у Польщі). Закінчив Віленське духовне училище та Литовську духовну семінарію (Вільнюс). 1894 закінчив Петербурзьку духовну академію. 1899 року одержав звання магістра богослов'я, а 1914 — доктора церковної історії.

Від 1895 року викладав у Казанській духовній семінарії латинську мову, а від 1906 — цивільну історію. З 1900 — доцент церковної історії в Казанському університеті (з 1909 року — екстраординарний професор). Член Товариства археології, історії, етнографії при Казанському університеті (з 1899 року, у 1922—1924 роках — його голова), Товариства історії та старожитностей при Московському університеті (1913), Товариства шанувальників старовинної письменності (1914), Володимирської вченої архівної комісії (1914), Московського церковно-археологічного товариства (1918), Товариства вивчення місцевого краю Чуваської автономної області (1922), Центрального бюро краєзнавства (1923).

У 1919 був обраний академіком ВУАН (за пропозицією Д. Багалія), але до Києва не зміг переїхати. Продовжував викладати в Казанському університеті та у військовій школі командного складу, працював у Музейній комісії. Як її голова вимагав, щоб реквізовані у церкви коштовності передавалися до музеїв, а пам'ятки історії краю охоронялися. Це викликало невдоволення адміністрації, й у вересні 1924 року Харламповича було заарештовано.

У січні 1925 року без суду засланий до Оренбурга, потім Актюбінська та Тургая (Казахстан) за «зберігання контрреволюційної літератури» (а саме 32-го тому «Известий» Казанського товариства археології, історії та етнографії). На засланні продовжував наукову працю, видав монографію про повстання тургайських «киргизів» (казахів) у 1916—1917 роках. Після звільнення 1928 року переїхав в Україну, оселився у Ніжині. У березні 1929 року позбавлений звання дійсного члена ВУАН, проте продовжував наукову працю в ВУАН, зокрема в історичній секції М. Грушевського і в журналі «Україна» та в Комісії соціально-економічної історії Д. Багалія. Друкувався у часописі «Україна», працював у Педагогічній комісії ВУАН. З 1930 року жив у Києві в далеких родичів, брав участь у створенні Комісії для досліджень з історії Близького Сходу та Візантії ВУАН. Заради заробітку коректував у Дерржвидаві журнали «Історик-марксист» та «Економіст-марксист», без платні комплектував бібліотеку Науково-дослідного інституту педагогіки, сподіваючись на посаду бібіліотекаря (сподівання були марними).

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Автор близько 250 праць з історії православної церкви, історії освіти та культури, краєзнавства. Автор праць з історії української Церкви та духовного шкільництва 16 — 17 ст., зокрема «Западнорусские православные школы 17 века» (1898), «Западно-русские церковные братства и их просветительная деятельность в конце 16 и 17 ст.» (1899), велика джерельно-дослідницька праця «Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь» (І т. 1914), «Polski wplyw na szkolnictwo ruskie w 16 і 17 st.» (1924), «Нарис з історії грец. колонії 17 — 18 ст. в Ніжині» (ЗІФВ ВУ АН, XXIV, 1929) та ін. Співробітник журналу «Киевская старина» («Борьба школьных влияний в допетровской Руси», 1902; "Острожская православная школа, 1897), журналу «Волынские Епархиальные Ведомости», журналу «Україна».

Вибрані публікації[ред. | ред. код]

