Імуносупресія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Імуносупре́сія, або імунодепре́сія — ослаблення імунітету з тієї або іншої причини. Іммуносупресія буває фізіологічною (необхідною в певних ситуаціях для організму), патологічною (при різних хворобах і патологічних станах) і штучною, викликаною прийомом ряду імуносупресивних препаратів або іонізуючого випромінювання.

Фізіологічна імуносупресія виникає при вагітності. Вона необхідна для запобігання імунологічного відторгнення ембріона, який є, по суті, генетично й імунологічно наполовину чужорідним трансплантантом в матці вагітної жінки.

Патологічна іммуносупресія виникає перш за все при різних станах природженого і/або придбаного імунодефіциту, зокрема при інфікуванні ВІЛ, при променевій хворобі та ін.

Штучна імуносупресія застосовується при лікуванні автоімунних хвороб, при трансплантації органів і тканин та ін. Штучна імуносупресія створюється прийомом медичних препаратів : глюкокортикоїдів, циклоспорину А, цитостатичних агентів типу метотрексату, меркаптопуріну, циклофосфаміду, азатіопріну та ін., або введенням анти-лімфоцитарної сироватки.

Також у фармакології виділена окрема група медичних препаратів, які чинять пригнічуючу дію на імунітет - імунодепресанти.

Імуносупресія при вагітності[ред. | ред. код]

Зміни в імунній системі матері при вагітності в першу чергу спрямовані на забезпечення розвитку антигенно-чужорідного плода, який є алотрансплантатом для організму матері. Ключовим моментом у розвитку нормальної вагітності вважається розпізнавання чужорідних антигенів зародка, кодованих генами головного (великого) комплексу (локусу) гістосумісності.

Зміни, що відбуваються до 16 тижнів вагітності, спрямовані на створення сприятливого імунного фону для імплантації плодового яйця, росту і розвитку плаценти, а також органогенезу плода. Імунокомпетентні клітини репродуктивної системи і регіонарних лімфатичних вузлів, реагуючи на ембріон, забезпечують місцевий імунітет матки при вагітності. Одночасно відбувається розвиток загальних, системних імунних реакцій.

При розпізнаванні антигенів плода антиген-розпізнаваючі материнські клітини, якими є Т- і В-лімфоцити, сенсибілізуються по відношенню до представлених у плода батьківських антигенів. Однак при фізіологічному перебігу вагітності в материнському організмі цієї реакції не відбувається, так як паралельно розвиваються імунні механізми, що обмежують активність сенсибілізованих клітин і спрямовані на придушення ефекторної ланки імунітету до батьківських аллоантигенів плоду. Клітинним реакціям, спрямованим на відторгнення плоду, перешкоджають підвищення активності супресорних лімфоцитів і поява «блокуючих» антитіл.

Розчинні фактори, що визначають феномен сироваткової супресії імунної відповіді аутологічних лімфоцитів, є блокуючими. Поступаючи в кров, вони викликають різні імуносупресивні ефекти на різних стадіях розвитку вагітності. Блокуючі антитіла не викликають патологічних змін в плаценті і у плода, так як не потрапляють до плоду і не циркулюють в його крові. У разі зниження в крові вагітних змісту «блокуючих» чинників вагітність може пре-рватися.

Перебудова лімфоїдних органів при вагітності супроводжується мобілізацією супресорних клітин. У крові вагітних циркулюють гуморальні «блокуючі» чинники і супресорні лімфоцити, неспецифически пригнічують розпізнавання алогенних клітин. Супресорні лімфоцити виявляються в крові жінок починаючи з 5—8 тижнів вагітності.

При вагітності змінюється співвідношення регуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів у бік супрессии: збільшується кількість Т-супресорів і зменшується кількість Т-хелперів.

У вагітних відзначається пригнічення функціональної активності лімфоцитів. Супрессорная активність лімфоцитів у жінок з фізіологічним перебігом вагітності найбільш виражена в I і II триместрах і нижче в III триместрі.

Пригнічення специфічних імунних реакцій у вагітної частково компенсується посиленням факторів неспецифічного захисту організму.

Відбувається активація системи фагоцитів, посилення хемілюмінесцентного відповіді нейтрофілів і моноцитів. Збільшення продукції активних форм кисню у вагітних сприяє противоинфекционной захисті.

Плацента відіграє важливу роль у забезпеченні імунологічної толерантності матері до плоду, виконуючи функцію імунорегуляторного бар'єру. Плацента продукує різні активні речовини (гормони, лімфокіни), які пригнічують антігенраспознающіх функцію Т-лімфоцитів і генерацію цитолитических Т-лімфоцитів. Крім того, в плаценті концентруються супресорні клітини і фіксуються аллоімунні комплекси.

