Семеног Олена Миколаївна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Народилася 3 лютого 1963(1963-02-03) (59 років)
Лиман, Харківська область, Зміївський район, Україна
Місце проживання Суми
Країна Flag of Ukraine.svg Україна
Діяльність вчена, викладачка університету
Alma mater ХДУ імені О. М. Горького (1985)
Галузь освіта, лінгводидактика, лінгвоперсонологія
Заклад Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України і Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Посада завідувач кафедри[d]
Звання професор
Ступінь доктор педагогічних наук[d]
Науковий керівник Мацько Любов Іванівна
Відомі учні Сидоренко Вікторія, доктор педагогічних наук, Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, Базиль Людмила, доктор педагогічних наук
Відома завдяки: навчальні посібники для студентів-філологів
Нагороди
Нагрудний знак «Відмінник освіти України» Почесна грамота Кабінету Міністрів України

Семеног Олена Миколаївна (нар. у с. Лиман Зміївського району Харківської області) — доктор педагогічних наук (2006 р.), професор (2008 р.). Представляє наукову школу доктора філологічних наук, професора, академіка НАПН України Мацько Любові Іванівни.

Авторка наукових досліджень із теорії і методики вищої професійної (філологічної) освіти, культури наукової мови і лінгвоперсонології,  методики викладання української мови, української етнолінгводидактики, медіакультури вчителя. 

Освіта[ред. | ред. код]

1980—1985 рр. — навчалася на філологічному факультеті Харківського державного університету імені О. М. Горького; кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури. Дипломна робота —«Індивідуально-авторські неологізми у творах О. Гончара» (науковий керівник — кандидат філологічних наук, доцент Муромцев І. В.) нагороджена дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР першого ступеня (1985).

2018-2020 — навчання за спеціальністю 035 Філологія. Мова та література (польська). Переклад; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; кваліфікація: магістр філології, науковий співробітник, фахівець зі слов'янських мов та літератур, викладач польської та англійської мови, перекладач (2020).

2018-2019 — навчання за спеціальністю Публічне управління та адміністрування; Сумський державний педагогiчний університет ім. А. С. Макаренка; кваліфікація «Професіонал з управління у державному та приватному секторах» (2019).

Трудова діяльність[ред. | ред. код]

У 1987—2004 рр. працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента (1987—1990 рр.), старшого викладача, доцента кафедри української мови (1997—2002), завідувачки кафедри української літератури (1998—2002).  

У жовтні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію "Родинні виховні традиції у професійній підготовці студентів педагогічних інститутів".[уточнити]

У 2002—2005 рр. навчалася в докторантурі, у лютому 2006 р. захистила докторську дисертацію «Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)».

У 2005—2016 рр. працювала в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на посадах старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника.

У 2007—2018 рр. — працювала на посаді професора, завідувачки кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

З 2019 рр. — професор, завідувачка кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Семеног О. М. має понад 300 наукових праць, з-поміж яких: 2 одноосібні і 12 колективних монографій, 18 посібників (10 — з грифом МОН України) для формального, інформального та неформального навчання, розділи моногрфії і статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (польською, англійською мовами).

Член 2 спеціалізованих вчених рад у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка. Гарант програми ІІІ-го освітньо-наукового рівня доктора філософії 015 Професійна освіта (2016—2019); гарант освітньої програми 014 Середня освіта. Українська мова і література. Англійська мова (з 2019 р.). Член Наукової ради МОН, секції за фаховим напрямом «Соціально-історичні науки» (2016—2018); Науково-методичної ради МОН України (НМК № 15 «Науково-методична комісія з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти», спеціальність 301 (2016—2018); член експертної комісії Міністерства освіти і науки України для проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців (2018), голова координаційної ради університету (2018—2019).

Під науковим керівництвом і за наукового консультування Семеног О. М. захищено 4 докторські, 7 кандидатських дисертацій, 3 дисертації докторів філософії з проблем формування культуромовної особистості фахівця-дослідника у процесі неперервної освіти. 

