Семеног Олена Миколаївна

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Семеног Олена Миколаївна
Народилася 1963(1963)
с. Лиман Зміївського району Харківської області
Місце проживання Суми
Громадянство Україна
Національність українка
Діяльність науковець
Alma mater Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Галузь професійна освіта, українська мова, етнолінгводидактика
Заклад Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка
Вчене звання професор
Науковий ступінь доктор педагогічних наук
Науковий керівник доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Мацько Л.І.; кандидат педагогічних наук, професор Люрина Т.І.; кандидат педагогічних наук, ст.наук. співробітник Ігнатенко П.Р.
Відомі учні Сидоренко Вікторія, доктор педагогічних наук, Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, Базиль Людмила, доктор педагогічних наук
Відома завдяки: навчальні посібники для студентів-філологів
Діти Семеног Андрій Юрійович, кандидат економічних наук
Нагороди "Відмінник освіти України" (1993),нагрудний знак НАПН України, медаль «Ушинський К.Д.» (2013), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017).

Семеног Олена Миколаївна (нар. 1963, с. Лиман Зміївського району Харківської області) — український педагог. Доктор педагогічних наук (з 2006 р.), професор (з 2008 р.). Представляє наукову школу доктора філологічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Мацько Любові Іванівни.

Відмінник освіти України (з 1993). Дійсний член Української академії акмеологічних наук (з 2010 р.), дійсний член Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки "Полісся" (з 2017 р.), член-кореспондент Міжнародної педагогічної академії (м. Москва, з 1999 р.). Почесний громадянин села Лиман Зміївського району Харківської області. Авторка наукових досліджень із теорії і методики вищої професійної (філологічної) освіти, культури мови,  методики викладання української мови, етнолінгводидактики, лінгвоперсонології. 

Біографія[ред. | ред. код]

Народилася 1963 р. у с. Лиман Зміївського району Харківської області. Із золотою медаллю закінчила Лиманську загальноосвітню школу. Класному керівникові, учительці української мови і літератури Черкасовій Зіні Степанівні присвячена  монографія О.Семеног «Українська культуромовна особистість учителя» (2007). Упродовж усіх років навчання школярка Олена Срібна активно друкувала  репортажі й нариси в районній («Будівник комунізму»), обласній («Ленінська зміна») газетах. Нарис Олени Срібної до трьохсотріччя села Лиман Зміївського району Харківської області було визнано найкращим серед публікацій у 1983 році.  

Освіта[ред. | ред. код]

1980 — 1985 рр. — навчання на філологічному факультеті Харківського державного університету імені О.М.Горького (тепер — Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна), який закінчила у 1985 році з відзнакою. Фах – ²філолог, викладач української мови та літератури². Фахові предмети читали кандидати філологічних наук, доценти Л.Авксентьєв, І.Муромцев, В. Калашник, Л. Венєвцева, Ю.Безхутрий, Н. Корж, доктори філологічних наук, професори З.Голубєва, Ф.Медведєв, О.Міхільов. Друкувала  репортажі й нариси в газетах «Харківський університет», обласного («Ленінська зміна»), республіканського («Молодь України») рівнів. Упродовж усіх років О.Срібна була стипендіатом імені Т.Г.Шевченка. Дипломна робота студентки О.Срібної «Індивідуально-авторські неологізми у творах О.Гончара» (науковий керівник - доцент Муромцев І.В.) нагороджена дипломом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР першого ступеня.

Трудова діяльність[ред. | ред. код]

У 1987 — 2004 рр. працювала у Глухiвському державному педагогiчному інституті (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента (1987 — 1990 рр.), старшого викладача кафедри української мови(1990–1997), доцента (1997 – 2002), завідувача кафедри української літератури (1998 — 2002). Становлення молодого вченого відбувалося під впливом науковців, кандидатів наук, доцентів В.П.Зінченка, В.М.Куриленка, В.А.Каліш, Г.С.Ковальчука, В.О.Собко, професорів Л.М.Горшкової, Л.К.Нарочної, О.І.Курка. 

У жовтні 1996 р. захистила кандидатську дисертацію. До подальшої наукової діяльності спонукали авторитетні вчені, доктори педагогічних наук, професори, академіки  НАПН України Зязюн І. А., Вашуленко М. С., Волошина Н.Й., Ничкало Н. Г., Мацько Л.І.

У 2002 — 2005 рр. навчалася в докторантурі, у лютому 2006 р. захистила докторську дисертацію “Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)”. Науковий консультант — доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України Л.І. Мацько.

У 2005 — 2016 рр. працювала в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України (директор — доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України І.А.Зязюн) на посадах старшого наукового співробітника, головного наукового співробітника.

З 2007 р. – професор, завідувач кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Наукова діяльність[ред. | ред. код]

Дослідниця має понад 300 наукових праць з питань теорії і методики професійної освіти, філологічної освіти, лінгвоперсонології, культури наукової української мови, етнолінгвістики, етнолінгводидактики, з-поміж яких: 2 одноосібні і 12 колективних монографій, 18 посібників (10 — з грифом МОН України) для формального, інформального та неформального навчання, статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (польською, англійською мовами). Деякі праці представлені на персональній сторінці викладача, бібліометричному профілі https://scholar.google.com.ua/citations?user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk&authuser=1.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 13.00.01;13.00.02;13.00.04. Член наукової ради університету; гарант програми ІІІ-го освітньо-наукового рівня доктора філософії 015 Професійна освіта. Член секції за фаховим напрямом «Соціально-історичні науки» Наукової ради МОН України; член Науково-методичної ради МОН України (НМК №15 «Науково-методична комісія з організаційно-методичного забезпечення вищої освіти», спеціальність 301.

