Видавнича справа

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

Видавни́ча спра́ва — сфера суспільних відносин, що поєднує в собі організаційно-творчу та виробничо-господарську діяльність юридичних і фізичних осіб, зайнятих створенням, виготовленням і розповсюдженням видавничої продукції.

Вида́ння — твір (документ), який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений друкуванням або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення, і відповідає вимогам державних стандартів, інших нормативних актів щодо видавничого оформлення, поліграфічного і технічного виконання.

Друк тисненням, 15-е століття (невідомий автор)

Законодавчий термін[ред.ред. код]

Видавни́ча дія́льність  — сукупність організаційних, творчих, виробничих заходів, спрямованих на підготовку і випуск у світ видавничої продукції.

Стаття 22 Закону «Про видавничу справу» (318/97-вр) (далі Закон) наводить приблизний перелік об'єктів видавничої справи, які розрізняються за певними ознаками, — зокрема, офіційні, наукові, науково-виробничі, громадсько-політичні, рекламні, довідкові, художньо-літературні видання, бібліографічні, оглядові, образотворчі видання, текстові, нотні, карткові, листівки, періодичні (газети, журнали, збірники, бюлетені, дайджести, календарі) та неперіодичні видання (книжки, брошури) та ін. Крім того, ч.2 ст.22 Закону вказує, що об'єктом видавничої справи можуть бути й інші види видавничої продукції, визначені стандартами. У сфері видавничої справи в наш час[Коли?] чинний Державний стандарт України 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та визначення».

Законодавство[ред.ред. код]

Бібліографія з видавничої справи, поліграфії та книжкової торгівлі[ред.ред. код]

Розділ містить перелік бібліографічних видань з історії та сьогодення видавничої справи, поліграфії та книжкової торгівлі в Україні.

1957[ред.ред. код]

 1. Українська Радянська культура за 40 років (1917–1957 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик літ. у 2-х вип. : вип. 2 : мистецтво, культурно-освітня робота, радіомовлення, телебачення, преса, книговидавнича спр. і кн. торгівля / склали : М. І. Багрич, М. Р. Зайчик, О. О. Майборода та ін. ; ред. кол. : О. І. Євсєєв, О. Г. Кравченко, Г. А. Мірошниченко ; М-во культури УРСР. Кн. палата УРСР. Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. — Х. : вид-во Кн. палати УРСР, 1957. — 404 с.

1960[ред.ред. код]

 1. Книги по полиграфии [Текст] : 1949–1959 : [Библиогр. указ.]. — М.: Исскуство, 1960. — 70 с. — 10000 экз. (рос.)

1964[ред.ред. код]

 1. Видавнича справа, поліграфія та книготоргівля на Україні (1917–1963 рр.) [Текст] : бібліогр. покажчик / склали : М. І. Багрич, Ф. С. Бусель, О. О. Майборода та ін. ; Рада міністрів УРСР. Держ. комітет по пресі. Кн. палата УРСР. — Х. : РВВ Кн. палати УРСР, 1964. — 150 с. – 330 прим.

1967[ред.ред. код]

 1. Немировский Е. Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства, изобретения советских полиграфистов за 50 лет, 1917–1967 [Текст] : указ. авторских свидетельств и пат. по вопр. полигр. / Е. Л. Немировский ; Науч.-исследоват. ин-т полигр. машиностроения. — М. : Книга, 1967. — 208 с. — 1000 экз. — (Сер. библиогр. справочников). (рос.)

1969[ред.ред. код]

 1. Литература по полиграфии [Текст] : 1959–1969 : библиогр. указ. / сост. : О. П. Кононенко, З. П. Чумакова. — М.: Книга, 1969. — 98 с. — 1500 экз. — (Всесоюз. кн. палата, ЦБНТИ по печати). (рос.)

1979[ред.ред. код]

 1. Отечественные библиографические пособия по полиграфии [Текст] : ретроспективный указ. — М. : Книга, 1979. — 36 с. — 460 экз. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. Всесоюз. кн. палата, ЦБНТИ по печати). (рос.)

