Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Львівський поліграфічний коледж Української академії друкарства — єдиний в Україні навчальний заклад, в якому готують молодших спеціалістів для поліграфічної галузі.


Історія коледжу[ред. | ред. код]

Історія коледжу розпочалася ще у серпні 1930 року, коли наказом Комісаріату освіти УРСР і Всеукраїнської Ради народного господарства УРСР поліграфічне відділення Харківського художньо-поліграфічного технікуму було передано Поліграфічному об'єднанню з метою організації поліграфічного технікуму у м. Харкові.

«За довоєнний період технікум під керівництвом К. О. Охапкіна підготував близько 500 спеціалістів: техніків-технологів складальних процесів, техніків-технологів високого і плоского друку, механіків з ремонту та експлуатації поліграфічного устаткування», — такі короткі відомості записані в історії технікуму, видрукуваній у 1967 році.

Під час Другої світової війни навчальний заклад тимчасово припинив свою діяльність і відновив її аж 20 січня 1945 року вже у Львові, де дістав назву Львівський поліграфічний технікум. Очолив його Ф. А. Горайко. Восени цього ж року на навчання було зараховано66 чоловік. Через чотири місяці набрано ще спецгрупу фотоцинкографів.

Протягом двох років технікум не мав власного приміщення, а тому розмістився разом з науково-дослідним інститутом поліграфії на вул. Підвальній, 17. У розпорядженні навчального закладу було лише 6 кімнат, з яких три використовувалися під гуртожиток, а інші служили як аудиторії. Згодом технікум розмістився в будівлі, зведеній Павлом Римлянином у 1607 році. На перший погляд ця одноапсидна сакральна споруда начебто непоказна, але своїм шпилем гостро входить у свідомість, ніби хоче донести до серця людини якусь важливу річ. І до сьогодні технікум знаходиться в цьому приміщенні, просяклому духом творення вічного — друкованого слова.

15 січня 1947 року, згідно з Положенням про середні навчальні заклади СРСР, Міністерством вищої освіти СРСР був затверджений статут Львівського поліграфічного технікуму. З цього часу вся навчально-виховна та методична робота з підготовки спеціалістів проводилась у відповідності з цим документом.

У 1948 році Управлінням в справах поліграфії та видавництв при Раді Міністрів УРСР директором технікуму був призначений П. Н. Колобов.

У 1949 році знову відбулася зміна керівництва — посаду директора обійняв М. І. Носов. Незважаючи на всі труднощі, у цьому році відбувся перший післявоєнний повноцінний випуск 102-х спеціалістів, а у повоєнні 1945–1950 рр. технікум готував фахівців за такими спеціальностями: технік-технолог набірного виробництва; технік-технолог друкарського виробництва; технік-технолог палітурно-брошурувального виробництва; технік-технолог фотомеханічного виробництва.

На початку 50-х років пожвавішала діяльність технікуму. З метою забезпечення поліграфічних підприємств кваліфікованими кадрами у 1951 р. організовується навчання без відриву від виробництва. У цей час технікум вже має свою навчально-виробничу базу, де студенти проходять практичне навчання та набувають професійних навичок. З 1948 року в користування технікуму Укрполіграфвидав передав приміщення видавництва "Вільна Україна", що на вул. Радянській, 12 (сьогодні вул. Винниченка,12), де розмістились навчально-виробничі майстерні з набірною, друкарською, стереотипною, палітурною, фотомеханічною дільницями.

У різний час директорами технікуму працювали П. І. Земляний ( 1953-1958 р.р.), Ю. М. Мясніков (1958-1969 р.р.). Майже 28 років, з 1969 до 1997 року, технікум очолював Г. Г. Козицький - заслужений вчитель України, знаний педагог і вмілий організатор.

У цей період у Львівському поліграфічному технікумі проводили навчання на денній та заочній формі зі спеціальностей: "Поліграфічні машини та устаткування", "Технологія високого друку", "Технологія плоского друку", "Бухгалтерський облік", "Фототехніка", "Технологія брошурувально-палітурного виробництва".

Із серпня 1997 року технікум став структурним підрозділом Української академії друкарства, що дало змогу забезпечити ступеневість навчання, а випускникам - продовжувати навчання і здобувати вищий рівень кваліфікації в академії зразу з ІІ або ІІІ курсу, куди вони зараховуються за результатами співбесіди.

У період з 1998 р. до 2003 р. Поліграфічний технікум УАД очолює Б. В. Дурняк, сьогоднішній ректор УАД. За цей час значно зріс рівень матеріально-технічного забезпечення: придбано та введено в дію сучасну комп'ютерну техніку, комп'ютерні лабораторії об'єднані в єдину мережу з виходом в Інтернет.

Із 2003 р. до 2016 р. коледж очолював М. С. Антоник – керівник нового типу, що умів цінувати надбання минулого і бачити перспективи розвитку, умів об’єднати колектив навколо спільної ідеї та визначити шляхи її реалізації, цінував кожного працівника і студента як особистість. Михайло Стефанович чітко визначав аспекти діяльності коледжу й ставив завдання задля реалізації глобальної мети – створення сучасного навчального поліграфічного закладу європейського рівня. За його керівництва у коледжі відбулися позитивні зміни, зокрема, ліцензовано нові спеціальності; налагоджено міжнародну співпрацю із поліграфічними навчальними закладами з Польщі, Білорусі, Казахстану, Литви; внесено комплекс змін у навчально-виховний процес та осучаснено матеріально-технічну базу.

