Іванов Борис Олексійович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Борис Олексійович Іванов (нар. 22.12.1948) — український науковець, член-кореспондент Національної Академії Наук України, доктор фізико-математичних наук, професор.

Закiнчив фiзико-технiчний факультет Харкiвського державного унiверситету iм. М. Горького (1972). Пiсля закiнчення аспірантури в 1974 р. працював в Фiзико-Технiчногму Інститутi Низьких Температур, м. Харкiв на посадах мол.наук.спiвр. (1974–1978), ст. наук.спiвр. (1978–1983). Потiм працював в Iнститутi металофiзики НАН України, м. Київ, на посадах зав.лаб. (1983–1992), пров.наук.спiвр. (1992–1995). З 1995 р. працює в Iнститутi магнетизму НАН та Мiн. Освiти України, м. Київ на посаді гол. наук. співр. Кандидатську дисертацiю «О теории магнитных доменов» захистив у 1974 р. (наук. керiвник — акад. АН УРСР В. Г. Бар'яхтар). Докторську дисертацiю «Динамiчнi i топологiчнi солiтони в магнетиках» захищено в 1983 р. Під керівництвом Б. О. Іванова успішно захистили кандидатські диссертації 14 пошукачів (3 з них — доктори наук).

Читає лекцiї з курсiв Теоретична Механiка, Фiзика Твердого Тiла, Вибранi роздiли теоретичної фiзики та радiофiзики та Фiзика Магнетизму (студентам Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка).

Областi наукових дослiджень — солiтони у твердому тiлi, неодновимiрнi солiтони, теорiя магнiтних доменних структур, магнітна релаксація, макроскопічні квантові ефекти, магнітні наночастинки, надшвидка динаміка спінів у магнетиках.

Основні наукові результати[ред. | ред. код]

 • вперше запропоновано рiвняння σ-моделi для опису нелiнiйної динамiки антиферомагнетикiв; описано значну кiлькiсть експериментiв по руху доменних стінок в різноманітних магнітних матеріалах, зокрема, ортоферитах;
 • побудовано нерiвноважну термодинамiку солiтонного газу в одновимiрних магнiтних системах, близьких до точно iнтегровних; показано, що в точно iнтегровних системах затухання вiдсутнє, але з'являється аномальна (неенштейнiвська) дифузiя;
 • знайдено рiзноманiтнi стабiльнi статичнi та динамiчнi двовимiрнi локалiзованi магнiтні солiтони; дослiджено солiтонний внесок до термодинамічних властивостей магнетика;
 • побудовано неньютонові рівняння для опису динаміки магнітних вихорів; передбачена наявність аномально низької частоти і дублетної структури для спектру магнонів для магнітних частинок у вихровому стані, що згодом спостерігалося експериментально;
 • передбачено ефекти макроскопiчного квантового тунелювання, зокрема тунельна змiна топологiчного заряду для одновимiрних i двовимiрних солітонів (кінків і вихорів).

Автор 4 монографiй, 8 оглядових робіт і понад 200 праць у реферованих виданнях, входить до топ-100 найцитованіших вчених України.

Окремі монографії і оглядові роботи[ред. | ред. код]

 1. Б. А. Иванов. Мезоскопические антиферромагнетики: статика, динамика, квантовое туннелирование. ФНТ 31, 841–884 (2005)
 2. V.G.Bar'yakhtar, M.V.Chetkin, B.A.Ivanov and S.N.Gadetskii. Dynamics of topological magnetic solitons.Experiment and theory. Sprіnger Tracts іn Modern Physіcs., V.129, 185pp., Sprіnger-Verlag, 1994.
 3. V.G. Bar'yakhtar and B.A. Ivanov, Soliton thermodynamics of low-dimensional magnets, Sov. Sci. Rev. Sec. A. — Phys., ed. by I. Khalatnikov, Vol. 16, 192 pp, Elsevier, Amsterdam (1992).
 4. A.M. Kosevich, B.A. Ivanov and A.S. Kovalev, Magnetic solitons, Phys. Reports 194, 117–238 (1990).
 5. V.G.Bar'yakhtar, B.A.Іvanov.Modern magnetіsm.The prіmer. Moscow: Nauka, 1986.-176p.
 6. В. Г. Бар'яхтар, Б. А. Иванов. В мире магнитных доменов К.: Наукова думка, 1986.-160с.
 7. В. Г. Барьяхтар, Б. А. Иванов, М. В. Четкин. Динамика доменных границ в слабых ферромагнетиках. УФН 146, 417–458 (1985).
 8. А. М. Косевич, Б. А. Иванов, А. С. Ковалев. Нелинейные волны намагниченности. Динамические и топологические солитоны. К.: Наукова думка, 1983.-192с.

Член редколегiї енциклопедичного словника <Фiзика твердого тiла>, К.: Наукова Думка, 1996–1998, рецензент багатьох мiжнародних фiзичних журналiв.

Лауреат премiї НАН України iм. О. С. Давидова (2005) за цикл робiт «Вихрова динамiка магнетикiв» (разом з Д. Д. Шекою i О. С. Ковальовим).

Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року — за цикл наукових праць «Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища» (у складі колективу)[1]

Примітки[ред. | ред. код]