Результати діяльності наукової школи

 • обґрунтовано теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності (Базиль Людмила Олександрівна), формування дослідницьких умінь (Олександр Іванович Земка), медіаумінь майбутнього вчителя української мови і літератури в умовах вищого педагогічного навчального закладу (Марина Михайлівна Ячменик);
 •  обґрунтовано науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти з урахуванням положень андрагогічного, акмесинергетичного, аксіологічного, праксеологічного, компетентнісного, інтегративного, герменевтичного підходів (Сидоренко Вікторія Вікторівна); модель розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти в процесі підвищення кваліфікації, організаційно-педагогічні умови, які забезпечують позитивну динаміку розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів (Кожем"якіна Ірина Володимирівна); обґрунтовано і розроблено модель професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у процесі педагогічної практики, яка ґрунтується  на засадах системного, особистісно орієнтованого, компетентнісного, аксіологічного, праксеологічного, акмеологічного підходів (Діхнич Катерина Віталіївна);
 •  здійснено комплексне дослідження наукових засад і традицій освітньої практики вивчення фольклористики у класичних університетах України другої половини ХІХ — на початку ХХІ ст. (Вовк Мирослава Петрівна) ;
 •  обґрунтовано педагогічну систему формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування у закладах вищої освіти (Майковська Вікторія ігорівна), технології підготовки майбутніх фахівців юридичних (Насілєнко Людмила Анатоліївна), економічних (Гордієнко Валентина Павлівна), медичних (Кравченко Олена Павлівна), журналістських (Пономаренко Наталя Петрівна) як культуромовних  особистостей; розроблено зміст, форми, методи мовної допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів як невід'ємного складника системи неперервної медичної освіти (Проскуркіна Яна Іванівна), формування українськомовної компетентності іноземних студентів медичних спеціальностей (Левенок Інна Сергіївна).

Творчий доробок[ред. | ред. код]

 • Розроблено й обґрунтовано навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті, побудовану на основі компетентнісного підходу.
 • Основні положення: система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури, побудована на основі компетентнісно-орієнтованого підходу, ґрунтується на органічному поєднанні навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик студентів. Її системоутворювальним компонентом є науково-дослідна діяльність студентів; єдність навчально-пізнавальної, науково-дослідної, виховної та практичної діяльності в системі професійної підготовки активізує діалогову взаємодію у полікультурному інформаційному суспільстві, сприяє підготовці культуромовних фахівців з широким філологічно-педагогічним світоглядом, що реалізується на основі етнокультурознавчого, соціолінгвістичного підходів; науково-методичний супровід підготовки учителів-словесників, побудований з урахуванням елементів модульного навчання та сучасних інформаційних технологій, забезпечує функціонування підсистем навчально-пізнавальної, науково-дослідної діяльності, навчально-пошукових і педагогічних практик та сприяє формуванню професійної компетентності педагогів. 
 • Розроблено і впроваджено в освітній процес:
  • навчальні програми і посібники з курсів «Український фольклор» (ГРИФ МОН УКРАЇНИ), «Вступ до слов´янської філології» (ГРИФ МОН УКРАЇНИ), «Етнолінгводидактична культура вчителя-словесника» (ГРИФ МОН УКРАЇНИ), «Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника»(ГРИФ МОН УКРАЇНИ), «Професійна компетентність учителя української мови і літератури»; «Культура наукової української мови» (ГРИФ МОН УКРАЇНИ); «Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах»; «Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах» (ГРИФ МОН УКРАЇНИ); «Мовне родинознавство (виховний потенціал рідного краю)», «Урок української мови у вимірах педагогічної дії»; «Формування культури педагогічного спілкування засобами української літератури», «Академічне письмо»; «Лінвоперсонологія»; «Культура фахової мови»; «Мовна особистість учителя в художній літературі»(ГРИФ МОН УКРАЇНИ); електронний навчально-методичний комплекс «Словесник», дистанційний курс «Мовна культура дослідника».
 • Науковий керівник фундаментального дослідження  «Формування культуромовної особистості майбутнього вчителя української мови і літератури» (2006—2008);
 • Керівник науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (з 2016 р.);
 • Науковий керівник колективних тем «Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти» (2018—2020); «Текст у сучасних дослідницьких парадигмах» (з 2021 р.), керівник ресурсного центру професійного розвитку вчителя української мови і літератури (з 2019 р.);
 • Співвиконавець наукових проєктів  «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів»   ЄС ЕРАЗМУС+: Жан Моне, 600071-EPP-1-2018-1-UA-EPPJMO-MODULE (2018-2021); Учасник українсько-польського проєкту «Інноваційний університет і лідерство. Фаза І Y. Уніерситет — школа: комунікаціійні стратегії і тактики» (2018—2019 рр., № 4309/6/2019,120 год), проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність. IREX» (2019—2020), керівник грантового проєкту"МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус" від IREX (2020—2021); керівник грантового проєкту"МЕДІА&КАПСУЛИ" від IREX (2021—2022).
 • Для профільного навчання, самонавчання старшокласників   одноосібно і у співавторстві підготувала програми з української мови, затверджені МОН України (2008, 2017), посібники ("Мова наша — українська, «Мовне родинознавство», «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», «Українська лексикографія: діалог особистостей», «Українська мова: 10 клас».

