IEEE 754

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

IEEE 754 — широко розповсюджений стандарт формату представлення чисел з плаваючою комою, що використовується як у програмних реалізаціях арифметичних дій, так і в багатьох апаратних (CPU та FPU) реалізаціях. Багато компіляторів мов програмування використовують цей стандарт для зберігання чисел та виконання математичних операцій.

Cтандарт визначає формати і методи для арифметики з плаваючою комою в комп'ютерних системах - стандартні та розширені функції для чисел одинарної, подвійної, розширеної і розширюваної точності - і рекомендує формати для обміну даними[1]. Визначає виняткові ситуації та їх стандартну обробку.

Цей стандарт визначає:

 • Формати двійкових і десяткових даних з плаваючою комою, для обчислень та обміну даними.
 • Додавання, віднімання, множення, ділення, поєднане множення-додавання, знаходження квадратного кореня, порівняння та інші операції.
 • Перетворення між цілими форматами і форматами з плаваючою комою.
 • Перетворення між різними форматами з плаваючою комою.
 • Перетворення між форматами з плаваючою комою і зовнішніми поданнями - символьними послідовностями.
 • Виняткові ситуації в операціях з плаваючою комою та їх обробку, включаючи дані, які не є числами (NaNs).

Коротка історія[ред. | ред. код]

Стандарт IEEE 754 був розроблений робочою групою Floating-Point Working Group комітету стандартів Інституту інженерів з електротехніки та електроніки IEEE у 1985 році. Провідну роль у розробці стандарту відіграв професор Каліфорнійського університету в Берклі Вільям Кехен, якого часто називають "батьком плаваючої коми"[2].

Після 2000 року робоча група зайнялася удосконаленням існуючого стандарту IEEE Std 754-1985 з метою усунення недоліків, об'єднання його зі стандартом IEEE Std 854-1987 та доповнення новими можливостями[3]. Ця робота завершилася у 2008 році прийняттям нового стандарту IEEE Std 754-2008[1]. Пізніше цей стандарт був затверджений Міжнародною організацією зі стандартизації як ISO/IEC/IEEE 60559:2011[4].

Основні терміни[1][ред. | ред. код]

Основний формат (basic format) – одне із п’яти представлень чисел з плаваючою комою (три двійкових і два десяткових), визначених цим стандартом і призначених для арифметики.

Формат обміну (interchange format) – формат, що має визначене кодування фіксованої ширини, визначене цим стандартом.

Формат розширеної точності (extended precision format) – формат, який розширює основний формат, надаючи більшу точність і діапазон представлення чисел.

Формат розширюваної точності (extendable precision format) – формат з точністю і діапазоном, які визначаються користувачем.

Не число (not a number, NaN) – код, який не є чинним представленням жодного з чисел з плаваючою комою. Буває двох типів «тихе не число» та «сигнальне не число».

Тихе не число (quiet NaN, qNaN) – є результатом операції, який не є числом з плаваючою комою, хоча й не призводить до генерації виключень (наприклад, операції 0/0 або корінь з від’ємного числа дають NaN).

Сигнальне не число (signaling NaN, sNaN) – сигналізує про неприпустиме значення числа з плаваючою комою шляхом генерації виключення. Зазвичай сигналізує про неініціалізовані змінні.

Зміщений порядок (biased exponent) – сума порядку і зміщення (константи), обраного так, щоб усі порядки були невід’ємними.

Хвіст мантиси (trailing significand) – дробова частина нормалізованої мантиси (для двійкового представлення - усі біти мантиси, крім найстаршого).

Формати[ред. | ред. код]

Стандарт визначає формати чисел з плаваючою комою, які використовуються для представлення скінченної підмножини дійсних чисел. Формати характеризуються основою системи числення (radix або base), точністю (precision) і діапазоном значень порядку (range). Визначені конкретні кодування для двійкових і десяткових форматів.