а) Монографії та спеціальні дослідження

 1. Харлампович К. В. «Ведомости Московского государства» 1702 года / К.В. Харлампович. — Пг., 1919. — 18 с.; Известия отделения русского языка и словесности Российской академии наук. — 1918. — Т.23, кн. I. — Пг., 1919.
 2. Харлампович К. В. Грецька колонія в Ніжині в її минулому (ХѴІІ-ХѴІІІ ст.) / К.В. Харлампович // Греки в Ніжині. Збірник статей та матеріалів. Серія: Ніжинська старовина. — Вип. І. — Ніжин, 2000. — С. 29.
 3. Харлампович К. В. До історії національних меншостей на Україні. Грецькі колонії в Ніжині (XVII — XVIII ст.). Нарис V. Ніжинські греки й торгівля / К.В. Харлампович // Записки Історико-філологічного товариства А. Білецького. — К., 2000. — Випуск III. — С. 87-158.
 4. Харлампович К. В. Еще о погребальных масках / К.В. Харлампович // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. — Т. 24. — Вып. 3. — 1909.
 5. Харлампович К. В. О молитвах преподобного Феодосия Печерского / К. В. Харлампович //. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1912, —[2], 10 с.
 6. Харлампович К. В. Архимандрит Макарий Глухарев и его отношение к родным / К. Харлампович // Письма Вяземского священника Иакова Глухарева к сыну Михаилу, студенту Петербургской дух. академии. — Смоленск: Пар. типо-лит. Я. Н. Подземского, 1904. — 43 с.
 7. Харлампович К. В. Архимандрит Макарий Глухарев: По поводу 75-летия Алтайской миссии: С портр. и факсимиле Ма- карик / К.В. Харлампович. — СПб.: Тип. М. Меркушева, 1905, —130 с.
 8. Харлампович К. В. Архівна спадщина Ніжинських греків / К.В. Харлампович // Архівна справа. — Кн. 9-10. — Харків, 1929. —С. 97-102.
 9. Харлампович К. В. Афиноген Крыжановский (Из истории культурных влияний Западной России на Восток в XVII в.) / К.В. Харлампович // Сборник статей в честь Д. М. Корсакова. — Казань, 1913. —С. 163-180.
 10. Харлампович К. В. Борьба школьных влияний в допетровской Руси / К.В. Харлампович // Киевская старина. — 1902. — Т. 78. — № 7/8. — Отд. 1. — С. 1-76; № 9. — Отд. 1. — С. 358-394; Т. 79. — № 10. — Отд. 1. — С. 34-61. Окрема відбитка. — К.: Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, акц. об-ва Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1902. — [2], 139 с.
 11. Харлампович К. В. Восстание тургайских казак-киргизов (1916-1917 гг.): По рассказам очевидцев / К.В. Харлампович. — Кзыл-Орда: Изд. О-ва Изучения Казахстана, 1926. — 52 с.
 12. Харлампович К. В. Западнорусские православные братства и их просветительская деятельность в конце XVI и начале XVII в. / К.В. Харлампович // Христианское чтение, 1899. Ч. 1. — С. 372-390.
 13. Харлампович К. В. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви / К.В. Харлампович. — Казань: Типо-литография Имп. Ун-та, 1898. — XIV, 524, LXII с.
 14. Харлампович К. В. Из церковных Архивов Ядринского уезда / К.В. Харлампович. — Казань: Типо-литография Имп. Ун-та, 1916. —12 с.
 15. Харлампович К. В. Иосиф Курцевич, архиепископ Суздальский, бывший епископ Владимирский и Брестский (1621 — 1624) / К.В. Харлампович // Волынские епархиальные ведомости. — 1900. — № 13-15; Окрема відбитка . — Почаев: Тип. Почаевской лавры, 1900. — 39 с.
 16. Харлампович К. В. Историко-археологические очерки церквей города Казани / К.В. Харлампович. — Вып. 1. — Казань, 1913. — Кн. 1. — [2], 45 с. Оттиск из «Известий по Казанской Епархии».
 17. Харлампович К. В. Йосиф Курцевич архиепископ суздальський и б. владимирский и брестський (1621-1642) / К.В. Харлампович. — Почаев, 1900. — 39 с.
 18. Харлампович К. В. К биографии митрополита Московского Филарета. 1914.
 19. Харлампович К. В. К вопросу о начале христианства в Херсонесе Таврическом / К.В. Харлампович // Христианское чтение. — 1908. — № 3. — С. 479-494.
 20. Харлампович К. В. К вопросу о просвещении на Руси в домонгольский период / К.В. Харлампович. — Львов: Галицко- русская матица, 1902. — 24 с.
 21. Харлампович К. В. К вопросу о сущности русского раскола старообрядства / К.В. Харлампович. — Казань: Типо лит. Имп. Ун-та, 1900. — 22 с. ; Отт. из «Учен. зап. Казан, ун-та». — 1900. —№ 12. —С. 133-152.
 22. Харлампович К. В. К истории борьбы с пьянством на Руси. 1915.
 23. Харлампович К. В. К истории западнорусского просвещения. Виленская братская школа в первые полвека ее существования / К.В. Харлампович // Литовские епархиальные ведомости. — 1897. — № 16-22; Вильна: Тип. Св.-дух. братства, 1897. — 67 с.
 24. Харлампович К. В. К истории церковной взаимности на Востоке в ХУШ в. / К.В. Харлампович // Журнал Министерства народного просвещения. — 1910. — № 9. — С. 60-92.
 25. Харлампович К. В. Краткий отчет о состоянии Гродненской мужской гимназии за 1891-92 г. / К.В. Харлампович. Гродна, 1893.
 26. Харлампович К. В. Листування запорозьких козаків із султаном / К.В. Харлампович // Записки Історичо-філологічного відділу Української академії наук. Кн. ІV. — С. 200-212; окрема відбитка [Б. м. і р.]. — 13 с.
 27. Харлампович К. В. Малоросійська пісня 1791 року (вірші, присвячені кн. Потьомкинові з збірника Молостовця в Казані) / К.В. Харлампович // Україна, 1925, кн. 3. — С 111.