1980[ред.ред. код]

 1. Диссертации по полиграфии [Текст] : [1936–1979] : ретросп. указ. / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко ; под науч. ред. Л. А. Козаровицкого. — М. : Книга, 1980. — 68 с. — 1000 экз. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»). (рос.)

1982[ред.ред. код]

 1. Публикации УНИИПП [Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти]. Библиографический указатель. 1932–1981 [Текст] / сост. : Г. Я. Потерейко, Н. Л. Левина, О. В. Засинчук ; общ. ред. М. Н. Панчука ; Гос. комитет УССР по делам изд-в, полигр. и кн. торговли. Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти. — Львов, УНИИПП, 1982. — [Вып. 1]. — 110 с. — 700 экз. (рос.)

1983[ред.ред. код]

 1. Диссертационные работы по полиграфии [Текст]. Библиогр. указатель. 1979–1981 / сост. : Л. П. Спиридонова, В. Н. Сидоренко ; под науч. ред. Д. П. Татиева. — М. : Книга, 1983. — 49 с. — 285 экз. — (Полигр. пром-сть. Библиогр. информ. / «Информпечать»). (рос.)

1989[ред.ред. код]

 1. Публикации УНИИПП [Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти]. Библиографический указатель. 1981–1985 [Текст] / сост. : Н. Л. Бондарчук, Г. Я. Лукавецкая, Н. Я. Пухкало ; общ. ред. М. Н. Панчука ; Гос. комитет УССР по делам изд-в, полигр. и кн. торговли. Укр. науч.-исследоват. ин-т полигр. пром-сти. — Львов, УНИИПП, 1989. — Вып. 2. — 36 с. — 400 экз. (рос.)

1994[ред.ред. код]

 1. Диссертационные работы по полиграфии, издательскому делу и книжной торговле [Текст]. Ретроспективный библиогр. указатель диссертаций. 1982–1993 / сост. : Н. Т. Палюга, И. В. Чапайкин ; под оющ. ред. Е. П. Житких. — М. : Мир книги, 1994. — 134 с. — 200 экз. — ISBN 5-7043-0665-9 (рос.)

2000[ред.ред. код]

 1. Дослідження, реставрація та консервація памяток культури на папері і пергаменті [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. Л.-Д. Розумна ; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. Василя Стефаника ; рец. : О. Я. Мацюк, Е. Т. Лазаренко, М. А. Вальо. — Львів : Львів. наук. б-ка ім. Василя Стефаника, 2000. — 106 с. — 200 пр. — ISBN 966-0208-43-Х
 2. Українське журналістикознавство. Дисертаційні дослідження, 1982–2000 рр. [Текст] : біліографічний покажчик / уклад. Б. І. Черняков ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. Ін-т журналістики. — К. : Ін-т журналістики, 2000. — 56 с. — 500 пр.

2001[ред.ред. код]

 1. Коваленко Борис Васильович [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. С. Г. Янчишин ; відп. ред. Е. Т. Лазаренко ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Клуб львів. полігр., 2001. — 32 с. — (сер. бібліогр. покажчиків).
 2. Роман Машталер. З погляду часу [Текст] : [спогади, бібліогр.] / уклад. : Л. Швайка, О. Гузела; уклад. бібліогр. покажчика С. Янчишин ; Укр. акад. друкарства. — — Львів : Укр. акад. друкарства, 2001. — 118 с.

2002[ред.ред. код]

 1. Дисертаціїйні роботи працівників Української академії друкарства. — [Текст] : бібліогр. покажчик авторефератів 1990–2002 рр. / упоряд. : О. П. Стецьків, Р. М. Садова, Д. Р. Пащак, Л. Я. Степанюк. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2002. — 40 с. — [Б/т].

2003[ред.ред. код]

 1. Бутрин М. Л. Українська книготоргівельна бібліографія [Текст] : [навч.-метод. посіб.] / М. Л. Бутрин. — К. : Академія, 2003. — 80 с. — [Б/т]. — ISBN 966-580-154-6
 2. Масловатий Макс Мойсейович [Текст] : бібліограф. покажчик / уклад. С. Г. Янчишин ; відп. ред. Е. Т. Лазаренко ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Клуб львів. полігр., 2003. — 19 с. — (сер. бібліогр. покажчиків).
 3. Швайка Любов Андріївна [Текст] : бібліограф. покажчик / уклад. О. І. Гузела, С. Г. Янчишин, ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2003. — 29 с. — [Б/т].

