Тест простоти AKS

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.
Перейти до: навігація, пошук

AKS-тест простоти (також відомий як тест простоти Агравал-Кайал-Саксена та циклотомічний AKS-тест) — детермінований алгоритм доведення простоти, розроблений та опублікований трьома індійськими науковцями Маніндрою Агравалом, Ніраєм Кайалом та Нітіном Саксеною 6 серпня 2002 р. в статті «PRIMES is in P» («Перевірка простоти належить до класу P»).[1] Автори отримали за цю роботу у 2006 премію Геделя.

Алгоритм, який невдовзі був вдосконалений іншими, визначає чи є число простим чи складеним і виконується за поліноміальний час.

Важливість[ред.ред. код]

Ключове значення AKS полягає в тому, що це перший опублікований алгоритм, який одночасно є поліноміальний, детермінований та не спирається ні на які недоведені припущення. Тобто, максимальний час виконання алгоритму можна виразити як поліном від числа розрядів тестованого числа; він ґарантує вирішення задачі: є число простим чи складеним (а не отримання ймовірнісного результату); і його коректність не залежить від коректності якоїсь допоміжної недоведеної гіпотези (наприклад, гіпотези Рімана).

Підґрунтя тесту[ред.ред. код]

AKS-тест ґрунтується на конгруенції

,

яка виконується тоді і тільки тоді, коли n просте. Це узагальнення малої теореми Ферма, поширеної на поліноми. Її можна легко довести, використовуючи біноміальну теорему та факт, що для всіх 0 < k < n, якщо n просте. Хоч ця рівність сама по собі є тестом простоти, її перевірка вимагає експоненційний час. Тому AKS використовує пов'язану з попередньою конгруенцію

,

яку можна перевірити за поліноміальний час. Проте ця конгруенція виконується не тільки для всіх простих чисел, але й для деяких складених. Доведення коректності AKS полягає в такому: показати існування відповідного малого r та відповідної малої множини цілих чисел A таких, що коли конгруенція виконується для всіх a в A, то n мусить бути простим. Алгоритм тестування простоти деякого цілого числа n складається з двох частин. Перший крок знаходить таке відповідне просте , що:

  • де  — найбільший простий дільник числа ,

Під час цього кроку важливо перевірити, що n не ділиться ні на яке просте ; якщо це не так, то алгоритм можна негайно перервати з повідомленням: n складене. На другому кроці виконується низка перевірок в скінченному полі , кожен раз перевіряється рівність двох поліномів над цим полем: якщо

для всіх додатніх цілих чисел a з

то n ґарантовано є простим. У всіх інших випадках воно складене. Як і для інших таких алгоритмів, стаття стосується встановлення двох фактів: доведення коректності алгоритму та оцінки його асимптотичної часової складності. Це досягнуто доведенням двох ключових фактів, по-перше, показано, що підхоже r можна завжди знайти й встановленням верхньої границі його величини, по-друге, показано, що перевірки низки рівностей у другій частині алгоритму достатньо для гарантування розрізнювання: n просте чи складене. Оскільки час виконання обидвох частин алгоритму повністю залежить від величини r, отримання верхньої границі для r було достатнім, щоб показати, що асимптотична часова складність алгоритму рівна O, де ε — мале дійсне число. Іншими словами, алгоритм потребує менше часу, ніж константа, помножена на дванадцятий (плюс ε) степінь числа розрядів в n. Проте доведена в роботі верхня межа значно завищена, насправді, виконання припущення про розподіл простих чисел Софі-Жермен негайно зменшило б оцінку до O. У наступні після відкриття місяці з'явилися нові варіанти (Ленстра 2002, Померанце 2002, Берізбейтіа 2003, Ченг 2003, Бернштейн 2003a/b, Ленстра та Померанце 2003), які покращили швидкість на кілька порядків. Через існування багатьох варіантів Крандел та Пападопоулос посилаються на «AKS-клас» алгоритмів у своїй науковій роботі «On the implementation of AKS-class primality tests» («Про реалізацію тестів простоти з AKS-класу»), опублікованій у березні 2003 р.

Оновлений AKS[ред.ред. код]

У відповідь на деякі з цих варіантів та інші зауваження стаття «PRIMES is in P» була повторно опублікована з новим формулюванням AKS-алгоритму та доведенням його коректності. Хоча основна ідея залишилася тією ж, r вибирається по-іншому й доведення коректності виконано більш прозоро. Попереднє доведення спиралося на багато різних методів, а нова версія використовує майже виключно поведінку циклотомічних поліномів над скінченними полями. AKS-алгоритм знову складається з двох частин, і перший полягає в знаходженні відповідного r; проте у новій версії r є таким найменшим додатнім цілим, що: На другому кроці знову перевіряється конгруенція

У цьому разі для всіх додатніх цілих менших від де  — значення функції Ейлера для r. Ці зміни спростили хід доведення коректності. Вони також дозволили зменшити границю часової складності, яка тепер рівна O.

Ленстра та Померанце показали[2] як вибрати поліноми в тесті, щоб досягти часової границі O.

Література[ред.ред. код]

  1. ^ Manindra Agrawal, Neeraj Kayal, Nitin Saxena, «PRIMES is in P», Annals of Mathematics 160 (2004), no. 2, pp. 781–793.
  2. ^ H. W. Lenstra, Jr. and Carl Pomerance, «Primality Testing with Gaussian Periods», preliminary version July 20, 2005.

Зовнішні посилання[ред.ред. код]