Тернопільський обласний навчально-реабілітаційний центр

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Терно́пільський обласни́й навча́льно-реабілітаці́йний центр — спеціальний загальноосвітній навчальний заклад I—III ступенів у м. Тернопіль для дітей, котрі потребують корекції фізичного або (та) розумового розвитку, який забезпечує реалізацію права на здобуття повної загальної середньої освіти дітей з неврологічними захворюваннями, порушеннями опорно-рухового апарату та хворих на сколіоз, здійснює заходи і створює умови для їх реабілітації, соціальної адаптації, професійної орієнтації та підготовки.

Мета та основні завдання закладу[ред. | ред. код]

Основна мета закладу — здійснення комплексної (педагогічної, соціальної, медичної, психологічної, фізичної, професійної та трудової) реабілітації хворої дитини, забезпечення соціально-правового захисту дітей з захворюваннями опорно-рухового апарату, ефективне вирішення питань щодо створення сприятливого середовища для їх розвитку, реалізації ними права на отримання освіти відповідно до інтелектуальних, психологічних та фізичних можливостей особистості, активна участь вихованців в усіх сферах суспільного життя.

Основні завдання Центру окреслюють:

 • забезпечення конституційних прав дітей-інвалідів та дітей із ортопедичними захворюваннями на освіту, професійне навчання та реабілітацію;
 • створення умов для формування соціально-адаптивної та соціально-продуктивної особистості;
 • розробка та втілення у практику інноваційного змісту, форм та методик навчально-виховного й лікувально-реабілітаційного процесів;
 • розвиток здібностей, природних нахилів, творчого мислення, потреби самовдосконалення, формування громадянської позиції, власної гідності, відповідальності за свої дії;
 • психологічна адаптація дітей-інвалідів у суспільстві, здійснення заходів щодо профілактики девіантних форм поведінки у них;
 • забезпечення фахової підготовки дітей-інвалідів з метою їх підготовки до трудової діяльності, самообслуговування, саморозвитку і сімейного життя;
 • розробка системи фінансової підтримки закладу з боку громадських організацій, приватних підприємств тощо;
 • здійснення інформаційної і профілактичної роботи серед населення з метою стримання процесів інвалідизації.

Педагоги та медичні працівники закладу мають спільні завдання, а саме:

 • поступове відновлення втрачених функцій опорно-рухового та мовного апаратів у дітей;
 • формування позитивного ставлення хворої дитини до себе, до інших, до навколишнього світу;
 • розвиток у дітей умінь і навичок, необхідних для ефективної комунікації;
 • розвиток конструктивного мислення, творчих, спортивних здібностей та обдарувань вихованців.

Структура Центру[ред. | ред. код]

Дошкільне відділення[ред. | ред. код]

Термін навчання: 1 рік;
вік учнів: від 5 до 7 років;
кількість груп: 2 (для дітей із збереженим інтелектом — до 10 чол., для дітей з комплексними вадами — до 6 чол.).

Середня загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів[ред. | ред. код]

І ступінь (початкова школа): підготовчий клас та 1-4 класи.
Термін навчання: 5 років;
вік учнів від 5 до 12 років;
кількість учнів — до 50 чол.
ІІ ступінь (базова загальна середня освіта): 5-10 класи.
Термін навчання: 6 років;
вік учнів: від 10 до 19 років;
кількість учнів — до 80 чол.
На І-ІІ ступені функціонує відділення соціально-побутової реабілітації (інтеграційні класи): кількість учнів: до 20 дітей-інвалідів з неврологічними та ортопедичними захворюваннями та зниженим інтелектом; вік учнів: від 5 до 18 років, які не мають медичних протипоказів для перебування в дитячому колективі; термін навчання: діти-інваліди можуть відвідувати дане відділення в супроводі батьків (чи осіб, які їх заміняють) за спеціально розробленим графіком та проходити у Центрі курс психолого-педагогічної та медико-соціальної реабілітації, терміни якого (від 1 міс.) визначаються обласною та шкільною психолого-медико-педагогічними комісіями.
Навчання на І-ІІ ступенях здійснюється за 4 варіантами:
I варіант — загальноосвітня підготовка (в межах загальноосвітньої програми, після закінчення видається свідоцтво про базову освіту);

II варіант — корекційно-розвивальне навчання (для дітей з педагогічною занедбаністю, затримкою психічного розвитку, після закінчення видається свідоцтво про базову освіту);

III варіант — компенсаторне-адаптаційне навчання (для дітей, які мають низькі навчальні можливості, інтелектуальні порушення, комбіновані вади розвитку, після закінчення видається свідоцтво про закінчення спеціальної школи);

IV варіант — абілітаційне навчання (індивідуально сплановане навчання за спеціально розробленими програмами, виходячи із психолого-педагогічних, фізичних, інтелектуальних можливостей дитини. Підлягають діти з розумовою відсталістю, дитячим аутизмом, складними комплексними відхиленнями у розвитку тощо). Здійснюється у відділенні соціально-побутової реабілітації.

III ступінь (повна загальна середня освіта): 11-12 (13) клас.
Термін навчання: 2 (3) роки;
вік учнів з 17 до 21 років;
кількість учнів — до 25 чол.

Після закінчення видається атестат про повну загальну середню освіту. Доступний випускникам ІІ ступеня з I і II варіантів навчання.

На ІІ-ІІІ ступенях навчання функціонує відділення професійно-технічної освіти (для дітей І і ІІ варіантів навчання, термін навчання — 3-4 роки, кількість учнів — до 20 дітей, після закінчення видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації).

На ІІІ ступені на базі Центру можуть функціонувати окремі групи вищих навчальних закладів освіти з заочною чи стаціонарною формами навчання.

Відділення медичної реабілітації[ред. | ред. код]

Лікарі (невролог, педіатр, ортопед, фізіотерапевт, лікар ЛФК), молодший медичний персонал (медичні сестри, масажисти, інструктор ЛФК) та помічник вихователя планують та здійснюють лікувально-відновлювальні та лікувально-профілактичні заходи, фізичну реабілітацію на базі обладнаних фізіотерапевтичного, масажного, бальнеологічного, пеллоїдотерапевтичного кабінетів і кабінету магнітолікування, залів лікувальної фізкультури тощо. При удосконаленні та покращанні реабілітаційної бази можливе створення нових кабінетів та розширення медико-реабілітаційних послуг.

Відділення корекційно-виховної роботи та розвитку дитини[ред. | ред. код]

Включає сплановану за різними напрямами виховну роботу педагогічного колективу (вихователі, класні керівники) та роботу клубів, студій, гуртків, секцій, що створюються як самим закладом, так і позашкільними установами (на своїй базі і в приміщенні Центру).

Соціально-психологічна служба[ред. | ред. код]

У відділенні психологом та соціальним педагогом реалізується система заходів для діагностики, психокорекції, консультування дітей з метою їх адаптації та інтеграції у суспільство. Крім того:

 • здійснюється соціально-педагогічний патронат випускників Центру;
 • працює служба соціально-педагогічного супроводу сімей дітей-інвалідів;
 • діє консультативний пункт для батьків.

Посилання[ред. | ред. код]