Оновлений стандарт IEEE Std 754-2008 визначає два види форматів:

 • формати обміну, визначені як бітові послідовності фіксованої довжини, що дозволяють здійснювати обмін даними між різними платформами (за умови, що вирішені питання порядку слідування байтів);
 • формати розширеної і розширюваної точності, кодування яких точно не визначене, але може відповідати форматам обміну.

Формати обміну включають п'ять основних форматів фіксованого розміру:

 • три двійкових формати з кодами довжиною 32, 64 і 128 біт (binary32, binary64, binary128);
 • два десяткових формати з кодуваннями довжиною 64 і 128 біт (decimal64, decimal128).

Формати binary32 і binary64 відповідають форматам одинарної та подвійної точності стандарту IEEE 754-1985.

Параметри кодування чисел[ред. | ред. код]

Представлення даних з плаваючою комою включає:

 • трійку елементів (знак s, порядок e, мантиса m); в системі числення за основою b число з плаваючою комою має вигляд (−1)s × m × be;
 • дві нескінченності +∞, −∞;
 • два типи не чисел qNaN (тихе), sNaN (сигнальне).

Кодування переводить дані з плаваючою комою в бітову послідовність. Бітові послідовності NaN можуть містити ретроспективну діагностичну інформацію.

Числа з плаваючою комою представляються в заданому форматі за допомогою наступних параметрів:

 • основа b (2 або 10);
 • кількість цифр мантиси (точність) p;
 • максимальний порядок e = emax;
 • мінімальний порядок e = emin.

Для всіх форматів справедливо emin = 1 − emax.

Кодування двійкових даних[ред. | ред. код]

Дані з плаваючою комою у форматах обміну представляються k бітами за допомогою трьох полів:

 • 1-бітовий знак S;
 • w-бітовий зміщений порядок E = e + bias;
 • t-бітовий (t = p−1) хвіст мантиси T = d1d2...dp−1; ведучий біт мантиси d0, неявно закодований у зміщеному порядку E.
MSB   LSB
знак S порядок E хвіст мантиси T
1 біт w бітів t = p – 1 бітів

Для представлення у цьому форматі двійкове число спочатку нормалізується, тобто приводиться до такого вигляду, коли мантиса потрапляє в діапазон 1 ≤ m < 2. Таким чином ціла частина нормалізованої мантиси завжди дорівнює 1.

Знак додатних чисел кодується нулем, від’ємних одиницею. В поле порядку пишеться зміщений порядок – до порядку нормалізованого числа додається константа, таким чином всі порядки представляються додатними числами. В поле мантиси записується, т. зв. "хвіст" мантиси – всі дробові цифри мантиси (крім першої одиниці, яка є цілою частиною). Ціла частина мантиси в нормалізованому вигляді дорівнює 1 і не входить до коду числа. Це так звана прихована одиниця.

Приклад. 0,312510 = 0,01012 = 1,01 × 2-2. Для формату binary32 порядок зміщується на 127. E = –2 + 127 = 125 = 11111012. Мантиса записується без першої одиниці, тобто T = 01 (1,01 –1 = 0,01). Компоненти коду: знак – 0 (1 розряд), зміщений порядок – 01111101 (8 розрядів), хвіст мантиси 01000000000000000000000 (23 розряди).

Повний 32-бітний код 00111110101000000000000000000000. Кольором виділено поле порядку.

Зведена таблиця форматів IEEE Std 754-2008[ред. | ред. код]

Формат Назва Основа Цифр
мантиси
Десяткових
цифр
Бітів
порядку
Десяткове
E max
Зміщення
порядку
E min E max Примітки
binary16 Half precision 2 11 3.31 5 4.51 24−1 = 15 −14 +15 не основний
binary32 Single precision 2 24 7.22 8 38.23 27−1 = 127 −126 +127
binary64 Double precision 2 53 15.95 11 307.95 210−1 = 1023 −1022 +1023
binary128 Quadruple precision 2 113 34.02 15 4931.77 214−1 = 16383 −16382 +16383
decimal32 10 7 7 7.58 96 101 −95 +96 не основний
decimal64 10 16 16 9.58 384 398 −383 +384
decimal128 10 34 34 13.58 6144 6176 −6143 +6144

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]