Функціонування плаценти як імунологічного бар'єру обумовлено локальними імунорегуляторні реакціями на кордоні мати - плід завдяки наявності антигенів гістосумісності.

Материнські HLA-антитіла, зв'язавшись з антигенами, фіксуються на плаценті, що не дозволяє їм потрапляти в кровотік плоду.

Рецептори, локалізовані в основному на мембранах синцитіотрофобласту, пов'язують материнські антитіла, сприяючи їх транспорту до плоду і створенню у нього пасивного імунітету. Розташовані в стромі плаценти рецептори при зв'язуванні комплексів антиген - антитіло захищають плід від небезпечних ІК. Фіксація антитіл на плаценті інгібує активність цитотоксичних лімфоцитів.

Відсутність реакцій, спрямованих на відторгнення плоду, пов'язують зі здатністю клітин трофобласта регулювати експресію генів 1-го класу і пригнічувати експресію генів 2-го класу комплексу гістосумісності. Експресія антигенів 2-го класу комплексу гістосумісності становить небезпеку для розвитку вагітності.

У трофобласті з самих ранніх термінів вагітності виробляється безліч імунологічно активних речовин. Вони надають більшою мірою локальну, ніж системну, імуносупресію. Функціональна активність імунокомпетентних клітин, зокрема присутніх в плаценті, обумовлюється секрецією ними цитокінів - медіаторів міжклітинної взаємодії, продукує у відповідь на антигенні або мітогеном впливу, і експресією на мембранах клітин рецепторів, що відповідають на продуковані білки. Рівень секреції ІЛ-1, з якого починається процес продукції імунорегуляторних цитокінів, при фізіологічному перебігу вагітності змінюється в критичні періоди розвитку плода. Відзначено зниження продукції ІЛ-1 в терміни 7—8 і 12—16 тижнів вагітності і збільшення в терміни 6—8, 18—25 і 38—40 тижнів вагітності.

Важлива роль у запобіганні відторгнення плоду надається імуносупресивних білку ТУ6. Цей білок викликає антіпроліфератівний ендокринний ефект і викликає апоптоз клітин, його експрессірующіх. Мембранна форма цього білка включається в процеси апоптозу, а розчинна форма підтримує імунну супрессию і толерантність за допомогою цітокіноподобной активності.

Одним з найважливіших медіаторів при вагітності є ІЛ-2, який необхідний для нормального перебігу процесів, пов'язаних з плацентацією, оскільки бере участь у дозріванні та функціонуванні клітин трофобласта. Достовірне зниження експресії рецепторів до ІЛ-2 (без порушення продукції самого ІЛ-2) зареєстровано в I триместрі вагітності.

До числа імуносупресивних поліпептидів, що продукуються клітинами репродуктивної системи, відноситься фактор некрозу пухлини (ФНП), який виявляється у великих кількостях в період раннього органогенезу.

Таким чином, в зміни імунної системи, що виникають в організмі вагітної, залучається як клітинну, так і гуморальну її ланка. Можуть змінюватися кількісні показники імунокомпетентних клітин і їх функціональні властивості, активуються супресорні механізми, продукуються «блокуючі» чинники.

Серед чинників, що забезпечують імунологічний захист плода і нормальний перебіг вагітності, значну роль відіграють фібриноїдних і сіалових шари, які регулюють процеси переходу антитіл до внутрішніх структур плаценти, що перешкоджає інвазії цитотоксичних Т-клітин.

У найбільш ранні терміни після запліднення плодове яйце починає виробляти фактор ранньої вагітності, регулюючий процес імплантації бластоцисти і володіє імуносупресивної дії.

У системній супрессии імунітету бере участь ряд гормонів, рівні яких під час вагітності значно підвищені.

Хоріонічний гонадотропін (ХГ) володіє імуносупресивними властивостями відносно проліферації лімфоцитів. Крім того, він змінює функціональну активність клітин моноцитарно-макрофагального ряду.

Плацентарний лактоген, будучи одним з основних гормонів вагітності, має здатність пригнічувати проліферативний відповідь Т-і В-лімфоцитів на мітогени.

Прогестерон і естрогени надають локальне паракринное імуносупресивну дію на цитотоксические клітини. Цей ефект запобігає ранню сенсибілізацію матері до батьківських антигенів, які експресуються пізніше на трофобласті.

З ранніх строків вагітності плацента продукує безліч білків. З плаценти виділено ряд білків - трофобластичний гликопротеид,? 2-мікроглобуліну фертильності, плацентарний? 1-микроглобулин, що володіють імуносупресивної активністю.

Таким чином, еволюційно-пристосувальні механізми, що дозволяють виношувати алогенних плід, обумовлені взаємодією між імунною системою матері, плацентою і гуморальними факторами, включаючи антитіла, медіатори міжклітинної взаємодії, білки і гормони.

Див. також[ред. | ред. код]

Література[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]