2005[ред.ред. код]

 1. Кафедра технології друкованих видань та паковань [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин ; редкол. : С. Ф. Гавенко, Е. Т. Лазаренко, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 168 с. — 300 прим. — ISBN 966-322-015-5

2006[ред.ред. код]

 1. Кафедра інженерної механіки в 1946–2006 роках [Текст] : бібліогр. покажч. / упор. : С. Г. Стельмащук ; редкол. : С. Г. Стельмащук, С. М. Комаров, Д. В. Чабан ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 176 с. — 100 прим.
 2. Холод Зеновія Михайлівна [Текст] : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 40 с. — 100 прим. — ISBN 966-322-081-3

2007[ред.ред. код]

 1. Гузела Ольга Іванівна : літературні рецензії, біобібліогр. покажч. [Текст] / упоряд. : Л. А. Швайка, С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 76 с. — 150 прим. — ISBN 978-966-322-090-1.
 2. Кафедра видавничої справи і редагування [Текст] : 40 років діяльності : бібліогр. покажч. / упоряд. : Н. В. Зелінська ; рец. : М. М. Романюк ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 138 с. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-101-4.
 3. Кравчук Володимир Аркадійович [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. : С. Г. Янчишин ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — [2-е вид.] — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 32 с. — 100 прим.
 4. Черниш Наталія Іванівна [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. Дячишин ; відп. ред. Н. Зелінська ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 80 с. — 200 прим. — ISBN 978-966-322-100-7.

2008[ред.ред. код]

 1. Видавнича діяльність Львівського поліграфічного коледжу Української академії друкарства (2003—2008) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: М. С. Антоник, О. М. Василишин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. Львів. полігр. коледж. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 56 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-322-128-1.
 2. Видавнича діяльність Української академії друкарства : 1990–2002 [Текст] : бібліогр. покажч. [Текст] / уклад. : О. М. Василишин, О. П. Каширська, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 168 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-144-1
 3. Видавнича діяльність Української академії друкарства : 2003–2008 [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. : О. М. Василишин, Н. М. Габрель, О. П. Каширська ; редкол. : Б. В. Дурняк, Я. М. Угрин, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 139 с. — 150 пр. — ISBN 978-966-322-118-2
 4. Дисертації, захищені в Українському поліграфічному інституті ім. Івана Федорова та Українській академії друкарства у 1983–2008 рр. [Текст] : бібліогр. покажчик / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. П. Каширська. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 86 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-145-8
 5. Пашуля Петро Лук’янович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 56 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-140-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 6. Сеньківський Всеволод Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 40 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-133-5. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 7. Чехман Ярослав Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 62 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-124-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 8. Шибанов Володимир Вікторович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 103 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-129-8. — (Вчені Укр. акад. друкарства).

2009[ред.ред. код]

 1. Друковані праці науково-педагогічних співробітників Українського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова, опубліковані в 1930–1970 рр. [Текст] : біобібліогр. покажчик у 2-х чч. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, С. Г. Янчишин, В. В. Стасенко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-161-8
  Ч. 1: Алфьоров–Львовський. — 440 с. — ISBN 978-966-322-162-5
  Ч. 2: Мазуренко–Яхимович. — 392 c. — ISBN 978-966-322-163-2
 2. Лазаренко Едуард Тимофійович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 158 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-141-0. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 3. Мервінський Роман Іванович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 74 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-166-3. — (Вчені Укр. акад. друкарства).
 4. Науково-технічний збірник «Поліграфія і видавнича справа», системат. покажч. мат., опублік. у 1964–2004 рр. [Текст] / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 240 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-152-6
 5. Полюдов Олександр Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажчик / уклад. : О. М. Василишин, О. В. Мельников, С. Г. Янчишин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 68 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-151-9. — (Вчені Укр. акад. друкарства).

