Науковий вісник Полісся

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Науковий економічний журнал Науковий вісник Полісся

«Науковий вісник Полісся» — науковий економічний журнал.

Журнал був заснований Чернігівським національним технологічним університетом в 2015, успадкувавши права журналу «Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління».

Реєстрація[ред. | ред. код]

«Науковий вісник Полісся» є рецензованим науковим виданням з відкритим доступом та офіційно зареєстрованим як засіб масової інформації (Свідоцтво про реєстрацію Серія КВ № 21188-10988ПР від 03.02.2015 р.). Міжнародним центром періодичних видань (ISSN International Centre, Париж) видання зараховано до міжнародного реєстру періодичних засобів масової інформації з числовим кодом міжнародної ідентифікації: ISSN 2410-9576 (Print) ISSN 2412—2394 (Online) Науковий журнал «Науковий вісник Полісся» включено до «Переліку наукових фахових видань України», в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.)

Мета[ред. | ред. код]

Журнал публікує наукові статті, які висвітлюють актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Статті журналу містять інформацію, де обговорюються найбільш актуальні проблеми сучасного економічного розвитку та результати фундаментальних досліджень у різних галузях знань економіки і управління. При публікації робіт, редакція журналу керується принципами ліцензії Creative Commons «Attribution-NonCommercial» («Із зазначенням авторства — Некомерційна») 4.0 Всесвітня. Метою журналу є поширення знання економічного характеру. Журнал адресований науковим працівникам, викладачам, аспірантам, студентам та практикам. Журнал має періодичність видання 4 рази на рік. Видається трьома мовами: українська, російська та англійська.

Наукометричні бази даних[ред. | ред. код]

Журнал зареєстровано, реферується та індексується у наступних міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах:

індекс цитування ESCI у Web of Science (Thomson Reuters)http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2410-9576; Міжнародний центр періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж);

Ulrichsweb™ Global Serials Directory;

Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?user=3ovnBYsAAAAJ&hl=ru; РІНЦ http://elibrary.ru/title_about.asp?id=54744;

Index Copernicus http://journals.indexcopernicus.com/++,p24782891,3.html;

Українська науково-освітня телекомунікаційна мережа УРАН http://journals.uran.ua/nvp_chntu/issue/archive;

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=nvp;

реферативна база даних «Україніка наукова».

Див. також[ред. | ред. код]

•Проблеми і перспективи економіки та управління http://ppeu.stu.cn.ua

•Технічні науки та технології http://tst.stu.cn.ua

Чернігівський науковий часопис. Економіка і управління http://chasopis.geci.stu.cn.ua

•Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія: збірник наукових праць http://psw.stu.cn.ua

•Актуальні проблеми юридичної науки та практики http://apj.stu.cn.ua

•Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток (науковий журнал) http://pa.stu.cn.ua/about.html

Джерела[ред. | ред. код]

http://nvp.stu.cn.ua/

Посилання[ред. | ред. код]

Чернігівський національний технологічний університет

Економіка