 28. Харлампович К. В. Малороссийское влияние на великорусскую церковную жизнь / К.В. Харлампович. — Т. 1. — Казань: М. А. Голубев, 1914. — С. XXIV, 878, [23], LXVI с.
 29. Харлампович К. В. Материалы для истории Казанской духовной семинарии в XVIII в. / К.В. Харлампович. — Казань: Ти- по-лит. Имп. ун-та, 1903. — [2], 214 с.
 30. Харлампович К. В. Материалы исторические. Из церковних архивов Ядринского уезда / К.В. Харлампович. — Казань, 1916. —12 с.
 31. Харлампович К. В. Митрополит Московский Платон и Казанская духовная семинария / К.В. Харлампович // Русский архив. —1903. -№ 10.
 32. Харлампович К. В. Н. И. Ильминский и алтайская миссия / К.В. Харлампович. —Казань: Центр, тип., 1905. — 77 с.
 33. Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII — XVIII ст.) / К.В. Харлампович // Записки Історико- філологічного Відділу УАН. — К., 1929.- № 24. — 97 с.
 34. Харлампович К. В. Нариси з історії грецької колонії в Ніжині (XVII — XVIII ст.). — Нарис 2. Національний склад, професійна розбивка, статистичні дані / К.В. Харлампович // Греки в Ніжині. — К: Знання України, 2001. — С. 51-68.
 35. Харлампович К. В. Новая библиографическая находка. Переводная ст. кн. А. М. Курбского «От другие диалектики Иона Спанинбергера о силлогизме вытолковано» / К.В. Харлампович. — К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1900. — 16 с.
 36. Харлампович К. В. Новая библиографическая находка. Переводная статья кн. А. М. Курбского / К.В. Харлампович // Киевская старина. — 1900. — Т. 70. — №7/8. — Отд. 1. — С. 211-224.
 37. Харлампович К. В. О миссионерских переводах на инородческие языки. Письмо архимандрита Владимира, начальника Алтайской миссии, к Иркутскому архиепископу Вениамину / К.В. Харлампович. — Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1904. — 27 с.
 38. Харлампович К. В. О христианском просвещении инородцев Переписка архиеп. Вениамина Иркутского с Н. И. Ильминским. — [Казань, 1905]. — 38 с. / Предисл. К. Харлампович // Прил. к журн. «Православный собеседник». — 1905. — Ч. 2. июль/август.
 39. Харлампович К. В. О христианском просвещении инородцев: Переписка архиеп. Вениамина Иркутского с Н. И. Ильминским / [Сост.] К. Харлампович . — Казань:Типо- лит. Ун-та, 1904. — 40 с.
 40. Харлампович К. В. Острожская православная школа (историко-критический очерк) / К.В. Харлампович. — К.: Тип. Имп. Ун-та св. Владимира Н. Г. Корчак-Новицкого, 1897. — [2], 57 с.
 41. Харлампович К. В. Отчет Общества археологии, истории и этнографии за 1905 год, составленный секретарем К. В. Харламповичем. В отчете — Об учено-литературной деятельности Н. Я. Агапфонова с библиографией // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. — Т. 22. — Вып. 3. — 1906.
 42. Харлампович К. В. Отчет Общества археологии, истории и этнографии за 1906 год, составленный секретарем К. В. Харламповичем // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. — Т. 23. — Вып. 1. —1907.-С. 53-66.
 43. Харлампович К. В. Первая публичная библиотека в г. Казани / К.В. Харлампович. — Казань: Типо-лит. Имп. Казан, ун-та, 1908. — 12 с.; Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. — Т. 23. — Вып. 5. 1908. —С. 365-376.
 44. Харлампович К. В. Первые учителя Казанской семинарии / К.В. Харлампович. — Казань: Типо-лит. Ун-та, 1904. — 9 с.
 45. Харлампович К. В. Письма архимандрита Макария Глухарева, основателя Алтайской миссии: С биогр. очерком, портр ? видом и двумя факс. / Под ред. К. В. Харламповича //. Казань: Центр. Тип., 1905. — [2], 558 с.
 46. Харлампович К. В. Письма Вениамина, архиепископа Иркутского ([ум.] 1892), к Казанскому архиепископу Владимиру [ум.] 1897) / С предисл. и примеч. К. В. Харламповича. — М.: Императорское Общество истории и древностей росссийских при Московском университете, 1913. — 218 с.
 47. Харлампович К. В. Платон Миколайович Жукович (біографічний нарис) / К.В. Харлампович // Записки Історично- філологічного відділу. — 1925. — Кн. VI. — С. 247-258.
 48. Харлампович К. В. Просвітницька й благодійна діяльність Ніжинської грецької громади. — Нарис VI. / К.В. Харлампович // Записки історико-філологічного товариства Андрія Бі- лецького. — Вип. IV, кн. 1. — К. 2003. — С. 131-164.
 49. Харлампович К. В. Ртищевская школа / К.В. Харлампович // Богословский вестник. — 1913. — май. — С. 1-22.
 50. Харлампович К. В. Св. Иннокентий Иркутский / К.В. Харлампович // Православный собеседник. — 1905. — № 11. — С. 513-530.
 51. Харлампович К. В. Становище українців і білорусів у Польщі./ К.В. Харлампович // Червоний шлях. — 1928. — № 7.
 52. Харлампович К. В. Старообрядческие «свитки брачного сочетания». — Відбитка з «Богословского вестника», 1916. — С. 498-515.
 53. Харлампович К. В. Студенческое «народоправство» в Казанской академии в 1881-1887 годах / К.В. Харлампович. — Казань, [б.г.]. — С. 21-44.
 54. Харлампович К. В. Як судили гайдамаків в Ніжині 1751 р. / К.В. Харлампович // Україна. — 1929. — Кн. 33. — С. 38-46.

