Стандартна модель

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук
Standard Model of Elementary Particles ua.png
Взаємодія між істинно елементарними частинками (полями) у Стандартній моделі. Важливо, що деякі поля мають самодію, тобто взаємодіють з собою.

Станда́ртна моде́ль у фізиці елементарних частинок — теоретична конструкція, що описує електромагнітну, слабку і сильну взаємодію всіх елементарних частинок. Гравітацію Стандартна модель не включає.

Стандартна модель складається з таких тверджень.

Частинками-носіями взаємодій є:

  • Маса частинок пояснюється їхньою взаємодією з полем Гіггса, квантом якого є бозон Гіггса.
  • На відміну від електромагнітної і сильної, слабка взаємодія може змішувати ферміони з різних поколінь, що призводить до нестабільності всіх частинок, за винятком найлегших, і до таких ефектів, як CP-порушення і осциляції нейтрино.

Дотепер всі прогнози Стандартної моделі підтверджувалися експериментами, іноді з фантастичною точністю в мільйонні частки відсотка. Тільки останніми роками стали з'являтися результати, в яких прогнози Стандартної моделі злегка розходяться з експериментом. Водночас, очевидно, що Стандартна модель не може бути останнім словом у фізиці елементарних частинок, бо вона містить дуже багато зовнішніх параметрів, а також не включає гравітацію. Тому пошук відхилень від Стандартної моделі — один з найактивніших напрямків дослідження останніми роками. Очікується, що експерименти на колайдері LHC зможуть зареєструвати нові відхилення від Стандартної моделі.

Основи квантової теорії поля[ред.ред. код]

Як основа Стандартної моделі виступає квантова теорія поля — розділ теоретичної фізики, що вивчає квантовані релятивістські поля. В її рамках усі матеріальні об'єкти представляються полями, кванти яких відповідають частинкам. Усі поля квантової теорії поля лоренц-коваріантні, тобто для них виконуються постулати спеціальної теорії відносності. Крім того від них вимагається спеціальна симетрія щодо локальних перетворень, яку називають калібрувальною інваріантністю, яка дозволяє об'єднати частинки, що спостерігаються в екпериментах, в окремі родини і покоління.

Кварки[ред.ред. код]

Складові адронів — кварки: баріони містять 3 кварки, мезони — кварк і антикварк. 6 ароматів кварків об'єднані в 3 сімейства (покоління), кожне з яких дедалі масивніше. Кварки up-типу (Q=2/3): u, c, t, і кварки down-типу (Q=-1/3): d, s, b. За кварковою моделлю протон складається з uud, нейтрон — з udd. В 50-х роках було відкрито Δ++, який має спін 3/2 і складається з трьох u-кварків. Це суперечить принципу Паулі: оскільки кварки ферміони, то вони не можуть перебувати в одному квантовому стані (з однаковими усіма квантовими числами). Тому було додано ще одне квантове число (ще один ступінь свободи) — колір, який може набувати значень: зелений (або жовтий), синій і червоний. Назви кольорів вибрано для зручності за аналогією до оптики. В експериментах це квантове число спостерігати не можна, оскільки всі спостережувані частинки є безколірними: баріони складаються з трьох кварків різних кольорів — отримуємо білий колір (як змішування світла), мезони складаються з двох кварків, які мають протилежні кольори (наприклад, червоний і античервоний). Розділ фізики, який вивчає кольорову взаємодію, називається квантова хромодинаміка.

Математичний апарат[ред.ред. код]

Базується на теорії груп.

Симетрії в Стандартній моделі[ред.ред. код]

Стандартна модель побудована на локальній калібрувальній симетрії  SU(3)\times SU(2)\times U(1), спонтанно порушеній до  SU(3)\times U(1).[1] Кожен з трьох параметрів відповідає за конкретний тип взаємодії. Квантова електродинаміка є інваріантною відносно локальних калібрувальних перетворень U(1): лагранжіан інваріантний відносно локальних калібрувальних перетворень \phi \rightarrow e^{i\Lambda(x,t)}\phi. Для слабкої взаємодії (поля Янга-Міллса) властива інваріантність відносно неабелевої групи симетрії SU(2):[2]

 \phi'_{1}=\cos \Lambda_{3} \phi_{1} + \sin \Lambda_{3} \phi_{2}
 \phi'_{2}=-\sin \Lambda_{3} \phi_{1} + \cos \Lambda_{3} \phi_{2},
 \phi'_{3}=\phi_{3}.

Дане калібрувальне перетворення може бути записане у вигляді унітарної матриці 2x2 із визначником рівним одиниці. Відповідно електрослабка взаємодія, як об'єднання електродинаміки із слабкою взаємодією, буде мати симетрію  SU(2)\times U(1). Сильні взаємодії описує квантова хромодинаміка для якої властива SU(3) симетрія. Група SU(3) це група матриць 3x3 із визначником, рівним одиниці. В матриці 3x3 дев'ять елементів, вимога рівності одиниці визначника зводить число незалежних елементів до восьми. Ось чому існує 8 глюонів.

Із електрослабкої моделі випливає існування безмасових частинок (W- і Z-бозони), але експериментально доведено, що вони мають масу. Цю проблему розв'язує механізм cпонтанного порушення симетрії (механізм Гіґґза). Поле Гіґґза (бозон Гіґґса) надає масу цим безмасовим частинкам. Лагранжіан, що описує поле Гіґґза, є інваріантним відносно глобальних калібрувальних перетворень [1] \Phi \rightarrow e^{i\Lambda}\Phi.

  1. а б Е.В.Горбар, В.П.Гусинін (2014). Бозон Хіггса: передбачення, пошук, відкриття. Вісник НАН України. ISSN 0372-6436. 
  2. Райдер Л. Квантовая теория поля. — М. : Мир, 1987. — 512 с.