2010[ред.ред. код]

 1. Сенченко Микола Іванович [Текст] : біобіліографічний покажчик / уклад.: О. М. Устіннікова, П. М. Сенько ; передм. Н. О. Петрової ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. — [4-те вид., виправлене та доп.]. — К. Кн. палата, 2010. — 84 с. — 100 пр. — ISBN 978-966-647-168-3

Словники та довідники[ред.ред. код]

Розділ містить перелік словників та довідників з видавничої справи та поліграфії, що побачили світ в Україні.

1969[ред.ред. код]

 1. Короткий російсько-українській словник поліграфічних і видавничих термінів [Текст] / уклад. : В. І. Бова, М. П. Доломіно ; рец. : С. М. Шаховський, В. О. Вінник. — К. : Техніка, 1969. — 116 с. — 3500 пр.

1972[ред.ред. код]

 1. Феллер М. Д. Довідник коректора [Текст] / М. Д. Феллер, І. С. Квітко, М. Г. Шевченко. — Х. : Кн. палата УРСР. РВВ, 1972. — 408 с. — Бібліогр. : с. 403–404. — 4279 пр.

1977[ред.ред. код]

 1. Довідник працівника видавничого об’єднання «Вища школа» [Текст] / уклад. А. С. Кривошея. — К. : Вища шк.., 1977. — 430 с. — 1000 пр.

1989[ред.ред. код]

 1. Вартанов Г. І. Короткий довідник газетного працівника [Текст] / Вартанов Г. І. ; рец. Ю. Г. Шаповал. — К. : Політвидав України, 1989. — 174 с. — 7000 пр. — ISBN 5-319-00234-3
 2. Російсько-українській словник найбільш вживаних поліграфічних термінів [Текст] / уклад. : В. Р. Буртник, О. Ю. Павлова, Т. В. Стратійчук. — Львів : Полігр. технікум, 1989. — 58 с. — 500 пр.

1991[ред.ред. код]

 1. Добровольський О. О. Підготовка оригіналів до видання [Текст] : на допомогу авторові, рецензентові, редакторові, коректорові / О. О. Добровольський, М. С. Хойнацький ; рец. Л. Л. Райтбурд. — К. : Вища шк., 1991. — 112 с. — Бібліогр.: с. 98–111. — 500 пр. — ISBN 5-11-003944-5

1996[ред.ред. код]

 1. Короткий тлумачний словник поліграфічних термінів [Текст] / уклад. : Ю. Жидецький, К. Логач ; рец. : З. Палига, І. Козловська. — Львів : Основа, 1996. — 48 с. — 500 пр.
 2. Сташко М. Російсько-український словник бібліотечно-бібліографічних термінів [Текст] / М. Сташко ; наук. ред. Л. Полюга ; Держ. ун-т «Львів. політехніка». Наук.-техн. б-ка ; рец. : В. Кутик, М. Романюк, Л. Симоненко. — Львів : БаК, 1996. — 200 с. — Бібліогр.: с. 195–197. — [Б/т]. — ISBN 966-7065-00-6

1998[ред.ред. код]

 1. Реклама [Текст] : словник термінів / підготував Р. Г. Іванченко ; Всеукраїн. Фонд сприяння розвитку книговидання та преси. — К. : [Б/в-ва], 1998. — 208 с. — 1000 прим — ISBN 966-7288-43-9

2002[ред.ред. код]

 1. Огар Е. І. Українсько-російський та російсько-українській словник-довідник з видавничої справи [Текст] / Е. І. Огар ; рец. Л. О. Симоненко, І. А. Мельник. — Львів : Палітра друку, 2002. — 224 с. — 500 пр. — ISBN 966-8281-00-4
 2. Поліграфія та видавнича справа [Текст] : рос.-укр. тлумачний слов. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок ; [Авт.] перед. сл. Г. І. Миронюк ; М-во освіти і науки України ; рец. : А. К. Дорош, Р. Г. Іванченко, Е. Т. Лазаренко, Я. І. Чехман. — Львів : Аіфша, 2002. — 456 с. — Бібліогр.: с. 439–450. — 500 пр. — ISBN 966-7760-79-0

