Object Pascal

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Object Pascal
Delphi's-like logo
Парадигма:імперативна, структурна, об'єктно-орієнтована
Творці:Ніклаус Вірт, Андерс Гейлсберг
Система типізації:статична і динамічна , строга, безпечна
Основні реалізації:Delphi (x86 та CLI), Oxygene (CLI), Free Pascal (x86, x86-64, PowerPC, ppc64, Sparc та ARM), Virtual Pascal (x86), TMT Pascal (x86), Turbo51 (Intel 8051)
Діалекти:Apple, Turbo Pascal, objfpc, Delphi, Delphi.NET, Oxygene
Під впливом від:Pascal, Smalltalk
Вплинула на:C#, Java

Object Pascal — об'єктно-орієнтована мова програмування, нащадок Pascal, більш відома як основна мова програмування середовища Delphi.

Історія назви[ред. | ред. код]

В 1986 році фірма Apple розробила об'єктне розширення мови програмування Pascal, яке стало називатися Object Pascal. В 1989 році компанія Borland внесла аналогічні зміни в систему Turbo Pascal 5.5, яка з цього моменту стає об'єктно-орієнтованою. З часом, в мову програмування Turbo Pascal вносяться нові зміни, що розширюють її об'єктно-орієнтовані можливості. В 1995 році на ринку з'являється Borland Delphi 1.0, мовою програмування якої стає Object Pascal на базі Turbo Pascal. Ця назва використовується і в наступних версіях Borland Delphi. Проте, з часом, сторонні розробники починають викориcтовувати цю назву для найменування власних версій Pascal. В 2001 році, в Delphi 6.0, компанія Borland відмовляється від назви Object Pascal і називає мову програмування, що використовується в Borland Delphi, мовою програмування Delphi.

Компілятори[ред. | ред. код]

Є багато компіляторів, більш чи менш сумісних з Delphi Object Pascal. Вони дозволяють будувати програми на Object Pascal для різноманітних платформ та підпадають під різні ліцензії. Компілятори, що заявлені як Object Pascal-сумісні, дуже часто намагаються бути сумісними із вихідними кодами Delphi.

Приклади програми «Hello, world!»[ред. | ред. код]

Object Pascal (Apple)[ред. | ред. код]

program ObjectPascalExample;
 
  type
   THelloWorld = object
     procedure Put;
   end;
 
  var
   HelloWorld: THelloWorld;

  procedure THelloWorld.Put;
  begin
   WriteLn('Hello, World!');
  end;
 
begin
  New(HelloWorld);
  HelloWorld.Put;
  Dispose(HelloWorld);
end.

Object Pascal (Turbo Pascal)[ред. | ред. код]

program ObjectPascalExample;
 
  type
   PHelloWorld = ^THelloWorld;
   THelloWorld = object
     procedure Put;
   end;

  var
   HelloWorld: PHelloWorld; { це вказівник на THelloWorld }

  procedure THelloWorld.Put;
  begin
   WriteLn('Hello, World!');
  end;

begin
  New(HelloWorld);
  HelloWorld^.Put;
  Dispose(HelloWorld);
end.

Object Pascal (Delphi та Free Pascal)[ред. | ред. код]

program ObjectPascalExample;

type
 THelloWorld = class
  procedure Put;
 end;

procedure THelloWorld.Put;
begin
 Writeln('Hello, World!');
end;

var
 HelloWorld: THelloWorld;        { це неявний вказівник }

begin
 HelloWorld := THelloWorld.Create;   { конструктор повертає вказівник }
 HelloWorld.Put;            
 HelloWorld.Free;            { розіменування вказівника}
end.

Object Pascal (Oxygene)[ред. | ред. код]

namespace ObjectPascalExample;

  interface

  type
   ConsoleApp = class
     class method Main
   end;

   THelloWorld = class
     method Put;
   end;

  implementation

  method THelloWorld.Put;
  begin
   Console.WriteLine('Hello, World!');
  end;

  class method ConsoleApp.Main;
  begin
   var HelloWorld := new THelloWorld;
   HelloWorld.Put;
  end;

end.

Службові слова[ред. | ред. код]

Службові слова призначені для написання команд.

and - i
array - масив
begin - початок
case - вибір
const - константа
div - ділення без остачі
do - виконати
downto - униз до
else - інакше
end - кінець
file - файл
for - для
function - функція
goto - перейти до
if - якщо
label - позначка
mod - остача
not - не
of - з
or - або
procedure - процедура
program - програма
record - запис
repeat - повторювати
then - то
while - доки


Типи змінних[ред. | ред. код]


Дані цілого типу:
byte — цілі дуже короткі (1 байт)
integer — цілі короткі (2 байти)
longint — цілі довгі (4 байти)


Дані дійсних типів
single — дійсні короткі (4 байти)
real — дійсні (6 байтів)
double — дійсні довгі (8 байтів)
extended — дійсні дуже довгі (12 байтів)


Текстові дані
string


Приклади циклів[ред. | ред. код]


Цикл for

 var
 i: Integer;
 begin
 for i:=1 to 5 do
  begin
  ShowMessage('Номер ' + IntToStr(i));
  end;
 end;


Цикл while

 var
 i:Integer;
 begin
 i:=1;
 while i < 6 do
  begin
  ShowMessage('Номер ' + IntToStr(i));
  inc(i);
  end;
 end;


Цикл з постумовою

 var
 s, n:Integer;
 begin
 s:=0; n:=1;
 repeat
  s:=s + n;
  n:=n + 1;
 until i > 10;
 ShowMessage(IntToStr(s));
 end;

Приклад функції[ред. | ред. код]


Напишемо просту функцію, якій дають довжину та перетин алюмінієвого дроту, і функція поверне нам опір цього дроту
де: R — опір дроту; p — питомий опір алюмінієвого дроту; l — довжина дроту; s — перетин дроту;

function R(l:Real; S:Real) : Real;
var
p:Real;
begin
p:=0.03; //питомий опір алюмінію
R:=(p * l) / S;  //Присвоюємо функції значення опору за формулою
end;

Виклик функції:
ShowMessage('Опір алюмінієвого дроту довжиною 100м і перетином 2мм квадратних буде ' + FloatToStr(R(100, 2)));

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Глинський Я. М. Інформатика — алгоритмізація і програмування. — Львів, 2005.

Посилання[ред. | ред. код]