Метрологія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Метролог

Метрологія (грецька μέτρον — міра, λόγος — слово, вчення) — це наука про вимірювання, методи забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.

Чинні в Україні нормативні документи дають такі визначення метрології:

Метрологія - наука про вимірювання та їх застосування (Закон України про метрологію та метрологічну діяльність)[1].

Метрологія – наука про вимірювання (ДСТУ 2681-94)[2].

Метрологія - це наука про вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності (РМГ 29-99)[3].

Основне її завдання — установлення одиниць вимірювань фізичних величин, відтворення їх з допомогою еталонів, а також розроблення методів передачі розмірів одиниць вимірювань від національних еталонів через робочі еталони до робочих засобів вимірювань.

Розрізняють теоретичну, прикладну (практичну) і загальну метрологію. Крім того, введення поняття «загальна» метрологія дало поштовх до появи ряду «галузевих» метрологій, наприклад, медичної, будівельної, спортивної, гравітаційно-релятивістської метрології тощо.

Новий Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність», що набере чинності 2016 року, визначає метрологію як науку про вимірювання та їх застосування[1].

Історія метрології[ред.ред. код]

Метрологія, як наука, пройшла довгий шлях становлення - від науки про порівняльний опис мір до науки, що великою мірою характеризує сучасний стан науки і техніки. Академік А.П. Александров ще декілька десятиліть тому так характеризував метрологію: "Метрологія є важливою стороною складного процесу удосконалення технології та якості продукції. В той же час саме метролоія необхідна для знаходження областей неузгодженості в наукових дослідженнях і тому, знаходить ті області, в яких можна очікувати принципового поступу в науці... Лише країна, яка має передове приладобудування та метрологія, може бути передової в науці". В результаті застосування принципів та методів метрології стали можливими відкриття дейтерія при підвищенні точності вимірювань густини води та створення теорії відносності при підвищенні точності вимірювання швидкості поширення світлових хвиль між рухомим джерелом та приймачем світла. [4] .

Історичними етапами в розвитку метрології стали: встановлення еталону метра (Франція, кінець XVIII ст.), створення абсолютної системи одиниць (К. Ґаусс, 1832), підписання міжнародної Метричної конвенції (1875), розробка і встановлення в 1960 р. Міжнародної системи одиниць (SI). Сьогодні метрологічні дослідження окремих країн координуються Міжнародними метрологічними організаціями.

Розвиток інформаційних технологій і їх впровадження в різні галузі науки, промисловості і економіки формує нові можливості для удосконалення та розвитку цих галузей. Це стосується і метрології, як науки і сфери діяльності, де впровадження інформаційних технологій відкриває нові напрямки розвитку і сприяє удосконаленню традиційних.

В сучасному світі набуває поширення напрям в інженерії, який охоплює питання використання Інтернету для забезпечення доступу до всього переліку метрологічних сервісів (служб) – це Інтернет-сумісна  метрологія (Internet–enabled metrology) [5].

Основними напрямами, що охоплює Інтернет - метрологія є:

- Інтернет-сумісне калібрування, при якому калібрувальна лабораторія проводить віддалений контроль за процесом калібрування в лабораторії клієнта.

- Віддалений моніторинг обладнання.

- Реалізація доступу до бібліотек, контролюючих сервісів, історій калібрування, вимірювальних даних, імітуючого програмного забезпечення (симуляторів) з використання Web.

Метрологія законодавча, теоретична та практична[ред.ред. код]

З метою впорядкування понятійної системи останнім часом пропонується відмовитися від вживання понять галузевих метрологій, залишивши тільки терміни метрологія законодавча, метрологія теоретична та метрологія практична. Завдання сучасної метрології: теорія вимірювань, побудова одиниць фізичних величин і систем одиниць; вивчення метрологічних характеристик, повірка і атестація засобів вимірювання; створення еталонів, методів і засобів вимірювання, зокрема в гірничій справі; обробка сукупностей вимірів, оцінка точності вимірювання тощо.

Метрологія законодавча[ред.ред. код]

Метрологія законодавча — частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань.

Метрологія теоретична[ред.ред. код]

Метрологія теоретична — розділ метрології, присвячений вивченню її теоретичних основ.

Метрологія практична[ред.ред. код]

Метрологія практична — розділ метрології, який присвячений вивченню питань практичного застосування в різних сферах діяльності результатів теоретичних досліджень у рамках метрології та положень метрології законодавчої.

Метрологі́чна дія́льність — діяльність, яка пов'язана із забезпеченням єдності вимірювань.

Див. також[ред.ред. код]

Примітки[ред.ред. код]

 1. а б Про метрологію та метрологічну діяльність: Верховна Рада України; Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
 2. ДСТУ 2681-94 Державний стандарт України. Метрологія. Терміни та визначення.
 3. РМГ 29-99 Рекомендации по межгосударственной стандартизации. Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения.
 4. В.Л. Владимиров. Беседы о метрологии. – М.: Изд – во стандартов, 1988 – 168 с.
 5. Software Support for Metrology: GPG 19 – Internet-enabled Metrology Systems (NPL Report DEM-ES 012), June 2006. 

Література[ред.ред. код]

 • Поліщук Є. С., Дорожовець М. М., Яцук В. О. та ін. Метрологія та вимірювальна техніка: Підручник / Є. С. Поліщук, М. М. Дорожовець, В. О. Яцук, В. М. Ванько, Т. Г. Бойко; За ред. проф. Є. С. Поліщука. – Львів: Видавництво «Бескид Біт», 2003. – 544с.
 • Дорожовець М. та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: У 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред.. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т. 1. Основи метрології. – 532 с.
 • Дорожовець М. та ін. Основи метрології та вимірювальної техніки: У 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред.. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005. — Т. 2. Вимірювальна техніка. – 656 с.
 • Цюцюра С. В., Цюцюра В. Д. Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: Навч. посіб. – 3 –тє вид., стер. – К.: Знання, 2006. – 241 с. – (Вища освіта XXI століття).
 • Коваленко І. О. Метрологія та вимірювальна техніка. Вимірювання неелектричних величин: Навч. посібник. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 550 с.
 • Ціделко В. Д., Яремчук Н. А., Затока С. А., Бурченков Г. К., Шведова В. В., Стасевич В. А. Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст]: у 2 т.: навч. посіб. / В. Д. Ціделко, Н. А. Яремчук, С. А. Затока та ін. – К. : НТУУ «КПІ», 2013. – 1 т. – 236 с. – Бібліогр.: С. 234—235. – 200 пр.
 • Мала гірнича енциклопедія : у 3 т. / за ред. В. С. Білецького. — Донецьк : Донбас, 2004. — ISBN 966-7804-14-3.

Посилання[ред.ред. код]


Наука Це незавершена стаття з науки.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.