Кольорові метали

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кольоро́ві мета́ли — це промислова назва всіх металів, крім заліза та елементів його групи. Зазвичай ознакою кольорового металу був його специфічний колір, відмінний від темно-сірого, наприклад, білий (алюміній, срібло), жовтий (золото), червоний (мідь) тощо.

Кольорові метали, такі, як мідь а також олово, свинець почали застосовувати раніше від заліза і його сплавів, початок їх застосування належить до «бронзової доби».

Властивості кольорових металів визначаються особливістю їхньої атомної будови. Установлена чітко виражена періодична залежність багатьох властивостей елементів від їхнього атомного номера.

Характеристики[ред. | ред. код]

Характеристики кольорових металів та сплавів[1]
Назва матеріалів Густина, кг/м³ Температура плавлення, °С Питомий опір при 20°С,
Ом·мм²/м
Алюміній 2 700 660 0,027—0,030
Бронза 8 800—8 900 890—1 050 0,02—0,05
Вольфрам 18 000—19 300 3 370—3 400 0,053—0,055
Латунь 8 400—8 700 900—960 0,03—0,08
Мідь 8 700—8 900 1 080 0,0175—0,018
Нікель 8 800—8 900 1 450 0,068—0,072
Олово 7 300 232 0,012
Платина 21 450 1 755 0,096—0,10
Свинець 11 340 327 0,217—0,227
Срібло 10 500 960 0,015—0,016
Цинк 6 900—7 100 420 0,054—0,063
Ніхром 8 200 1 360 (1 000)[2] 1,10
Фехраль 7 600 1 450 (850) 1,20
Константан 8 800 1 270 (500) 0,50
Манганін 8 300 940 (300) 0,46
Нейзильбер 8 400 1 050 (250) 0,35

Класифікація за фізико-хімічними властивостями[ред. | ред. код]

Легкі та важкі метали

Кольорові метали і сплави умовно підрозділяють на легкі і важкі. До легких належать метали, у яких густина не перевищує 5 г/см³: магній, берилій, алюміній, титан і ін. (найлегший метал — літій — 0,536 г/см³). До важких належать метали, у яких щільність перевищує 5 г/см³. Найважчими елементами є осмій (22,48 г/см³), іридій (22,46 г/см³), золото і вольфрам (19,3 г/см³).

Класифікація за температурою плавлення

Кольорові метали підрозділяють також за температурою плавлення. Легкоплавкі мають Тпл. до 600 °C (цинк, свинець, кадмій, бісмут, олово й ін.). Середню Тпл. (600 — 1600 °C) має мідь. Тугоплавкими вважаються метали, що плавляться при температурах вище 1 600 °C — титан, хром, ванадій, цирконій і ін.

Міцнісні характеристики

Серед кольорових металів є маломіцні, з границею міцності при розтягу σв < 50 МПа (олово, свинець, бісмут, кадмій). Практично всі метали, що є основою сучасних конструкційних сплавів (алюміній, магній, мідь, цинк, нікель та інші) мають σв до 500 МПа.

За пластичністю кольорові метали поділяють на пластичні з відносним подовженням, δ, понад 3 — 5 % і крихкі. Більше кольорових металів є пластичними. До крихких металів належать бісмут, стибій, марганець. Пластичність металів суттєво залежить від концентрації в них природних домішок. Чим чистішим є метал, тим він має більшу пластичність.

Електропровідність

Більшість кольорових металів мають високу електропровідність (срібло, мідь, золото, алюміній).

Корозійна стійкість

Корозієстійкими є золото, хром, ніобій, тантал, свинець. Кольорові метали є дорогими.

Часто з кольорових металів умовно виділяють такі групи:

Характеристика кольорових металів та сплавів[3][ред. | ред. код]