2003[ред.ред. код]

 1. Словник книгознавчих термінів [Текст] / уклад. : В. Я. Буран, В. М. Медведєва, Г. І. Ковальчук, М. І. Сенченко ; Кн. палата України ; наук. ред. : Н. О. Петрова, Г. М. Плиса, Т. Ю. Жигун. — К. : Аратта, 2003. — 160 с. — Бібліогр.: с. 7–8. — [Б/т]. — ISBN 966-647-44-6

2004[ред.ред. код]

 1. Справочная книга автора [Текст] / [Авт.] передисл. и сост. А. В. Мельников ; [М-во образования и науки Украины. Науч.-метод. центр высшего образования] ; рец. : Ю. Э. Финклер, Л. Е. Сухомлин. — Сумы : Ун-тская кн., 2004. — 398 с. — Библиогр.: с. 391–396. — 500 пр. — ISBN 966-680-151-5

2005[ред.ред. код]

 1. Дурняк Б. В. Системи оброблення та передавання інформації [Текст] : рос.-укр. тлумачний слов. : У 2-х тт. / Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, Л. М. Артюшин, А. М. Гуржій, В. П. Бабак ; за ред. А. М. Гуржія та В. П. Бабака ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : В. М. Сеньківський, Ю. Е. Фінклер. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005–2006. — 300 прим. — ISBN 966-322-032-5
  Т. 1: А–П. — 420 с. — ISBN 966-322-050-3
  Т. 2: Р–Я. — 426 c. — Бібліогр. : с. 411–425. — ISBN 966-322-051-1
 2. Тлумачний словник термінів целюлозно-паперового виробництва [Текст] / уклад. В. А. Сологуб ; ВАТ «УкрНДІ паперу» ; рец. Л. Т. Масенко, П. В. Король, В. П. Світельський. — К : Києво-Могилянська академія, 2005. — 300 с. — Бібліогр.: с. 298. — 500 пр. — ISBN 966-5183-25-7

2006[ред.ред. код]

 1. Таланчук П. М. Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи [Текст] / П. М. Таланчук, С. Я. Ярема, Ю. М. Коровайченко, С. М. Ярема, В. С. Моргонюк ; рец. Р. Іванченко, Б. Валуєнко, А. Шурубура. — К. : Ун-т «Україна», 2006. — 664 с. — 5000 пр. — ISBN 966-7979-25-3
 2. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця [Текст] / М. Тимошик ; рец. Ю. П. Дяченко, В. О. Карпенко, Н. І. Черниш. — 2-е вид. — К. : Наша культура і наука, 2006. — 560 с. — Бібліогр.: с. 550–554. — [Б/т]. — ISBN 966-7821-35-8. — (Сер. «Бібліотека видавця, редактора, автора»)
 3. Шевченко В. Е Англо-українській тлумачний словник редакційно-видавничої комп’ютерної термінології [Текст] / В. Е. Шевченко ; рец. Б. І. Черняков, Н. В. Зелінська. — К. : Либідь, 2006. — 320 с. — 2700 пр. — ISBN 966-0604-39-4

2008[ред.ред. код]

