PascalABC.NET

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

PascalABC.NET — це мова програмування Pascal нового покоління, що включає класичний Pascal, більшість можливостей мови Delphi, а також ряд власних розширень. Він реалізований на платформі Microsoft.NET і містить всі сучасні мовні засоби: класи, перевантаження операцій, інтерфейси, обробку винятків, узагальнені класи та підпрограми, збірку сміття, лямбда-вирази, засоби паралельного програмування.

PascalABC.NET — це також проста і потужна інтегроване середовище розробки, що підтримує технологію IntelliSense, що містить засоби автоформатування, вбудований відладчик і вбудований дизайнер форм. Крім того, консольний компілятор PascalABC.NET функціонує на Linux і MacOS під Mono.

Історія розвитку[ред. | ред. код]

У 2003 році на факультеті математики, механіки та комп'ютерних наук ПФУ було створене навчальне середовище програмування Pascal ABC. Система представляла собою інтегровану оболонку з вбудованим інтерпретатором мови програмування Pascal, близької до мови Delphi. Незважаючи на неповну реалізацію мови, вона стала вдалою заміною застарілій системі Turbo Pascal в первісному навчанні програмуванню. Як навчальну систему її використовували в багатьох регіонах СНД.

У каталозі Soft@Mail.ru програма Pascal ABC в 2006 році визнана програмою тижня.

У 2005—2006 роках система була повністю перероблена: змінена її архітектура — на повноцінний компілятор мови, близької до Delphi, з розширеннями, пов'язаними з платформою .NET. Нова система отримала назву PascalABC.NET.

У червні 2009 з'явилася перша стабільна версія PascalABC.NET 1.2.

У вересні 2009 з'явилася веб-середовище розробки WDE, що не вимагає установки PascalABC.NET на локальний комп'ютер і дозволяє запускати програми на PascalABC.NET безпосередньо з вікна браузера. Ключовою особливістю WDE є те, що програма запускається на сервері, а на клієнтський комп'ютер в інтерактивному режимі передаються лише дані вводу-виводу.

У серпні 2010 у WDE з'явилася можливість створювати прості графічні додатки. Веб-середовище розробки було закрите в жовтні 2017 року.

У серпні 2011 здійснено перехід на .NET 4.0 у версії 1.8.

У січні 2012 веб-середовище розробки WDE також була переведена на .NET 4.0 .

З травня 2012 у веб-середовище розробки додана підтримка компіляторів C# , VB.NET, IronPython і F#, у зв'язку з чим вона була перейменована в ProgrammingABC.NET WDE.

У лютому 2013 вийшла версія PascalABC.NET 2.0 з дизайнером форм.

15 травня 2013 вийшла версія 2.1 з англійської локалізацією інтерфейсу і повідомлень про помилки.

15 лютого 2014 вийшла версія PascalABC.NET 2.2. Багаторазово прискорено звернення до символів рядка на запис.

28 серпня 2015 вийшла версія PascalABC.NET 3.0. PascalABC.NET став вільним і поширюється під ліцензією LGPLv3.

12 лютого 2016 вийшла версія PascalABC.NET 3.1. З'явилися кортежі і зрізи, значно оновлена ​​стандартна бібліотека.

29 серпня 2016 вийшла версія PascalABC.NET 3.2. З'явилися оператори yield і yield sequence, оновлена стандартна бібліотека.

30 серпня 2017 вийшла версія PascalABC.NET 3.3. З'явилися стандартні модулі GraphWPF і Graph3D, оновлена стандартна бібліотека[1].