Під науковим керівництвом і за наукового консультування докт.пед. н., проф. Семеног О. М. захищено 3 докторські та 5 кандидатських дисертацій з проблем формування культуромовної особистості фахівця-дослідника у процесі неперервної освіти. Доктори і кандидати наук наукової школи працюють у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України.

Результати діяльності наукової школи:

— розроблено навчально-методичну систему професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури в педагогічному університеті, побудовану на основі компетентнісного підходу;

— обґрунтовано теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності (Базиль Людмила Олександрівна), формування дослідницьких умінь майбутнього вчителя української мови і літератури в умовах вищого педагогічного навчального закладу (Земка Олександр Іванович);

– обґрунтовано науково-методичну систему розвитку педагогічної майстерності вчителя-словесника в умовах післядипломної освіти з урахуванням положень андрагогічного, акмесинергетичного, аксіологічного, праксеологічного, компетентнісного, інтегративного, герменевтичного підходів (Сидоренко Вікторія Вікторівна );

– здійснено комплексне дослідження наукових засад і традицій освітньої практики вивчення фольклористики у класичних університетах України другої половини ХІХ – на початку ХХІ ст. (Вовк Мирослава Петрівна) ;

– обґрунтовано педагогічні умови і технології підготовки майбутніх фахівців юридичних (Насілєнко Людмила Анатоліївна), економічних (Гордієнко Валентина Павлівна), медичних спеціальностей (Кравченко Олена Павлівна ) як культуромовних  особистостей; розроблено зміст, форми, методи мовної допрофесійної підготовки іноземних абітурієнтів як невід’ємного складника системи неперервної медичної освіти (Проскуркіна Яна Іванівна).

Творчий доробок[ред. | ред. код]

Бібліографія[ред. | ред. код]

Монографії:

Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. — Суми: ВВП "Мрія"-1" ТОВ, 2005. — 404 с.

Українська культуромовна особистість учителя (формування в системі професійної підготовки). — К.: Педагогічна думка, 2007. — 320 с.

Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика. — Суми: Ніко, 2014. — 286с. (у співавторстві з О.Земкою);

Формування професійної етики майбутньої медичної сестри у вимірах педагогічної дії/ Черкаси, -Вид. Ю.Чабаненко, 2014. – 240 с.(у співавторстві з О. Кравченко );

Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика — Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. — 324 с. (у співавторстві з Л.Насілєнко)

Розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів: колективна монографія / Зязюн І.А., Лавріненко О.А., Солдатенко М.М., Семеног О.М., Пономаревський С.Б., Іванова Т.В., Боровік О.М., Грищенко О.А., Тринус О.В., Падалка О.С. - К. : Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2015. - 340 с.

Академічна культура дослідника в культурно-освітньому просторі університету. — Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 284 с. (у співавторстві з М.Вовк)

Ефективні технології навчання  у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців:: монографія / О.Семеног, В.Герман,   О.Рудь, Н.Громова, Н.Пономаренко, І. Левенок, М. Ячменик/за ред. О.Семеног. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 376 с.  

Посібники:

 • Фахова практика вчителя-словесника: навч.посіб. – Луганськ : Вид-во «Ноулідж», 2011. – 496с. (у співавторстві з Людмилою Базиль, Тетяною Дятленко );
 • Лінгвоперсонологія: навч. посіб. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 192 с.
 • Мовна культура дослідника: навчальний посібник для аспірантів .- 2017.  - Електронний ресурс.- Режим доступу: https://www.dl.sspu.sumy.ua/course/index.php?categoryid=9

Програми:

 • Методика викладання української літератури у вищих навчальних закладах. Програма курсу для освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр педагогічної освіти. Викладач української мови і літератури. — К. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2005. — 58с.
 • Практика в системі професійної підготовки вчителя-словесника. Програма спецкурсу для студентів спеціальності 7.010103 "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література"/Уклад. О.Семеног. — К. — Глухів: РВВ ГДПУ, 2004. — 71с.
 • Українська мова. 10—11 класи: програма для профільного навчання учнів загальноосвіт. навч. закл. Філологічний напрям, профіль — українська філологія. Профільний рівень / Уклад.: Л.І.Мацько, О. М. Семеног. — К.: Грамота, 2011. — 78 с.
 • Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах : програма нормативної навчальної дисципліни підготовки магістра. – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.-2016.- 21с.

Вибрані статті:

 • Пропедевтична славістична підготовка майбутнього вчителя у вимірах полікультурної компетентності // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник наук. праць /Ред. Н.В.Гузій (відп. ред.). — Вип. 20 (30). — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2013. – Спец. вип. Актуалітети філологічної освіти та науки. – С.191–196.
 • Медіаосвіта майбутнього вчителя у вищій філологічній школі: досвід зарубіжжя й України // Українська мова і література в школі, 2013. — № 3. — С.30–38.
 • Цінності учительської праці в рефлексіях Івана Павла ІІ [Текст] / О. Семеног // Професійна освіта: педагогіка і психологія : польсько-український щорічник / за. ред.: Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова ; Київ, 2013. – Вип. ХY. – Режим доступу: dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/1404.
 • Науковий наставник як українська мовна особистість // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — Вип. 5: зб. наукових праць /За ред. академіка Л.І. Мацько. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. — С. 273—279.

Нагороди[ред. | ред. код]

"Відмінник освіти України" (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль «Ушинський К.Д.» (2013), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017), грамота ректора Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з нагоди ювілею (2018), почесна грамота Національної академії педагогічних наук України (2018).