 1. Василишин Д. В. Рекомендації зі складання й оформлення списку використаних джерел і літератури [Текст] / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; рец. : Л. Є. Сухомлин, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 168 с. — Бібліогр.: с. 163–167. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-125-0
 2. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні. [2000–2006 рр.] [Текст] : статист. довідник / уклад. : Б. В. Дурняк, В. І. Воробйов, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, О. М. Петрашова, Ю. В. Швець ; рец. : З. В. Григорова, Я. В. Котляревський. — К. : ВАТ «Укр. НДІ спец. видів друку», 2008. — 120 с. — 250 пр. — ISBN 978-966-7956-21-9
 3. Воржева О. В. Інтернет для поліграфістів [Текст] : довід. / О. В. Воржева, Е. Т. Лазаренко, В. Є. Романишина, О. С. Чорна, М. В. Естріна, В. О. Гуменюк ; за ред. С. Ф. Гавенко ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. — 2-е вид., доп. і випр. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 80 с. — Бібліогр. : с. 78. — 300 прим. — ISBN 966-322-058-9
 4. Ткаченко В. П. Енциклопедія видавничої справи [Текст] : навч. посіб. / В. П. Ткаченко, І. Б. Чеботарьова, П. О. Киричок, З. В. Григорова. — Х. : Прапор, 2008. — 320 с. — Бібліогр.: с. 309–311. — 1000 пр. — ISBN 978-966-1643-01-6
 5. Полиграфия Украины [Текст] : 2008–2009 : справочник : вып. 5 / ред.-сост. : Е. Савченко, Н. Казачук, В. Резник, Н. Гуменная, Ю. Мосеюк, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К. : агентство «Стандарт», 2008. — 408 с. — [б/т].

2009[ред.ред. код]

 1. Полиграфия Украины [Текст] : 2009–2010 : справочник : [вып. 6] / ред.-сост. : И. Крюкова, Я. Зоренко, Я. Нагорная, Н. Гуменная, П. Осипенко, А. Мельников, Б. Дурняк, А. Штангрет ; отв. за вып. Е. Савченко ; рук. проекта, предисл. И. Агарков. — К. : Да Винчи, 2009. — 316 с. — [б/т].

2010[ред.ред. код]

 1. Львівському поліграфічному коледжу — 80 років. Дорогою становлення та поступу [Текст] / [ред. кол.: М. С. Антоник, М. В. Слоцяк, К. З. Ярка та ін. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 414 c. — [б/т]. — ISBN 978-966-322-207-3.
 2. Мельников О. В. Українська академія друкарства. 1930—2010. Історико-біографічний довідник [Текст] / О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2010. — 589 c. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-209-7.

Книги з економіки та організації друкарства та поліграфії[ред.ред. код]

Розділ містить перелік книг з економіки та організації видавничої справи та поліграфічної діяльності в Україні.

2005[ред.ред. код]

 1. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва [Текст] : моногр. / Л. А. Швайка ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; рец. : В. П. Мікловда, І. Р. Михасюк, Я. О. Побурко. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 432 с. — Бібліогр. : с. 405–421. — 500 прим. — ISBN 966-322-038-4

2006[ред.ред. код]

 1. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : стан, проблеми, тенденції. статистично-графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Долішній, Є. М. Палига, Л. А. Швайка. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. — Бібліогр.: с. 263–272. — 300 пр. — ISBN 966-322-057-0
 2. Холод З. М. Бухгалтерський облік у поліграфії [Текст] : зб. задач : навч. посіб. / З. М. Холод, І. І. Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. Г. Біла, В. Г. Ерн-Бишкевич. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 162 с. — Бібліогр. : с. 160–161. — 500 прим. — ISBN 966-322-049-Х

2007[ред.ред. код]

 1. Зелінська Н. Іван Тиктор : талан і талант [Текст] : моногр. / Н. Зелінська, Л. Сніцарчук, Е. Огар, Н. Благовірна, І. Капраль, М. Романюк, С. Романюк, Л. Івасенко, Д. Палій, А. Судин ; керів. авт. кол. О. Думанська ; [Авт.] перед. сл. Б. Дурняк ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; рец. : С. Пав-люк, М. Капраль. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2007. — 240 с. — Бібліогр. : с. 10–19, 25–26, 28–33, 127, 147–149, 151, 157–161, 163–164, 181, 186, 210–212. — 1000 прим. — ISBN 978-966-322-092-5

2008[ред.ред. код]