Навчальний процес[ред. | ред. код]

На навчання до коледжу вступають юнаки та дівчата, які здобули повну загальну середню освіту або базову загальну середню освіту. Вони мають можливість оволодіти фахом за спеціальностями:

«Комп'ютерна обробка текстової, графічної та образної інформації»;

«Комп'ютерно-інтегровані технології поліграфічного виробництва»;

«Видавнича справа та редагування»;

«Дизайн друкованої продукції»;

«Товарознавство та комерційна діяльність»;

«Бухгалтерський облік».

Львівський поліграфічний коледж є базовим в Україні з розробки державних стандартів для шести спеціальностей, а досвідчені викладачі — авторами-розробниками цих документів.

Сьогодні у коледжі навчається близько 1000 студентів, з них 870 — на денній формі. До їхніх послуг — 30 сучасно обладнаних кабінетів та лабораторій, бібліотека з читальним залом, навчально-виробнича експериментальна друкарня УАД, навчально-механічна майстерня, гуртожиток, 7 комп'ютерних класів, об'єднаних у локальну мережу з виходом в Інтернет. Крім цього, студенти коледжу користуються бібліотечними фондами академії, лабораторні та практичні заняття проводять у навчально-демонстраційному центрі фірми «Гейдельберг», обладнаному в Українській академії друкарства.

Навчальний заклад — активний учасник виставок, конференцій, майстер-класів, де відбувається обмін досвідом щодо підготовки фахівців з вищою освітою у навчальному закладі, проводиться профорієнтаційна робота з випускниками загальноосвітніх шкіл та налагоджуються партнерські стосунки зі спорідненими навчальними закладами України та інших країн.

Співпраця з підприємствами[ред. | ред. код]

Важливим напрямком навчально-виробничої роботи у коледжі є співпраця з поліграфічними підприємствами, видавництвами та торговельними закладами. Протягом багатьох років поспіль навчальний заклад співпрацює із ВАТ ЛКФ «Атлас», ВАТ "Видавництво «Вільна Україна», ПТ ВФ «Афіша», ВАТ «Видавничий дім «Високий Замок», ТзОВ «Центр друку», СУАП «ЕККО», ВАТ «Бібльос», ТзОВ «Ельграф», СПД «Флексопак», ВДБВ «Каменяр», ТзОВ «Єврофлекс», ДСВ «Світ», Видавничий відділ «Свічадо», НВФ «Українські технології», ТзОВ «Сучасник», ТзОВ «Ноти», ТзОВ «Аверс», ТзОВ «Глобус», ТзОВ «Олеся», ПП «Сервіс-побут», ТзОВ «Дитяча книга» та ін.

Студенти в процесі практичних занять на виробництві формують професійну майстерність, яка базується на єдності знань і вмінь та забезпечує високий фаховий рівень майбутнього спеціаліста. Спільна праця працівників поліграфічних підприємств та педагогічного колективу коледжу дає добрі результати. Із навчального закладу виходять молоді спеціалісти, готові морально і психологічно до виробничої праці, із професійними знаннями, які вміло застосовують у своїй подальшій роботі.

Міжнародна співпраця[ред. | ред. код]

Львівський поліграфічний коледж Української академії тісно співпрацює з навчальними закладами України та інших країн. Міжнародна співпраця з кожним роком розширюється та вдосконалюється, оскільки інтеграція України в європейський простір спонукає працівників сфери освіти шукати нові методи організації навчально-виховного процесу.

Зокрема, коледж підтримує тісні зв’язки з такими навчальними закладами з підготовки фахівців для видавництв та поліграфії, як Спілка поліграфічно-медійних шкіл ім. З. Клєменсєвіча (м. Краків, Польща), Спілка поліграфічних шкіл ім. Й. Пілсудського (м. Варшава, Польща), Мінський державний професійно-технічний коледж поліграфії ім. В. Хоружей (м. Мінськ, Білорусь), Державний навчальний заклад «Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти», Міжрегіональним вищим професійним училищем з поліграфії та інформаційних технологій (м. Дніпро, Україна).

У березні 2016 року підписано Угоду про співпрацю між Львівським поліграфічним коледжем УАД та Алматинським коледжем поліграфії (Республіка Казахстан).

У рамках співпраці відбуваються обміни делегаціями студентів та викладачів з метою вивчення різних сторін діяльності навчальних закладів; проводяться конференції, виставки робіт, конкурси графіки. Зустрічі мають як пізнавальний характер, так і професійно орієнтований.

Коледж є організатором Міжнародної студентської наукової конференції «Поліграфія очима студента», яка охоплює усі напрями галузі: видавничу справу, історію розвитку книгодрукування, дизайн та додрукарську підготовку, сучасні друкарські та післядрукарські технології, економічні та організаційні проблеми планування господарської діяльності підприємств.

Основні напрямки співпраці – це вивчення різних аспектів діяльності навчальних закладів, обмін досвідом у навчально-виховній роботі, ознайомлення з народними традиціями та культурою держав. Адже участь молоді у таких заходах – це шлях до самоствердження, до розширення світогляду і, зрештою, це вивчення нових тенденцій у сфері професійної діяльності, нагода поспілкуватися з ровесниками та колегами.

Джерела[ред. | ред. код]