Бурачек Віктор Романович

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Бурачек Віктор Романович (нар. 4 березня 1959, Славське, Сколівський район, Львівська область, УРСР) — український науковець, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Середню освіту отримав у середній школі с. Стрілецький Кут Кіцманського району Чернівецької області, яку закінчив у 1976 році з золотою медаллю. У 1976-1981 р.р. - студент фізичного факультету Чернівецького державного університету (нині — Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича). З 1981 по 2001 роки - аспірант та науковий співробітник кафедри напівпровідникових матеріалів ЧДУ. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Вплив ізовалентних домішок на фізичні властивості телуриду кадмію".

З 2001 по 2006 р.р. - завідувач кафедри вищої математики та комп'ютерної техніки Буковинського державного фінансово-економічного інституту (після перейменування - Буковинської державної фінансової академії).

У 2006-2007 навчальному році – доцент кафедри фізико-математичних і природничих дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет».

З 2007 року - викладач кафедри інформаційних систем і мереж (після перейменування - кафедри економічної кібернетики та міжнародних економічних відносин) Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. В період з 2009 по 2014 роки - завідувач кафедри вищої математики та інженерно-технічних дисциплін.

Автор понад 130 наукових та науково-методичних робіт. Коло дослідницьких інтересів - педагогіка вищої школи та моделювання процесів різної природи.

Починаючи з 1989 року і донині, Бурачек В.Р. - активний учасник народної чоловічої хорової капели "Дзвін" викладачів і співробітників Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Автор кількох пісень.

Монографії та посібники[ред.ред. код]

 • Термостимульована релаксація як метод дослідження широкозонних напівпровідників: навч. посіб. / В. Р. Бурачек, П. П. Бейсюк; Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 1999. — 63 с.
 • Оптичні і фотоелектричні властивості напівпровідників: навч. посіб. / А. В. Савицький, В. Р. Бурачек. — Чернівці: Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, 1999. Ч. 1., 1999. — 100 с.
 • Оптичні та фотоелектричні властивості напівпровідників: навч. посіб. / А. В. Савицький, В. Р. Бурачек. — Чернівці: Чернівецький держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, 2000. Ч. 2., 2000. — 94 с.
 • Термостимулированная релаксация как метод исследования широкозонных полупроводников : монография / А. С. Адонин, П. П. Бейсюк, В. Р. Бурачек и др. – М.: "Техника-Про", 2000. – 96 с.
 • Фотопровідність напівпровідників: навч. посібник / А. В. Савицький, В. Р. Бурачек; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці: Рута, 2002. — 92 с.
 • В.Р.Бурачек. Основи математичного програмування для економістів: Навчальний посібник. – Чернівці, БДФЕІ, 2002. – 80 с.
 • Основи теорії ймовірностей і математичної статистики для економістів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Р. Бурачек. — Чернівці: Букрек, 2005. — 152 с.
 • Бурачек В.Р., Косяченко С.В. Моделювання економічних систем. Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – 180 с.
 • Бурачек В. Р. Транспортна інфраструктура як важливий фактор розвитку екотуризму // Екологічний виклик сучасному глобальному світу в економічному вимірі: колективна монографія / за ред. С.Д.Лучик. – Чернівці: ВІЦ «Місто», 2016. – С. 271-278.
 • Бурачек В. Р. Оптимізація спектру інформаційних засобів супроводу навчального процесу у вищій школі // Моделювання в освіті. Стан. Проблеми. Перспективи: Монографія / за заг. ред. Соловйова В.М. – Черкаси : Брама, 2017. – С.192-204.

Основні наукові публікації[ред.ред. код]

