Підприємство

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
(Перенаправлено з Компанія)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Підприє́мство — самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою одержання прибутку.


Загальна характеристика[ред. | ред. код]

Підприємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так і для некомерційної господарської діяльності.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту.

Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Будь-яке підприємство як юридична особа визначається за такими ознаками:

 1. Організаційна єдність. Підприємство — це відповідним чином організована господарська діяльність із певною структурою управління і визначеними принципами внутрішньої побудови.
 2. Відокремлення майна. Будь-яке підприємство має власні верстати, устаткування, машини, технологічні пристрої, матеріали, паливо тощо, якими володіє, розпоряджається і користується у виробничому процесі.
 3. Майнова відповідальність. Підприємство несе юридичну та економічну відповідальність за своїми обов'язками перед постачальниками, споживачами і державою.
 4. До того ж підприємство має право від свого імені й у власних інтересах звертатися до суду із позовами, вимагати відшкодування своїх збитків, якщо вони заподіяні іншим підприємством, або скасування рішень державних органів влади у разі їх незаконного характеру.

Принципи підприємства[ред. | ред. код]

 1. самоокупність
 2. самофінансування
 3. самозабезпечення
 4. матеріальна зацікавленість
 5. економічна відповідальність
 6. господарська самостійність

Завдання підприємства[ред. | ред. код]

 1. Одержання прибутків його власникам.
 2. Створення робочих місць для населення.
 3. Охорона навколишнього середовища.
 4. Забезпечення підприємства заробітною платою.
 5. Створення персоналові нормальних, прийнятних умовами праці, забезпечення споживачів продукцією

Класифікація підприємств[ред. | ред. код]

За формою власності[ред. | ред. код]

 1. Державна
 2. Колективна
 3. Суспільна
 4. Приватна
 5. Комунальна
 6. З іноземними інвестиціями
 7. Іноземні
 8. Змішана

За розміром (для України)[ред. | ред. код]

 1. мікропідприємство (кількість працівників не перевищує 10 осіб, а обсяг валового доходу - менше 2 млн. євро)
 2. мале підприємство (кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу - менше 10 млн. євро)
 3. середнє підприємство (кількість працівників не перевищує 250 осіб, а обсяг валового доходу - менше 50 млн. євро)
 4. велике підприємство (кількість працівників більше 250 осіб, а обсяг валового доходу - більше 50 млн. євро)

Залежно від способу утворення та формування статутного капіталу[ред. | ред. код]

 1. унітарне
 2. корпоративне

Залежно від організаційно-правової форми[ред. | ред. код]

 1. господарське товариство
  1. акціонерне товариство
  2. товариство з обмеженою відповідальністю
  3. товариство з додатковою відповідальністю
  4. командитне товариство
  5. повне товариство
 2. об'єднання підприємств
  1. асоціація
  2. концерн
  3. консорціум
  4. корпорація
  5. холдинг
  6. промислово-фінансова група

За видом діяльності[ред. | ред. код]

 1. сільськогосподарська
 2. видобувна
 3. переробна
 4. виробнича
 5. фінансова
 6. посередницька
 7. страхова.

Підприємства класифікуються з метою групування їх за певними ознаками

Організаційна схема[ред. | ред. код]

Для ефективної діяльності будь якої компанії важливим є правильна організація роботи усіх її підрозділів, визначення правильної підпорядкованості між відділами, підрозділами, працівниками різних посад. Саме тому дуже важливим є Оргсхема (Організуюча схема компанії) В залежності від виду діяльності, форми власності Оргсхеми можуть мати різну структуру. Підпорядкованість є вертикальною та горизонтальною. Вертикальна підпорядкованість - це підпорядкованість в окремому підрозділі.В цьому випадку задачі можуть ставитись саме в такому порядку( керівник - заступник - рядовий працівник) Горизонтальна підпорядкованість - це коли на підприємстві є певна кількість підрозділів і завдання можуть ставитись один-одному на якомусь одному рівні ( керівники підрозділів ставлять завдання один-одному, менеджери різних підрозділів співпрацюють між собою). Для будь якої з форм власності, виду діяльності підприємства структура Оргсхеми майже однакова:

 1. Юридичний підрозділ (додержання законності в діяльності підприємства і захист його правових інтересів)[1]
 2. Підрозділ персоналу та комунікації ( відповідає за підбір персоналу, за зв'язки між підрозділами, внутрішню комунікацію в компанії, а також відносини із зовнішніми контрагентами)
 3. Підрозділ маркетингу (відповідає за просування продукту, рекламні компанії)
 4. Фінансовий підрозділ ( відповідає за потоки грошових кошті, які здійснює підприємство - доходи, витрати)
 5. Технічний підрозділ ( підрозділ ефективної підтримки роботи компанії - розробка проектів)
 6. Підрозділ якості та кваліфікації ( відповідає за якість персоналу, його ріст, підвищення кваліфікації, розробка програм розвитку для окремих працівників, окремого підрозділу, усунення проблем в загальному по компанії на основі інспекцій)
 7. Підрозділ розвитку ( робота з партнерами, покупцями товарів та послуг - покращення взаємодії)
 8. Адміністративний підрозділ ( підрозділ вирішення офіційних питань, офіс Виконавчого директора, засновника)

Окрім Підрозділів на Оргсхемі мають бути присутні відділи, секції для детальнішого підпорядкування та чіткості в організації роботи компанії.

Див. також[ред. | ред. код]

Примітки[ред. | ред. код]

Джерела[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]