Рукопис

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Руко́пис, або манускри́пт (лат. manuscriptum, від manus — рука і scribo — пишу) — писемний документ, написаний від руки, звідки й назва.

Сторінка рукопису Сонати № 30 для фортепіано Бетховена op. 109 (1820).

Термін застосовують до документів у двох випадках:

 • Коли потрібно підкреслити факт написання документа від руки, на відміну від документів, відтворених засобом друку або в інший спосіб. Літературознавці, культурологи та історики рукописами або манускриптами називають документи, написані від руки (автографи). Рукописи у виді книг називають також кодексами.
 • Коли потрібно підкреслити відсутність редакторських (таких, що не належать автору/авторам) ревізій документа. Термін рукопис може застосовуватись до документа незалежно від того, написаний він від руки, відтворений на друкарській машинці чи має електронну форму. У цьому значенні рукопис — це саме авторський варіант тексту «як є». У видавничій справі та сучасній науці рукописом називають документ, підготовлений автором до публікації та поданий до редакції або друкарні, незалежно від того, написаний цей документ від руки, надрукований або поданий у вигляді електронного файла.

Див. також[ред. | ред. код]

Джерела та література[ред. | ред. код]

 • Л. А. Гнатенко. Кирилична українська рукописна писемність 11—17 ст. // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наукова думка, 2007. — Т. 4 : Ка — Ком. — С. 291. — 528 с. : іл. — ISBN 978-966-00-0692-8.
 • Боянівська М. Переписувачі книжок як культурні діячі України. XV — перша половина XVII ст. — Львів: Ін-т українознавства ім. Івана Крип'якевича, 1994. — 43 с.
 • Запаско Я. П. Українська рукописна книга. — Львів: Світ, 1995. — 480 с.: іл. — (Сер.: Пам'ятки книжкового мистецтва). — ISBN 5-7773-0232-7
 • Історія кириличної рукописної книги в Україні: X—XVIII ст. / В. Я. Фрис; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. — Львів, 2003. — 188 c. : іл. + 8 арк. кольор. іл. — ISBN 966-613-279-6 (коротко про видання)
 • Кириличні рукописні книги у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України: Каталог. — Т. 1: XI—XVI ст. / Уклад.: М. М. Кольбух, Т. М. Гуцаленко, О. О. Дзьобан та ін.; Передм. М. М. Кольбух; Уклад. наук.-довід. апарату: М. М. Кольбух, Я. П. Сеник. — Львів, 2007. — XLVI, 522 с., 24 кол. іл. — ISBN 978-966-2128-05-5
 • Наукове описування рукописних книг та стародруків в Україні ( друга половина ХІХ - 30-ті роки ХХ ст.). Історіографія. Бібліографія / С. М. Міщук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Полісся, 2011. - 181, [2] с. - ISBN 978-966-655-554-3
 • О. А. Іванова. Кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історико-кодикологічне дослід.; альбом філіграней. – К. : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2016. – 256 с. – ISBN 966-02-8150-9.
 • Ошатність української рукописної книги / Я. П. Запаско ; Українська академія друкарства, Львівська академія мистецтв. - Львів: Фенікс, 1998. - 135 с. - ISBN 5-87332-067-5
 • Рукописна книга: витоки, графічне оформлення, мистецьке оздоблення : [навч. посіб.] / Алла Кайдаш. - Ніжин : Орхідея, 2013. - 204 с. : іл. - ISBN 978-966-2185-46-1
 • Рукописна україніка у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України та проблеми створення інформаційного банку даних : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20—21 верес. 1996 р. / упоряд.: М. М. Трегуб; НАН України. Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. — Л., 1999. — 563 c.
 • Рукописне та книжкове зібрання баронів Шодуарів у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : [монографія] / Є. А. Біленький, С. О. Булатова ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. — К. : [б. в.], 2011. — 253 с. : іл. — ISBN 978-966-02-6296-6.
 • Рукописні книги та стародруки: Навчальний посібник / Галина Ковальчук ; Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — К., 2011. — 100 c. (PDF-файл)
 • Слов'янська кирилична рукописна книга XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. : палеогр. альбом / Уклад. О. А. Іванова, О. М. Гальченко, Л. А. Гнатенко; редкол. : Л. А. Дубровіна (голова) та ін. К., 2010. 791&nbsp!с.: іл.
 • Слов'янська кирилична рукописна книга XII—XIII ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Каталог. Кодиколого-палеографічне та графіко-орфографічне дослідження. Палеографічний альбом / Л. А. Гнатенко ; [редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : [б. в.], 2012. — 154 с. : іл. — Бібліогр.: с. 88—97. — ISBN 978-966-02-6618-6.

Посилання[ред. | ред. код]