Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Інститут молекулярної біології і генетики
IMBG.gif
Основні дані
Засновано 1973
Приналежність Національна академія наук України
Контакт
Ключові особи Тукало Михайло Арсентійович (директор)
Адреса вул. Академіка Заболотного, 150
м. Київ 03680, Україна
Тел.: +380 44 526-11-69 (приймальня)
Факс: +380 44 526-07-59
Веб-сторінка imbg.org.ua

Історія[ред. | ред. код]

ІМБГ НАН України створено у 1973 році на базі Сектора молекулярної біології та генетики Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Академії наук УРСР. Сектором керував академік НАН України С. М. Гершензон. З 1973 по 2003 рік інститут очолював академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки, нині почесний директор ІМБГ НАН України Мацука Геннадій Харлампійович. З 2003 року директором інституту є академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки Єльська Ганна Валентинівна.

Сучасний стан[ред. | ред. код]

У штаті інституту 300 осіб, з яких 223 є науковими співробітниками. У 14 наукових відділах та 6 лабораторіях ІМБГ НАН України працюють фахівці з молекулярної біології, біохімії, біофізики, мікробіології, біотехнології, хімії та генетики — 8 членів НАН України, 28 докторів наук та 106 кандидатів наук за сприяння адміністративно-управлінського апарату, редакційно-видавничого відділу, наукової бібліотеки, відділу науково-технічної інформації, віварію, агрономічної служби, виробничо-допоміжного підрозділу.

Середній вік наукових співробітників інституту 46,2 роки.

Аспірантура ІМБГ налічує близько 20 аспірантів.

Інститут видає три наукові журнали: «Biopolymers and Cell», «Ukrainica Bioorganica Acta», «Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів» і один збірник  «Фактори експериментальної еволюції організмів».

Вчені інституту займаються викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах України таких як Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний університет Києво-Могилянська академія, Національному університеті харчових технологій, НТУУ Київський політехнічний інститут та Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Структура[ред. | ред. код]

 • Відділ регуляторних механізмів клітини

Рік заснування: 1969. Керівник: член-кор. НАН України, академік АМН України Кордюм В. А.

Лабораторія мікробної екології

Керівник — к.б.н., с.н.с. Козировська Н. О.

 • Відділ сигнальних систем клітини

Рік заснування: 1973. Керівник — д.б.н., проф. Філоненко В. В.

 • Відділ механізмів трансляції генетичної інформації

Рік заснування: 1978. Керівник — академік НАН України Єльська Г. В.

Лабораторія біомолекулярної електроніки

Керівник — член-кор. НАН України Солдаткін О. П.

Лабораторія біосинтезу білка

Керівник — д.б.н., проф. Негруцький Б. С.

 • Відділ молекулярної генетики

Рік заснування: 1978. Керівник: д.б.н., с.н.с. Телегєєв Г. Д.

 • Відділ генетики людини

Рік заснування: 1980. Керівник — д.б.н., проф. Лукаш Л. Л.

 • Відділ молекулярної онкогенетики

Рік заснування: 1982. Керівник — д.б.н., с.н.с. Кашуба В. І.

 • Лабораторія біосинтезу нуклеїнових кислот

Рік заснування: 1983. Керівник — к.б.н., с.н.с. Авдєєв С. С.

 • Відділ генетики клітинних популяцій

Рік заснування: 1989. Керівник — член-кор. НАН України Кунах В. А.

 • Відділ ензимології білкового синтезу

Рік заснування: 1989. Керівник — член-кор. НАН України Тукало М. А.

Група системної біології

Керівник — д.б.н., проф. Оболенська М. Ю.

Група молекулярної фармакології

Керівник — к.б.н., с.н.с. Ткачук З. Ю.

Лабораторія трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

Керівник — н.с. Хоменко І. І.

 • Відділ молекулярної та квантової біофізики

Рік заснування: 1990. Керівник — член-кор. НАН України Говорун Д. М.

Лабораторія інструментальних методів досліджень

Керівник — к.б.н., с.н.с. Блюм І. О.

 • Відділ функціональної геноміки

Рік заснування: 1992. Керівник — член-кор. НАН України Риндич А. В.

 • Відділ синтетичних біорегуляторів

Рік заснування: 1998. Керівник — д.х.н., с.н.с. Дубей І. Я.

 • Відділ білкової інженерії та біоінформатики

Рік заснування: 2001. Керівник — член-кор. НАН України Корнелюк О. І.

Група модифікації структури біологічно активних речовин

Керівник — к.м.н. доцент, Потопальський А. І.

 • Відділ геноміки людини

Рік заснування: 2002. Керівник — д.б.н., проф. Лівшиць Л. А.

 • Відділ біомедичної хімії

Рік заснування: 2003. Керівник — д.х.н., проф. Ярмолюк С. М.

Досягнення[ред. | ред. код]

За час існування в ІМБГ НАН України зареєстровано 2 наукових відкриття, отримано 280 авторських свідоцтв та патентів України. Вченими інституту опубліковано більше 5 562 наукових статей, з них більше ніж 1425 — в найповажніших зарубіжних журналах. Проведено більше 100 конференцій, з'їздів, наукових шкіл.

Станом на лютий 2017 року 100 вчених ІМБГ НАН України входять до наукометричної бази даних Scopus, маючи ненульовий індекс Гірша (показник впливовості науковця), 18 з них мають індекс Гірша більше 10 (посилання на «Бібліометрику української науки»). Інститут посідає II-ге місце в Україні за рейтингом Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського установ за кількістю вчених, індекс Гірша яких ≥ 30 (згідно наявних у Google Scholar бібліометричних портретів).

При інституті більше 40 років плідно працює спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальностями: молекулярна біологія, молекулярна генетика, біотехнологія.

Науковці інституту співпрацюють з 80 науковими організаціями далекого зарубіжжя та з багатьма організаціями держав пострадянського простору та України.

Рада молодих вчених ІМБГ НАН України за підтримки інституту проводить конференції молодих науковців, аспірантів та студентів з молекулярної біології і генетики.

21 липня 2003 року за вагомий внесок у розвиток наукових досліджень у галузі генної інженерії і терапії, створення і впровадження новітніх біотехнологій і лікарських засобів трудовий колектив інституту було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

19.03.20 повідомлено, що Інститут молекулярної біології і генетики НАН України (ІМБГ НАН України) розробив тест-систему для діагностики китайського коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19. [1]

Примітки[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]