Особливості мови [ред. | ред. код]

Розширення мови Паскаль [ред. | ред. код]

 • Оператори += -= *= /=
 • Внутрішньоблокова декларація змінних
 • Декларація змінних в заголовку циклу for
 • Ініціалізація змінної при присвоєнні: VAR N: integer: = 10;
 • Автовизначення типу змінної при ініціалізації: VAR X: = 1;
 • Цикл foreach
 • Підпрограми зі змінним числом параметрів
 • Множини set на базі довільних типів Set Of Integer
 • Методи в записах
 • Можливість визначати методи як всередині, так і поза інтерфейсу класу або записи
 • Поряд зі стандартним, спрощений синтаксис модулів
 • Операція new для виклику конструктора класу
 • Ініціалізатор полів класів та записів
 • Перевантаження операторів
 • Статичні конструктори
 • Підтримка директив OpenMP

Особливості мови, пов'язані з платформою .NET [ред. | ред. код]

 • Всі типи — класи
 • Стандартний тип BigInteger
 • Двовимірні динамічні масиви
 • Інтерфейси .NET
 • Підключення просторів імен .NET в розділі uses
 • Узагальнені класи, інтерфейси, підпрограми та процедурні змінні
 • Автоматична збірка сміття для об'єктів
 • Атрибути
 • Методи розширення
 • Лямбда-функції(Анонімна функція)
 • Автоклас
 • Безіменні класи
 • Підтримка некерованого коду через external

Стандартні модулі [ред. | ред. код]

Оскільки в PascalABC.NET можна користуватися всіма бібліотеками платформи .NET, то стандартні модулі нечисленні і орієнтовані на навчання:

 • Модуль растрової графіки GraphABC
 • Модуль векторної графіки ABCObjects
 • Модуль FormsABC для створення простих віконних додатків без дизайнера форм
 • Модуль Arrays для введення-виведення-заповнення одновимірних і двовимірних динамічних масивів
 • Модуль Collections, що містить спрощені класи колекцій
 • Модулі виконавців Робот і креслярем(шкільна інформатика)

Приклади програм [ред. | ред. код]

Приклад 1. Використання методів розширення для програмування в функціональному стилі [ред. | ред. код]

var a: array of integer := (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19);

begin
 a.Println;
 //Поміняти місцями першу і другу половини масиву з парною кількістю елементів 
 Assert(a.Length mod 2 = 0);
 var n := a.Length div 2;
 a.Skip(n).Concat(a.Take(n)).Println; 
end.

Приклад 2. 100! [ред. | ред. код]

begin
 var p: BigInteger := 1;
 for var i:=1 to 100 do
  p := p * i;
 write(p);
end.

Приклад 3. Виведення всіх чисел Фібоначчі, менших 1000 [ред. | ред. код]

begin
 SeqWhile(1,1,(x,y)->x+y,x->x<1000).Print
end.

Приклад 4. Частотний словник слів у файлі [ред. | ред. код]

begin
 var d := new Dictionary<string,integer>;
 foreach var s in ReadLines('words.txt') do
  foreach var word in s.ToWords do
   d[word] := d.Get(word) + 1;
 d.Print(NewLine);
end.

Приклад 4а. Частотний словник слів у файлі. Рішення у функціональному стилі [ред. | ред. код]

begin
 ReadLines('words.txt').SelectMany(s->s.ToWords()).GroupBy(v->v).ToDictionary(x->x.Key,x->x.Count()).Print(NewLine);
end.

Приклад 5. Паралельне множення матриць з використанням директив OpenMP [ред. | ред. код]

uses Arrays;
 
procedure Mult(a,b,c: array [,] of real; n: integer);
begin
 {$omp parallel for}
 for var i:=0 to n-1 do
  for var j:=0 to n-1 do
  begin 
    var cc := 0.0;
    for var l:=0 to n-1 do
     cc += a[i,l]*b[l,j];
    c[i,j] := cc;  
  end;
end;
 
const n = 1000;
 
begin
 var a := Arrays.CreateRandomRealMatrix(n,n,1,1.1);
 var b := Arrays.CreateRandomRealMatrix(n,n,1,1.1);
 var c := new real[n,n];
 var d := Milliseconds;
 Mult(a,b,c,n);
 writeln((Milliseconds-d)/1000);
end.

Ліцензія [ред. | ред. код]

PascalABC.NET є безкоштовним (freeware) програмним забезпеченням, поширюваним під власною пропрієтарною ліцензією.

Див. також[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]