 • А.В.Савицкий, В.Р.Бурачек, К.С.Ульяницкий, М.Е.Кормыш. Влияние легирования некоторыми примесями на оптические свойства монокристаллов CdTe в области прозрачности // Журнал прикладной спектроскопии, 1986, 44, №3, с.462-465.
 • П.П.Бейсюк, И.И.Блиско, В.Р.Бурачек, Н.И.Руснак. Устройство для изготовления гранул. Авторское свидетельство СССР №1517991 от 01.07.1989 г.
 • V.R.Burachek, P.P.Beysyuk. On possible behaviour of isovalent dopants in cadmium telluride crystal lattices // Functional Materials, 1997, 4, №2, p.308-309.
 • A.V.Savitsky, O.A.Parfenyuk, M.I.Ilashchuk, P.M.Fochouk, V.R.Burachek. Associates formation in CdTe at high levels of native point defects // Journal Crystal Growth, 1998, v.184/185, №2, p.1155-1159.
 • A.V.Savitsky, M.I.Ilashchuk, O.A.Parfenyuk, R.D.Ivanchuk, D.D.Ivanchuk, K.S.Ulyanytsky, V.R.Burachek. Improvement of quality of Cd1-xMnxTe crystals by special annealing // Journal Crystal Growth, 1998, v.192, №1-2, р.196-199.
 • A.V.Savitsky, V.R.Burachek, O.A.Parfenyuk, M.I.Ilashchuk, K.S.Ulyanitsky. New optical materials for IR-technique based on cadmium telluride // Proceedings of SPIE, 1999, v.3890, p.430-437.
 • A.V.Savitsky, M.I.Ilashchuk, O.A.Parfenyuk, K.S.Ulyanytsky, V.R.Burachek, R.Ciach, Z.Swiątek, Z.Kuznicki. Thermostability of physical properties of cadmium telluride crystals // Thin Solid Films, 2000, v.361/362, №2, р.203-207.
 • В.Р.Бурачек, М.В.Зорій, А.В.Савицький. Виготовлення фоточутливих плівок CdTe і дослідження їх характеристик // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.79: Фізика. Електроніка. – Чернівці, 2000. – С. 53-55.
 • P.М.Gorley, О.А.Parfenyuk, М.І.Ilashchuk, K.S.Ulyanytsky, V.R.Burachek. Electric and photoelectric properties of CdTe:V crystals // Photoelectronics, 2001, № 10, с. 95-97.
 • В.Р.Бурачек. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення підприємництва в регіоні // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного інституту: Збірник наукових праць. Вип. 4: Економічні науки. – Чернівці, 2003. – С.326-329.
 • П.Н.Горлей, О.А.Парфенюк, М.И.Илащук, К.С.Ульяницкий, В.Р.Бурачек, С.Н.Чупыра. Фотоактивированные центры в теллуриде кадмия, легированном германием, оловом, свинцом // Неорганические материалы, 2003, 39, №11, с.1-5.
 • В.Р.Бурачек. Банківські системи України та Молдови: спільні риси та відмінності // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С.35-39.
 • А.В.Савицький, В.Р.Бурачек. Проблеми і перспективи інформаційного забезпечення розвитку бізнесу в регіоні // Науковий вісник Буковинського університету: Збірник наукових праць. Вип. 3: Економічні науки. – Чернівці, 2006. – С.185-191.
 • Бурачек В.Р. Моделювання кредитного ризику комерційного банку (на прикладі Укрексімбанку) / Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. IV. Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С.409-415.
 • Бурачек В.Р., Пепеля В.Д. Розвиток туристичного потенціалу Чернівецької області: реалії та перспективи / Вісник ЧТЕІ. Вип. І-ІІ. Економічні науки. - Чернівці, 2017.

Основні науково-методичні публікації[ред.ред. код]

 • В.Р.Бурачек. Роль дисциплін математично-інформаційного циклу у підготовці фахівців фінансової галузі // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – С.59-62.
 • Лабораторний практикум з математично-економічного моделювання (напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» професійного спрямування 030502 «Економічна кібернетика») / Укл. В.Р.Бурачек. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 71 с.
 • Бурачек В.Р., Валецька Т.М. Про дистанційне навчання в ЧТЕІ КНТЕУ // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск І. – Кривий Ріг: Видавничий дім НМетАУ, 2010. – С.29-33.
 • Бурачек В.Р. Проблеми та переваги дистанційного навчання при викладанні дисциплін математичного циклу / Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. – С.29-34.
 • Бурачек В.Р., Готинчан І.З. Актуальні проблеми викладання та оцінювання знань студентів-економістів з дисциплін математичного циклу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.199-202.
 • Навчально-методичний комплекс дисципліни «Математика для економістів»: дистанційний курс / В.П.Лавренчук, В.Р.Бурачек, І.З.Готинчан, І.І.Дрінь, А.Р.Семчук. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 362 с.
 • Остапов С.Е., Бурачек В.Р. Інформаційні системи і технології в управлінні: лабораторний практикум. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. – 38 с.
 • Бурачек В.Р. Оптимізація спектру інформаційних засобів супроводу навчального процесу у вищій школі // Новітні комп’ютерні технології : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017. – Том XV. – С. 119-123.

Посилання[ред.ред. код]