Фізико-хімічні характеристики
№№ груп та підгруп Назва групи (підгрупи) Кількість елементів Елементи Густина, кг/м³ Температура плавлення, °С Тепловий ефект утворення нижчого оксиду, кДж/моль, O2 Кларк. % мас.
I 1 Важкі основи 5 Ni, Cu, Zn, Sn, Pb 7,3...11,3
Sn  Pb
232...1455
Sn  Ni
6·10-4 2·10-2
Sn   Zn
I 2 Важкі малі 6 Co, As, Cd, Sb, Hg, Bi 5,7...13,6
As  Hg
-39...1493
Hg  Co
7·10-6 5·10-4
Hg   As
II Легкі 8 Na, Mg, Al, K, Ca, Ti, Sr, Ba 0,9...4,3
K  Ti
63...1677
K  Ti
4·10-2 8,8·102
Sr   Al
III Благородні 8 Ru, Rh, Pd, Ag, Os, Ir, Pt, Au 10,5...29,5
Ag  Os
962...3000
Ag  Os
5·10-7 2·10-5
Au   Pt
IV 1 Рідкісні тугоплавкі 8 V, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W, Re 6,1...21
V  Re
2125...3420
Zr  W
1·10-2 2·10-2
Re   Zr
IV 2 Рідкісні розсіяні 6 Ga, Ge, Se, In, Te, Tl 4,4...11,9
Se  Tl
30...936
Ga  Ge
1·10-4 1,5·10-3
Te   Ga
IV 3 Рідкісні легкі 4 Li, Be, Rb, Cs 0,5...1,9
Li  Cs
29...1285
Rb  Be
6·10-4 3·10-2
Be   Rb
IV 4 Рідкісноземельні 17 Sc, Y, La
лантаноїди
3,0...6,8
Sc  Ce
804...1525
Ce  Y
<10-7 2,8·10-2
Лант. Y
IV 5 Радіоактивні 24 Tc, Po, Fr, Ra, Ac, Th, U, зауранові 6,0...19,1
Ra  U
15...1750
Fr  Th
24мг 8·10-4
Fr   Th
Чорні 3 Cr, Mn, Fe 7,2...7,9
Fe
1244...1890
Mn  Cr
2·10-2 5,1·105
Cr  Fe
Кремній 1 Si 2,3 1423 880 27,6

Класифікація за призначенням[ред. | ред. код]

За промисловим призначенням та використанням кольорові метали і їх сплави розділяють на дві групи:

Конструкційні матеріали

До конструкційних належать кольорові метали і сплави, що використовуються для виготовлення різних деталей, вузлів машин і конструкцій. До них належать більшість сплавів на основі міді, алюмінію, магнію, титану тощо:

 • матеріали з особливими технологічними властивостями (сплави на основі міді — латуні і бронзи);
 • матеріали з малою густиною (сплави на основі алюмінію і магнію);
 • матеріали з високою питомою міцністю (титан, берилій і сплави на їх основі);
 • антифрикційні матеріали — підшипникові сплави (бабіти та ін.);
 • матеріали, стійкі до впливу температури і робочого середовища — корозієстійкі (срібло, золото, платина та ін.), жаротривкі, жароміцні, холодотривкі, радіаційно-тривкі матеріали та ін.
Матеріали з особливими фізичними властивостями

До кольорових металів і сплавів з особливими фізичними властивостями належать:

 • матеріали з особливими електричними властивостями — з високою електропровідністю, з високим електричним опором для нагрівальних елементів і реостатів, припої, напівпровідникові матеріали;
 • матеріали з особливими магнітними властивостями;
 • матеріали з особливими тепловими властивостями.

З урахуванням того, що один і той самий метал часто є основою сплавів різного призначення, поширеною є класифікація металевих сплавів за основним металом. Найбільше застосування в техніці відповідно до цієї класифікаційної ознаки знаходять наступні матеріали:

Примітки[ред. | ред. код]

 1. Карягин А. Г. Материалы для электромонтажных работ. — 2-е изд., перераб. — М.: Энергоиздат, 1981. —64 с., ил.— (Б-ка электромонтера; Вып. 520).
 2. У дужках наведена найбільша робоча температура сплавів з більшим питомим опором.
 3. Рабінович О. В. Металургія кольорових металів. — Дніпропетровськ.: НМетАУ, Журфонд 2009. —154 с.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

 • Смирнов В. А, Бредихин В. Н., Шевелев А. И. Обогащение руд и отходов цветных металлов / Монография. — Донецк: Издат. дом Кальмиус, 2008. — 500 с.
 • Лившиц Б. Г., Крапошин В. С., Линецкий Я. Л. Физические свойства металлов и сплавов. — М.: Металлургия. — 1980. — 316 с.
 • Лахтин Ю. М., Леонтьева В. П. Материаловедение. — М.: Машиностроение. — 1980. — 493 с.
 • Колачев Б. А., Ливанов В. А., Елагин В. И. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов. — М.: Металлургия. — 1981. — 414 с.
 • Смирнов В. О. Металургія кольорових металів. Збагачення руд кольорових металів: [підручник] / В. О. Смирнов, В. М. Бредіхін, М. О. Маняк ; за ред. І. Ф. Червоного. — Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2008. — Ч. 2. — 322 с.

Література[ред. | ред. код]

 • Кольорові метали та сплави : навч. посіб. Ч.1. Мідь та мідні сплави / Л.І. Богун, Е.І. Плешаков, С.Г. Швачко, Т.Л. Тепла; за заг. ред. З. Дурягіної. – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 124 с. – ISBN 966-941-051-1.

Посилання[ред. | ред. код]