б) Доповіді

 1. Архимандрит Константин Борковский и его литературная деятельность (Доложено в О-ве археологии, истории и этнографии при Казан, ун-те.) — Казань: Центр. Тип., 1909. — 18 с.; Православный собеседник, 1909, № 11. — С. 695-612.
 2. Западнорусские церковные братства и их просветительная деятельность в конце XVI и начале XVII в.: Речь пред защитой диссертации «Западнорусские православные школы XVI и нач. XVII века, отношение их к инославным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви» 10 января 1896 г. — Вырезка. — С. 1-19. ; Отт. из: «Христианское чтение», 1899, вып. 2. — С. 372-395
 3. Известия И. Гмелина о Казани и о казанских инородцах (1733) (Доложено в собрании членов О-ва археологии, истории и этнографии при Казан, ун-те 10 ноября 1903 г.). — Казань: Типо-литография Имп. Ун-та, 1904. — [2], 26 с.; Оттиск из Известия О-ва археологии, истории и этнографии при Казан. ун-те. — 1903. — Т. 19. — Вып. 5/6. — С. 251-276.
 4. К вопросу о погребальных масках и куклах у западносибирских инородцев (Доложено в общем собрании 17 февраля 1908 г.) — Казань: Типо-литография Имп. Казан. Ун-та, 1908. — 11 с.
 5. Казанские новокрещенские школы: (К истории христианизации инородцев Казан, епархии в XVIII в. (Доложено в общ. собр. О-ва археологии, истории и этнографии 28 апр. 1903 г.). — Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1905. — [2], 91 с.; Отт. из «Изв. О-ва археологии, истории и этнографии при Имп. Казан, ун-те».— 1905. — Т. 21. — Вып. 1. — С. 1-91.
 6. Об изучении церковных древностей Казанского края (Доложено в общ. собр. Церк. ист.-археол. о-ва Казан, епархии 16 дек. 1908 г.) — Казань: Типо-лит. Имп. Казан.ун-та, 1909. — 14 с.
 7. П. П. Масловский и его переписка с Н. И. Ильминским: (Материалы для истории рус. миссии): (Доложено в заседаниях Церк. ист.-археол. о-ва Казан, епархии 16 нояб. 1906 г. и 16 янв. 1907 г.). — Казань: Типо-лит. Имп. ун-та, 1907. — 129 с.
 8. Похоронно-врачебная касса при Георгиевской церкви г. Казани (1810-1811): (К истории казан, обществ, взаимопомощи) (Доложено в общ. собр. Об-ва археологии, истории и этнографии при Имп. Казан, ун-те 14 мая 1909 г.). — Казань. Центр. Тип., 1911. — 16 с.

в) Некрологи

 1. Историк-художник (некролог проф. Казанской духовной академии П.В. Знаменского). — Казань, 1920. — 48 с.; Известия Северо-Вост. А. и Э. Ин-та. —Т.1. — С. 59-105.
 2. М. П. Петровский (некролог). — Казань: Типо-литография Имп. Ун-та, 1912. — 24 с.
 3. Памяти С. И. Кедрова. — Казань: Типо-лит. Имп.ун-та, 1915. — 4 с.
 4. Платон Миколайович Жукович / М.П. Петровский // Україна. — К., 1925. —Кн. 4.
 5. С. А. Нурминский: (некролог). — Казань: Типо-лит. Ун-та, 1915. — 2 с.; Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казан, ун-те. — Т. 29. — Вып. 1-3. 1915. — С.124-125.
 6. Светлой памяти Н. И. Ильминского (27 дек. 1891 г.). — Казань: Центр. Тип., 1916. — 4 с.


Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]