Монографії:

 • Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. Суми: Мрія. 2005. 401 с.
 • Українська культуромовна особистість учителя (шляхи її формування в системі професійної підготовки): монографія / за ред. Л. І. Мацько.  Київ, 2007.  303с.
 • Концептосфера освіта в українському та польському дискурсах: міждисциплінарний підхід: монографія / наук. ред. Ю.Громик.  Суми. 2019.  246с.
 • Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика: монографія / О. М. Семеног, О. І. Земка. Суми. 2014. 254 с.
 • Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії: монографія / О. Семеног, О. Кравченко.  Черкаси. 2014.  304 с.
 • Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів : теорія і практика : [монографія] / О. М. Семеног, Л. А. Насілєнко. Суми.2015. 324 с.
 • Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія / Зязюн І. А., Лавріненко О. А., Солдатенко М. М., Семеног О. М., Пономаревський С. Б., Іванова Т. В., Боровік О. М., Грищенко О. А., Тринус О. В., Падалка О. С.
 • Академічна культура дослідника в культурно-освітньому просторі університету: монографія / О. Семеног, М. Вовк.  Суми. 2016.  284 с.
 • Ефективні технології навчання  у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців / О.Семеног, В.Герман, О.Рудь, Н.Громова, Н.Пономаренко, І. Левенок, М. Ячменик /за ред. О.Семеног.   Суми. 2017.  376 с.
 • Мовно-методична підготовка майбутнього вчителя-словесника до використання засобів медіаосвіти: монографія / О. М. Семеног, М. М. Ячменик.  Суми. 2019.  211 с.
 • Формування культуромовної особистості фахівця в умовах неперервної освіти: монографія / за заг. ред. О. Семеног.  Суми, 2020. 212 с.

Нагороди[ред. | ред. код]

«Відмінник освіти України» (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012—2020), Подяка Сумської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки (2022), Почесна грамота голови Сумської обласної ради (2019), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль «Ушинський К. Д.» (2013), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017), грамота ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2018, 2019), почесна грамота НАПН України (2018), подяка МОН, Ліги українських меценатів (2018), диплом лауреата премії імені Івана Андрійовича Зязюна  (2018), диплом ХІ Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій (2019), диплом НАПН України за активну роботу з упровадження педагогічних інновацій в освітній процес (2021), нагрудний знак МОН України «За наукові та освітні досягнення» (2021).

Громадська діяльність[ред. | ред. код]

 • член редакційних колегій міжнародного наукового фахового журналу «Порівняльна професійна педагогіка» (до 2020) ; збірників фахових наукових праць «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки» (до 2020), «Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти»;" Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки".
 • голова журі обласного етапу Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика серед студентів ВНЗ Сумської області (2011—2019);
 • . співавтор книги «Історія кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка»;
 • організаторка міжнародних і всеукраїнських щорічних науково-практичних конференцій «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», «Інновації та педагогічна майстерність учителя-словесника», «Формування культуромовної особистості фахівця», "Філологія, лінгводидактика, професійна комунікація в науковому дискурсі " (2018-20210;
 • голова журі обласного конкурсу науково-дослідницьких робіт слухачів МАН (2017—2022).
 • дійсний член Української академії акмеологічних наук (з 2010 р.), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся» (з 2017 р.); член ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури» (з 2021 р.), почесний громадянин села Лиман Зміївського району Харківської області (з 2007 р.), член ГО "Інноваційний університет і лідерство" (з 2019 р.); член ГО «Інноваційні обрії України» (з 2022 р.).
 • ютуб-канал .Медіавчительський кампус https://www.youtube.com/channel/UCx-AL3lm3wYbt_E2dRLsLyQ/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

Література[ред. | ред. код]

Посилання[ред. | ред. код]