 1. Григорова З. В. Статистика діяльності книготорговельних підприємств : навч. посіб. / З. В. Григорова, Я. В. Котляревський ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти ; рец. : Р. М. Моторин, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 88 с., іл. — Бібліогр. : с. 85. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-113-7
 2. Швайка Л. А. Економіка видавничо-поліграфічної галузі [Текст] : підруч. / Л. А. Швайка, А. М. Штангрет ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. В. Арефєва, Ю. О. Барнич, В. Г. Ерн-Бишкевич, С. К. Реверчук. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 480 с. — Бібліогр. : с. 476–477. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-138-0
 3. Штангрет А. М. Планування, облік, калькулювання та аналіз собівартості видавничої і поліграфічної продукції (для потреб управлінського обліку та аналізу діяльності підприємства) [Текст] : навч. посіб. / А. М. Штангрет, В. В. Мартинів ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технол. та змісту освіти, Укр. акад. друкарства ; рец. : О. Є. Кузьмін, С. Г. Мартинюк, В. Г. Ерн-Бишкевич, С. П. Лозовицький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2008. — 412 с. — Бібліогр. : с. 404–409. — 300 прим. — ISBN 978-966-322-109-0

2009[ред.ред. код]

 1. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Сенченко, О. М. Величко, Є. М. Палига. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. — Бібліогр.: с. 145–149. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-153-3
 2. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : Я. В. Котляревський, А. М. Штангрет. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — Бібліогр.: с. 95–99. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-160-1
 3. Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу : за результатами соціолого-статистичних досліджень [Текст] : моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства ; рец. : М. І. Сенченко, О. М. Величко, Ю. Ф. Пачковський. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — Бібліогр.: с. 148–158. — ISBN 978-966-322-155-7.

2010[ред.ред. код]

 1. Шпак В. І. Видавничий бізнес. Теорія і практика [Текст] : навч.посіб. / В. І. Шпак; рец. : Ю. В. Бондар, В. Г. Олійник, І. Ф. Лубченко. — Київ : ТОВ "УВПК "ЕксОб", 2010. — С. 384 — ISBN 966-7769-84-0

2011[ред.ред. код]

 1. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; за ред. О. В. Мельникова ; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.

Див. також[ред.ред. код]

Література[ред.ред. код]

 1. Поліграфія та видавнича справа [Текст] : рос.-укр. тлумачний слов. / уклад. : Б. В. Дурняк, О. В. Мельников, О. М. Василишин, О. Г. Дячок. — Львів : Афіша, 2002. — 456 с. — ISBN 966-7760-79-0
 2. Швайка Л. А. Розвиток і регулювання видавничого підприємництва [Текст] : моногр. / Л. А. Швайка. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2005. — 432 с. — ISBN 966-322-038-4
 3. Дурняк Б. В. Видавничо-поліграфічна галузь України : стан, проблеми, тенденції. статистично-графічний огляд [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2006. — 274 с. — ISBN 966-322-057-0
 4. Дурняк Б. В. Видавнича справа та поліграфічна діяльність в Україні [Текст] : моногр. / Б. В. Дурняк, А. М. Штангрет, О. В. Мельников, Я. М. Угрин. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 150 с. — ISBN 978-966-322-153-3
 5. Ковба Ж. М. Асортимент друкованої продукції [Текст] : навч.-метод. посіб. / Ж. М. Ковба, Т. В. Олянишен, О. В. Мельников ; М-во освіти і науки України. Укр. акад. друкарства. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 100 с. — ISBN 978-966-322-160-1
 6. Партико З. В. Словник видавничих термінів / З. В. Партико. — Запоріжжя : КПУ, 2013. — 68 с.
 7. Партико З. В. Основи видавничої справи : навч. посібник. Л.: ВФ "Афіша", 2014. 304 с., рис. 64, додатків 16.
 8. Сеньківський В. М. Читання як проблема вільного часу : за результатами соціолого-статистичних досліджень [Текст] : моногр. / В. М. Сеньківський, Т. В. Олянишен, А. М. Штангрет, О. В. Мельников. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2009. — 160 с. — ISBN 978-966-322-155-7
 9. Технологія набору та верстки [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Василишин, О. М. Василишин ; за ред. О. В. Мельникова ; рец.: О. М. Величко, М. С. Антоник, Ю. Ц. Жидецький. — Львів : Укр. акад. друкарства, 2011. — 272 с. — 300 пр. — ISBN 978-966-322-190-8.

Посилання[ред.ред. код]